Фізична культура і спорт – ефективні засоби соціально-педагогічної профілактики ігроманії

Педагогіка і виховання » Профілактика ігрової залежності у старшому підлітковому віці » Фізична культура і спорт – ефективні засоби соціально-педагогічної профілактики ігроманії

Сторінка 5

- 1 бал - дуже слабка вираженість;

- 2 бали - слабка вираженість даного компонента;

- 3 - нижче середнього;

- 4 - середня вираженість;

- 5 - вище середнього;

- 6 - висока;

- 7 - дуже висока вираженість даного компонента.

Отже, кожний морфологічний варіант (підліток, якого обстежували) позначався тризначним числом. Перша цифра означає ступінь вираженості елементів ендоморфії, друга – мезоморфії, третя – ектоморфії. Крайні варіанти типу 1-7-1, 2-1-7 зустрічаються дуже рідко . Найбільш розповсюдженими є сомотипи, за Л.П. Сергієнком, 3-5-2, 4-3-3, 3-4-4. Згодом цю закономірність було підтверджено результатами наших досліджень.

Викладену схему визначення сомотипу в підлітків ми доповнювали антропометричними індексами:

- масо-зростовий індекс Кетле, який встановлює, скільки грамів маси тіла припадає на 1 см довжини тіла. Цей індекс визначається за формулою:

,

де І – індекс; Р – маса тіла; L – довжина тіла, см;

грудно-зростовий індекс Бругша, який визначається за формулою:

,

де Т- обхват грудей, см; L – довжина тіла, см;

- грудно-зростовий індекс Ерісмана, що розраховується за формулою:

;

- конституційний індекс Піне визначається за формулою:

;

- конституційний індекс відношення нижньої кінцівки до зросту, що визначається за формулою:

У процесі дослідження ми враховували, що будова тіла людини, яка характеризується конституціональними індексами, формується в основному при контролі факторів спадковості.

Тестування

Підбиралися нескладні за технікою виконання тести, що досить повно відбивають визначені рухові здатності учасників досліду.

На думку фахівців, для визначення рівнів розвитку рухових здібностей доцільно використовувати такі тести: визначення сили кісті, біг на 30 м, біг на 60 м, біг на 100 м, стрибок у довжину з місця, метання набивного м'яча, чов-никовий біг 3х10 м, піднімання й опускання тулуба, нахил тулуба вперед, підтягування на поперечині, стрибки зі скакалкою, 6-хвилинний біг, біг на 600 м, біг на 1000 м, стрибок у висоту, стрибок у довжину з розбігу, метання м'яча (гранати). У процесі тестування були реалізовані всі наукові умови та методичні вимоги цієї процедури, викладені в роботах Л.П. Сергієнка, В.М. Заціорського.

Медико-біологічні методи дослідження

Визначалися рівні функціонального стану організму дітей і підлітків за такими параметрами.

Життєвий об’єм легень;

Вимірювання частоти серцевих скорочень проводилося за допомогою пульсотахометра “Пульс” і пальпаторно;

Артеріальний тиск визначався непрямим звуковим методом М.С. Короткова з використанням мембранного тонометра ММТ-3 та фонендоскопа. У підлітків визначалися показники систолічного та діастолічного артеріального тиску .

Комплексна оцінка стану здоров'я. Як адаптаційні можливості по ставленню до зовнішніх умов життя людини визначався коефіцієнт здоров'я (КЗ) за модифікованою формулою І.В. Муравова :

КЗ = 0,011 х ЧСС + 0,014 САД + 0,008 ДАД + 0,014 В + 0,009 М + 0,004

П – 0,009 Р – 0,273,

де ЧСС – частота серцевих скорочень за 60 секунд;

САД – систолічний артеріальний тиск;

ДАД – діастолічний артеріальний тиск;

У – вік, років;

М – маса тіла, кг;

П – стать (чоловіча - 1),

Р – зріст, см.

Діагностика психічних станів властивостей особистості й інтересу

до змісту рухових дій

Для вимірювання емоційних станів учасників досліду було використано методику САН, розроблену М.С. Лейтесом, технологія якої полягала в тому, що учень виставляв оцінки, закреслюючи необхідну інформаційну клітинку. Потім показники кожної шкали складались і ділилися на десять (за кількістю питань у кожному психоемоційному стані).

Для оцінки спортивних інтересів у залежності від типу конституції тіла підлітків з АСТП, взаємин між учителем та учнями застосовувалася шкала „тренер-спортсмен”, розроблена Б.О. Вяткіним. Шкала включала 24 питання, що характеризують вибір виду спортивної діяльності й тип ставлення, учнів до вчителя фізичної культури, викладача-тренера за трьома параметрами: гностичним, емоційним і поведінковим. Кожна відповідь, що збігалася з ключем, оцінювалась одним балом. Середня арифметична оцінка характеризувала узагальнений „портрет” учителя фізичної культури, викладача-тренера. Дані анкетного опитування доповнювалися результатами педагогічних спостережень, опитуванням педагогів, батьків, однолітків.

Вивчення уподобань та інтересу підлітків з АСТП до характеру рухової діяльності (силового, швидкісного, швидкісно-силового, спритності, гнучкості та аеробної витривалості) здійснювалося за методикою В.Г. Григоренка. Основу цієї методики складала ситуація індивідуального вибору рухових завдань. Підліткам на уроках фізичної культури й у формах позакласної роботи давали можливість з ряду заздалегідь підготовлених завдань різного змісту (у формі дидактичних карток) самостійно визначити характер та складність рухового завдання. Отриману інформацію вибору доповнювали даними педагогічних спостережень, руховими тестами. Ми використали викладену методику й у зв'язку з тим, що вона давала первинну інформацію та уявлення про мотиваційні тенденції поведінки підлітків АСТП в умовах їхньої фізичної та соціальної реабілітації (рис. 2.1.1).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Це цікаво:

Основи методики роботи
Таким чином, для розвитку пам'яті треба розвивати мислення, що в свою чергу підвищуватиме навчально-пізнавальну активність, Цей процес завжди починається у молодшому шкільному віці із здивування, з констатації чогось нового, невідомого, незрозумілого. Це незвичайне, невідоме формулюється в мові у в ...

Екологія як наука, її завдання та правові основи
Зовсім недавно виникла наука під назвою “екологія”, яка й намагається надати відповіді на ці запитання. Слово “екологія” виникло від грецького “ойкос” – дім, житло, що дослівно означає – наука про житло. Але під “житлом” розуміється середовище існування. Сам термін було запропоновано у 1869 році бі ...

Дослідження роботи RS-тригера
Мета роботи: вивчити принцип дії та дослідити характеристику RS-тригера; ознайомитись з сферою його використання; набути практичних умінь роботи з цифровими інтегральними схемами. Обладнання: монтажна плата, радіодеталі (згідно поданої схеми), електронний вольтметр типу ВК7-9Б, паяльник, монтажні п ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com