Макет факторно-критеріальної моделі оцінювання рівня соціокультурного розвитку молоді

Педагогіка і виховання » Факторно-критеріальна модель оцінки рівня соціокультурного розвитку молоді » Макет факторно-критеріальної моделі оцінювання рівня соціокультурного розвитку молоді

Сторінка 1

Наступним етапом нашого дослідження було виділення критеріїв щодо кожного фактору. А також кваліметрична оцінка кожного з критеріїв. Результати представлені у таблиці Г. Саме за цією моделлю можна оцінювати абітурієнтів, що вирішили вступити у вуз на спеціальність "Соціологія" або "Соціальна робота" з позиції їх відповідності вимогам до представника даної професії.

Таблиця Г

Макет факторно-критеріальної моделі оцінювання рівня соціокультурного розвитку молоді на етапі вступу до вузу (на спеціальність напрямку "соціологія")

№ з/п

Фактор (якість)

Вагомість

фактору

Факторні критерії

Кваліметрична оцінка

Комунікабельність

0,09

1) може знайти спільну мову будь з ким, у будь-якій ситуації, незалежно від настрою;

2) може, знайти спільну мову досить легко, якщо захоче або, якщо примусять обставини;

3) успішність спілкування залежить від сприятливості обставин та особистого ставлення до співрозмовника;

4) не завжди знаходить спільну мову, навіть якщо бажає цього;

5) важко сходиться з людьми, не любить спілкуватися взагалі.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Гуманність

0,08

1) завжди готовий швидко безкорисно прийти на допомогу будь-якій людині, навіть якщо це не в його особистих інтересах;

2) охоче готовий прийти на допомогу, якщо тільки це не йде всупереч особистим інтересам;

3) готовий прийти на допомогу, якщо гарно попросять і якщо це не йде всупереч особистим інтересам;

4) допомагає тільки друзям та близьким, якщо це не йде всупереч особистим інтересам;

5) неохоче надає допомогу.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Емоційна та фізична витривалість

0,07

1) фізично здоровий, з міцною психікою, завжди терпимий до інших, володіє засобами саморегуляції і самоконтролю;

2) фізично здоровий, психічно врівноважений, часто терпимий до інших, намагається не втрачати самоконтроль;

3) фізично здоровий, не завжди врівноважений, не завжди признає думки чи вірування, що розбіжні з його особистими, не завжди вдається себе контролювати у конфліктних ситуаціях;

4) фізично відносно здоровий, іноді неврівноважений, не завжди признає думки чи вірування, що розбіжні з його особистими, не завжди вдається себе контролювати у конфліктних ситуаціях;

5) має фізичні вади, іноді неврівноважений, не завжди признає думки чи вірування, що розбіжні з його особистими, не завжди вдається себе контролювати у конфліктних ситуаціях

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Емпатичність

0,06

1) здатен проникати за допомогою відчуттів в душевні переживання інших людей, співчувати їм, співпереживати, розташовує людей до спілкування, доводячи його до рівня довірчого, інтимного;

2) майже завжди може розпізнати душевні переживання інших людей, співчуває їм, вміє розташувати людей до спілкування;

3) не завжди вміє правильно зрозуміти душевні переживання інших людей, співпереживає, якщо справа стосується і його особисто, розташовує людей до спілкування, коли є бажання;

4) часто не в змозі зрозуміти душевні переживання інших людей, співпереживає тільки зовні, неохоче, не завжди вміє розташовувати людей до спілкування;

5) не хоче спробувати зрозуміти іншу людину, не опікується проблемами інших, не співпереживає оточуючим, не розташовує людей до спілкування.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Інтелігентність (вихованість)

0,06

1) освічений, завжди тактовний, добре вихований, завжди гідно себе поводить;

2) освічений, має почуття такту, але не завжди йому слідує, вихований, загалом поводить себе гідно;

3) освічений, іноді нетактовний через обставини, вихований, допускає, що у складних життєвих ситуаціях може поступити негідно;

4) не дуже високий рівень освіченості, часто дозволяє собі нетактовності, допускає, що у складних життєвих ситуаціях може поступити негідно;

5) невисокий рівень освіченості, часто дозволяє собі нетактовні вчинки, допускає, що у складних життєвих ситуаціях може поступити негідно

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Наявність оптимальних мовленнєвих характеристик

0,05

1) розмовляє і пише грамотно, має приємний тембр голосу, володіє ораторськими здібностями;

2) розмовляє і пише грамотно, має приємний тембр голосу, недостатньо володіє ораторськими здібностями;

3) розмовляє і пише не дуже грамотно, не завжди може застосувати ораторські здібності;

