Динаміка показників тривожності за період дослідження

Педагогіка і виховання » Профілактика ігрової залежності у старшому підлітковому віці » Динаміка показників тривожності за період дослідження

Сторінка 1

Нерідко вживанням наркотиків підліток прагне погасити стан тривожності, позбутися надмірного контролю, сором'язливості, але перебороти цей стан може допомогти унікальна властивість спорту – задоволення природного прагнення молодої людини до експериментування, пошуку нових, незвичайних відчуттів і переживань.

Таким чином, заняття спортом – це реальна альтернатива світові наркотиків. За нашими даними, підлітки, які залучені до спортивного життя, у меншій мірі піддаються впливу наркобізнесу.

Перспективними напрямками подальших досліджень з цієї проблеми, на наш погляд, є:

- розроблення педагогічних технологій для створення „моди” на здоровий спосіб життя;

- залучення самих підлітків-волонтерів до пропаганди здорового способу життя;

- розроблення комплексної системи моніторингу наркоситуації в підлітковому середовищі;

- уточнення факторів ризику;

- організація дозвілля підростаючого покоління;

- оцінка ефективності антинаркотичної роботи;

- розвиток цінностей здорового способу життя та формування мотивації відмови від наркотиків;

- розроблення технологій раннього виявлення випадків уживання наркотиків;

- надання всебічної допомоги педагогічно неспроможним сім’ям, родинам „групи ризику”;

- розроблення педагогічних технологій нетрадиційних видів спорту.

Наркоманія швидкими темпами поширюється в молодіжному середовищі. Переважну більшість наркоманів складають особи у віці до 30 років. Відзначається зниження середнього віку дітей, які починають вживати наркотики. Неухильно зростає кількість молодих людей призовного віку, які вживають наркотичні та психотропні речовини. Тривожним є становище в школах: більшість опитаних школярів пробували наркотики, палять тютюн, у різній мірі вживають алкоголь.

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що пріоритетними в стратегії протидії незаконному споживанню й обороту наркотичних засобів є профілактичні заходи. За нашими даними, підхід, який базується на зміцненні здоров'я, формуванні здорового способу життя, найбільш перспективний. Він поєднує в собі особистий вибір і соціальну відповідальність за здоров'я. Важливою складовою цієї концепції є життєва компетентність людини. Основою програми зміцнення здоров'я є розвиток особистості, яка вибрала для себе здоровий життєвий стиль поведінки, що не тільки позитивно впливає на особисте благополуччя, але й сприяє позитивним змінам соціальної та культурної ситуації, середовища в цілому.

У процесі дослідження встановлено, що одним з головних джерел формування потенціалу фізичної культури особистості підлітків з девіантною поведінкою є особистісний досвід організації фізичної активності, що здобувається дітьми в ході занять фізичними вправами, при оптимальній організації фізичного виховання, спортивної підготовки й різних форм психічної та соціальної реабілітації.

Спеціально розроблені програми фізичної та соціальної реабілітації підлітків ДТП повинні базуватися на засадах системного підходу до вирішення низки виховних, навчальних, мотиваційних, корекційних і реабілітаційних завдань означеними учнями та педагогами, психологами, лікарями. Індивідуально спрямований комплекс дидактичних засобів, навчально тренувальних та фізкультурно-оздоровчих факторів у системі профілактичної і реабілітаційної практики формує в учнів ДТП свідоме, критичне та креативне ставлення до стану свого психічного та фізичного здоров’я. За цієї умови виникає нова форма співдружності учнів ДТП з педагогами:

- вони свідомо ставлять перед собою реалістичну реабілітаційну мету, завдання і при цьому реалізують максимальний рівень наполегливості та працездатності у досягненні успіху;

- індивідуалізований вплив фізичних навантажень у системі спортивної підготовки учнів ДТП обумовлює нормалізацію їх психічних та фізіологічних процесів по механізму моторно-вісцеральних і вісцеромоторних рефлексів, підвищення функціональних можливостей їх імунної системи;

- систематичне підкріплення впливу комплексної програми фізичної та соціальної реабілітації означених учнів стабільною динамікою покращення показників їх здоров’я, фізичного розвитку, фонду життєво важливих рухових дій, розвитку фізичних якостей, нервово-м’язової працездатності, спортивних досягнень; тим самим формує в учнів ДТП дидактико-реабілітаційну мотивацію, спеціальні знання та компоненти соціально адаптованої поведінки.

Отже, результати дослідження означеної проблеми свідчать, що системне засвоєння дітьми й підлітками раціональних способів керування своїми рухами, здобуття таким чином необхідного в житті фонду рухових умінь, навичок, фізичних здібностей і пов'язаних з ними знань дозволяють дитині свідомо досягти максимального задоволення, яке забезпечує її позитивний і сприятливий стан, світогляд, ефективну їх адаптацію до сучасних суспільних процесів. Результати роботи значно виходять за рамки раніше отриманих наукових даних і дозволяють вибудовувати моделі педагогічного, психологічного та фізкультурно-оздоровчого процесів як процесів формування стійких соціально-педагогічних і мотиваційних навичок протидії наркотикам, алкоголізму, створення культурних та усвідомлених потреб в оздоровленні й фізичній досконалості в середовищі учнівської молоді з асоціальним типом поведінки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Це цікаво:

Вплив рухової активності на організм дитини
Фізична активність – складова частина здорового способу життя. Вона трактується як діяльність індивідуума, направлена на досягнення фізичної досконалості, і характеризується конкретними якісними і кількісними показниками. Поняття “фізична активність” в більшій мірі відображує соціально мотивоване в ...

Психолого–педагогічні основи навчально–пізнавальної діяльності учня
Учіння – це система пізнавальних дій учня, спрямованих на вирішення навчально – виховних завдань. Передумови навчальної діяльності учня: наявність мети, яка стимулює учня до навчання; наявність фізіологічної і психологічної готовності до навчання; наявність бажання вчитися; наявність активності у п ...

Диференціальні рівняння як складова вивчення математики в педагогічних вищих навчальних закладах
Теорія диференціальних рівнянь є одним з найбільших розділів сучасної математики. Щоб охарактеризувати її місце в сучасній математичній науці, перш за все, необхідно підкреслити основні особливості теорії диференціальних рівнянь, математики, що складається з двох областей: теорії звичайних диференц ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com