Особливості формування особистості підлітка засобами фізичної культури

Педагогіка і виховання » Профілактика ігрової залежності у старшому підлітковому віці » Особливості формування особистості підлітка засобами фізичної культури

Сторінка 1

Становлення особистості в контексті діяльнісного підходу належить розглядати як результат взаємодії двох автономних, але нерозривно пов'язаних один з одним процесів розвитку – біологічного й соціального. Особистість являє собою онтогенетичне придбання людини, результат її соціального розвитку, що відбувається в тісному взаємозв'язку з розвитком суспільства. Процес становлення особистості здійснюється в різноманітних соціальних відносинах, у які людина включається своєю духовністю.

Дослідники відзначають, що початкова тяга до зловживання грою виникає в тих ситуаціях, коли підліток не може справитися з природними проблемами свого віку. Будь-яка затримка в становленні особистості, у дорослішанні перешкоджає адаптації підлітка до суспільства й тим самим створює фактор ризику виникнення ігроманії. Часте зловживання грою як психостимулюючого засобу пов'язане з неусвідомленим бажанням якось відкласти, відсунути вирішення проблем нового, дорослого життя.

У цьому зв'язку „кризовим”, отже, особливо вразливим, є старший підлітковий вік. Його можна визначити як перехідний, оскільки він досліджується та характеризується в аспекті двох періодів соціалізації: по-перше, як межа дитинства; по-друге, як межа дорослішання з радикальними змінами соціальних ролей.

Залучення дітей, підлітків і молоді до фізкультурно-спортивної діяльності дозволяє вирішувати проблеми дорослішання та розвивати конкурентоздатну особистість. Важливо зазначити, що вікові особливості підлітків у цей період є джерелом найсильнішої мотивації до такого виду діяльності, як фізкультурно-спортивна, якщо її відповідним чином організовано.

Соціальною умовою, що забезпечує правильну поведінку дітей, підлітків і молоді в протистоянні ігроманії, є формування їхніх потреб. У фізичній культурі до цієї сфери можна віднести засвоєння специфічних цінностей, знань, формування мотивів і потреб у фізичному розвитку. Їхня сукупність відбиває в собі здоровий спосіб життя, сформований власною особистою активністю. На думку В.Г. Григоренка, Ю.М. Москвичова, В.В. Приходька, соціальна діяльність школяра через використання засобів фізичної культури здатна забезпечити духовно-моральну діяльність, для чого служать сформовані практичні зразки фізичної культури, спортивної практики.

У цілісній концепції формування особистості під фізичною культурою розуміють таку сферу людської культури, що містить у собі соціально сформовані фізичні здібності людини, які виявляються нею у визначеній діяльності, а також усю ту соціальну реальність, що безпосередньо забезпечує їхнє формування, функціонування та розвиток. Фізична культура як система, що складається з суми компонентів, містить у собі: ставлення дитини (групи, суспільства в цілому) до фізичних здібностей; знання, інтереси, мотиви, потреби, на основі яких фізичні здібності дітей, підлітків і молоді реалізуються в певній діяльності; засоби, за допомогою яких формується система особистості дітей, підлітків і молоді; певні ідеали, норми, стандарти поведінки, ціннісні орієнтації, на основі яких здійснюється цей процес формування; соціальні відносини між дітьми, підлітками й молоддю, що складаються в ході реалізації фізичних здібностей і в процесі формування зазначеної підсистеми особистості; соціальні інститути, які використовуються дітьми, підлітками й молоддю в ході реалізації фізичних здібностей, у процесі їхнього формування і які керують даними процесами.

Отже, фізична культура є сукупністю діяльності дітей, підлітків і молоді з позитивного самоперетворення, у ході якої вирішуються задачі не тільки тілесного, але й інтелектуального, психологічного, морального розвитку; результату цієї діяльності у вигляді системи утворених нею цінностей; інноваційних форм фізичного виховання.

Сьогодні фізична культура дитині необхідна не тільки як фактор зміцнення здоров'я, підвищення життєстійкості організму, але і як фактор надійності в протистоянні ігроманії й асоціальної поведінки. Тому фахівці розуміють категорію „фізична культура особистості” як інтегральну якість дитини, що характеризує цілісну єдність її здібностей, знань, умінь і стійких навичок здорового способу життя, як важливу характеристику надійності особистості в протистоянні ігроманії. Фізична культура особистості визначається сукупністю таких факторів, як : рівень фізкультурної освіченості; обсяг накопиченого досвіду; характер, структура та спрямованість мотивації до фізичної активності.

У наукових роботах Б.Т. Крутька, М.М. Васюка, О.М. Бабічева, М.М. Твердохліба, Т.В. Кохановської, С.Д. Костикової аргументовано доказано, що рівень фізкультурної освіченості складається зі знань кожної дитини про сутність і правила фізичної підготовки, про методи організації фізичної активності, шляхи та засоби фізичного вдосконалення, закономірності функціонування свого організму в процесі рухової діяльності. Особливе місце займають знання про здоровий спосіб життя, про вплив ігор, наркотиків, алкоголю та інших психоактивних речовин на організм, наслідки їхнього вживання для особистості й суспільства. Не спровокувати інтерес до ігрової залежності, не викликати бажання проекспериментувати з ними дозволить компетентна антиігрова пропаганда, що враховує статевовікові особливості дітей, підлітків і молоді та спирається на сучасні методи ведення первинної профілактичної роботи.

Страницы: 1 2 3

Це цікаво:

Вибір оптимального сполучення методою навчання
При будь-якому виді навчальних зайняти можна застосовувати декілька методів навчання в різних поєднаннях. Так, у лекції, як у виді навчальних зайняти, справді, основним методом навчання є лекційний. Алі дуже часто на лекції застосовується і метод показові (демонстрації). Так саме на практичних заня ...

Особливості діяльності сучасного учбового закладу
Загальна середня освіта є обов'язковою складовою безперервної освіти і спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості через навчання та виховання. На зміст освіти впливають об'єктивні (потреби суспільства у розвитку людини, науки й техніки, що супроводжуються появою нових ідей, теорій і ...

Експериментальна перевірка ефективності використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початкових класах
З метою перевірки гіпотези дипломного дослідження, яка ґрунтується на припущення, що вивчення математики в початкових класах здійснюватиметься більш ефективно з використанням комп’ютерних технологій, нами був проведений педагогічний експеримент. Дослідження даної проблеми проводилося в середній шко ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com