Типологія навчальних телекомунікаційних проектів

Педагогіка і виховання » Використання методу проектів на уроках інформатики » Типологія навчальних телекомунікаційних проектів

Сторінка 2

• історичні проекти дозволяють їх учасникам дослідити найрізноманітніші історичні проблеми; прогнозувати розвиток подій політичних, соціальних, аналізувати якісь історичні події, факти;

• музичні проекти об'єднують партнерів, що цікавляться музикою. Це можуть бути аналітичні проекти, творчі, коли учні можуть навіть спільно складати якийсь музичний твір, т.д.

Що стосується таких ознак, як характер контактів, тривалість проекту і кількість учасників проекту, то вони не мають самостійної цінності і повністю залежать від типів проектів, обраних за поданими вище ознаками.

У роботі над проектами, не тільки дослідними, але й багатьма іншими, використовується дослідницький метод, і тому зупинимося на характеристиці цього методу.

Дослідницький метод або метод дослідних проектів базується на розвитку уміння освоювати навколишній світ на основі наукової методології, що є однією з найважливіших завдань загальної освіти. Навчальний дослідницький проект структурується на основі загальнонаукового методологічного підходу: визначення цілей і формулювання гіпотези про можливі способи вирішення поставленої проблеми і результатів дослідження, уточнення виявлених проблем і визначення процедури збору та обробки необхідних даних, збір інформації, її обробка і аналіз отриманих результатів, підготовка відповідного звіту і обговорення можливого застосування отриманих результатів.

Реалізація методу проектів та дослідницького методу на практиці веде до зміни позиції вчителя. З носія готових знань він перетворюється в організатора пізнавальної діяльності своїх учнів. Змінюється і психологічний клімат у класній кімнаті, так як вчителю доводиться переорієнтовувати свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру.

На основі наведеної загально дидактичної типології телекомунікаційних х проектів з'являється можливість розробки проектів з конкретних навчальних предметів або, точніше, предметно-орієнтованих проектів, оскільки, як уже говорилося, чисто "математичні" або "біологічні" проекти розробити досить складно , всі вони в тій чи іншій мірі інтегровані, міжпредметні. Тому мова може йти про специфіку типології в зв'язку з цільовою спрямованістю проектів.

Як приклад можна навести типологію, орієнтовану на вивчення іноземних мов, найбільш адекватну цілям навчання, які і є типологічними ознаками: практичне оволодіння мовою; лінгвістичний та філологічний розвиток школярів, ознайомлення з культурологічними, країнознавчими знаннями; ситуативна, комунікативна природа спілкування.

Відповідно до зазначених ознак можна запропонувати таку типологію телекомунікаційних проектів з іноземних мов:

1.Навчальні проекти, спрямовані на оволодіння мовним матеріалом, формування певних мовних навичок і вмінь.

2. Лінгвістичні проекти, спрямовані на:

• вивчення мовних особливостей;

• вивчення мовних реалій (ідіом, неологізмів, приказок і т.п.);

• вивчення фольклору.

3. Філологічні проекти, спрямовані на вивчення:

• етимології слів,

• літературні дослідження,

• дослідження історико-фольклорних проблем.

Культурологічні (країнознавчі) проекти передбачають розвиток мовних та мовленнєвих умінь і навичок на більш-менш просунутому рівні володіння мовою за допомогою організації міжкультурного спілкування з метою ознайомлення з культурою, історією, етнографією, географією, економікою, політикою, державним устроєм країн партнерів, мистецтвом, літературою, архітектурою, традиціями та побутом народів і т.д. З точки зору змісту, культурологічні проекти можуть бути:

1. Історико-географічні, присвячені:

• історії країни, міста, місцевості,

• географії країни, міста, місцевості.

2. Етнографічні, націлені на вивчення:

• традицій та побуту народів,

• народної творчості,

• етнічного складу народу, що проживає на даній території,

• національних особливостей культури різних народів і т.д.

3. Політичні, мета яких ознайомлення:

• з державним устроєм країн,

• з політичними партіями та громадськими організаціями,

• із засобами масової інформації та їх впливом на державну політику,

• до законодавства країни і т.д.

4. Економічні, присвячені проблемам:

• фінансової та грошової системи,

• оподаткування,

• інфляції і т.д.

Всі види проектів, якщо це міжнародні проекти, ведуться на іноземній мові, в найчастіше, англійською мовою і тому представляють, крім можливості реалізації дидактичних чи методичних завдань, додатковий інтерес, оскільки вони створюють умови для реального мовного середовища, на базі якого формується потреба спілкування іноземною мовою, потреба у вивченні іноземної мови. У зв'язку з цим особливий інтерес представляють мовні (лінгвістичні), культурологічні (країнознавчі) проекти.

Страницы: 1 2 

Це цікаво:

Поняття педагогічної діяльності вчителя іноземної мови, її структура
Педагогічна діяльність вчителя іноземної мови — об'єкт дослідження різних галузей педагогічної науки. Дидактика вивчає загальні закономірності навчання як складової педагогічної діяльності. Методика розробляє ефективні способи викладання конкретних предметів. Теорія виховання визначає принципи й за ...

Сюжетно-рольова гра та її виховні можливості
Для дітей молодшого шкільного віку навколишня дійсність, і особливо, світ дорослих є надзвичайно привабливим. У дитини з'являється потреба дяти так, як дорослі, робити все "самій". Однак вона не може включитися до "дорослої" життєвої ситуації (Л. Виготський), їй бракує відповідн ...

Система формування екологічної культури на уроках у початкових класах
Ціннісне ставлення до природи в початковій школі формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистос ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com