Mісце задач на цінні папери в курсі математики основної школи

Педагогіка і виховання » Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики » Mісце задач на цінні папери в курсі математики основної школи

Сторінка 2

Така робота ілюструє учням значення ринку цінних паперів у фінансовому колі держави, показує його різноманітність та багатоаспектність. Доцільно зазначити, що українським законодавством визначені такі види цінних паперів:

а) акції;

б) облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;

в) облігації підприємств;

г) казначейські зобов'язання підприємств;

д) ощадні сертифікати;

е) векселі;

є) приватизаційні папери;

ж) інвестиційні сертифікати.

Серед перерахованих цінних паперів, у нашому дослідженні ми виділили три види, які можна та доцільно використовувати в курсі математики основної школи. Це акція, облігація та вексель.

Найпростіші фінансові обчислення на ринку цінних паперів можуть бути проілюстровані при розв’язуванні задач на вексель.

При розв’язуванні задач на вексель треба звернути увагу на те, що розрізняють прості та переказні векселі.

Простий вексель свідчить про таке: векселедавець (емітент, той, хто цей вексель написав) дає чесне слово сплатити обумовлену суму коштів в обумовлений строк тому, хто цей вексель пред'явить. Чесне слово векселедавця може бути (бажано, щоб саме так і було) підтверджене іншою особою, як правило, - це банк або фірма, фінансовий стан якої не викликає сумнівів.

Переказний вексель - це наказ векселедавця іншій особі заплатити власнику векселя обумовлену суму в обумовлений термін. Щоб власник векселя міг ним скористатися, переказний вексель має бути акцептований, тобто особа, якій було наказано заплатити, має підтвердити свою згоду це зробити. У цьому випадку саме вона дає чесне слово сплатити за векселем. Не зайвим було б підтвердження банком або іншою фірмою, якій власник векселя довіряє.

При роботі з векселями потрібно враховувати, що:

При позиках кредитор найчастіше отримує відсоток наперед.

Кредитор не може вимагати виплати грошей раніше терміну, вказаного в векселі.

В строк, визначений у векселі, кредитор отримує з векселем вказану у ньому суму.

Процес знаходження теперішньої вартості майбутнього платежу називається дисконтування. Дисконтувати вексель – це знайти суму грошей, отриману продавцем векселю. Цю суму називають ціною векселя.

Задача 2. Наведений вище вексель (мал.2.10) Чіп продає банку 19 вересня 2003 року з дисконтом (знижкою) за річною ставкою 10 %. За якою ціною купить банк цей вексель?

Перед розв’язанням проводиться фронтальна бесіда в ході якої учні усвідомлюють, що на момент продажу векселя до терміну погашення залишилось 3 місяця. Ставка 10 % є річною, тобто ставка за 12 місяців. Ці данні показують, що необхідно знайти відсоткову ставку за три місяця. Як? Міркування учнів приводять до того, що за 3 місяця відсотки становлять (10×3) / 12 = 2,5 %.

Для знаходження дисконту необхідно від фактичної вартості векселя знайти ці відсотки. Отже, знайдемо суму грошей, яка утримується з валюти векселя при його продажу, тобто дисконт: 4 600 × 0,025 = 115 (грн.)

Тоді банк купить цей вексель за 4 600 – 115 = 4 485 ( грн.)

Отже, 4 600 грн. – фактична вартість векселя;

2,5 % - термінові відсотки;

115 грн. – дисконт;

4 485 грн. – ціна векселя на 19 вересня 2003 року за ставкою 10 % річних.

Після цього учням пропонується знайти всі ці величини для отриманих векселів (з якими вони працювали раніше) на сьогоднішній день при знижці за 12% річних. Проблемні ситуації виникнуть при розрахунку термінових відсотків у випадку, коли термін потрібно обчислювати з точністю до дня. Це активізує діяльність учнів та потребує деяких самостійних міркувань у розв’язання ситуації. Таке завдання може бути запропоноване учням, які цікавляться математикою, та мають відповідні вміння роботи з фінансовими величинами. Доцільно також надати учням відповідні фінансово-математичні теми для виконання реферативної роботи.

Отже, при роботі з векселями необхідно розрізняти такі величини:

дата погашення векселя,

сума погашення векселя (валюта векселя),

ставка відсотка,

ціна векселя (сума, отримана від продажу векселя),

час роботи з векселем (залишок до терміну погашення).

Наступним цінним папером для ознайомлення учнів є акція. Акція – це цінний папір, якій випускається фірмами з метою залучення капіталу та надає право її власнику на отримання прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством та на частину товару, який залишається після її ліквідації. Вона підтверджує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства. Акція не має встановленого строку обігу. Якщо ви купили акцію, то це означає, що ви стали акціонером і співвласником підприємства. Ви маєте право брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати, обирати правління, ревізійну комісію та отримувати дохід у вигляді дивідендів, якщо за звітний період підприємство має прибуток. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймає правління, а затверджують загальні збори акціонерів - вищий орган управління акціонерним товариством. Крім того, у випадку ліквідації акціонерного товариства (підприємства) ви можете претендувати на долю його майна, пропорційну вартості вашим акціям після розрахунку товариства з державою, кредиторами та найманими працівниками. Всі ці факти повинні бути включені у первинне ознайомлення учнів з акцією.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Це цікаво:

Гра - активна форма пізнання навколишньої дійсності
Психологічні дослідження О. Леонтьєва, О. Запорожця, Д. Ельконіна, А. Люблінської та інших показали, що грі притаманні риси, характерні для будь - якої діяльності. Гра - активна форма пізнання навколишньої дійсності. Різноманітність її форм вводить дитину в коло реальних життєвих явищ. Дитина пізна ...

Гіпо і гіпертермія
У реальному житті процеси теплопродукції не завжди відповідають процесам тепловіддачі. Так, у випадку переваги одного із процесів над іншим температура ядра змінюється. Температура може змінюватись під впливом ендогенних або екзогенних чинників. Наприклад, при дії низької температури паралельно з і ...

Взаємодія з іншими теоріями
Фундаментальні принципи квантової механіки доволі абстрактні. Вони стверджують, що простір станів системи є гільбертовим, а фізичні величини відповідають ермітовим операторам, які діють в цьому просторі, але не вказують конкретно, що це за гільбертовий простір та що це за оператори. Вони повинні бу ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com