Аналіз навчальних програм з нових інформаційних технологій у формуванні естетичної культури особистості студента

Педагогіка і виховання » Формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій » Аналіз навчальних програм з нових інформаційних технологій у формуванні естетичної культури особистості студента

Сторінка 2

4. Корелятивно-інтегративний тип взаємодії, або одночасно-послідовний, коли в педагогічному процесі використовуються елементи і одночасного, і послідовного зв’язку різних видів мистецтва.

5. Творчо-перетворюючий тип взаємодії, заснований на різносторонній творчій діяльності студентів, яка є критерієм їх художньо-естетичного розвитку. Взаємодія видів мистецтва несе в собі елементи творчості і співтворчості, оскільки будь-який компонент художньо-естетичної свідомості пов’язаний з творчою перетворюючою діяльністю.

Взаємодія мистецтв у названих вище типах закладає фундамент для творчої діяльності студентів. І, як зазначав В.Сухомлинський, “ким би не стали школярі в майбутньому – ученими, художниками, інженерами, вчителями, механізаторами сільського господарства, токарями і слюсарями, їх об’єднуватиме одна загальна ідея – провідна роль творчості в їх праці. Прагнення до творчості, від якої людина одержує насолоду сама і доставляє іншим, формується тільки в процесі активної художньо-естетичної діяльності”. А саме такою повинна бути праця соціального педагога.

Отже, правомірним є висновок, що ефективність використання взаємодії видів мистецтва в навчально-виховному процесі не в їх кількості, а в такій системі використання, яка сприяє формуванню нових властивостей і якостей майбутнього фахівця.

Отож, як висновок, ми зазначаємо, що серед процесів, які здійснюють все більший вплив на особистісний розвиток сучасної молодої людини доцільно виділити процес інформатизації. Нові інформаційні технології починають все ширше застосовуються в якості суспільного продукту, який забезпечує інтенсифікацію всіх сфер економіки, прискорення науково-технічного прогресу, педагогічної науки, демократизацію суспільства. Тому виникає необхідність детального розгляду питань інформатизації освіти та її ролі в організації навчально-виховного процесу вищої школи.

Інформаційну підготовку студентів у нашому дослідженні ми розглядаємо як процес формування у студентів системи знань про інформаційні технології, вмінь і навичок їх практичного використання, а також як засіб розвитку їхньої естетичної культури.

У цьому контексті ми вважаємо за необхідне розширити перелік переваг комп’ютерного навчання суттєвими для нашого дослідження перевагами. А саме: можливість моделювання процесів і явищ (особливо тоді, коли природний експеримент неможливий), програмування, проектування. Наприклад, значний ефект дає комп’ютерне моделювання динаміки екосистеми для формування розуміння складності природних взаємозв’язків і формування екологічної свідомості; а також – використання завдань на “занурення” студентів у певне соціально-культурне середовище чи виробничу ситуацію через діалогову взаємодію з моделями історичних, соціальних, культурних явищ чи виробничих процесів (навчально-імітаційні ігри, навчальні та ігрові середовища, творчі проекти тощо).

Таким чином, важливою є наступна думка: студентам повинна пропонуватись не сукупність художньо-естетичних знань, а їх система і головний акцент при цьому повинен робитися на їх трасформацію в художньо-естетичні почуття, ідеали та в продуктивну творчу діяльність. Важливу роль у цьому процесі можуть і повинні відігравати інформаційні технології.

На основі аналізу різних соціально-педагогічних і психологічних наукових джерел ми дійшли висновку, що формування естетичної культури особистості є складним, систематичним, багатофакторним процесом, основу якого складають художньо-естетичні знання, художньо-естетичне сприйняття навколишнього світу, судження, почуття й ідеали. На основі цих знань, сприйняття, почуттів, ідеалів, суджень формуються естетичні смаки - стійке, емоційно-оціночне ставлення людини до прекрасного, що носить вибірковий, суб’єктивний характер, тобто є чуттєвою категорією, яка пов’язана передусім з індивідуальним баченням й індивідуальним сприйняттям. Кінцевою метою процесу формування естетичної культури особистості є готовність студента до естетичної повсякденної поведінки та художньо-естетичної творчої продуктивної діяльності.

Процес формування естетичної культури особистості триває впродовж усього життя людини і напрями цієї роботи багатогранні (життя і діяльність дитини в сім’ї, виховна діяльність дошкільних виховних закладів, навчально-виховна діяльність загальноосвітніх шкіл тощо). Однак найбільш сприятливим у процесі формування естетичної культури особистості є юнацький вік, оскільки саме він є сензитивним в особистісному становленні. Цілеспрямована дія на юнака, зокрема на студента, художньо-естетичних об’єктів сприяє появі в нього нових якісних рівнів в освоєнні художньо-естетичних цінностей: спочатку - емоційні реакції, переживання, потім - художньо-естетичне сприйняття на змістовному рівні (передуванні естетичному) і, нарешті, повне освоєння художньо-естетичного аспекту предмету.

Страницы: 1 2 3

Це цікаво:

Проектні технології
Метод проектів виник у 1920 році у США. Інша його назва — метод проблем. Основоположниками методу були американський філософ і педагог Дж. Д’юї та його учень В. Кілпатрік. Провідною рисою методу проектів вони визначили навчання на активній основі з урахуванням інтересів учнів. В наш час найбільш еф ...

Вікові зміни системи терморегуляції
Немовля, навіть якщо воно народилося дещо недоношеним, має добре розвинену систему терморегуляції. Але у малюка істотно відрізняються умови теплообміну і спостерігаються деякі особливості терморегуляції. Передусім у дітей інше порівняно з дорослими співвідношення площі поверхні тіла (де відбуваєтьс ...

Визначення, види, загальна характеристика рухів
Довільні рухи — це рухи, якими можна керувати для досягнення певної мети. Рухову дію треба розуміти як систему взаємопов'язаних рухів. У системі рухів керування тісно пов'язане із знанням її структури. Вивчення структури рухів і керування ними дає змогу використовувати закони рухів у руховій діяльн ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com