Динаміка показників тривожності за період дослідження

Педагогіка і виховання » Профілактика ігрової залежності у старшому підлітковому віці » Динаміка показників тривожності за період дослідження

Сторінка 1

Нерідко вживанням наркотиків підліток прагне погасити стан тривожності, позбутися надмірного контролю, сором'язливості, але перебороти цей стан може допомогти унікальна властивість спорту – задоволення природного прагнення молодої людини до експериментування, пошуку нових, незвичайних відчуттів і переживань.

Таким чином, заняття спортом – це реальна альтернатива світові наркотиків. За нашими даними, підлітки, які залучені до спортивного життя, у меншій мірі піддаються впливу наркобізнесу.

Перспективними напрямками подальших досліджень з цієї проблеми, на наш погляд, є:

- розроблення педагогічних технологій для створення „моди” на здоровий спосіб життя;

- залучення самих підлітків-волонтерів до пропаганди здорового способу життя;

- розроблення комплексної системи моніторингу наркоситуації в підлітковому середовищі;

- уточнення факторів ризику;

- організація дозвілля підростаючого покоління;

- оцінка ефективності антинаркотичної роботи;

- розвиток цінностей здорового способу життя та формування мотивації відмови від наркотиків;

- розроблення технологій раннього виявлення випадків уживання наркотиків;

- надання всебічної допомоги педагогічно неспроможним сім’ям, родинам „групи ризику”;

- розроблення педагогічних технологій нетрадиційних видів спорту.

Наркоманія швидкими темпами поширюється в молодіжному середовищі. Переважну більшість наркоманів складають особи у віці до 30 років. Відзначається зниження середнього віку дітей, які починають вживати наркотики. Неухильно зростає кількість молодих людей призовного віку, які вживають наркотичні та психотропні речовини. Тривожним є становище в школах: більшість опитаних школярів пробували наркотики, палять тютюн, у різній мірі вживають алкоголь.

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що пріоритетними в стратегії протидії незаконному споживанню й обороту наркотичних засобів є профілактичні заходи. За нашими даними, підхід, який базується на зміцненні здоров'я, формуванні здорового способу життя, найбільш перспективний. Він поєднує в собі особистий вибір і соціальну відповідальність за здоров'я. Важливою складовою цієї концепції є життєва компетентність людини. Основою програми зміцнення здоров'я є розвиток особистості, яка вибрала для себе здоровий життєвий стиль поведінки, що не тільки позитивно впливає на особисте благополуччя, але й сприяє позитивним змінам соціальної та культурної ситуації, середовища в цілому.

У процесі дослідження встановлено, що одним з головних джерел формування потенціалу фізичної культури особистості підлітків з девіантною поведінкою є особистісний досвід організації фізичної активності, що здобувається дітьми в ході занять фізичними вправами, при оптимальній організації фізичного виховання, спортивної підготовки й різних форм психічної та соціальної реабілітації.

Спеціально розроблені програми фізичної та соціальної реабілітації підлітків ДТП повинні базуватися на засадах системного підходу до вирішення низки виховних, навчальних, мотиваційних, корекційних і реабілітаційних завдань означеними учнями та педагогами, психологами, лікарями. Індивідуально спрямований комплекс дидактичних засобів, навчально тренувальних та фізкультурно-оздоровчих факторів у системі профілактичної і реабілітаційної практики формує в учнів ДТП свідоме, критичне та креативне ставлення до стану свого психічного та фізичного здоров’я. За цієї умови виникає нова форма співдружності учнів ДТП з педагогами:

- вони свідомо ставлять перед собою реалістичну реабілітаційну мету, завдання і при цьому реалізують максимальний рівень наполегливості та працездатності у досягненні успіху;

- індивідуалізований вплив фізичних навантажень у системі спортивної підготовки учнів ДТП обумовлює нормалізацію їх психічних та фізіологічних процесів по механізму моторно-вісцеральних і вісцеромоторних рефлексів, підвищення функціональних можливостей їх імунної системи;

- систематичне підкріплення впливу комплексної програми фізичної та соціальної реабілітації означених учнів стабільною динамікою покращення показників їх здоров’я, фізичного розвитку, фонду життєво важливих рухових дій, розвитку фізичних якостей, нервово-м’язової працездатності, спортивних досягнень; тим самим формує в учнів ДТП дидактико-реабілітаційну мотивацію, спеціальні знання та компоненти соціально адаптованої поведінки.

Отже, результати дослідження означеної проблеми свідчать, що системне засвоєння дітьми й підлітками раціональних способів керування своїми рухами, здобуття таким чином необхідного в житті фонду рухових умінь, навичок, фізичних здібностей і пов'язаних з ними знань дозволяють дитині свідомо досягти максимального задоволення, яке забезпечує її позитивний і сприятливий стан, світогляд, ефективну їх адаптацію до сучасних суспільних процесів. Результати роботи значно виходять за рамки раніше отриманих наукових даних і дозволяють вибудовувати моделі педагогічного, психологічного та фізкультурно-оздоровчого процесів як процесів формування стійких соціально-педагогічних і мотиваційних навичок протидії наркотикам, алкоголізму, створення культурних та усвідомлених потреб в оздоровленні й фізичній досконалості в середовищі учнівської молоді з асоціальним типом поведінки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Це цікаво:

Методи стимулюванні навчальної діяльності студентів у процесі навчання
У попередній главі вже розглядалася важливість проблеми мотивації в процесі навчання. Різноманітні дослідження структури діяльності людини незмінно підкреслюють необхідність у ній компонента мотивації. Як діяльність протікає більш ефективно і дасть якісні результати, якщо при цьому в особистості ма ...

Методика вивчення повісті «Таємниця трьох невідомих» В. Нестайка
«Таємниця трьох невідомих, або Повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем і що з того вийшло» - це третя частина уже відомої нам книги Всеволода Нестайка « Тореадори з Васюківки». Щодо вивчення цієї частини на позакласному читанні, то я раджу використати різноманітні методи ...

Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя
Як відомо, якість особистості – це існуюча тривалий час характеристика, яка проявляється в поведінці індивіда в різноманітних ситуаціях. ”Якість спеціаліста – це сукупність найбільш суттєвих, відносно стійких його властивостей та характеристик, що обумовлюють готовність до виконання певних соціальн ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com