Особливості уроків позакласного читання

Сторінка 1

Позакласне читання має свою специфічну форму – урок позакласного читання. Така організаційна форма з’явилася в 1954-55 навчальному році, коли в програму з літератури були внесені спеціальні години для бесід з позакласного читання. У зв’язку з цим постала необхідність визначити місце такої ланки в системі роботи з літератури.

На наш час програма з літератури виділяє спеціальні години і подає список творів української літератури. Через них здійснюється поглиблене осмислення проблем, які розв’язуються під час вивчення літератури, удосконалюються рівень творчої самостійності учнів, поглиблюються теоретично-літературні знання. Потрібно згадати, що уміле керівництво позакласним читанням стимулює самостійне читання учнів, сприяє освітньому, культурному і творчому розвитку.

Отже, за діючими на сьогодні програмами ( за ред. Н. Й. Волошиної) на уроки позакласного читання у 5 – 10 класах відведено по 4 години на рік( по 2 години на семестр). За новою програмою для 12 – річної школи ( за ред.

Р. В. Мовчан) - по 4 години лише у 5 – 7 класах, хоча такі уроки будуть корисними і для 8 – 10 класах.

Однак, слід зазначити, що в кожному класі передбачено ще 8 годин резервного часу( в межах 70 годин основного часу)на вивчення програмних творів. Цей час можна використовувати на уроки розвитку мовлення, уроки – семінари чи екскурсії, читацькі конференції. До того ж нових програмах для 12 – річної школи для кожної теми уроку передбачено зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, а також додатки про міжпредметі зв’язки та мистецький контекст до нього. Про це повинен пам’ятати учитель, плануючи і проводячи уроки позакласного читання.

Потрібно зазначити, що урок позакласного читання, як і усі інші уроки має бути особистісно-зорієнтованим, тобто опиратися на самостійне здобуття учнем знань та вміння їх використати, однак для цього потрібно спершу показати учням світ книги, навчити орієнтуватися у ньому, знаходити правильну та потрібну книгу і виробити вміння правильно нею користуватись. А для того щоб досягти поставленої мети необхідно підібрати ті методи і форми роботи, які б перетворили учня на суб’єкт навчальної діяльності, сприяли б побудові плідного навчального процесу, у якому учитель і учень будуть творцями свого уроку.

Проте уроки позакласного читання не повинні замінювати звичайні уроки літератури, а навпаки розширювати та доповнювати один одного, таким чином збагачуючи літературний кругозір дітей. Вони мають бути справжнім святом для учнів та викликати потребу обмінятися власними думками, висловити свою позицію стосовно вчинку головного героя, ситуації, що склалася, а таким чином зацікавити інших учнів і спонукати їх до читання книг. Адже саме для цього передбачені уроки позакласного читання.

Слід зазначити, що уроки позакласного читання за змістом та формами нагадують звичайнісінькі уроки української літератури. Учні знайомляться з життям і творчістю відомих письменників, вчаться аналізувати окремі твори, розповідають улюблені епізоди, аналізують образи та вчинки головних героїв. Проте уроки позакласного читання спрямовані на розвиток читацького інтересу учнів та мають допомогти дітям стати кращими, виховують сильну духовну та моральну особистість, патріота своєї батьківщини.

Важливими є напрацювання у сфері уроку позакласного читання Є. А. Пасічника, що у своїх дослідженнях вивчає особливості уроку позакласного читання, а також зазначає, що за змістом і формами роботи урок з позакласного читання нагадує звичайний урок, але має специфічні особливості:

- активізує читацький досвід

- розвиває інтерес до самостійного спілкування з книгою.

А також методист наголошує, що уроки позакласного читання вимагають особливого довір’я з боку школярів, створення на уроці специфічного психологічного клімату для обміну враженнями від прочитаних літературних творів, а також зазначає, що мета уроків позакласного читання – "прищепити учням любов до художньої книжки, виробити правильні критерії оцінки творів мистецтва", адже від того, що читають і як читають наші діти, залежить і загальний розвиток, формування естетичних смаків, моральних якостей.

Необхідно згадати і про планування, організацію та проведення уроків позакласного читання, які теж мають свої особливості.

Потрібно сказати, що організація уроку позакласного читання має будуватися відповідно до принципів перспективності та системності. Учитель повинен свідомо розглядати цю ланку літературної освіти школярів у нерозривному зв’язку з іншими уроками. Важливим також є «врахування комплексного підходу до організації уроків програмного та позакласного читання». Робота на уроках повинна спрямовуватися на постійну творчу співпрацю, діалог учня з художнім твором, давати широкий простір для самостійного сприйняття та осмислення учнем літератури як явища мистецтва. Самі ж уроки позакласного читання мають вирізнятися особливою емоційністю та різноманітними методичними прийомами, використанням цікавих ігор чи конкурсів, що стимулюють читацьку діяльність учнів , виховують любов до рідного слова.

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Зміст формування соціокультурної компетенції учнів середніх класів
Положення про необхідність вивчення ІМ у нерозривному зв'язку з культурою народу – носіями даної мови вже давно сприймається у методиці ІМ як аксіома. Використання країнознавчої інформації у процесі навчання забезпечує підвищення пізнавальної активності учнів, сприяє розвитку їхніх комунікативних н ...

Засвоєння таблиць множення та ділення
Однією з основних тем програми з математики для II класу є множення і ділення в межах 100. Ця тема включає ряд питань теорії, на основі якої вивчають табличне множення і ділення, позатабличне множення і ділення, ділення з остачею і особливі випадки множення та ділення (з одиницею і нулем). До табли ...

Особливості організації і проведення експериментальної роботи
Дослідження особливостей діяльності класних керівників з підлітками свідчать, що в школі недостатньо використовується досвід застосування ігрових моментів у класно – урочній та позаурочній роботі. Для визначення умов педагогічної діяльності вчителів середніх і старших класів було поставлене завданн ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com