Пісня як вид автентичного матеріалу в процесі навчання комунікативної компетенції

Педагогіка і виховання » Пісня на уроці англійської мови в старшій школі » Пісня як вид автентичного матеріалу в процесі навчання комунікативної компетенції

Сторінка 1

Сьогодні вже загальновизнано, що оволодіння іншомовною мовою як засобом спілкування неможливо без знань соціокультурних особливостей країни мови, що вивчається. Комунікативний і лінгвокраїнознавчий підхід до навчання іноземної мови взаємообумовлені і нерозривно зв'язані.

У практиці навчання іноземної мови ми реалізуємо цілі за допомогою автентичних матеріалів, багатих внутрішнім змістом, що мотивують як активну мовленнєву діяльність співбесідників, так і критичний погляд на себе і з боку. Характер автентичних матеріалів вельми різноманітний. Вони розрізняються за лінгвістичною складністю, стильовою та історичному співвіднесенні перш за все. Тому ми їх використовуємо по-різному залежно від рівня навченості учнів і конкретних проміжних або кінцевих цілей навчання.

На етапі навчання іноземної мови в старшій школі пісня є ефективним засобом, адекватним автентичним матеріалом для створення інтеркомунікативної компетенції.

Актуальність теми полягає в тому, що пісня на іноземній мові виходить далеко за рамки учбового процесу і є сполучною ланкою між навчанням, розумовим розвитком і вихованням особи.

Пісня - прекрасний методичний засіб для формування різних навичок і первинних знань про іншу культуру. Ми використовуємо її для різних цілей, зокрема:

1. Для формування фонетичних навичок (уміння чути звуки і відтворювати їх у фразі, відрізняти мелодійний малюнок фрази рідної мови від іноземної). Цей вид роботи важливий особливо тоді, коли мало учбового часу для постановки вимовних навичок, інтонації фрази. При цьому застосовуються наступні прийоми і види роботи:

- аудіювання пісні і класифікація слів залежно від почутих звуків;

- пред'явлення звуків і відпрацювання навичок їх артикуляції;

- повторне прослуховування і пояснення пісні;

- питання на розуміння слів тексту пісень, що містять звуки, що вивчаються;

- читання уривків тексту пісень, де зустрічаються звуки, що вивчаються;

- розміщення звуку в продиктовані фрази і написання цих фраз.

Звучання пісні, її виконання, як правило, передбачає прочитання тексту учнями; сам же текст широко використовується для вивчення мови як системи, а також для вивчення особливостей менталітету, культури народу, мова якого вивчається.

2. Пісня використовується також з метою формування компетентності в мові на базі вивчення граматики, лексики, синтаксичних особливостей тексту пісень. Що стосується використання тексту для вивчення граматики, то вправи є традиційними, наприклад:

- якщо текст написаний в теперішньому часі “Present Indefinite”- передати його в минулому часі “ Past indefinite”, щоб проникнути глибше в зміст тексту;

- заповнити пропуски займенниками і тому подібне

А при вивченні лексики пісня дозволяє використовувати деякі специфічні вправи, наприклад:

- виділити різні лексичні регістри в тексті;

- розшифрувати текст пісень в малих групах, використовуючи тлумачні одномовні словники;

- замінити деякі частини тексту; передати зміненим текстом радісний настрій замість сумного; замінити слова розмовної мови на їх еквіваленти літературної і так далі.

Також існують нетрадиційні методи використання тексту пісні для вивчення граматики, наприклад, такі як методика Валерія Соловова. Він пропонує унікальну програму вивчення англійської мови, головний принцип якої полягає в тому, що всі частини мови відображені в кольорі. Це дало можливість систематизувати англійську граматику і представити її у вигляді кольорових алгоритмів. Всі алгоритми мають схожу структуру, що дозволяє при вивченні нового матеріалу ефективно використовувати лінгвістичний досвід, напрацьований на попередніх етапах. Це, у свою чергу, дає учням можливість швидко і чітко зрозуміти логіку англійської мови, конструювати граматично правильні вислови і в короткі терміни набрати словарний запас, достатній для вільного спілкування. Програма дає можливість придбати знання в області граматики англійської мови, розвинути практичні навики усної мови і сприйняття на слух.

Пісня може служити формуванню комунікативних навичок, форми спілкування, оскільки багато текстів будуються у вигляді діалогів або монологів від першої особи. Працюючи над змістом пісні, можна запропонувати створити на основі фраз, що витягують з тексту, діалог, сценку, що є свого роду видом самооцінки учня, що виявляє здатність самостійно відтворювати і використовувати звуки в мові, а вивчені лексичні одиниці в контексті. Цей вид діяльності особливо сприяє усвідомленню особливостей традицій, культури побуту, оскільки в діалозі повинні виявитися інтеркультурна взаємодія і інтеркультурна компетенція автора. Працюючи з піснею, учень з перших хвилин залучається до процесу роботи над автентичним документом, який носить глибоко когнітивний підхід: ідентифікація, класифікація, розуміння письмового тексту, аудіювання, міркування над самою піснею (музикою, виконавцем, темою). Учень при цьому займає свою власну позицію, висловлює свою думку. Що стосується викладача, він визначає етапи роботи, анімує спільну діяльність, робить вплив на формування культурних цінностей учнів.

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Розвиток творчості старшого дошкільника
Дитина ще не встигла народитися, а в ній вже живе велика таємниця таланту, отже, високе призначення педагога — допомогти маленькій людині розгадати секрети свого внутрішнього «Я». Позаяк потреба в красі в дитини існує з перших днів її життя, вона намагається розвивати творчу особистість саме через ...

Альтернативна освіта
Основні форми навчання для одержання освітньої кваліфікації в системі болгарської вищої освіти – денна і вечірня. Процес введення дистанційної освіти в систему вищої освіти Болгарії усе ще продовжується. Він почався після внесення в 1999 році змін до Акту про вищу освіту. З 1999 року кількість студ ...

Охарактеризуйте особенности учебных экскурсий
Экскурсии – это форма урока, позволяющая учащимся непосредственно наблюдать изучаемые объекты и явления в их натуральном виде, в естественном для них окружении, в природе. Они обеспечивают реализацию дидактического принципа связи теории с практикой. Экскурсии бывают вводные, текущие и итоговые, про ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com