Загальні питання охорони праці

Сторінка 1

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я й працездатності людини в процесі праці .

Будь-яка виробнича діяльність пов'язана з певними небезпеками. Для попередження цих небезпек, забезпечення безпечної роботи й збереження здоров'я, працездатності людини керуються організаційними, соціально-економічними й санітарно-гігієнічними заходами й засобами.

Права кожної людини на умови праці закріплені в конституції України. Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення по реалізації конституційного права громадян на працю, охорону праці, охорону їхнього життя й здоров'я. Закон регулює взаємини між працівниками й адміністрацією з питань охорони праці й поширюється на всі види діяльності.

В Україні законодавство по охороні праці складається із Закону «Про охорону праці», Кодексу законів про працю й інші нормативні акти.

Забезпечення людини безпечними й комфортними умовами праці, а також зменшення можливих професійних захворювань є основним завданням охорони праці. Необхідно також ураховувати екологічну безпеку здоров'я людини й навколишнього середовища, що гарантується законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» , де сформульована система по захисту природи й раціональному використанні природних ресурсів, передбачена система стандартів охорони природи.

Питання охорони праці й навколишнього середовища розглянуті для забезпечення безпечних умов праці в вищому навчальному закладі, а саме у Харківському машинобудівному коледжі, для цього використані такі нормативні й законодавчі документи:

Розглянемо загальну характеристику виробничого приміщення в якому відбувається професійна діяльність. Дані занесемо в таблицю 4.1.

Стажування проходило у приміщенні, де знаходяться технічні засоби навчання (кінопроектор, діапроектор, електричні прилади для демонстрації, тощо), комп’ютер.

Таблиця 4.1 – Характеристика виробничого приміщення

Найменування показника

Значення показника

Критерій (обґрунтування) вибору значення показника

Позначення й найменування регламентую-чого документа

1. Габаритні розміри приміщень (м),

кількість робочих місць

А × В × Н = 6,15х9,76х3,5

30

Комфортні умови

СНиП 2.09.02-85

2. Поверх, поверховість будинку

3 поверх,

4 поверхи

3. Вид природного висвітлення, азимут

Бічне однобічне

316-45°

КЕО (енIІІ), %

еmin =1,5 лк

СНиП II – 4– 79

4. Вид штучного, джерела світла

Загальне рівномірне, ЛХБ-40

КЕО (ЕнIII), %

Еmin =300лк

СНиП II – 4– 79

5. Клас приміщення по небезпеці поразки електричним струмом

Без підвищеної небезпеки

Відсутні умови, які створюють підвищену або особливу небезпеку

ГОСТ 12.1.013-78

ПУЕ-87

6. Категорія приміщення по пожежній небезпеці

Д

Приміщення в яких обертаються негорючі речовини і матеріали в холодному стані

ОНТП 24-86

До небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносять фактори, що впливають на робітників і призводять до захворювань, ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». При проходженні практики на працівників впливають фактори представлені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Небезпечні й шкідливі виробничі фактори

Найменування фактора

Джерело виникнення

Нормоване параметри й значення

Регламентуючий документ

Запиленість

Наявне методичне забезпечення, література, природна вентиляція

1-10 мг/м

Знижене освітлення

Нераціональна організація освітлення робочої зони

300 лк

СНиП II –4– 7

Шум, вібрація

Освітлювальна і вентиляційна системи, низька шумоізоляція будівлі

50 дБа

ГОСТ12.1.003-83

Іонізуюче та електромагнітне випромінювання

Електронно-промінева трубка монітора та статичне електричество

400-5000 іонів на см3

ДНАОП 3.3.2-007

Підвищена або знижена температура повітря

Не ефективна система вентиляції та опалення

22-25 град С

ГОСТ12.1.005-88

СНиП 2.04.05-92

Електромагнітне випромінювання

Електронно-промінева трубка монітора

1мВ/м до 0,5 В/м на відстані 1 м до екрана и 0,1-200 мкА/м на відстані 5-30 см до екрана

ГОСТ 12.1.006-84

Безпека пожежі

Електрична апаратура та електрична мережа, горючі матеріали

Система запобігання пожежі

ГОСТ 12.1.004-91

Вплив електромагнітних полів, ¦ = 50 Гц

Наявність електроприборів

Напруженість електричного поля Е 5 кВ/м,

магнітного поля

Н 6 кА/м

ГОСТ 12.002.-84,

ДНАОП 0.03-3.13-85

Психофізіологічні фактори

Напруженість зору, розумове та емоційне навантаження

Режим праці і відпочинку, організація робочого місця

Гігієнічні рекомендації, ГОСТ 12.2.032-88

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Організація, проведення та аналіз результатів педагогічного експерименту
Основні теоретичні положення активізації пізнавальної діяльності при роботі з математичними задачами фінансового змісту, які висвітлені в роботі, були реалізовані під час проведення експериментального дослідження у шевченківській загальноосвітній школі. Для уточнення активізації пізнавальної діяльн ...

Виховний потенціал української родини
Традиційне українське родинне виховання – це історично сформована, відшліфована через безперервне застосування впродовж багатьох віків у середовищі українців педагогічна система поглядів, ідеалів та засобів батьківсько-материнського впливу на дітей та молодь, спрямованих на формування життєдіяльних ...

Сюжетно-рольва гра як засіб виховання моральних якостей старших дошкільників
Сюжетно-рольова гра старших дошкільників, як правило, колективна. Вона відрізняється більшою розмаїтістю тематики, складністю й розгорненням сюжетів. Діти відбивають в іграх події та ситуації, що далеко виходять за рамки їхнього особистого досвіду, прагнуть відтворити те, що відбувається в житті кр ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com