Метод використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів

Педагогіка і виховання » Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі » Метод використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів

Сторінка 2

За функціональним призначенням комп’ютерні програми поділяють на: 1) навчальні, 2) ігрові, 3) інформаційні, 4) контрольні, 5) комбіновані. Але, враховуючи важливість ігрової діяльності для молодшого школяра, логічно дійти висновку, що пріоритетними для цього віку мають стати ігрові або комбіновані комп’ютерні програми з елементами гри, самонавчання і самоконтролю. Бо саме за допомогою таких програм молодшому учню легко уявити себе в ролі: 1) носія іноземної мови, 2) спостерігача функціонування двох і навіть трьох мов: іноземної, української, а також мови національної меншини, яка вивчається в його школі.

Складання комп’ютерної програми вимагає чіткого формулювання її мети і завдань. Якщо, наприклад, програма складається з урахуванням розвитку розумових здібностей, тобто розвитку спостережливості, асоціативності, уяви, порівняння, аналогії, виокремлення головного, узагальнення, то мета такої програми – вчити учня спостерігати, впізнавати, думати, робити висновки. При цьому слід брати до уваги вікові особливості молодших учнів, потенційні можливості їхніх інтелектуальних здібностей, орієнтуватися на мисленні задачі, які вимагають не механічного запам’ятовування, а самостійного конструювання відповіді.

Важливою є також вимога щодо змісту комп’ютерної програми: вона не повинна бути елементарною. Комп’ютер доцільно підключати до навчального процесу для проведення учнями більш складних вправ, ніж вправи у підстановці, трансформації, розкритті дужок. Наприклад, методично корисними для оволодіння молодшими учнями прийомами формування потенціального словника, а також встановлення металінгвістичних зв’язків між українською, російською та англійською мовами є завдання, які в цікавій і доступній формі, із залученням піктограм та інших засобів візуальної мнемоніки графічного інтерфейсу комп’ютерної програми, привертають увагу дітей до так званих слів «родичів», які походять від спільних мов індоєвропейської прамови, а саме mother, brother, sister, son. Або: бути – быть – be; їсти – есть – eat ; кіт – кот – cat і т. ін.

Такими є вихідні методологічні і психолого-дидактичні проблеми розробки комп’ютерної підтримки НМК з іноземної мови для початкової школи, досліджені нами на теоретичному і емпіричному рівнях.

Відсутність, однак, у «готовому» достатньо системному вигляді методики використання комп’ютерних технологій у ранньому шкільному навчанні іноземних мов зумовлює актуальність і перспективність подальшого дослідження широкого кола питань, пов’язаних з інформатизацією навчального процесу з іноземної мови у початкових класах, а саме: з розробкою системи завдань, довідникових ресурсів, уточненням типології програм (прикладних, ігрових, моделюючих), можливостей використання Інтернету, підготовки користувача та ін.

Отже, інформаційні технології в освіті сприяють не тільки розкриттю й розвитку індивідуальних здібностей учнів, активізації пізнавальної діяльності, а й формуванню інформаційної культури.

Комп’ютерні технології дозволяють:

забезпечити високу наочність навчального матеріалу;

впроваджувати як колективну, так і індивідуальну роботу учнів;

накопичувати методичні матеріали;

підвищувати рівень інформаційної культури й освіти людини інформаційного суспільства;

охоплювати більший за обсягом матеріал, оцінювати й аналізувати його завдяки Інтернету;

використовувати унікальні джерела інформації, що надає можливість легко входити в інформаційно-освітній простір, «розсуваючи стіни класу»;

зберегти диференціальний підхід як в освоєнні матеріалу, так і в проблемних завданнях для рішення;

залучати навички самоосвіти, «перетворюючи навчання на радість відкриття»;

сприяти самоорганізації, саморозвитку, самоперевірці, творчості учнів.

Застосування комп’ютерних технологій на уроках іноземної мови дозволяє:

прослухати діалоги, тексти, пісні, радіопередачі іноземною мовою;

здійснити заочну подорож містами, музеями, галереями тощо країни;

розвивати практичні навички швидко змінювати граматичну структуру речення;

віднайти необхідні морфологічні елементи у запропонованому тексті;

деталізувати структуру тексту за заданими параметрами (сконструювати послідовність тексту, вилучити й поновити частини мови, відновити речення тощо).

Переваги використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови:

Ілюстрація матеріалів з високою якістю картинки, а саме: репродукціями, діаграмами, фото, а також аудіо та відео матеріалами.

Інформація привабить учнів, дозволить їм створити свої, індивідуальні асоціативні відповідності тому ілюстративному матеріалу, який учитель підібрав.

Презентації «по кліку» дають можливість пристосувати темп подачі матеріалу до потреб учнів безпосередньо в процесі демонстрації і залишать час для можливих пояснень та уточнень, узагальнень, чого не дозволяє, наприклад, перегляд фільму.

Створивши презентацію один раз та зберігши її на електронних носіях, учитель зможе використовувати, доповнювати або змінювати її будь-коли.

Страницы: 1 2 3

Це цікаво:

В чём суть принципа сознания и активности? Назовите его основные правила реализации
Один из главных принципов современной дидактики, согласно которому обучение будет наиболее эффективно тогда, когда учащиеся проявляют высокую сознательную активность в процессе познания, являются субъектами деятельности, когда знания приобретаются путем интенсивной напряжённой мыслительной деятельн ...

Можливість використання змагальних методів навчання при вивченні курсу «Політична економія»
Дисципліна «Політична економія» передбачає вивчення таких тем і розділів: Тема 1 «Предмет і метод політичної економії»; Розділ 1. «Загальні засади економічного розвитку суспільства»; Розділ 2. «Теоретичні основи ринкової економіки»; Розділ 3. «Відтворення суспільного виробництва та економічне зрост ...

Допрофільна підготовка
Здійснюється у 8–9-х класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Форми її реалізації – введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі. Основна функція курсів за вибором – профорієнтац ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com