Термін підготовки фахівця

Сторінка 2

Особи, які не пройшли державної атестації після завершення навчання, отримують відповідний документ.

Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти

1. Молодший спеціаліст — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

2. Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

3. Спеціаліст — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

4. Магістр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.

Навчальні дисципліни, що складають план підготовки кваліфікаційного робітника, ціль їх вивчення із співвідношенням годин за кожною с них (у вигляді кругової діаграми)

Характеристика навчальних дисциплінТаблиця 3.1.

Ціль підготовки кваліфікованого робітника

Цикли дисциплін

Дисципліни (курс вивчення)

Характеристика дисципліни

Ціль вивчення дисципліни

Час

Забезпечення одночасного здобуття професійно-технічної освіти та кваліфікації кваліфікованого робітника на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості отримувати повну загальну середню освіту.

Природничо-математичної

Математика

У курсі «Математика» вивчаються базові поняття та методи лінійної алгебри, аналітичної геометрії та математичного аналізу (диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння), а також приклади їх використання для аналізу управлінських завдань і природокористування. У цьому курсі закладаються знання, що використовуються в подальшому при вивченні не тільки дисциплін природничого циклу, але і різних економічних дисциплін («Мікроекономіка», »Макроекономіка» та ін.)

Цикл математичних дисциплін має на меті розвиток у студентів навичок віспользованіі математики при виборі та обгрунтуванні управлінських рішень на основі використання кількісних методів системного аналізу.

140 год.

Інформати-ка

Основні питання вивчаються в рамках дисципліни «Інформатика»: основні поняття прикладної інформатики, інформація та дані, інформаційні ресурси, інформаційні технології і системи, а також вивчення і оволодіння сучасними комп'ютерними технологіями та засобами організації інформації для особистої і колективної роботи.

В результаті вивчення дисципліни «Інформатика» студенти повинні: освоїти понятійний, емпіричний, дослідний і методичний матеріал навчального курсу; придбати і розвинути навички застосування персональних ЕОМ при вирішенні завдань управління підприємствами, в організації комерційної та інвестиційної діяльності; придбати початкові навички розробки стратегії прийняття рішень в частини інформаційних систем і технологій.

105 год.

Гуманітарної

Українська мова

Це наука про рідну людську мову.

Вивчення української мови

54

год.

Історія України

Наука, яка займається вивченням минулого людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

Вивчення історії України

54

год.

Загально-професійної

Основи правових знань

Належне засвоєння основних принципів права, правильне

його тлумачення і застосування на практиці

Метою дисципліни «Основи правознавства» є формування цілісної

системи знань і навичок з українського правознавства

54 год.

Економічна теорія

Економіка — це особлива сфера життя суспільства, що охоплює виробництво товарів та послуг, обмін ними і розподіл створених у суспільстві благ та їх споживання.

Економічна наука досліджує, як необхідно організувати виробництво, обмін та розподіл створених товарів і послуг.

54 год.

Професійно-теоретичної

Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв

Дисципліна "Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв" є спеціальною дисципліною, яка вивчається студентами спеціальності 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа (Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних видавництв» і є базовою для вивчення номенклатури поліграфічного устаткування. Дисципліна викладається на третьому курсі навчання, коли студенти вивчили необхідні для засвоєння цього курсу загальнотехнічні та спеціальні дисципліни.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами принципу побудови механізмів і вузлів сучасних видів друкарського устаткування, особливостей експлуатації і можливості виготовлення відповідної продукції, придбання навиків орієнтуватися на фаховому рівні у різноманітних моделях друкарського устаткування та вміти відповідно до потреби виробництва вибирати оптимальну конструкцію друкарської машини.

81 год.

Видавничо-поліграфічні матеріали

Вивчення дисципліни базується на знаннях, що засвоєнні студентом при вивченні дисциплін, ”Технології поліграфічних виробництв”, “Фізико-хімічні основи технології видавничо-поліграфічних виробництв”, ”Фізика” та ”Вища математика”.

Мета дисципліни “Видавничо-поліграфічні матеріали” полягає у наданні головних відомостей про основні та допоміжні матеріали, що застосовуються у додрукарських, друкарських, формних та палітурних процесах видавничо-поліграфічних видавництвах, та вимоги, що висуваються до матеріалів, їх технологічні та споживчі властивості у залежності від виду друкарської продукції, способу друкування та типу устаткування.

81 год.

Професійно-практичної

Виробниче навчання у навчальних майстернях

Процес виробничого навчання відбувається на основі тісної взаємодії теорії і практики.

Основною метою процесу виробничого навчання є формування в умінь і навичок, характерних для професії.

30 год.

Виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи сфері послуг

Плануються заходи щодо

забезпечення і вдосконалення організації виробничого навчання та

виробничої практики, розробки відповідних планів, дидактичних

матеріалів для комплексного методичного забезпечення занять

(уроків), підбір навчально-виробничих робіт тощо.

Метою виробничої практики є ознайомлення студентів безпосередньо на підприємствах з виробничим процесом та придбання практичного досвіду.

30 год.

Страницы: 1 2 3

Це цікаво:

Структура діяльності вчителя в навчальному процесі. Творчий характер діяльності вчителя
Роль учителя в навчальному процесі: Він виступає, передовсім як організатор і керівник пізнавальної діяльності учнів, створює умови, за яких учні можуть найбільш раціонально і продуктивно вчитися, виступає як джерело знань і умінь в навчальному процесі, надає допомогу, коли у учнів виникають трудно ...

Реальна картина використання гри у практиці підготовки дошкільнят до школи
Яка ж реальна картина використання дидактичної гри у практиці підготовки старших дошкільнят до школи? У пошуках відповіді на таке запитання ми організували спостереження занять із дошкільнятами, на яких застосовувались ігрові форми навчання, у дитячих садочках м. Броди (Львів}, м. Рівне (Рівне) та ...

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць
Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення; природне освітлення повинно відповідати вимогам ДНБ В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів"; штучне освітлення у приміщеннях із ПК повинно здійснюватись системою загального освітлення. Як джерела світла при штучному о ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com