Розробка плану проведення проекту в школі

Сторінка 1

З одного боку, робота з планування освітньої діяльності учнів є знайомою вчителю, але з іншого боку, планування проектної діяльності досить нове і не освоєне. Тому щоб будь-який проект відбувся, потрібно ретельне планування, тому що саме на основі добре продуманого плану можливо ефективне управління проектом та отримання потрібного результату.

На даному етапі проводиться:

- Аналіз створених програмних продуктів проекту;

- Організація проведення проекту в школі;

- Огляд та коригування матеріалів до проекту;

- Пошук додаткових ресурсів на грантову (призову) підтримку проекту;

- Підготовка до захисту проекту

Найчастіше план проекту оформляється у вигляді таблиці, де зазначається етап проведення, завдання представлені для виконання, відповідальні та терміни виконання.

Контроль знань перед захистом проектів

В ході виконання проекту, найчастіше безпосередньо перед захистом робіт, здійснюється додатковий контроль знань учнів. Він переслідує декілька цілей:

· Здобуття учнями додаткових балів до загальної оцінки за проект;

· Можливість кращої підготовки до захисту проекту;

· Перевірка вчителем якості учнівських знань, здобутих в ході виконання проекту;

· Визначення рівня готовності учнів до захисту проектів.

Оскільки контроль знань перед захистом передбачає перевірку знань основних положень вибраної теми, найзручніше проводити його у вигляді тестування. Наведемо приклади варіантів тестових завдань з теми Моделювання.

Захист навчальних проектів

Розглянемо вимоги до виконаного проекту.

Пропонований матеріал повинен бути структурований відповідно до логіки авторського викладу, поданий, представлений користувачеві відповідно до цієї структуризацієї. Користувач повинен вільно орієнтуватися в програмі, для чого його слід ознайомити зі стратегією освоєння пропонованої інформації.

Інтерактивність, «дружній» інтерфейс, умілий підбір кольорової гами, підбір шрифтів у поєднанні з їх зображенням і розмірами, що забезпечує «читабельність» тексту, ретельність виконання картинок, що заповнюють екранний простір, висока якість аудіо і відео фрагментів. Будь-який, навіть найзахоплюючий, сценарій втратить свою притягальну силу, якщо не дотриматися елементарних ергономічних вимог до комп'ютерної програми.

Таким чином, приступаючи до реалізації проекту, учні повинні продумати в деталях кінцевий вигляд створюваного продукту. Прогностичну оцінку слід проводити як з точки зору втілення дидактичної авторської ідеї, так і з точки зору глядачів, що будуть присутні на захисті.

Можна виділити зовнішню оцінку проекту і створити підсумкову оцінну таблицю проекту:

•значущість і актуальність висунутих проблем, адекватність їх досліджуваній тематиці;

•коректність використовуваних методів дослідження та методів обробки отриманих результатів;

•активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;

• колективний характер прийнятих рішень (при груповому проекті);

•характер спілкування і взаємодопомоги, взаємодоповнюваності учасників проекту (при груповому проекті);

• необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших областей;

•доказовість прийнятих рішень, вміння аргументувати свої висновки;

• естетика оформлення результатів проведеного проекту;

•вміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність і аргументованість відповідей кожного члена групи (при груповому проекті).

Вимоги до доповідача:

Основні характеристики, якими повинен володіти:

• ентузіазм,

• організованість,

• настрій на аудиторію,

• гнучкість,

• правильна мова жестів,

• хороший словниковий запас,

• різноманітність тону голосу,

• настрій на досягнення мети.

Після закінчення виступів учнів, на основі заповненої оцінної таблиці, вчитель виставляє загальну оцінку за проект. Під час оцінювання вчитель аргументує і детально пояснює за що додана і віднята відповідна кількість балів. Вказує на помилки і недоліки проекту.

Можливий інший варіант оцінювання, коли вчитель ставить декілька оцінок за проект:

· за роботу під час виконання завдання;

· за контроль знань перед захистом;

· за виступ на захисті проекту (підготовка, виступ, відповіді на додаткові питання вчителя та учнів.)

У сучасний навчальний процес впроваджуються нові методи навчання, які відроджують досягнення експериментальної педагогіки минулого століття, які побудовані на принципі саморозвитку, активності особистості. У першу чергу до такого методу відносять проектне навчання. Проектне навчання допомагає сформувати так званий проектувальний стиль мислення, який з'єднує в єдину систему теоретичні та практичні складові діяльності людини, дозволяє розкрити, розвинути, реалізувати творчий потенціал особистості. Але, не дивлячись на всі плюси даного методу, в сучасній школі він не дуже поширений. Його тільки починають вводити в навчальний процес і, як правило, використовують його на факультативних заняттях або в експериментальних класах.

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Поняття бесіди та її роль в освітньо-виховному процесі
З усіх форм живого слова найефективнішою для учнів молодших класів є бесіда – діалогічна форма викладу і вивчення нового матеріалу. Бесіда – діалогічний метод навчання, за якого вчитель із допомогою вдало поставлених питань спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання, робити самостійні висновк ...

Принцип наочності у навчанні
Коріння принципу наочності знаходимо в народній педагогіці, підтвердженням чого є такі вислови: "Краще раз побачити, ніж сто разів почути", "Бурчання наскучить, приклад научить", "Приклад кращий за правило" та ін. Суть і психологічна основа цього принципу буде зрозуміл ...

Зміст поняття „інтеграція навчання”. Історичний аспект проблеми інтеграції змісту освіти
Інтеграція є однією з найперспективніших інновацій, яка здатна вирішити чисельні проблеми системи сучасної початкової освіти. Звичайно, система інтегрованого навчання ще недостатньо опрацьована, а тому неоднозначно сприймається багатьма педагогами. Її повне теоретичне обґрунтування та запровадження ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com