Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Педагогіка і виховання » Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початковій школі » Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Сторінка 7

Дітей із середнім рівнем розвитку творчих здібностей залишилася практично та ж кількість. Але треба помітити, що в це число входять вже учні, які мали більш низькі показники на момент початку роботи.

Дітей з низьким рівнем розвитку творчих здібностей не стало.

Крім цього, до кінця роботи над розвитком творчих здібностей, діти змогли самостійно справлятися із запропонованою роботою без допомоги вчителя. Вони навчилися аналізувати й самостійно складати план роботи.

Таким чином, можна зробити висновок, що творча робота на уроці необхідна. Вона сприяє кращому засвоєнню знань, розвитку самостійності, підвищує мотивацію дітей до одержання нових знань, до розвитку нових умінь.

Результатом роботи є:

1) Важко творити без певного запасу знань. Власна творчість дітей допомагає краще засвоювати й запам'ятовувати теоретичні відомості.

2) Легше вирішується проблема мотивації, діти самі проявляють бажання творити.

3) Позитивним моментом є те, що творчі роботи привертають увагу дітей, які не блищать знаннями з інших предметів, тут вони відкриваються з позитивної сторони.

4) При систематичному використанні творчих методів навчання в дітей виробляється особистісний підхід до одержання індивідуального результату, уміння відстоювати й захищати свою власну точку зору. Діти стають комунікабельними.

5) Відкриваються великі можливості для спільної творчості вчителя й учня. При цьому ведучим стає поняття співробітництва, співтворчості, а діти є повноправними учасниками освітнього процесу.

Таким чином, ми наочно переконалися в тому, що використання методів на розвиток творчого мислення, передбачає виховання в учнів нестандартного підходу до розв'язання проблеми, цим самим розвиваючи творчі здібності.

Творчі здібності не даються від народження й не виникають на порожньому місці. А для їх розвитку потрібні умови. Такі умови ми спробували створити, проводячи експеримент. Звичайно, при проведенні подібної роботи необхідно враховувати контингент дітей, їх рівень розвитку, здоров'я, можливості.

Необхідно відзначити, що важливу роль тут грає систематичність і послідовність роботи. Уривчаста, несистематична робота не може привести до позитивного результату. Тільки творчо працюючий вчитель може виховати творчо мислячих учнів.

Отже, трудове навчання сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Наша робота велася довгостроково й планомірно, поступово ускладнюючись. Тому й привела до позитивного результату. А ще й тому, що виконувалися умови формування творчих здібностей: сприятлива атмосфера, свобода вибору, захопливість, необмеженість у діях.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 

Це цікаво:

Шкала оцінювання знань
Успішність студента контролюють, використовуючи методи і засоби, що їх визначає вищий навчальний заклад. Академічні успіхи студента визначають за допомогою системи оцінювання, яку використовують у вищому навчальному закладі, реєструють, як заведено у вищому навчальному закладі, обов'язково перевівш ...

Застосування рольових ігор для формування студентами адекватної самооцінки професійно-значущих якостей
На нашу думку, для формування студентами адекватної самооцінки професійно-значущих якостей необхідно проводити ділові ігри, які сприяють формуванню вміння подумки здійснювати різні види педагогічної діяльності й спілкування, відтворювати різноманітні сторони праці вчителя (для студентів факультету ...

Класики педагогіки про професійно значущі якості вчителя
Загальновідомо, що педагог реалізує два основних соціальних завдання – навчання й виховання підростаючого покоління. Незмінно залишаючись провідними в його професійній діяльності, ці взаємопов’язані завдання згідно вимогам, що ставляться до школи тією чи іншою історичною епохою, наповнюються конкре ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com