Консультування батьків з питань педагогічної занедбаності підлітків

Сторінка 3

Консультант часто виявляється у числі небагатьох людей, якому батьки можуть відкритися, і єдиним, хто може вплинути на той час з їхньої нереалістичні фантазії. Звичайна практика поведінки фахівця, яка полягає у цьому, що батькам просто повідомляється, що вона нічого не зробили такого, що має викликати відчуття провини, відсутність коментарю про пережитих ними почуттях, або розмова у тому, що, аналогічні, часто відчувають провину за наявності проблемного дитини, часто виявляється неконструктивної.

Отже, початкова стратегія консультанта, яка веде до зменшення відчуття провини чи сорому, – це допомогу батькам у вільному вираженні свою думку стосовно тієї проблеми, що спричинилася їх у консультацію.

Втручання консультанта у цей етап визнання чи взагалі перепустку в роботі призводить до зниження ефективності наступних втручань. Часто так може бути, що консультант, використовуючи жодну з наявних у його арсенал тактильності у різних закладів освіти показала, що такі методи лікування й прийоми корекційної роботи з батьками застосовні до різним ситуацій консультування батьків із дітьми з різними видами відхилення розвитку. У цьому повнота використання даних підходів визначається лише особливостями суб'єктивного сприйняття батьками своїх дітей.

Психолог-консультант, проводить консультування сім'ї з проблемним дитиною, повинен зрозуміло і чітко усвідомити цілі й завдання консультування, реально оцінювати величезну тяжкість такої роботи й свою діяльність. Консультант повинен усвідомлювати, психологічно правильно побудоване обговорення тривог і побоювань сім'ї може значно послабити що з неприємних реакцій, збільшити ефективність самого консультування, а психотерапевтичний орієнтований процес консультування – запобігти дуже багато непотрібних страждань людей. Консультант зобов'язаний розуміти, що його власна позиція, які він використовував тактики консультування нічого не винні порушення прав батьків (і право дитини) визначення долі дитини, а в кінцевому результаті – і доля сім'ї.

Педагогічно занедбана дитина - це маленька людина, в якої через усілякі причини виникають відхилення в моральному й розумовому розвитку. Найголовніше, чого не вистачає важким дітям у сім'ї, - це людської турботи, ласки, доброти. Байдужість і егоїзм батьків роблять їх жорстокими, калічать дитячу душу.

Дитина не народжується важкою, такою вона стає під тиском усіляких впливів - неправильного виховання, психолого-педагогічної нестійкості сім'ї, нездорових умов, що оточують дитину в ранньому дитинстві - від одного до семи-восьми років. Саме в цей період починається деформація особистості і саме на цій стадії під тиском несприятливих чинників, таких, що видаються малозначущими, виникають шкідливі для розвитку особистості ціннісні настанови.

Однією з головних причин появи педагогічно занедбаної особистості є:

- відсутність наступності в діяльності дитячого садка і батьків, що виховують дитину вдома, і початкової ланки школи;

- відсутність ранньої психолого-педагогічної діагностики відхилень у поведінці;

- несвоєчасне виявлення в дитини як позитивних, так і негативних якостей;

- відсутність захисту і надання допомоги дитині в процесі її розвитку.

В.О. Сухомлинський радив вдумливо, уважно, терпляче досліджувати, вивчати розумовий, емоційний, моральний розвиток підлітка, шукати й знаходити причини, за яких дитина стала важкою; застосовувати такі виховні впливи, які б ураховували складність і особливість індивідуального світу людини, всіляко унеможливлювали грубощі, приниження, покарання

Аналіз педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, присвяченої висвітленню поглядів на проблему педагогічної занедбаності дітей та підлітків, дає можливість сформулювати головні настанови для роботи з ними:

- створення для важких дітей та підлітків атмосфери доброзичливості, любові, розуміння, співчуття;

- сприйняття важкого підлітка таким, яким він є, сприяння розвитку в нього всього найліпшого;

- побудова стосунків з важкими дітьми та підлітками на основі глибокої поваги й високої вимогливості до них;

- створення системи педагогічне доцільних дій, які дадуть можливість вивести педагогічне занедбаних дітей з пасивного стану та прилучити їх до активної діяльності життя в колективі;

- переконання батьків важких дітей та підлітків у потребі корекції та зміни своєї поведінки, свого життя.

Щоб досягти успіху в коригуванні окремих негативних проявів, недоліків у поведінці учнів, слід встановити контроль за проведенням їх вільного часу, за ходом засвоєння ними норм і правил поведінки і дотримання їх у школі та вдома. Педагогові важливо знати належність кожного учня до певних угруповань за межами школи, у разі необхідності своєчасно коригувати, а саме, прищеплювати учням навички доброзичливого спілкування, озброювати їх прийомами саморегуляції, самовиховання.

Страницы: 1 2 3 4

Це цікаво:

Теоретичні засади дослідження сучасних освітніх технологій навчання
В українській педагогіці поняття педагогічні технології широко використовується, починаючи з 90-х років, хоча в світовій педагогіці цей термін відомий давно. Протягом ХХ ст. було чимало спроб технологізувати навчальний процес. Радянська педагогіка, оцінюючи буржуазну з класових позицій, вдавалася д ...

Життєвий шлях та літературна творчість О. Духновича
Олександр Духнович не був людиною загальноукраїнського, всеслов'янського чи європейського значення, але для Закарпатської України та Пряшівщини він був персоною номер один. За всю історію не було діяча більшого за нього. Загальною повагою народу він користався ще за життя, а після смерті його ім'я ...

Стан сформованості творчого мислення молодших школярів
На основі вище розглянутих теоретичних та практичних аспектів проблеми розвитку творчого мислення нами було проведено експериментальне дослідження. Дослідження проводилось на базі Чернігівської ЗОШ І ступеня №25. В експериментальній роботі брали участь учні 3-А класу. Експериментальне дослідження м ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com