Фізична культура і спорт – ефективні засоби соціально-педагогічної профілактики ігроманії

Педагогіка і виховання » Профілактика ігрової залежності у старшому підлітковому віці » Фізична культура і спорт – ефективні засоби соціально-педагогічної профілактики ігроманії

Сторінка 1

Оскільки педагогічна профілактика підлітків належить до числа глобальних проблем, що мають життєво важливе значення для людства, спроби визначити зміст даного поняття робилися багатьма вченими. Однак дотепер парадигма „профілактика” не має конкретного наукового визначення.

Фахівці вважають, що основною у визначенні профілактики, досягненні спортивних результатів є проблема реалізації програми, закладеної природою в людині. На їхню думку, профілактика людини - це динамічний стан, що характеризується в кожний даний момент безперервністю розвитку якостей і пов'язаних з ними функцій, а також психічних якостей відповідно до вимог людського суспільства. Виходячи з цього, характеристикою профілактики є безперервність процесу розвитку функцій. Однак, якщо розвиток функцій у дитячому віці безперечний, то правомірність застосування терміну до осіб старшого віку викликає сумнів.

Досягнення та підтримка високого рівня соціально-педагогічної профілактики засобами фізичного виховання можливі лише за умови використання необхідних вправ і їхнього правильного дозування. На жаль, існує помилкове уявлення, що, чим більше займатися спортом, тим корисніше для здоров'я, і особливо корисні вправи, які супроводжуються великими навантаженнями. При цьому окремі автори [запевняють, що й один з видів фізичних вправ (біг, плавання, йога) може в достатній мірі вирішити проблему зміцнення здоров'я.

На думку А.П. Вхідюка, Я.С. Вайнбаума, В.Г. Григоренка, В.Г. Тристана та Ю.М. Глухих, В.В. Приходька, оздоровчий і тренувальний ефект може бути досягнутий тільки за умови поєднання чотирьох різних за цільовою настановою видів фізичних вправ: 1) формуючих (розвиваючих і підтримуючих); 2) відновлювально-рекреаційних; 3) підготовчо-стимулюючих; 4) локомоторно-активізуючих.

Значення формуючих вправ полягає в створенні необхідної маси м'язової тканини, яка функціонально забезпечує не тільки рух тіла, але й виробництво енергії . Рівень сили необхідно оцінювати, щонайменше, за 4-5 тестами, які характеризують силу всіх основних м'язових груп – рук, спини, черевного пресу й ніг.

Належна доза динамічних вправ на одному занятті характеризується такими параметрами інтенсивності й обсягу: величиною опору з гранично можливим числом повторень в одному підході – 8-10; методом виконання силових вправ – повторно-серійним; вправами, що виконуються до відмови в кожній серії; інтервалами відпочинку – 60-90 сек.

Критерієм правильного дозування є зростаюче стомлення в повтореннях. Однократна доза навантаження повинна повторюватися 3-4 рази на тиждень. Черговий вплив повинний накладатися на слід попередніх через 48-72 години. На одному занятті варто виконувати не менше чотирьох силових вправ (по одній для рук, ніг, черевного пресу та спини), витрачаючи на це близько 20 хвилин. Силові вправи на уроці фізичної культури в залежності від задач заняття виконуються у вступній або основній частинах.

Не менш важливою для соціально-педагогічної профілактики ігроманії підлітка є рухова якість та витривалість. Рівень її значною мірою визначається функціональним станом аеробної системи. Люди з нормативним рівнем витривалості менш схильні до серцево-судинних захворювань, хвороб легень та ожиріння. Однак зростання витривалості вище належного рівня не веде надалі до зниження захворюваності.

Циклічні вправи (біг, плавання, ходьба на лижах, біг на ковзанах, їзда на велосипеді, веслування) є специфічними вправами на витривалість, які виконуються рівномірним безперервним методом. Дистанції вибираються з таким розрахунком, щоб для учнів середніх класів тривалість бігу становила 11-13 хвилин. Ефективним є також інтервальний метод зі змінною інтенсивністю. Розвитку та збереженню витривалості можуть сприяти й ациклічні вправи (спортивні й рухливі ігри), які виконуються з достатньою інтенсивністю.

Для контролю навантажень, спрямованих на розвиток витривалості, найбільш інформативним показником є пульс, оскільки він характеризує ступінь впливу вправи на аеробну систему організму . Оптимальна інтенсивність циклічних вправ, що виконуються рівномірним методом, складає для школярів 150-160 уд./хв.

Для досягнення та підтримки нормативного рівня витривалості необхідно постійно виконувати належну норму навантаження, параметри якої з віком змінюються . Правильне дозування навантажень, спрямованих на розвиток і підтримку сили й витривалості, має пріоритетне значення для здоров'я людини в порівнянні з дозуванням навантажень, націлених на розвиток швидкості, гнучкості та спритності, оскільки роль цих рухових якостей у стані здоров'я менша. Разом з тим вони необхідні для побутової та професійної діяльності підлітків. Для розвитку швидкості ефективні й достатні рухливі та спортивні ігри, які проводяться 2-3 рази на тиждень на уроках фізичної культури .

Відновлювально-рекреаційні вправи застосовують з метою зняти втому, відновити енергетичний баланс і працездатність, стимулювати функції організму при зміні діяльності. Цей вплив на організм необхідний для підтримки здоров'я, тренованості, оскільки негативний ефект перевтоми в результаті розумової роботи, стресового навантаження, повного стомлення, пов'язаних із професійною або побутовою діяльністю, може стати причиною виникнення хвороб.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Це цікаво:

Основні шляхи реалізації змісту виховання та їх характеристика
Засоби реалізації змісту національного виховання: рідна мова, родовід, рідна історія, краєзнавство, рідна природа, національна міфологія, фольклор, національне мистецтво, народний календар, традиції, родинно – побутова культура, національні пріоритети у вихованні молоді. Під методами виховання розу ...

Роль української народної педагогіки у процесі формування особистості школяра
Використання української народнопедагогіки в школі має здебільшого допоміжний характер. У чинних програмах для шкіл нашої держави українська народна творчість представлена дуже фрагментарно. Найрідніше і наймиліше, найближче, найсприйнятливіше й найзрозуміліше для кожної дитини, підлітка, юнака чи ...

Зміст та структура організації професійного виховання в професійно – технічних навчальних закладах швейного профілю
У процесі формування особистості конкурентоздатного компетентного фахівця швейного виробництва в ПТНЗ найважливішу роль грає професійно трудове виховання учнів, сутність якого полягає в прилученні людини до професійно-трудової діяльності й пов'язаним з нею соціальним функціям у відповідності зі спе ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com