Екологічне виховання на уроках української мови та літератури

Педагогіка і виховання » Екологічне виховання на уроках української мови та літератури

Сторінка 7

у, в: в основному - переважно; у тому числі - зокрема; у два рази (менше) - удвічі; у зв'язку з - унаслідок; в значній мірі - великою мірою; в загальному -загалом; більш як у два рази - понад два рази; в окремих випадках - подеколи, часом; у залежності від - залежно від; в кінці кінців - урешті, врешті-решт; розбиратися у питанні [з питанням] - з'ясовувати питання;

до: відноситися до (справи) - ставитися до, входити до, стосуватися, належати до; до основи (знищити) - ущент; до цих пір - досі; привести до втрат - зумовити втрати, спричинити втрати, призвести до втрат;

з, із, зі: рахуватися з думкою - зважати на думку, враховувати думку; з врахуванням - з урахуванням; згідно наказу - згідно з наказом;

інше: на протязі - протягом, упродовж; із-за необережності - через необережність; враховуючи - беручи до уваги; затягувати роботу - зволікати з роботою;

5. Вживання невластивих термінів-іменників: балка (нерозрізна, складена) - тря(а)м; водопровід - водогін, водовід; вивозка - вивозіння, вивезення (процес), вивіз; газопровід - газогін, газовід; господарська дія (на природу) -господарський вплив; грунт — грунт; віддаль від — відстань від; границя — межа, (матем.) границя; достовірністть — вірогідність; ємність, ємкість — місткість, (електр.) ємність; зазор - проміжок; зола ~ попіл; канат - кодола, (трос) -линва; керівні (принципи) - настановчі; крутизна (схилу) - крутість; лісозаготовки - лісозаготівля; мілкозем - дрібнозем; масло (технічне) - олива, мастило; основа (роботи, дослідження) - підстава; навколишнє середовище -довкілля; наклон - нахил; насос - помпа, смок; настановлення - настанова; недороблення - недогляд; необхідність - потреба; оборот рубки - рубообіг; поворотливість - поворотність; підвозка - підвозіння, підвезення (процес); підвіз; підготовка (лісосік) - готування (процес), приготовления; площадка -майданчик, площинка, поміст; полоса - смуга; привід (механічний, електричний) - повід, повідня, погін; принцип - засада; ремонт - направа; результат - вислід; розробка - розробляння (процес), розроблення; рубка - рубання (процес); рубка головного користування - суцільно-лісосічне рубання; рубка догляду - доглядне; строк - термін; уклон - ухил; установка - устава; устаткування (предмет) устатковання; хлист - стовбур; число (дерев) - кількість.

6. Вживання невластивих дієслів та їхніх похідних форм (дієприкметників, дієприслівників і віддієслівних іменників): вибраний (спосіб) - обраний; визначення (поняття) - означення; викликати (ефект) -зумовлювати, (с)причиняти; виключення (домішків) - вилучення, усунення; випуклий - опуклий; виростання - зростання; (ґрунти) відзначаються -(ґрунтам) властива; відмітити - зазначити; відповідають вимогам -задовільняють вимоги; відремонтувати - направити; вказана (праця, причина) - згадана; включати - поміщати, запроваджувати, включати (прилад, апарат) -залучати, вмикати; добавляти, добавити - додавати, додати; дозволяє - дає змогу; доказувати (теорему) - доводити; заключати (угоду, договір) -укладати; запросити (докази, підтвердження) - зажадати; заслуговувати (уваги) - вартувати; заставити - змусити; здавати (документи) - подавати; зустрічаються (огріхи, помилки, недоліки, дефекти) - трапляються; мати можливість - мати змогу; мати на увазі - розуміти; мати місце - траплятися; наносити [приносити] збитки [шкоду] - завдавати збитків [шкоди]; направлений - спрямований, скерований; настоювати - наполягати; не дозволяти - унеможливлювати; нижчезазначений - нижчезгаданий; обраховувати значення - визначати; обрізка (процес, дія) - обрізування; обслідувати - обстежувати; обумовлювати - зумовлювати; очистка (процес) -очищання, очищення; перераховані (назви) - перелічені; підведення підсумків -підбивання, підсумовування; підйом (процес) - піднімання; поворот (дія) -повертання; показує (аналіз) - засвідчує; пониження - зменшення, зниження; попадати - потрапляти; посадка (дія) - саджання; постраждати - потерпіти; представити проект [роботу, доповідь] - подати; пред(о)ставити право [змогу] - надати; представлення - подання; приводити (дані) - наводити, зводити; приймати міри - вживати заходів; приймати (участь) - брати; прикласти зусилля - докласти зусиль; пришилося (працювати, писати) -довелося; приходити (на думку) - спадати; проводити (дослід, роботу) -виконувати, здійснювати; протирічити — суперечити; прочистка (дія) — прочищання; рискувати - ризикувати; рівняється (вираз) - дорівнює; робити неможливим - унеможливлювати; розповсюджений - поширений; розслоїти -розшарувати; розсосати - розсмоктати; складати (вартість) - становити; спів-ставляти - зіставляти, порівнювати; сполучати (механічно) - з'єднувати, сполучати (електрично) - злучати; управління (машинами) - керування; установити (розмір) - визначити.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Це цікаво:

Основні актуальні завдання профілактики асоціальної поведінки та формування соціально-позитивної поведінки старшокласників
Основні актуальні завдання профілактики асоціальної поведінки та формування соціально-позитивної поведінки старшокласників: 1. Соціально-педагогічна і психологічна діагностика учнівських груп для розробки рекомендацій для покращення психологічного клімату в колективі, зниження рівня конфліктності м ...

Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів
На думку спеціалістів комп`ютерна залежність розвивається швидше, ніж алкоголізм. Достатньо півтора року. Скільки дітей в Україні вже стали залежними від комп’ютерних ігор, ніхто не підраховував. Але що їх багато - вже факт. Діти, які ночують у приміщенні комп`ютерних залів, - реальність сьогоднішн ...

Соціальні фактори
Щоб стати людиною, однієї біологічної спадкоємності замало. Це твердження достатньо переконливо підкріплюють добре відомі випадки, коли людські дитинча зростали серед тварин. Людьми у загальноприйнятому розумінні вони при цьому не ставали, навіть коли потрапляли в людське суспільство. Так що ж роби ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com