Педагогічний контроль і облік у фізичному вихованні

Сторінка 2

Контрольні змагання й тестування дозволяють одержати об'єктивні дані про ступінь тренованості й рівні фізичної підготовленості що займаються. Вони дуже показові й на їхній основі роблять відповідні висновки й коректування в планах. Так, наприклад, якщо рівень фізичної підготовленості не підвищується або стає нижче, те переглядають зміст, методику занять, фізичні навантаження.

Для контролю за освоєнням техніки фізичної вправи можуть використовуватися деякі вправи, що підводять, застосовувані на даному етапі навчання.

Основним методом контролю за засвоєнням знань є усне опитування, що вимагає відповідей у вигляді:

1) оповідання (наприклад, про значення занять фізичними вправами);

2) опису (наприклад, зовнішньої форми й послідовності рухів, що становлять рухова дія);

3) пояснення (наприклад, біомеханічних закономірностей конкретних рухів);

4) показу варіантів виконання фізичної вправи або його окремих компонентів.

У практиці фізичного виховання застосовується письмове опитування за допомогою програм контролю знань із вибірковими варіантами відповідей (програмований контроль знань). З 1996 р. у загальноосвітніх школах уведений випускний екзамен з дисципліни «Фізична культура» (на вибір учнів).

Порівняння результатів у попередньому, поточному й підсумковому контролі, а також зіставлення їх з вимогами програми фізичного виховання дозволяють судити про ступінь рішення відповідних навчальних завдань, про зрушення у фізичній підготовленості дітей за певний період. А це полегшує диференціювання засобів і методів фізичного виховання й підвищує об'єктивність результатів навчальної роботи.

Здійснюючи фізичне виховання, необхідно систематично перевіряти, оцінювати й ураховувати стан здоров'я що займаються, рівень їхнього фізичного розвитку, результати спортивної діяльності, старанність, поводження.

До обліку пред'являють ряд вимог: своєчасність, об'єктивність, точність і вірогідність, повнота, простота й наочність. Розрізняють наступні види обліку: попередній (до початку організації педагогічного процесу), що тече (безперервний у процесі роботи, від заняття до заняття) і підсумковий (по завершенню періоду роботи, наприклад, навчального року).

У зміст поточного обліку входить реєстрація: відвідуваності занять; пройденого матеріалу й виконаного обсягу й інтенсивності навантажень; виконання навчальних вимог і норм; даних про оцінки знань, умінь і навичок; відомостей про стан здоров'я що займаються.

Основним документом обліку служить журнал обліку навчальної роботи групи (класу).

Значення проведеної викладачем роботи з обліку не зводиться, звичайно, до формальної реєстрації відомостей для офіційного звіту. Ці дані повинні піддаватися систематичному аналізу, творчому осмисленню й узагальненню, використовуватися в майбутній роботі. Саме на такій основі впровадження нового можливе постійне поліпшення якості навчального процесу, збагачення його засобів і раціоналізація методики.

Частини уроку

Зміст уроку

Дозування

Методичні вказівки

40 хв.

.

Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

Біг у колону по колу.

Біг із завданням:

приставши. кроком;

правим лівим боком;

крок галопу;

біг із крест. кроком;

біг спиною вперед;

поворот на 1800.

2. Розминка з м'ячами:

а) Гравці, стоячи навпроти, передають один одному м'яч.

б) гравці стоять навпроти один одного. Передача один одному (2 м'ячі). Один виконує передачу з відскоком м'яча від підлоги.

в) Передача м'яча в русі (малюнок 1).

г) 3 гравця, стоячи трикутником, передача м'яча один одному різними способами (малюнок 2).

д) Гравці стоять у лицьовій лінії до площадки. Гравець вартий у середині передає м'яч уперед те одному гравцеві, що біжить, те іншому. Вправа закінчується кидком (можна виконати з веденням) (малюнок 3).

2 хв

5 кіл

1 коло

1 коло

0,5 кола

0,5 кола

1 коло

1 коло

2 хв

15-20 разів

15-20 разів

6-7 разів

6-7 разів

Звернути увагу на форму.

Бігти у зворотну сторону по сигналі.

Кожна вправа виконується по 3-4 рази по 2-3 підходи.

Той що ловить м'яч, обов'язково повинен зробити крок уперед - зустріти м'яч.

Бігти треба прямо вперед і тільки при передачі й пійманні повертатися до партнера.

Малюнок 1

Малюнок 2

Малюнок 3

Удосконалювання техніки володіння м'ячем.

Вправи для вдосконалювання кидків у кошик:

а) Кидок однією рукою зверху після ведення.

Гравець 1 веде м'яч і виконує кидок, партнер 2 треба за ним і добиває м'яч у кошик. Вертаючись у колону, обидва гравці відпрацьовують передачі й ловлю м'яча. Після звільнення кошика, гравці 3 і 4 продовжують вправу зі своїм м'ячем (малюнок 4).

б) Вправа у кидках:

Передача, 2 кроки й кидок однією рукою зверху (малюнок 5).

М'яч у гравця 8, до кошика виходить його партнер 1. Гравець 8 передає йому м'яч, і він виконує кидок однією рукою зверху. Гравець 9 добиває м'яч у кошик, і передає його партнерові 2, і вправа триває. Гравець 1 іде в колону добиваючих, а гравець 8 направляється в колону для кидаючих.

Для добивання м'яча учень повинен високо вистрибнути й витягнутими руками зустріти м'яч у найбільш високій точці.

Перед добиванням потрібно блокувати суперника, бути агресивним і не поступатися суперникові (малюнок 6).

а) при високому зрості тримати м'яч високо.

б) укривати м'яч ліктями й тілом.

в) чергування добивань м'яча в щит в одному стрибку в сполученні із човниковими ривками й серією дистанційних кидків у стрибку. Біля 4-х щитів по 6 дітей розташовуються в колоні по одному на відстані 2-3 м від щита, змістившись вліво або вправо від кошика (малюнок 7).

Працювати на 4 щитах.

5 хв

5 хв

6-7 добивань

5 хв

Малюнок 4

Малюнок 5

Для прискорення виконання вправи використовуються обидва кошики

Добивання м'яча вимагає розрахунку, координації й стрибучості.

Малюнок 6

Малюнок 7

5 хв.

Побудова.

Виконати вправу на релаксацію.

Підведення підсумків. Виставляння оцінок. Організований відхід у роздягальню.

1 хв

2 хв

1 хв

1 хв

Страницы: 1 2 3 4 5

Це цікаво:

Особливості виконання стрибків дітьми
З дітьми дошкільного віку вивчають такі стрибки: на місці і з висоти (до 40 см) з м'яким приземленням, у довжину з місця, у висоту і довжину з розбігу. Стрибки на місці розучують для м'якого приземлення. З вихідного положення ноги на ширині плечей діти спочатку можуть виконувати вправу без допомоги ...

Проектні технології навчання на уроках історії
Перспективною для старшої школи представляється проектна діяльність учнів по оволодінню оперативними знаннями в процесі соціалізації. Це досить новий вид діяльності для школярів, але на жаль, поки не одержав належного застосування ні в початковій, ні в основний школах. Проте , у старшій школі обсяг ...

Сучасні концепції постановки даної проблеми
Вчені давно цікавилися тим, що зумовлює поведінкові відхилення у дітей і що можна зробити, щоб попередити виникнення цих відхилень. Грецькі філософи Демокрит, Платон, Аристотель були переконані в тому, що виховання шляхом переконань має позитивний вплив на розвиток вихованців. Так, Демокрит вважав, ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com