Експериментальне впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес ХДАФК

Педагогіка і виховання » Мультимедійні технології як засіб оптимізації навчальної діяльності студентів » Експериментальне впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес ХДАФК

Сторінка 4

створення перемінних. Зібрана на основі анкет інформація в багатьох випадках прямо відповідає на ті питання які необхідно вирішити в дослідженні. Оскільки запитання одержали форму індикаторів в процесі операціоналізації. Тепер необхідно провести зворотну процедуру тобто перевести дані в форму, яка б відповідала на питання дослідження.

статистичний аналіз. Цей крок є ключовим в процесі аналізу соціологічних даних. В процесі статистичного аналізу виявляються деякі статистичні закономірності і залежності, які дозволяють соціологу зробити певні узагальнення і висновки.

Для проведення статистичного аналізу соціологи використовують велику кількість різноманітних математичних методів, які дозволяють повністю і всебічно аналізувати зібрану інформацію. В сучасній соціології для цієї мети активно застосовується ЕОТ, доповнені програмами математико-статистичної обробки.

Отже розглянувши методи дослідження перейдемо до педагогічного експерименту.

Експериментальне дослідження було організовано на базі кафедри на зимових видів, велоспорту та туризму ХДАФК. У ньому взяли участь 40 студентів 1 курсу спеціальності "Туризм".

Сутність експерименту полягала у впровадженні мультимедійних технологій у навчальний процес при викладанні навчальної дисципліни "Туризм" і перевірці його ефективності.

Експеримент проводився у І семестрі 2008-2009 навчального року.

Для викладання навчальної дисципліни "Туризм" було розроблено мультимедійне забезпечення для всього лекційного матеріалу.

Так, представимо мультимедійну презентацію на тему "Види спортивного туризму", що має на меті:

систематизувати навчальний матеріал з даної теми, виділити в ньому наголовніше;

сконцентрувати увагу студентів на найбільш важливих визаченнях та показниках;

наочно представити графічний матпріал (таблиці, схеми);

викликати у студентів бажання оволодіти теоретичними та практичними навичками організації та проведення туристських заходів.

В мультимедійній лекції використано багато малюнків, які наочно ілюструють той чи інший вид спортивного туризму, яскраве забарвлення повинно концентрувати увагу студенів на екрані. Використано різноманітні анімаційні ефекти для ефективного сприйняття інформації – виділення кольором, контрастні кольори, підкреслювання головного, виділення шрифтом та інші. Основні кольори лекції – синій та зелений. Синій колір сприяє концентрації уваги, зелений обрано для розвантаження напруження очей в середині та наприкінці лекції.

В лекції багато матеріалу подано у вигляді таблиць та схем. Це дає можливість наочно побачити великий масив даних в узагальненому вигляді. Для представлення таблиць було обрано контрастні однотонні кольори, щоб концентрувати увагу саме на даних таблиць, а не на малюнках. Малюнки використані на інших слайдах для пожвавлення уваги та зацікавлення студентів.

Для представлення лекції було використано мультимедійни проектор ….(вписать какой).

Лекція має наступний вигляд:

На Слайді 1 представлена тема лекції "Види спортивного туризму" та прізвище викладача, що проводить лекцію. Тема лекції проілюстрована фоновим малюнком - зображення групи туристів.

Слайд 2.

Організаційна діаграма

Схематично проілюстровано види спортивного туризму, що коментується викладачем: "Критерієм включення виду туризму у класифікацію є масовість, щорічне проведення у країні спортивних походів даного виду. Всі походи у порядку зростаючої протяжності і технічної складності поділяються на походи І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ категорії складності."

Використано ефект виділення кольором- колір фону схеми змінюється з синього на червоний, що концентрує увагу студентів.

Класифікацію спортивного туризму представлено на наступному слайді:

Слайд 3.

Червоним кольором виділені еталони технічних маршрутів. Схема представлена на фоні зображення туристичного намету у горах, але за кліком мишки фон змінюється на однотонний синій колір, щоб чітко бачити інформацію і зручно було занотовувати дані.

Слайд 4.

Визначення пішого туризму подається на фоні зображення Аппалачської тропи - найдовшого пішого маршруту у світі. Використано ефект наближення – створюється уява проходження тропою.

Коментар викладача: Аппалачська тропа має протяжність біля 3,5 тис. км, від гори Катадин (Мен) напівночі до гори Спрингер (Джорджія) на півдні. Точну довжину визначити практично неможливо, так як існує кілька альтернативних шляхів.

Слайд 5. Категорії складності маршруту

Показники маршруту

Категорії складності маршрутів

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1

Тривалість (t), днів (не менше)

6

8

10

13

16

20

2

Протяжність (l), км (не менше)

130

160

190

220

250

300

3

Максимально припустима кількість балів за локальні перешкоди (ЛП max)

20

30

50

75

110

150

4

Бали за локальны перешкоди (ЛП), що йдуть у залік (не менше)

10

20

40

60

80

110

5

Загальна кількість балів, набрана за категоріальний маршрут

12-25

26-59

60-94

95-134

135-184

185 і більше

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Це цікаво:

Принципи та форми позаурочної роботи з трудового навчання
У методичній літературі можна зустріти різні формулювання принципів позакласної роботи з ряду шкільних предметів. При дослідженні цих літературних джерел вдалося встановити, що є загальні принципи позакласної роботи, характерні всім шкільним предметам, а так само принципи, які характерні тільки лиш ...

Загальний аналіз стану розв’язання досліджуваної проблеми у роботі масової початкової школи
Над проблемою організації активного дидактичного спілкування працювало багато визначних педагогів (Ананьєв Б.Г., Е. Страчар, В.А. Кан-Калін і ін.). Вони зробили значний внесок у розвиток даної проблеми. Над цим же питанням працює багато передових вчителів і в наш час. Ми ж провели дослідження того, ...

Народне музичне мистецтво – складова національного виховання молоді
Розбудова школи і педагогіки вступає у важливий етап. Найближчим часом необхідно зробити рішучі практичні зміни в навчально-виховному процесі і педагогічній науці. В останніх державних документах з питань освіти накреслюються перспективи розвитку національних культур, систем виховання всіх націонал ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com