Сутнісна характеристика поняття дитячої творчості

Сторінка 1

Проблемою творчості займалося багато дослідників, такі як Л.С. Виготський, Б.М. Теплов, Н.А. Ветлугіна. Розглянемо, як вони розкривають визначення творчості.

«Творчою діяльністю, – писав Л.С. Виготський, ми називаємо таку діяльність людини, яка створює дещо нове, все одно чи буде це створене творчою діяльністю, яким-небудь предметом зовнішнього світу, чи розумовою конструкцією або чуттєвістю, яка живе та проявляється тільки в самій людині».

Л.С. Виготський вважав, що діяльність людини може бути поділена на два види:

– відтворюючу (репродуктивну);

– комбінуючу (творчу).

Репродуктивна діяльність пов'язана з нашою пам'яттю, вона відтворює, воскрешає сліди із попередніх вражень, а комбінуюча або творча – це така діяльність, коли людина уявляє що було б, якби… «Саме творча діяльність людини робить її істотою, зверненою до майбутнього, яка творить й видозмінює своє сьогодення».

Л.С. Виготський заперечує проти того, що творчістю можуть займатись лише обрані, обдаровані особливим талантом: «Якщо розуміти творчість в її справжньому психологічному змісті, як створення нового, легко прийти до висновку, що творчість є долею всіх у більшому або меншому ступені, вона ж є нормальним і постійним супутником дитячого розвитку». Із цього можна зробити висновок, що творчою діяльністю можуть займатися всі діти.

В психології вважається, що творчість «повинна являти собою громадську цінність і давати новий виріб». Дитяча творчість не повністю відповідає цьому визначенню. Але будь-яка творчість має різну громадську цінність так само, як й очевидні різні рівні, масштаби, результати творчості в різних авторів.

Лисенкова С.Н. вважає правомірним поширювати поняття творчості на діяльність дитини, обмеживши її словом «дитяче» і відзначивши умовність застосування. Вона розглядає дитячу творчість й у зв'язку зі зрілим мистецтвом, і як педагогічно обумовлене явище.

Не кожен дитячий виріб можна вважати творчістю. Лисенкова С.Н. виділила показники, завдяки яким можна віднести той або інший виріб дітей до творчості. Вона розділила їх на 3 групи:

Показники, що дають характеристику відношення дітей до творчості: захопленість, здатність «увійти» в уявлювані обставини й умовні ситуації, щирість переживань. На цій основі добре розвиваються художні здібності.

Показники, що характеризують якість способів творчих дій дітей: швидкість реакції, спритність при розв'язанні нових завдань, використання різних варіантів, комбінування знайомих елементів у нові сполучення, оригінальність способів дій.

Показники якості виробу: відбір дітьми характерних рис життєвих явищ, персонажів, предметів й їх відображення в малюнку, музичній грі, драматизації, у словесній, пісенній і танцювальній творчості, пошуки художніх засобів, які вдало виражають особисте відношення дітей і передавальний задум.

За цими показниками можна сказати, чи є той або інший дитячий виріб творчістю.

Творчими є діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності і здатність до виконання певних видів діяльності. За здібностями вони далеко випереджають своїх ровесників і характеризуються «високою активністю розуму, підвищеною схильністю до розумової діяльності, інтересом до певного виду діяльності, елементами оригінальності в ній, потягом до творчості».

Психологічно творчість є потребою людини, адже «творча діяльність – це не лише відкриття в певній галузі науки, художні досягнення, певні продукти, що є значущими для суспільства, творчості вимагає повсякденне життя, з його малими і великими проблемами, які людина досить часто мусить вирішувати». Для неї подібне вирішення буде особисто творчим, і суб'єктивно вона переживає його як відкриття, як створення оригінального продукту, як новий підхід до вже відомого. На користь твердження про те, що творчість є потребою людини, свідчать ті почуття невдоволення, суму, пригніченості, яких зазнає людина, коли їй доводиться виконувати одноманітну роботу.

Творчі здібності дітей можуть проявлятися в образотворчій, музичній, художньо-мовній і театрально-ігровій діяльності. Отже, можна виділити наступні види дитячої творчості: образотворча, словесна, театрально-ігрова й музична.

Образотворча творчість містить у собі малювання, аплікацію, ліплення. Л.С. Виготський відзначає, що малювання дитини складає переважний вид дитячої творчості в ранньому віці. Отже, розвиток творчих здібностей – одне з важливих завдань, яке необхідно вирішувати, навчаючи школярів малювати, ліпити, працювати з папером.

Словесна творчість молодших школярів відображається у творчому розповіданні вражень дійсності та сприйнятих дитиною образів мистецтва. Відзначено, що діти вигадують реалістичні розповіді, створюють образи предметів й явищ, що існують у природі, але з якими вони самі не зустрічалися.

Також діти дуже часто вигадують казки. Звичайно ці казки є комбінуванням сюжетних ліній відомих їм казок, характерних рис персонажів (ведмідь завжди незграбний, заєць боягузливий, лисиця хитра). В цій своїй словесній діяльності діти створюють фантастичні образи.

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Особливості проведення уроків трудового навчання в початковій школі
Кожний школяр повинен отримати трудове загартування, яке, як би не склалась його подальша доля, знадобиться йому в будь-якій сфері діяльності. Метою трудового навчання і виховання учнів повинно бути прищеплення любові до праці, поваги до людей праці; ознайомлення учнів з основами сучасного промисло ...

Задачі на страхування та їх особливості
Формування в Україні ринкової економіки та створення різних механізмів ринкових операцій загострює проблеми збереження власних коштів. Зростання ризику у всіх сферах людського життя та господарської діяльності обумовлене необхідністю захисту громадян від можливих витрат та збитків. Страхування в ум ...

Характеристика прийомів розвитку образної та словесно-логiчної пам'яті у молодших школярів
Бiльшiсть учнiв, щоб запам’ятати матерiал, обмежуються його багаторазовим читанням. Повторнi сприймання потрiбнi, але дають належний ефект тiльки тодi, коли поєднуються з всебiчним продумуванням сприйнятого. Основними прийомами змiстового запам’ятовування матерiалу є: асоцiювання, активiзацiя уявле ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com