Використання комп'ютерних технологій

Сторінка 1

Залучення комп'ютерних технологій та Інтернету додає проекту більшого динамізму, змінює його часові межі та найголовніше навчає обробляти та аналізувати великий обсяг інформації.

Під цим кутом зору вартий уваги так званий WWW-проект, який передбачає наступні етапи: отримання студентами завдання, пошук інформації в Інтернеті та представлення результатів свого пошуку.

Для проведення проекту, крім окресленої теми проекту та наявності комп'ютерного класу, підключеного до Інтернету, потрібно провести підготовчу роботу: сформувати групи (3–4 учасника проекту), визначитися з часом тривалості проекту, зазначити додатковий матеріал, який слід використовувати, окрім Інтернету, а також обрати форму презентації результатів проектування.

Як приклад практичного використання WWW-проекту, можна запропонувати студентам підготувати проекти «Українські традиційні страви», «Видатні історичні постаті України».

Також хотілося б розповісти і про іншу творчу роботу зі студентами. Це створення учнівських мультимедійних проектів (Microsoft Power Point). Програма «Intel® Навчання для майбутнього» є міжнародною програмою, до якої залучено понад 2 мільйони викладачів з 35 країн світу. Вона допомагає викладачам оволодіти новітніми технологіями у викладанні. Програма може використовуватись для викладання будь-якої дисципліни, легко адаптується до національних стандартів і програм, а також постійно вдосконалюється та збагачується досвідом учителів різних країн.

Програма дає змогу розширити можливості навчального процесу, використовуючи комп'ютер для спілкування, проведення досліджень, презентацій, створення публікацій та веб-сайтів, пошуку додаткової інформації тощо. В основі програми лежить метод проектів.

Мультимедійні засоби навчання, які використовуються тут, дозволяють максимально реалізувати принцип наочності шляхом виведення на екран комп'ютера не лише анімованого тексту, але й звуку, ілюстрацій, відеоряду тощо.

Після визначення теми проекту слід розподілити студентів на мікрогрупи (по 3–4 в кожній), які виконують власні окремі завдання. Одним із важливих етапів підготовки до виконання проекту є планування та розподіл навчального часу.

Якщо брати за основу навчальне навантаження, відведене на вивчення іноземної мови (2 год на тиждень), то перші заняття відводяться на оволодіння лексичними одиницями та опрацьовування текстів основного підручника та додаткової літератури за темою проекту.

Після цього слід переходити до безпосереднього використання Інтернету, але й тут слід допомогти студентам, надавши електронні адреси, які можуть стати у пригоді.

Доцільно ще на підготовчому етапі об'єднатися з викладачами інформатики, використовуючи елементи бінарного заняття, протягом яких слід звернути особливу увагу на використання пошукових систем в Інтернеті задля пошуку англомовної інформації, яка стосується тематики проекту. Викладачі інформатики допомагають студентам в оформленні та подачі опрацьованої інформації, наприклад, у вигляді слайдів; технічному редагуванні; у виконанні комп'ютерної графіки та верстки.

Після завершення збору інформації, студенти можуть переходити до наступного етапу проекту – добору ілюстративного матеріалу до зазначеної теми, який збагачує проект та робить його більш привабливим.

Коли всі мікрогрупи завершили пошукову роботу в мережі Інтернет та готові запропонувати складові частини проекту, переходимо до передостаннього етапу – студенти об'єднують свої розробки, готують спільну презентацію, наприклад, у вигляді Інтернет-сторінки.

Результат проектування студенти презентують на заключному занятті за цією темою або як варіант модульного заліку.

Під час роботи студенти збагачують словниковий запас та вчаться працювати з великими обсягами інформації. При цьому в них виникають позитивні емоції, оскільки студенти усвідомлюють практичну значущість вивчення іноземної мови, а також те, що вони володіють нею на певному рівні. Цей факт є суттєвим стимулом для подальшого поглиблення та вдосконалення своїх знань.

Проектна технологія орієнтована на досягнення мети самими студентами, і саме тому проектна технологія – унікальна. Проект формує неймовірно велику кількість вмінь і навичок і тому він ефективний. Проект дає такий необхідний студентам досвід практичної діяльності, а тому він незамінний. Сила методу проекту у тому, що він пов'язує всю нашу навчальну і виховну роботу з життям, перетворює навчання в діяльність.

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Результати дослідження домінуючого типу темпераменту молодших школярів і його взаємозв’язку з рівнем навчальної діяльності
Психодіагностична методика розроблена О. Бєловим. У контексті нашого дослідження важливо визначити притаманні типи темпераменту дітям, які проявили високий, середній і відповідно помірний рівень пізнавальної активності, яка, на нашу думку, впливає на успішність навчання молодшого школяра. Особи із ...

Управління навчальною діяльністю. Навчальний менеджмент
Навчальна діяльність та її особливості, роль спільної діяльності у навчанні Визнання навчальної діяльності учнів в якості провідної, смислоутворюючої складової процесу навчання, вимагає від викладача глибокого знання і розуміння її сутності, структури, психологічних механізмів її реалізації, а тако ...

Суть і зміст процесу навчання
1. Закони і закономірності в дидактиці. 2. Педагогічні основи єдності навчально-виховного процесу. 3. Специфіка навчального процесу. 4. Основні функції навчального процесу. 5. Загальне поняття про типи навчання та їх характеристика. 6. Викладання (навчання) і учіння як види дидактичної діяльності. ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com