Самостійна робота учнів з математики в навчальному процесі початкової школи

Педагогіка і виховання » Організація самостійної роботи учнів початкових класів на уроках математики » Самостійна робота учнів з математики в навчальному процесі початкової школи

Сторінка 7

Експериментальна робота дає можливість сформулювати теоретичні висновки і практичні рекомендації щодо організації самостійної роботи учнів початкових класів.

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що самостійна робота - це сукупність дій учня з предметами у певних умовах, що передбачають відсутність безпосереднього керівництва та допомоги з боку вчителя, з використанням наявних індивідуальних рис особистості для того, щоб отримати продукт, відповідний заданій меті, в результаті чого має бути сформована самостійність як риса особистості учня та засвоєна певна сукупність знань, умінь та навичок.

Широке застосування самостійної роботи учнів на урокахдає змогу успішно розв’язувати багато навчально-виховних завдань:

підвищити свідомість і міцність засвоєння знань учнями; виробити в них уміння й навички, яких вимагає навчальна програма;

навчити користуватися набутими знаннями і вміннями в житті, в суспільно корисній праці,

розвивати в учнів пізнавальні здібності, спостережливість, допитливість. логічне мислення, творчу активність під час засвоєння знань;

прищеплювати їм культуру розумової і фізичної праці, вчити їх самостійно продуктивно і з інтересом працювати;

готувати учнів до того, щоб вони могли ефективно займатися після закінчення школи.

В роцесі експериментальної роботи доведено, що використання самостійної роботи на уроці робить урок ефективним, бо вона:

формує світогляд, теоретичні знання, практичні і трудові вміння;

2.уміння, навички узагальнювати;

3.систематизувати і застосовувати знання, уміння й навички; вміння вчитися, навички самоосвіти;

закріплення знань, умінь;

розвиває мислення, пізнавальний інтерес, активність, пам'ять, волю, емоції;

.спонукає до продуктивного мислення; застосування набутих знань, умінь; вияву ініціативи; змагання, колективної співпраці.

В процесі роботи доведено, що розроблена програма експериментального навчання є ефективним засобом формування самостійних навичків унавчальної діяльності молодших школярів.

Результати дослідження показали, що із зростанням самостійної роботи на уроці математики посилюється пізнавальний інтерес до уроку математики, удосконалюються обчислювальні навички.

Припущення, висунуте на початку дослідження, в основному підтвердилося: формування основ самостійної роботи учнів при дотриманні наступних умов:

1. Групові роботи не можуть проводитися часто під час вивчення нового матеріалу. Їх можна організувати тоді, коли навчальний матеріал не містить складних теоретичних понять, не вимагає показу демонстраційних дослідів та ін. В умовах спільного повторення ліквідується можливість прогалин у засвоєнні, учні надають один одному допомогу, пояснюють помилки, неточності, спільно обговорюють висновки.

2. Індивідуальна самостінйа робота найчастіше дає позитивні результати, коли учні, знаючи загальні положення, закономірності, можуть зробити окремі висновки про властивості речовин, розв’язати доступні, але досить складні завдання. Однак такі роботи можна організувати не стільки в процесі сприймання нових знань, скільки під час повторення добре усвідомленого матеріалу.

Таким чином, названі вище умови необхідні для успішного застосування методу самостійної роботи на уроках. Вони є основними, найбільш загальними. У процесі навчання можуть створюватись і такі ситуації, коли інші фактори на перший погляд випадкові і незначні, впливають на вибір того чи іншого методу. Тому правильний спосіб проведення уроку та ефективну методику організації самостійної роботи може вибрати вчитель, який знає загальні рекомендації і всебічно оцінює наявні умови.

Фрагмент уроку №1

Завдання:

Формувати потребу у здійсненні математичних дій

Розвивати уміння здійснювати контроль по результату;

Розвивати уміння контролювати дії товариша, власні дії;

Розвивати уміння міркувати;

Експериментальні коментарі

Хід уроку

2 етап – Повторення

вид роботи – усний рахунок

Завдання для вчителя: перевірити усвідомленість, міцність обчислювальних прийомів щодо усних прийомів складання, ділення.

Завдання для учнів: Хлоп'ята, сьогодні ми продовжимо говорити про значення дії контролю, виконаємо завдання, направлені на уміння складати числа, що закінчуються на 0, повторимо усні прийоми ділення;

Уміння здійснювати дії по результатах (зіставляти відповіді)

Уміння здійснювати дії по результату.

Розвиваємо уміння виявляти помилки в рішеннях товаришів. Це допомагає в розвитку уміння знаходити помилки у власних діях.

Розвиваємо уміння доказово міркувати.

Уч. Зад. №1. Практич. Завдання: Знайдіть значення виразів, зіставивши результати і букви на квітках, і ви дізнаєтеся ім'я мультиплікаційного героя, який прийшов до нас на урок.

Зміст: 270:270=.; 260:130=.; 930:310=.; 420:105=.; 600:120=.; 666:111=.; 280:40=.; 560:70=.;

Хто прийшов в гості? (Степашка). Як ви це дізналися? (Зіставили результати виразів і цифри на квітках). Легіні! Ви дуже кмітливі. Ми перевірили значення виразів за допомогою відповідей.

Уч. Зад. №2. Хлоп'ята, хто знає, який птах може ходити по дну водоймища? Щоб відповісти на це питання, виконаєте обчислення:

Зміст: 250+150+30+120+250=.;

Відповіді: горобець = 850; оляпка= 800; сорока=700;

До нас в гості прийшов Незнайко і він стверджує, що по дну водоймища може ходити горобець. Ви з ним згодні? Доведіть, що Незнайко не має рації. Як ви зуміли довести свою правоту? (Виконали перевірку). Як ви вважаєте, без перевірки ви змогли б довести свою думку? Для чого необхідна перевірка?

Підсумок: Ми не зможемо довести, що рішення вірне, не будемо упевнені в достовірності результату, якщо не виконаємо перевірку, не проконтролюємо свої дії.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Це цікаво:

Організація, проведення та аналіз результатів педагогічного експерименту
Основні теоретичні положення активізації пізнавальної діяльності при роботі з математичними задачами фінансового змісту, які висвітлені в роботі, були реалізовані під час проведення експериментального дослідження у шевченківській загальноосвітній школі. Для уточнення активізації пізнавальної діяльн ...

Обґрунтування шляхів удосконалення методики проведення предметних уроків із природознавства в 3 класі
На основі аналізу теоретичних основ досліджуваної проблеми та результатів констатуючого експерименту ми визначили шляхи вдосконалення методики організації та проведення предметних уроків із природознавства в початковій школі. До них належать, зокрема, такі: Попередня підготовка вчителя і учнів до п ...

Необхідні умови для вступу до Оксфорду
Для того щоб вступити до Оксфорда краще всього закінчити англійську школу: державну або приватну. Другий варіант - скористатися однією з міжнародних студентських програм, учасники якої можуть отримати магістерський ступінь в будь-якому вузі Великобританії. У жовтні-листопаді перед початком навчання ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com