Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Педагогіка і виховання » Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початковій школі » Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Сторінка 4

Аналіз таблиці показав, що логічне мислення розвинене недостатньо. Усього в 4 чоловік з 40 воно розвинене на 100%; в інших дітей тією чи іншою мірою розвиток логічного мислення знаходиться на середньому рівні.

Метою нашого дослідження крім виявлення логічності, було визначення здібностей дітей до творчої діяльності. Для цього був використаний тест «Творчий потенціал».

Школярам було запропоновано ряд питань. Потрібно було вибрати один із запропонованих варіантів відповідей і поруч із цифрою поставити букву «а», «б» або «в». Після відповіді, необхідно було підрахувати суму набраних балів: за відповідь «а» – 3 очка; за відповідь «б» – 1; за відповідь «в» – 2 очка.

Результати підраховувалися в такий спосіб:

Високий рівень: 49 і більше балів – Творчий потенціал значний. Дитина має великі творчі можливості. Якщо їх правильно використати, можна досягти гарних результатів у творчій діяльності,

Середній рівень: від 24 до 48 балів – нормальний творчий потенціал. Дитина має ті якості, які дозволяють займатися творчістю.

Низький рівень: 23 і менш балів – Творчий потенціал невеликий.

Результати дослідження рівнів розвитку творчого потенціалу дітей наведені в таблиці 2.3.

Таблиця №2.3. Результати дослідження рівнів розвитку творчого потенціалу дітей

Рівні

2-А клас

2-Б клас

49 і більше балів окулярів

13

17

24 – 48 балів

7

-

23 і менше балів

-

3

Результати показали, що в основному, у всіх дітей, за винятком 3-х, цілком нормальний творчий потенціал. Вони мають ті якості, які дозволяють займатися творчістю. В майбутній діяльності вони можуть виявити себе творчо обдарованими людьми. Але є проблеми, які гальмують цей процес. Варто більше працювати з їх творчим потенціалом.

Таким чином, молодшим школярам необхідно запропонувати певну методичну програму, що допоможе їм розвивати свої творчі здібності. Результати експериментальної роботи дозволяють визначити шляхи подальшого дослідження даної проблеми, розробити рекомендації для майбутнього навчання молодших школярів.

Формуючий етап і його результати

Мета даного етапу вплинути на розвиток творчих здібностей дітей у процесі трудової діяльності із застосуванням ігрових технологій.

Як приклад наведемо один урок.

Даний урок розроблений на основі рекомендацій М.Ю. Савчук.

Тема: «Об'ємна аплікація – виготовлення білої водяної лілії»

Це урок трудового навчання в 2-му класі

Мета: формування творчо-розвиненої, адаптивної особистості.

Освітні завдання:

дидактичні – освоєння техніки об'ємної аплікації;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Це цікаво:

Експериментальне дослідження щодо удосконалення розвитку мовлення у молодших школярів
Експериментально-дослідницька робота проводилася в гімназії №1 ім.К.Д.Ушинського в м. Сімферополі у двох паралельних класах в період проходження переддипломної практики. Обидва класи поділяються на 2 групи і в кожній групі свій учитель. Тому експеримент був проведений на одній підгрупі з 2-А класу, ...

Вплив педагогічного спілкування на формування особистості
Як вже було відмічено у введенні, метою нашого дослідження з'явилося виявлення особливостей впливу стилю педагогічного спілкування на формування особи підлітка. Об'єктом дослідження був стиль педагогічного спілкування в системі «вчитель - учень». Предметом дослідження виступав вплив стилю педагогіч ...

Диференціальне навчання: реалії, сподівання, проблеми
За останні 10-15 років термін «диференційоване навчання» міцно увійшов у науковий обіг і поширився у шкільний практиці. Прийнято розрізняти поняття «зовнішня диференціація» і «внутрішня диференціація». Перша відзначається така організація навчального процесу, за якої для вираховування індивідуальни ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com