Характеристика прийомів розвитку образної та словесно-логiчної пам'яті у молодших школярів

Педагогіка і виховання » Розвиток функціональних особливостей пам'яті в процесі навчальної діяльності молодшого школяра » Характеристика прийомів розвитку образної та словесно-логiчної пам'яті у молодших школярів

Сторінка 8

Наведенi данi не дають пiдстав для широких узагальнень. Особливо це стосується таких малочисельних груп, як флегматики, меланхолiки. Звичайно, тут позначився фактор випадковостi, що обидва учнi, з яких складалася ця група флегматикiв були слабенькими в навчаннi i загальному розвитку, а група меланхолiкiв, навпаки, дещо сильнiша, нiж звичайно.

За бажанням, пам’ять будь-якого типу можна поліпшити. Адже головна вiдмiннiсть мiж людьми з доброю пам’яттю та з поганою в тому, що однi вмiють нею послуговуватися, тренують її, а iншi – нi.

Тому ми весь час в процесі своєї педагогічної діяльності привчаємо учнів дотримуватись основних законів пам`яті.

Iх усього лише сiм.

1. Думайте. На думку нiмецького письменника I. Лiхтенберга, люди мало запам’ятовують через те, що самi дуже мало думають. Отож обов’язково намагайтеся в усьому вiднаходити змiст. Не варто затуляти вуха руками й утуплюватися поглядом у текст, повторюючи подумки рядок за рядком. Цi титанiчнi зусилля не зарахуються, бо в даному разi важливим є не процес, а результат. Останнiй буде значно кращим, якщо ви спробуєте знайти в текстi провiдну думку, видiлити її аргументацiю, вiдмiтити перехiд до наступно – тобто попрацюєте в книжцi з олiвцем, зробите конспект.

Вчiться не лише вiдповiдати на запитання, а й ставити їх. Спробуйте посперечатися з автором, висуваючи при цьому свої аргументи. Якщо в книжцi є вiдповiдi на вашi заперечення-то проконтролюйте себе, якщо немає – намагайтеся вiдповiдати самi, одночасно перевiряючи переконливiсть авторської позицi. Пам’ятайте, що порiвняно з автором ви займаєте вигiднiшу позицiю: можете будь-якї митi його зупинити, запитати, можете скiльки зангодно повертатися до обговорення однiс й тiс ж думки. А от автор має все це терпiти й думати про переваги свого викладу.

2. Цiкавтесь. Якщо мова йде не про дозвiльне читання, аби витратити час у дорозi, то, напевне, прочитане вам для чогось-таки потрiбне. Орiєнтуйтесь на поставлену мету, адже вашi зусилля – заради неї. Оцiнiть, що ви матимете з цiєї iнформацi, i якщо користь дiйсно очiкується, то читати стане набагато цiкавiше. Якщо ж нi, то помiркуйте над словами англiйського фiлософа Б. Стюарда: «Не читай того, чого не хочеш запам’ятати, i не запам’ятовуй того, чого не маєш на метi застосовувати».

Iншими словами: щоб їжа була корисна – їжте з апетитом. Ця астрономiчна аналогiя пiдводить нас до наступного закону.

З. «Iжте слона частинами». Завтра екзамени, але ви налаштованi рiшуче, тому що попереду цiлий день та ще й нiч. Вiддаючи належне вашим здiбностям, ми готовi припустити, що до ранку ви опрацюєте-таки пiдручник i навiть будете пам’ятати його змiст десь до обiдньої пори – рiвно стiльки, щоб успiшно вiдповiсти на кiлька запитань екзаменатора. Та майте на увазi, що до книги рекордiв Гiннеса та до мiцних знань ведуть рiзнi шляхи. Аби не нарiкати потiм на дiряву пам’ять, подумайте: чому, примiром, сiм раз вiдмiряй – а раз вiдрiж? А не п’ять чи десять? Чому перш нiж вiдрiати, треба сiм раз вiдмiряти, i чому саме семеро одного не чекають? А ще були сiм давньогрецьких мудрецiв, сiм чудес свiту. Та й сiм днiв тижня навряд чи випадковiсть.

Психологи розшифрували секрет магічної сiмки. Виявляється, таким є середнiй об’єм нашої оперативної пам’ятi – за одночасного сприйняття вона здатна втримати близько семи об’єктiв. Облич, предметiв, слiв, фраз, параграфiв – будь-чого. Причому легше запам’ятовуються перший та останнiй елементи ряду. Недарма останнє слово в суперечцi кожний намагається залишити за собою; бо швидше за все в пам’ятi залишиться саме воно, а не попереднi тривалi дебати.

Якщо ж порцiя для запам’ятовування виявиться бiльше цiєї норми, тодi на неї ви витратите набагато бiльше часу, анiж пiд час посильної i ритмiчнї роботи.

4. Будьте готовi. Всiм вiдомо, як важко змiнювати плани, якщо вже на щось налаштувався. Певного настроювання на роботу вимагає й книжка. Крiм того, не лише настроювання, а й готовностi до справи, яка багато в чому залежить вiд вашої ерудицi. Адже воно легше «вкладається на вже готовi полицi», мiцнiше тримається купи завдяки зв’язкам iз попередньою iнформацiсю. Помiркуйте про те, що ви знаєте на запропоновану тему; оцiнiть, наскiльки нова iнформацiя доповнить вашi знання. до роботи зi складним матерiалом корисно зазадалегiдь пiдготуватися: перечитати що-небудь з тiєї самої теми, може, популярнiшого характеру.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Це цікаво:

Вплив експериментального дослідження на ефективність навчання молодших школярів
З метою перевірки наведених теоретичних положень ми провели експериментальне дослідження з метою вивчення впливу наочності на рівень навчальних досягнень молодших школярів. У процесі проведення формувального експерименту залежно від цілей уроку і дидактичних особливостей виучуваного матеріалу ми ви ...

Організація творчої діяльності
Багато хто вважає, що творчий процес є можливим тільки у періоди якогось “натхнення”. Це глибока помилка: звісно добре, коли дослідження настільки захоплюють, що з'являється творчий порив, але для досягнення кінцевої мети важливий не так порив, як копітка і добре організована праця. Оманою є те, що ...

Володимир Мономах. "Повчання"
Володимир Мономах (Володимир - Василій Всеволодович) - видатний державний і політичний діяч Київської Русі, великий князь київський (1113 - 1125), воєначальник і письменник. "Повчання" - перший педагогічний твір середньовічної Європи, написаний світською людиною. Твір вміщений в Лаврентії ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com