Неблагополучна сім’я як особливий фактор впливу на мотиваційно-ціннісну сферу підлітка

Педагогіка і виховання » Розвиток підростаючої особистості підлітка в сім’ї » Неблагополучна сім’я як особливий фактор впливу на мотиваційно-ціннісну сферу підлітка

Сторінка 1

На сьогодні не існує єдиних критеріїв визначення неблагополуччя, оскільки неблагополуччя. Неблагополучні сім’ї вивчають не лише педагоги та психологи, а й економісти, соціологи, демографи, медики, у кожної науки свій підхід до вивчення даної категорії, кожний дослідник висуває свої критерії. В узагальненому вигляді найбільш важливі параметри благополуччя сім’ї це: толерантність, взаємодовіра та взаємоповага, бажання бути разом, чесність, схожість інтересів та ціннісних орієнтацій, вміння вести конструктивні переговори за всіма аспектами сумісного життя, задоволеність членами сім’ї своїми стосунками та партнерські стосунки.

Натомість, параметри неблагополуччя це: емоційне та фізичне відторгнення, несприйняття, дефіцит уваги та виховних ресурсів, схильність до брехні, відсутність загальних інтересів, конфліктність, внутрішня скутість, фізичне та психологічне насильство, деспотичність батьків.

Неблагополучна сім’я - це сім’я, в якій порушена структура, знецінюються або ігноруються основні сімейні функції, є явні або приховані дефекти виховання, в результаті чого з’являються «важкі діти».

Неблагополучні сім’ї можна умовно розділити на дві великі групи:

1. сім’ї з явною (відкритої) формою неблагополуччя: конфліктні сім’ї; проблемні сім’ї; асоціальні сім’ї; аморально-кримінальні сім’ї; сім’ї з недоліком виховних ресурсів (неповні сім’ї).

2. Сім’ї з прихованою формою неблагополуччя (внутрішньо неблагополучні). Це зовні респектабельні сім’ї, однак у них ціннісні установки і поведінка батьків розходяться з загальнолюдськими моральними вимогами, що позначається на вихованні дітей і чітко проявляється в їх поведінці в підлітковому віці .

Сім’ї з відкритою формою неблагополуччя характеризуються тим, що форми сімейного неблагополуччя мають яскраво виражений характер, проявляються одночасно в декількох сферах життєдіяльності сім’ї, наприклад, на соціальному та матеріальному рівні, вони проявляються в неблагополучному психологічному кліматі в сім’ї: підліток відчуває фізичне та емоційне відторгнення з боку батьків, у нього з’являються відчуття неадекватності, сором за себе і батьків перед оточуючими, страх за своє сьогодення і майбутнє. Це, наприклад, сім’ї з алкогольною залежністю. Підлітки в алкогольній родині виявляються жертвами подвійного стандарту: бачать і розуміють, що відбувається в сім’ї, але бояться про це говорити з оточуючими, стають замкнутими («Це секрет сім’ї»). Вони живуть у стані секретності, вивертів, обману («життя в укритті»); відчувають безсилля і відсутність виходу з ситуації («Що ж реально робити?»); відчувають амбівалентне ставлення до батька (уважний, ласкавий, турботливий у тверезому стані і злий, агресивний, жорстокий - у п’яному).

Внутрішньо неблагополучні сім’ї також мають свою специфіку. Так, недовірлива сім’я характеризується такими рисами: підвищена настороженість по відношенню до оточуючих (сусідів, знайомих, педагогів), очікування ворожості; слабкі контакти з оточуючими; нерідкі тривалі конфлікти з родичами; у будь-яких конфліктах (з однолітками, з педагогами) батьки вважають правим тільки свою дитину. Підлітки з таких сімей характеризуються тим, що в них формується недовірливо-вороже ставлення до людей, підозрілість, агресивність, порушення контактів з однолітками, відбуваються конфлікти з вчителями та вихователями, характерною рисою є невизнання підлітками помилок і власної провини, вони важко йдуть на контакт з педагогами, не вірять у щирість і чекають каверзи.

Неблагополучними є і сім’ї, занадто орієнтовані на успіх дитини: дитина відчуває, що всі її позитивні зв’язки з батьками залежать від її успіхів (її люблять, поки вона все робить добре). Докори, повчання, покарання у разі неможливості досягти бажаних успіхів спричиняють у підлітка стан підвищеного емоційного напруження, очікування невдачі, зриви у вигляді неадекватних реакцій на невдачу (суїцид, втеча з дому).

Як бачимо, неблагополучна сім’я - це насамперед сім’я, в якій порушена структура, знецінюються або ігноруються основні сімейні функції, є явні або приховані дефекти виховання, в результаті чого з’являються «важкі діти». Існують різні типи неблагополучних сімей, але всі вони, щоправда, різною мірою і різними шляхами негативно впливають на формування ціннісно-мотиваційної сфери дитини. Головна риса цього негативного впливу, на мою думку, в тому, що підліток не має зразка «благополучних» - соціально схвалюваних і прийнятних цінностей, відносин у сім’ї, це ускладнює його соціалізацію, спричиняє девіантні прояви у поведінці.

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Співвідношення невизначеностей
Народження нової квантової механіки почалося з іншого її варіанта і дещо раніше – з роботи німецького фізика-теоретика В. Гейзенберга (1901-1976), яку він написав у червні 1925 року. Ве́рнер Карл Ге́йзенберг ( 1901 — 1976) — німецький фізик. Вернер Гейзенберг народився в Німеччині, в міст ...

Вибір оптимального сполучення методою навчання
При будь-якому виді навчальних зайняти можна застосовувати декілька методів навчання в різних поєднаннях. Так, у лекції, як у виді навчальних зайняти, справді, основним методом навчання є лекційний. Алі дуже часто на лекції застосовується і метод показові (демонстрації). Так саме на практичних заня ...

Комплексний підхід формування національної самосвідомості учнів початкових класів
Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження свідчить про те, що в кінці експерименту переважна кількість учнів глибоко усвідомлює потреби у засвоєнні національних цінностей. Змінився і ранг значущості основних національних цінностей для молодших школярів. У кінці експерименту перш ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com