Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Педагогіка і виховання » Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початковій школі » Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Сторінка 7

Дітей із середнім рівнем розвитку творчих здібностей залишилася практично та ж кількість. Але треба помітити, що в це число входять вже учні, які мали більш низькі показники на момент початку роботи.

Дітей з низьким рівнем розвитку творчих здібностей не стало.

Крім цього, до кінця роботи над розвитком творчих здібностей, діти змогли самостійно справлятися із запропонованою роботою без допомоги вчителя. Вони навчилися аналізувати й самостійно складати план роботи.

Таким чином, можна зробити висновок, що творча робота на уроці необхідна. Вона сприяє кращому засвоєнню знань, розвитку самостійності, підвищує мотивацію дітей до одержання нових знань, до розвитку нових умінь.

Результатом роботи є:

1) Важко творити без певного запасу знань. Власна творчість дітей допомагає краще засвоювати й запам'ятовувати теоретичні відомості.

2) Легше вирішується проблема мотивації, діти самі проявляють бажання творити.

3) Позитивним моментом є те, що творчі роботи привертають увагу дітей, які не блищать знаннями з інших предметів, тут вони відкриваються з позитивної сторони.

4) При систематичному використанні творчих методів навчання в дітей виробляється особистісний підхід до одержання індивідуального результату, уміння відстоювати й захищати свою власну точку зору. Діти стають комунікабельними.

5) Відкриваються великі можливості для спільної творчості вчителя й учня. При цьому ведучим стає поняття співробітництва, співтворчості, а діти є повноправними учасниками освітнього процесу.

Таким чином, ми наочно переконалися в тому, що використання методів на розвиток творчого мислення, передбачає виховання в учнів нестандартного підходу до розв'язання проблеми, цим самим розвиваючи творчі здібності.

Творчі здібності не даються від народження й не виникають на порожньому місці. А для їх розвитку потрібні умови. Такі умови ми спробували створити, проводячи експеримент. Звичайно, при проведенні подібної роботи необхідно враховувати контингент дітей, їх рівень розвитку, здоров'я, можливості.

Необхідно відзначити, що важливу роль тут грає систематичність і послідовність роботи. Уривчаста, несистематична робота не може привести до позитивного результату. Тільки творчо працюючий вчитель може виховати творчо мислячих учнів.

Отже, трудове навчання сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Наша робота велася довгостроково й планомірно, поступово ускладнюючись. Тому й привела до позитивного результату. А ще й тому, що виконувалися умови формування творчих здібностей: сприятлива атмосфера, свобода вибору, захопливість, необмеженість у діях.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 

Це цікаво:

Ігри та вправи, що розвивають мислення
Iгри та вправи, запропонованi нижче, спрямованi на розвиток найбiльш важливих якостей розуму: а) широти думки; б) гнучкостi розуму; в) швидкостi мислення; г) самостiйностi мислення. Запитання можна ставити учням, об’єднаним у команди. А можна запитання ставити iндивiдуально. 1. Професор лягає спати ...

Понятійний апарат
Активна дисципліна – поняття, що вбирає в себе важливий виховний принцип, далекий від абсолютної вимоги нерухомості. Для реалізації його вихователь повинен володіти спеціальною технікою. Вільне виховання – виховання, що базується на волі дитини. Воно повинно допомагати дитині «здобути» собі цю волю ...

Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
Метою нашого експерименту є перевірка впливу уроків праці, на розвиток творчих здібностей молодших школярів Як експериментальна база нами були обрані учні з 1 по 4 клас. Нам потрібно було виявити творчих дітей, уміння їх логічно мислити, робити умовиводи, визначити їх творчі можливості. Виходячи із ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com