Вікові особливості розвитку самооцінки у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчальної діяльності

Педагогіка і виховання » Особливості самооцінки молодших школярів з різним рівнем навчальних успіхів » Вікові особливості розвитку самооцінки у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчальної діяльності

Сторінка 5

Діти чітко усвідомлюють батьківські впливи і гостро реагують на суперечності між явним вербальним впливом і опосередкованим. Батько може твердити, що він любить дитину, цінує її, а своєю поведінкою демонструвати протилежне. Тут може виникнути подвійний зв’язок, який спричинює виникнення психічних порушень, аж до шизофренічних розладів.

Значна залежність самооцінки дитини від того, наскільки дружна і згуртована у неї сім’я. Діти з заниженою самооцінкою частіше виростають в неповних або неблагополучних сім’ях. В сім’ях із здоровим психологічним кліматом у ставленні між батьками та дітьми виростають діти з адекватною самооцінкою.

Таким чином, у житті молодшого школяра батьки відіграють дуже важливу роль, але більш авторитетнішим та впливовішим за них стає вчитель. Л.І.Божович відзначала, що формування самооцінки протягом раннього й дошкільного дитинства, відбувається під впливом значимих для дитини дорослих, особливо батьків, а молодшого шкільного – саме вчителя.

Отримані в дослідженнях дані свідчать про те, що самооцінка молодшого школяра багато в чому залежить від оцінок вчителя, необ'єктивна, виявляє тенденцію до переоцінки, конкретна, ситуативна, має своїм змістом в основному оцінку результатів діяльності .

Вчителі, що відрізняються високою професійною майстерністю, прагнуть не лише змістовно оцінювати учнів (не просто поставити оцінку, важливо дати відповідні пояснення), не тільки навчити їх єдиним вимогам оцінки, але й донести свої позитивні очікування до кожного учня, створити позитивний емоційний фон при будь-якій, навіть низькій оцінці. Вони оцінюють лише конкретну роботу дитини, а не її особистість.

Від оцінки вчителя значною мірою залежить самопочуття школяра в класі. В учня з поганою успішністю можуть різко погіршитися стосунки з класом, при чому спостерігатиметься деформація поведінки. Деякі з слабовстигаючих учнів всіма силами тягнуться за іншими дітьми, будь-якою ціною намагаються привернути увагу, але більша частина невстигаючих займає пасивну позицію, відчуваючи самотність. Такі діти стають замкнутими, конфліктними, шукають спілкування поза школою.

Від оцінки вчителя залежить і ставлення товаришів. Однокласники ставляться до учня як до відмінника чи до двійочника. І це не дивно, адже для молодшого школяра навчальна праця – основний вид діяльності, результати якого не є байдужими для учня.

Психологи і педагоги спеціально вивчають вплив оцінки вчителя на учня. Одного разу було проведено дослідження, коли група учнів (кожен самостійно) виконувала навчальне завдання у присутності вчителя. До одних дітей вчитель постійно підходив, цікавився тим, що вони роблять, хвалив, заохочував, іншим же – робив лише зауваження у різкій формі, звертаючи увагу лише на допущені ними помилки. Деяких дітей вчитель взагалі залишив без уваг і ні до кого з них жодного разу не підійшов. Результати виявилися наступними: краще за всіх впоралися із завданням ті діти, яких вчитель підбадьорював і набагато гірше виконали завдання ті, яким вчитель псував настрій своїми зауваженнями. Абсолютно несподіваним виявилося те, що найнижчі результати вийшли не в тих, кому вчителя робив різкі зауваження, а у дітей, яких він взагалі не помічав, ніяк не оцінював. На практиці, організовуючи навчально-виховну роботу вчитель, звичайно, співвідносить досягнення дітей з їх розумовими здібностями і ставленням до навчання, не беручи до уваги самооцінку дитини, її власні уявлення про свої здібності. Однак, від цих уявлень залежить впевненість у своїх силах, ставлення до власних помилок і ряд інших моментів навчальної діяльності.

Як відзначає А.І.Ліпкіна в учня під час навчально-виховного процесу формується установка на оцінку своїх можливостей - одного з основних компонентів самооцінки. Так, А.І. Ліпкіна пише про необхідність «враховувати при аналізі просування дитини в навчанні не тільки його інтелектуальні якості та особливості засвоєння системи знань, а й ті складні опосередкування розумової роботи дитини, особистісні характеристики, які у концентрованій формі виражені в його самооцінці». Для успішності навчання і виховання важливо формувати в учнів адекватну оцінку своїх досягнень, зміцнювати їх віру у свої сили. Тільки така самооцінка може підтримувати прагнення працювати самостійно, творчо.

Оцінюючи знання, вчитель одночасно оцінює особу, її можливості і місце серед інших. Саме так сприймаються оцінки дітьми. Орієнтуючись на оцінки вчителя, діти самі ранжирують себе і своїх товаришів як відмінників, середніх, слабких, старанних або нестаранних і так далі. Можна виділити 3 групи дітей по мірі сформованості у них уявлень про себе:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Це цікаво:

Розвиток організаційних здібностей у дітей в дитячому колективі
Беручи за основу визначення А.С. Макаренка, дитячий колектив – це стійке об’єднання дітей, яке має загальну суспільно – значущу мету, спільну діяльність, спрямовану на реалізацію цієї мети, характеризується стосунками взаємної відповідальності. Значення дитячого колективу для кожної дитини в тім, щ ...

Аналіз соціально-педагогічної літератури з проблеми профілактики профілактики ігроманії серед підлітків засобами фізичної культури і спорту
На сучасному етапі розвитку суспільства, коли гостро стоїть проблема здоров'я нації, особливе значення необхідно приділяти вдосконаленню системи фізичного виховання й формуванню здорового способу життя школярів. Фахівцями встановлено, що фізична активність істотно впливає на показники стану здоров' ...

Становлення та розвиток системи підготовки інженерів-педагогів
Досвід вітчизняних і зарубіжних фахівців показує, що одним з пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти у всьому світі, головних стратегій підвищення якості освіти є фундаменталізація, яка відображає найважливіші базові знання і уміння, що дозволяють надалі випускнику спиратися на них у виконанні ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com