4) розмовляє не дуже грамотно, пише неграмотно, майже не володіє основами ораторського мистецтва;

5) розмовляє і пише неграмотно, має неприємний тембр голосу або фізичні вади, що роблять мовлення незрозумілим, не володіє основами ораторського мистецтва

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Високий рівень адаптивності

0,05

1) може легко пристосуватися до будь-яких умов і обставин, а також до людей, що поруч;

2) у більшості випадків легко адаптується до умов і обставин, а також до людей, що поруч;

3) не завжди легко адаптується до умов і обставин, а також до людей, що поруч;

4) дуже складно переносить легко адаптацію до умов і обставин, а також до людей, що поруч;

5) не може адаптуватися.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Активна соціальна позиція

0,05

1) має і завжди проявляє особисту соціальну позицію;

2) має, але не завжди проявляє особисту соціальну позицію;

3) має особисту соціальну позицію, але легко може її змінити;

4) не має чітко сформованої особистої соціальної позиції;

5) не має чітко сформованої особистої соціальної позиції і не має наміру її формувати;

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Уміння інноваційно мислити і працювати

0,05

1) знає і вміє використовувати нові сучасні методи пошуку та обробки інформації, не сторониться нових підходів і поглядів на звичні речі;

2) знає і майже завжди може використовувати нові сучасні методи пошуку та обробки інформації, але не завжди здатен сприйняти нові підходи чи погляди на звичні речі;

3) знає, але не використовувати нові сучасні методи пошуку та обробки інформації, не здатен сприйняти нові підходи чи погляди на звичні речі;

4) обережно ставиться до всього нового, як у роботі, так і у навчанні, тримається старих знайомих шляхів, методів, підходів у всьому;

5) не приймає і не хоче бачити нічого нового, що може порушити розмірений, привичний ритм.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Особиста чарівність, привабливість

0,05

1) приємна зовнішність, доброзичливе обличчя, зазвичай чарівна посмішка і гарний настрій;

2) приємна зовнішність, майже завжди доброзичливий і гарний настрій;

3) звичайна зовнішність, не часто добрий настрій, майже завжди серйозний вираз обличчя, стримана міміка;

4) звичайна зовнішність, майже завжди серйозний, іноді навіть суворий вираз обличчя, стримана міміка;

5) звичайна зовнішність, похмуре обличчя, часто поганий настрій.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Гуманітарно-аналітичний склад мислення

0,05

1) гуманітарно-аналітичний склад мислення;

2) більше схильність до гуманітарних наук;

3) більше схильність до точних наук;

4) невисокий рівень розвитку як схильності до гуманітарних наук, так і схильності до точних наук;

5) технічний склад мислення.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Чесність і порядність

0,05

1) завжди поступає чесно і порядно;

2) у більшості випадків поступає чесно і порядно;

3) признає "брехню во спасіння", але намагається не поступатися принципами порядності і чесності;

4) може достатньо легко поступитися принципам порядності або чесності, якщо примусять обставини;

5) не вважає особливим опікуватися про чесність і порядність

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Високий інтелектуальний рівень

0,04

1) обізнаний майже у будь-якій галузі знань на загальноосвітньому рівні, орієнтується у поняттях мистецтва, культури, літератури, володіє більше ніж двома мовами;

2) обізнаний у багатьох галузях знань на загальноосвітньому рівні, не дуже добре орієнтується у поняттях мистецтва, культури, літератури, володіє більше ніж двома мовами;

3) обізнаний у вузькому колі знань на загальноосвітньому рівні, погано орієнтується у поняттях мистецтва, культури, літератури, має знання з двох мов;

4) має слабкі знання на загальноосвітньому рівні, погано орієнтується у поняттях мистецтва, культури, літератури, погано володіє іноземною мовою;

5) має слабкі знання на загальноосвітньому рівні, майже не орієнтується у поняттях мистецтва, культури, літератури, погано володіє іноземною мовою, або не володіє нею взагалі.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Мобільність

0,03

1) відсутність стремління до "висхідної мобільності" [1], тобто до зміни соціального статусу на більш високий, здатність плідно працювати у міждисциплінарному режимі;

2) невисоке стремління до "висхідної мобільності", з урахуванням інтересів інших людей, здатність плідно працювати і вчитися у міждисциплінарному режимі;

3) стремління до "висхідної мобільності", здатність плідно працювати і вчитися у міждисциплінарному режимі;

4) стремління до "висхідної мобільності", виникнення помітних складностей з деякими дисциплінами за умов необхідності працювати і вчитися у міждисциплінарному режимі;

5) значне стремління до "висхідної мобільності", неспроможність працювати і вчитися у міждисциплінарному режимі.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Сумлінність

