Знайомство зі школою, педагогічним колективом, основним формами про освіту, програмою та методичною літературою

Педагогіка і виховання » Методика викладання дисциплін економічного характеру в загальноосвітній школі » Знайомство зі школою, педагогічним колективом, основним формами про освіту, програмою та методичною літературою

Сторінка 1

Важливим початковим етапом проходження педагогічної практики є ознайомлення зі школою та її педагогічним складом.

Я проходив практику в Старокостянтинівській ЗОШ I-III ступенів №6 (див. Фото школи Додаток А) з метою отримання та оволодіння певною системою професійних знань, умінь та навичок у процесі проведення навчально-виховної та дослідницької роботи при навчанні учнів старших класів, навчитись володіти аудиторією, орієнтуватись в будь-яких ситуаціях, які виникають в процесі спілкування з учнями, а також навчитись викладати матеріал цікаво, застосовуючи різноманітні прийоми і методи навчання, які я вивчав в курсі “Методика викладання економічних дисциплін”.

На мою думку, педагогічна практика дає можливість кожному студенту – практиканту відчути себе вчителем і не лише на теорії, а практично продемонструвати свої знання та вміння.

До основних завдань педагогічної практики можна віднести такі:

забезпечити зв’язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних, розвивальних та виховних завдань;

розвивати в практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності;

формувати у студентів психологічну готовність до роботи з учнівською молоддю;

поглибити теоретичні знання студентів з фахових дисциплін і на основі індивідуальних завдань вивчення передового педагогічного досвіду вчителів виробити творчий підхід до педагогічної діяльності;

формувати вміння і навички, що сприяють розвиткові професійних якостей, потреби в самоосвіті.

Перед собою, ще в перший день практики, я поставив такі завдання:

Ознайомитись з методикою викладання економічних дисциплін;

2) Навчитись поєднувати теоретичні знання з методики викладання економіки, з практичною діяльністю навчання учнів;

3) Розвинути вміння вирішувати конкретні методичні завдання , відповідно до умов педагогічного процесу;

4) Сформувати психологічну готовність до роботи з підлітками;

5) Ознайомитись з типами уроків, їх структурою, залежно від мети, змісту, вікових особливостей учнів і конкретних умов проведення уроків;

6) Правильно визначати навчальну, розвивальну мету уроку та в позакласних виховних заходах;

7) Раціонально добирати і виготовляти роздатковий матеріал, наочність до уроків, відповідно до їх пізнавальної мети;

Стимулювати інтерес та активність учнів до засвоєння знань;

9) Здійснювати психолого-педагогічний аналіз уроків і позакласних заходів.

Я вважаю, що саме проведення уроків виховує у молодого вчителя дисциплінованість і відповідальність, бо є зразком для учнів, тобто якщо він допустить якусь помилку, це вплине на ставлення учнів до вчителя як до особистості. Саме тому необхідно продумати свої дії, слова, щоб отримати бажані результати. М.Амосов писав: “Важко переоцінити роль справжнього педагога. Він не лише і не стільки джерело інформації, скільки духовна опора дитини, її реалиний ідеал”. Я повністю погоджуюся з словами видатного діяча культури та освіти про вчителя.

Головним завданням практики є одержання певного досвіду в роботі з аудиторією, враховуючи її особливості (вік, рівень освіти, спеціальність і ін.), а також використання методів, прийомів і форм навчання на практиці. На основі знань, які я отримала з курсів “Методика викладання економічних дисциплін“, Психологія”, “Комунікативні процеси навчання”, я повинний вірно підібрати стиль спілкування з учнями, вибрати найефективнішу мотивацію, спираючись на вікові особливості групи; використати методи навчання таким чином, щоб саме навчання принесло задоволення учням. Це в свою чергу приведе до того, що матеріал уроку надовго залишиться в пам’яті учнів, що і є метою заняття.

На мій погляд, вчитель повинен робити все , щоб учні не “засинали” на заняттях, тобто повинен застосовувати активні методи навчання, а потім оцінювати знання, і якщо потрібно-виправляти і доповнювати. Необхідно також приділяти увагу самостійній роботі учнів. Застосування активних методів навчання: дискусій, ділових ігор, зацікавить учнів ще більше. Паралельно з вивченням теоретичних питань, учні повинні вирішувати задачі, тим самим розвиваючи логічне мислення.

Д. Лихачов так висловлюється про педагогічну діяльність вчителів: “Я приймаю близько до серця всі турботи вчителів, тому що завжди вважав цю професію найголовнішою на світі. Учительство – це мистецтво, праця не менш творча, ніж праця письменника чи композитора, а більш важка і відповідальна. Учитель звертається до людської душі не через музику, як композитор, не за допомогою кольорів, як художник, а безпосередньо. Виховує своєю особистістю, своїми заняттями і любов’ю, своїм ставленням до світу.

Учитель повинен бути вільним, як поет, художник, розповідати про те, що знає і любить сам, а не виконувати вказівки, дані кимось зі сторони, або тими, хто стоїть вище.

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Аналіз методів та прийомів навчання «Я і Україна» в 1 класі
Сутність використання педагогічних методів передбачає інтелектуальну активність шестирічних школярів, їхню успішність, працездатність, розвантаження нервової системи за рахунок: – забезпечення максимальної відповідності змісту навчального матеріалу рівням розвитку учнів, правильного співвідношення ...

Складові ціннісного ставлення до природи
У дитини на ранньому етапі розвитку ставлення до природи не виходить за межі емоційно-чуттєвих реакцій і виражається в елементарних емоційних переживаннях: подобається ― не подобається, добре ― погано. Розвиток естетичних, моральних та Інтелектуальних почуттів відбувається не шляхом «пр ...

Вимоги до приміщень та розташування робочих місць із ПК
Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори; не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинку; кабінети, о ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com