Х.Д. Алчевська – пропагандист кращих здобутків української демократичної літератури

Педагогіка і виховання » Вклад Х.Д. Алчевської у розробку методики читання » Х.Д. Алчевська – пропагандист кращих здобутків української демократичної літератури

Сторінка 2

Книга «Що читати народові?» являла собою, за визначенням сучасників Алчевської, «вищою мірою цінне джерело для ознайомлення з ростом критичної думки народу і тими наслідками, до яких ця думка приходить під впливом читання кращих творів світової літератури. У цьому відношенні книга «Що читати народові?» є найбільшою спробою вияснення всього великого значення для народного життя, проникнення в народне середовище кращих творів літератури.

Широковідомі письменники, діячі прогресивної культури гаряче привітали працю Х.Д. Алчевської «Що читати народові?» «Вихід у світ книги, – писала сама Алчевська, – був для нас справжнім тріумфом: не було, здається, жодного журналу, жодної газети, які б не відгукнулися захоплено на цю працю».

Гліб Успенський вважав появі книги надзвичайним явищем в тодішній «засушуючій душу життєвій пустоті».

Лев Толстой називав її розумною книгою: «Вона, Ваша книга… викликала рух, розворушила питання, що дрімало. Спасибі їй…».

В.І. Немирович-Данченко, зустрівшись з Х.Д. Алчевською на Всесвітній виставці у Парижі, на якій експонувалися перші два томи покажчика «Що читати народові?» сказав: «Ви гадаєте, що Ви склали книгу для вчителів, але якби Ви знали, яке велике значення вона має для нас, письменників. Мені ніколи не спадало на думку перевірити, що говорить про мене народ, і я боязко перебіг по сторінках, відведених для спостереження за моїми оповіданнями. Читаючи їх, я бачив на власні очі душу цих загадкових для нас людей, і вона викликала в мене значно більший інтерес, ніж знайома мені душа інтелігентної людини».

Все життя Алчевська захоплювалась чудовими українськими піснями, рідною українською мовою, слухала простий народ з його дзвінким поетичним словом. НЕ лише цим виданням, а й усією своєю діяльністю педагог обстоювала любов до рідного слова, прагнула донести до учениць найкращі зразки української літератури ХІХ – початку ХХ століття.

Так, видатний український композитор М.В. Лисенко захоплено відзначив пройдений Алчевською славний шлях «невпинної праці для народної освіти».

Талановитий український поет Олександр Олесь славив «самовіддану і невтомну трудівницю освіти».

Український композитор Я.С. Степовий присвятив їй в честь 50-річчя педагогічної діяльності кантату:

…І йде вона сміливо в бурю і негоду,

кохаючи рідний, зубожений край.

І кличе: «Доб’ємось розцвіту народу,

Ще світла, ще сонця і сили подай.

Життя і діяльність Христини Данилівни Алчевської – це приклад самовідданої праці, вірного служіння справі народної освіти. Її безкорислива суспільна, культурна і педагогічна діяльність здобули високу оцінку прогресивної громадськості України.

У буквальному розумінні Х.Д. Алчевської не була ні «розкаяною дворянкою», ні «різночинною», ані «мученицею-робітницею». Та все своє життя вона залишалась воістину самовідданою просвітительною народу, і про неї можна сказати словами О.Н. Коллонтай, що вона належить до тих «світлих жінок», які зуміли стати вище своїх класових інтересів, знехтувати ними заради торжества мети іншого класу, присвятити своє життя «ідеалам соціальної справедливості» і своїм громадянським подвигом, своєю безмірною відданістю справі народної освіти зчудувати світ, заслужити довічної шани поколінь.

Заслуга Алчевської полягала насамперед у тому, що вона, незважаючи на заборону і переслідування царськими властями, зуміла відстояти свою школу, яка понад півстоліття, особливо на другому етапі визвольного руху, відіграла важливу роль у боротьбі прогресивної громадськості за поширення освіти і знань серед трудового народу, за розвиток і популяризацію недільних шкіл усієї України. Постійно збагачуючи досвід і творчо вдосконалюючи систему роботи, Харківська недільна школа стала провідною у розробленні основних питань організації і ведення навчання дорослих. Навчальний процес у ній мав демократичне спрямування і відзначався застосуванням найефективніших прийомів, форм і методів викладання.

Розроблені Х.Д. Алчевською, вчителями її школи методи і способи позакласного читання, проведення літературних бесід, складання учнями відзивів на прочитані книжки, практика створення навчальних посібників, організація шкільного музею, влаштування виставок, як і вивчення і узагальнення досвіду вчителів і вдосконалення їх педагогічної майстерності, становлять безперечний інтерес і нині, можуть творчо використовуватися у роботі загальноосвітніх шкіл і позашкільних закладів.

Розгорнувши широку діяльність, Харківська школа «перетворилася немовби в міністерство недільних шкіл». І в цьому величезна роль Алчевської. Як відзначали сучасники, до неї «сходилися нитки з усіх місць, де відкривалися недільні школи, і вона не тільки з’єднувала їх у себе, а й сплітала їх між собою».

Страницы: 1 2 3

Це цікаво:

Мета і завдання виховної роботи в СОМУ
Виховання особи в період навчання в училищі - важливий етап становлення майбутнього фахівця, коли в основному завершується цілеспрямовані виховні дії на людину і полягає у цілеспрямованому впливі на інтелектуальний, духовний, фізичний і культурний розвиток особистості. Мета виховної діяльності - ст ...

Класифікація засобів навчання географії
Класифікація засобів навчання географії (за С.Г. Коберніком) І. Натуральні об'єкти: а) об'єкти при­роди та предме­ти господарської діяльності людини (колекції гір­ських порід та мінералів, зраз­ки промислової продукції, гер­барії тощо); б) природні і господарські об'єкти у навколишньому сере­довищі ...

Фактори впливу на оцінювання знань
Організація процесу комплексної діагностики передбачає виявлення таких принципових питань: Що перевіряти? — Які групи компетентностей, якостей, умінь чи навичок майбутнього фахівця мають бути сформовані в процесі навчання. Який навчальний матеріал потрібно перевіряти? — Які вузлові елементи бази зн ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com