Екологічне виховання на уроках української мови та літератури

Педагогіка і виховання » Екологічне виховання на уроках української мови та літератури

Сторінка 7

у, в: в основному - переважно; у тому числі - зокрема; у два рази (менше) - удвічі; у зв'язку з - унаслідок; в значній мірі - великою мірою; в загальному -загалом; більш як у два рази - понад два рази; в окремих випадках - подеколи, часом; у залежності від - залежно від; в кінці кінців - урешті, врешті-решт; розбиратися у питанні [з питанням] - з'ясовувати питання;

до: відноситися до (справи) - ставитися до, входити до, стосуватися, належати до; до основи (знищити) - ущент; до цих пір - досі; привести до втрат - зумовити втрати, спричинити втрати, призвести до втрат;

з, із, зі: рахуватися з думкою - зважати на думку, враховувати думку; з врахуванням - з урахуванням; згідно наказу - згідно з наказом;

інше: на протязі - протягом, упродовж; із-за необережності - через необережність; враховуючи - беручи до уваги; затягувати роботу - зволікати з роботою;

5. Вживання невластивих термінів-іменників: балка (нерозрізна, складена) - тря(а)м; водопровід - водогін, водовід; вивозка - вивозіння, вивезення (процес), вивіз; газопровід - газогін, газовід; господарська дія (на природу) -господарський вплив; грунт — грунт; віддаль від — відстань від; границя — межа, (матем.) границя; достовірністть — вірогідність; ємність, ємкість — місткість, (електр.) ємність; зазор - проміжок; зола ~ попіл; канат - кодола, (трос) -линва; керівні (принципи) - настановчі; крутизна (схилу) - крутість; лісозаготовки - лісозаготівля; мілкозем - дрібнозем; масло (технічне) - олива, мастило; основа (роботи, дослідження) - підстава; навколишнє середовище -довкілля; наклон - нахил; насос - помпа, смок; настановлення - настанова; недороблення - недогляд; необхідність - потреба; оборот рубки - рубообіг; поворотливість - поворотність; підвозка - підвозіння, підвезення (процес); підвіз; підготовка (лісосік) - готування (процес), приготовления; площадка -майданчик, площинка, поміст; полоса - смуга; привід (механічний, електричний) - повід, повідня, погін; принцип - засада; ремонт - направа; результат - вислід; розробка - розробляння (процес), розроблення; рубка - рубання (процес); рубка головного користування - суцільно-лісосічне рубання; рубка догляду - доглядне; строк - термін; уклон - ухил; установка - устава; устаткування (предмет) устатковання; хлист - стовбур; число (дерев) - кількість.

6. Вживання невластивих дієслів та їхніх похідних форм (дієприкметників, дієприслівників і віддієслівних іменників): вибраний (спосіб) - обраний; визначення (поняття) - означення; викликати (ефект) -зумовлювати, (с)причиняти; виключення (домішків) - вилучення, усунення; випуклий - опуклий; виростання - зростання; (ґрунти) відзначаються -(ґрунтам) властива; відмітити - зазначити; відповідають вимогам -задовільняють вимоги; відремонтувати - направити; вказана (праця, причина) - згадана; включати - поміщати, запроваджувати, включати (прилад, апарат) -залучати, вмикати; добавляти, добавити - додавати, додати; дозволяє - дає змогу; доказувати (теорему) - доводити; заключати (угоду, договір) -укладати; запросити (докази, підтвердження) - зажадати; заслуговувати (уваги) - вартувати; заставити - змусити; здавати (документи) - подавати; зустрічаються (огріхи, помилки, недоліки, дефекти) - трапляються; мати можливість - мати змогу; мати на увазі - розуміти; мати місце - траплятися; наносити [приносити] збитки [шкоду] - завдавати збитків [шкоди]; направлений - спрямований, скерований; настоювати - наполягати; не дозволяти - унеможливлювати; нижчезазначений - нижчезгаданий; обраховувати значення - визначати; обрізка (процес, дія) - обрізування; обслідувати - обстежувати; обумовлювати - зумовлювати; очистка (процес) -очищання, очищення; перераховані (назви) - перелічені; підведення підсумків -підбивання, підсумовування; підйом (процес) - піднімання; поворот (дія) -повертання; показує (аналіз) - засвідчує; пониження - зменшення, зниження; попадати - потрапляти; посадка (дія) - саджання; постраждати - потерпіти; представити проект [роботу, доповідь] - подати; пред(о)ставити право [змогу] - надати; представлення - подання; приводити (дані) - наводити, зводити; приймати міри - вживати заходів; приймати (участь) - брати; прикласти зусилля - докласти зусиль; пришилося (працювати, писати) -довелося; приходити (на думку) - спадати; проводити (дослід, роботу) -виконувати, здійснювати; протирічити — суперечити; прочистка (дія) — прочищання; рискувати - ризикувати; рівняється (вираз) - дорівнює; робити неможливим - унеможливлювати; розповсюджений - поширений; розслоїти -розшарувати; розсосати - розсмоктати; складати (вартість) - становити; спів-ставляти - зіставляти, порівнювати; сполучати (механічно) - з'єднувати, сполучати (електрично) - злучати; управління (машинами) - керування; установити (розмір) - визначити.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Це цікаво:

Мета виховання у зарубіжній педагогіці
У сучасній зарубіжній педагогіці передбачаються такі цілі виховання: - виховання законопослушної людини, яка визнає моральні цінності та правові норми і дотримується їх; - виховання “саморегулюючої” особистості, реалізація кожною людиною закладених у ній природних задатків; - виховання гуманіста, ф ...

Естетичне виховання молодших школярів засобами українських народних паремій
Паремійними зразками здавен цікавилися вчені-дослідники фольклору, ще Арістотель називав загадки чистими метафорами. Проблемою вивчення, структурування, окреслення сфери побутування, визначення сили впливу паремій на підростаючі покоління займалися такі відомі педагоги, як К.Ушинський, О.Корф, Софі ...

Основні напрямки всебічного розвитку особистості, їхні завдання
Основними напрямами всебічного розвитку особистості є: - моральне виховання – формування в учнів моральних понять, поглядів, виховання моральних почуттів, вироблення моральної поведінки; - розумове виховання – озброєння учнів знаннями, формування наукового світогляду, формування умінь і навичок; - ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com