0,03

1) завжди чинить по совісті, ніколи не поступається принципами, завжди намагається досягти справедливості у будь-якій справі;

2) намагається чинити все по совісті, не поступається принципами, намагається досягти справедливості, але, якщо зустріне перепону, то не буде далі домагатися справедливості;

3) допускає іноді такі вчинки, за які мучить совість, намагається не виходити за рамки справедливості;

4) не завжди вчиняє по совісті і не вважає за необхідне боротися за справедливість;

5) ніколи не знає мук совісті, вважає, що справедливості не існує, а як так, то нема за що і боротися.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Здібності психолога

0,03

1) відчуває настрій людини, вміє вислухати і допомогти, якщо не порадою, то добрим словом;

2) майже завжди може відчути настрій людини, вміє вислухати і робить спроби допомогти, якщо це його "зачепило";

3) відчуває настрій людини, може вислухати, якщо є настрій і спробувати допомогти;

4) може зрозуміти іншу людину, але вважає це важким і невдячним ділом, вміє слухати, але робить це тільки коли сам відчуває зацікавленість;

5) не любить, коли інші розповідають про свої проблеми і не любить давати поради, коли про це прохають, не вміє або не хоче слухати.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Уміння самостійно навчатися

0,03

1) може абсолютно самостійно здобувати і засвоювати знання у необхідному обсязі, вміє працювати з літературою та іншими джерелами інформації і робить це систематично;

2) уміє самостійно здобувати і засвоювати знання у необхідному обсязі, вміє працювати з літературою та іншими джерелами інформації, але робить це несистематично, коли примусять обставини;

3) уміє самостійно здобувати і засвоювати знання, але робить це несистематично, коли примусять обставини, робота з літературою та іншими джерелами інформації іноді викликає проблеми;

4) погано вміє самостійно опрацьовувати навчальну та наукову інформацію і систематизувати отримані з багатьох джерел відомості;

5) не вміє самостійно опрацьовувати навчальну та наукову інформацію і не може працювати з літературою, систематизувати отримані з багатьох джерел відомості.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Цілеспрямованість

0,03

1) завжди чітко формулює цілі і наполегливо йде до їх реалізації;

2) знає ціль і намагається її досягти, але не завжди доводить діло до кінця;

3) не завжди може чітко сформулювати цілі, отже їх виконання майже кожного разу стає проблемним;

4) не вміє чітко формулювати цілі, не вистачає наполегливості у їх реалізації; або ставить нереальні цілі, що неможливо реалізувати;

5) взагалі не бачить цілей або не може їх сформулювати.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Креативність

0,03

1) творчо обдарований, здібний до творчості, реалізує свої творчі здібності;

2) творчо обдарований, здібний до творчості, не знайшов ще, у якому творчому напрямі себе реалізувати;

3) має творчі ідеї, але не реалізує їх;

4) не проявляє творчих здібностей, але виявляє цікавість до творчості інших, розуміє її;

5) не має творчих здібностей і вважає творчість марнуванням часу.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Високий рівень загальної культури

0,03

1) достатньо добре обізнаний у різних сферах культури, завжди культурно себе поводить, знає і додержується моральних норм;

2) поверхово обізнаний у різних сферах культури, завжди культурно себе поводить, знає і додержується моральних норм;

3) обізнаний у якій-небудь одній сфері культури, загалом культурно себе поводить, знає і додержується моральних норм;

4) обізнаний у якій-небудь одній сфері культури, поводить себе культурно, коли знаходиться у поважному оточенні, знає моральні норми, але не завжди додержується їх;

5) обізнаний у якій-небудь одній сфері культури, або взагалі не обізнаний у культурі, допускає некультурну поведінку, знає основні моральні норми, але не вважає за потрібне додержуватися їх.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Сутність дієслова як частини мови
Усі слова мови поділяються на великі лексико-граматичні розряди — частини мови. Кожна частина мови характеризується своїми граматичними, лексико-семантичними і функціональними особливостями. Слова відносяться до певних лексико-граматичних розрядів за спільними найзагальнішими семантичними, словотві ...

Методика формувального експерименту
З метою перевірки ефективності використання дидактичних ігор для формування загальнонавчальних умінь і навичок у школярів початкових класів було проведено формувальний експеримент на базі Теребовлянської гімназії-спецшколи-інтернату. Дослідження здійснювалось поетапно упродовж 2006–2007 навчального ...

Особливості здійснення виробничої практики
Керівництво виробничою практикою – заключним етапом професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робочих здійснює майстер, застосовуючи в цілому ті ж методичні прийоми, способи й організаційні форми, що й у період навчання в умовах виробництва. У цьому зв'язку розглядаються тільки специфічні осо ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com