Вікові особливості

Сторінка 1

Для того, щоб застосовувати будь-який метод важливо знати психологічну характеристику кожного віку, що б правильно і ефективно вибрати той чи інший метод.

Одним з учених, що займаються психологічною характеристикою молодшого школяра була Негневіцька Є.І. Вона вважала що, для того щоб успішно вирішувати поставлені завдання, вчителю, перш за все, необхідно знати психологічні особливості школяра.

Цей вік особливо сприятливий для початку вивчення іноземної мови: діти молодшого шкільного віку відрізняються особливою чуйністю до мовних явищ, у них з'являється інтерес до осмислення свого мовного досвіду, «секретів» мови. Вони легко і міцно запам'ятовують невеликий по обсязі мовний матеріал і добре його відтворюють. З віком ці сприятливі фактори втрачають свою силу.

Молодший шкільний вік починається в сім років, коли дитина приступає до навчання в школі, і триває до десяти років. Провідною діяльністю даного періоду стає навчальна діяльність. Молодший школяр приступає до засвоєння людського досвіду, представленого у формі наукових знань. Також молодший шкільний період характеризується подальшим вдосконаленням вищої нервової діяльності, кістково-м'язового апарату, розвитком психічних функцій. Молодший шкільний період займає особливе місце в психології ще й тому, що цей "період навчання в школі є якісно новим етапом психологічного розвитку людини. Адже в цей час психічний розвиток здійснюється головним чином у процесі навчальної діяльності і, отже, визначається ступенем залученості в нього самого школяра ". Незважаючи на підготовку до школи, здійснювану в дитячому садку і батьками, адаптація до школи вимагає чималих зусиль від дитини. Відбувається різка зміна режиму всього дня. Навчальна діяльність, ставши ведучою, ставить свій ряд вимог до молодшого школяреві. Ритму шкільного життя сприяє розвитку необхідних для успішного навчання навичок і вмінь. Школяр тепер сам повинен розподіляти свій час, спілкується з великою кількістю дітей. Дитина менше рухається, але зате йому доводиться виносити навантаження, пов'язані з розумовою діяльністю. До того ж у школяра як і раніше залишається потреба в ігровій діяльності.

Також важливо відзначити, що на етапі молодшого шкільного віку дитина переживає так званий криза семи років. У дитини змінюються сприйняття свого місця в системі відносин. "Змінюється соціальна ситуація розвитку, і дитина опиняється на межі нового вікового періоду". Дитина усвідомлює своє місце у світі суспільних відносин і набуває нову соціальну позицію школяра, яка безпосередньо пов'язана з навчальною діяльністю. Цей процес докорінно змінює його самосвідомість, що приводить до переоцінки цінностей. Навчання набуває величезне значення для школяра, тому, наприклад, ланцюг невдач дитини в цій провідною на даному етапі діяльності може призвести до формування стійких комплексів або навіть синдрому хронічної неуспішності.

Важливим елементом навчальної діяльності є гра, в процесі якої дитина вчиться взаємодіяти з однолітками, освоює соціальні ролі, вимоги та правила, прийняті в людському суспільстві. Гра, яка приймає соціальне забарвлення, розвиває почуття суперництва і співробітництва. Протягом гри молодші школярі засвоюють такі поняття як рівність, підпорядкування, справедливість, несправедливість. Зазвичай молодші школярі віддають перевагу компанію своїх однолітків однієї з ними статі. Триває засвоєння норм поведінки, властивих їх підлозі і схвалюваних суспільством. До того ж молодші школярі не можуть довго сидіти на одному місці. Вони потребують русі. Урок повинен містити не тільки пояснення нового матеріалу, його закріплення і повторення старого. Але також повинно відводитися час різним руховим дії, іграм, рухомий діяльності.

Завдяки навчальної діяльності рамки сприйняття дитиною навколишнього світу розширюються. Неусвідомлені і вигадані страхи минулих років змінюються більш усвідомленими (уроки, природні явища, уколи).

"До найважливіших особистісним характеристикам молодшого школяра відносяться: довірливе підпорядкування авторитету, підвищена сприйнятливість, уважність, наївно-ігрове ставлення до багато чого з того, з чим він стикається". У поведінці учня початкових класів видно послух, конформізм і наслідування.

Навчальна діяльність збуджується різними мотивами. У дитини з'являється прагнення до саморозвитку і пізнавальна потреба. "Це інтерес до змістовної сторони навчальної діяльності, до того, що вивчається, і інтерес до процесу діяльності - як, якими способами досягаються результати, вирішуються навчальні завдання". Але не тільки результат навчальної діяльності, оцінка мотивують маленького школяра, а також і сам процес навчальної діяльності: розвиток і вдосконалення себе самого як особистості, своїх талантів, здібностей. "Школяр, стаючи суб'єктом пізнавальної діяльності в загальній системі навчально-виховних впливів, в цей же час набуває особистісні властивості і особистісне ставлення до того, що він робить, і процесу навчання в цілому".

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Етапи навчання аудіювання
Навчання аудіювання як діяльності передбачає формування аудитивних навичок та вмінь, а також удосконалення механізмів рецептивного плану, які обслуговують цей вид діяльності. Вирішення завдань, пов'язаних з розвитком навичок, сприяє формуванню автоматизованих компонентів акту аудіювання, що скорочу ...

Методика активізації та інтенсифікації в професійному навчанні
Особливу роль в контекстному навчанні відіграють активні форми і методи навчання або методики активного навчання, які спираються не лише на процеси сприйняття, пам'яті, уваги, а перш за все на творче, продуктивне мислення, поведінку, спілкування. Методики називають активними, оскільки в них істотно ...

Сутність самостійної роботи учнів в історії та теорії психо-педагогічних досліджень
Питання розвитку в школярів самостійності, критичності мислення, здатності до творчих пошуків у педагогічній науці не є новим. Перші вимоги до учнів бути творцями, активними співучасниками процесу пізнання відомі ще за часів античності. Наприклад, метод навчання, застосований Сократом, названий “ма ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com