Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Педагогіка і виховання » Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початковій школі » Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Сторінка 3

Так, виготовляючи макет дитячої книжечки, школярі придумують їй назву, самостійно розробляють форму, пропонують спосіб скріплення сторінок (клеєм, стрічкою, ниткою, скріпками тощо); художньо оформляють сторінки, роблять короткі оригінальні підписи. Праця може проводитися кожним учнем індивідуально або у міні-групах.

Для створення атмосфери творчої діяльності повинна бути використана система позитивних мотивів і стимулів. Проблема обґрунтування та застосування системи мотивів і стимулів, що сприяють більш повному розкриттю в учнів ініціативи, творчості, зараз стоїть дуже гостро. Організацію творчої діяльності, форми її стимулювання треба розглядати з позиції активізації особистісних якостей учнів.

Отже, щоб навчити учнів працювати творчо, потрібно проводити уроки, реалізуючи такі компоненти: мотиваційний (стимулювання підвищення емоційності, зміцнення сенсорної чутливості, розвитку, уяви, фантазії); пізнавальний (інформаційно-когнітивний); ментальний (неповторність, індивідуальність); практичний (уміння, навички, самостійна творча діяльність).

На уроках трудового навчання у дітей є великі можливості виявити творчість. Крім того, учні проявляють творчість у тих видах діяльності, які для них прийнятні.

В процесі навчання треба вибирати різні шляхи для розвитку творчості: це може бути колективне створення роботи, учні висловлюють свої ідеї, кожний намагається запропонувати свій варіант. З іншої сторони це може бути серія уроків: на перших уроках – це творчість вчителя, тобто вчитель пояснює, що і як робити за принципом «роби як я»; на другому уроці може бути виконана та ж робота, але зі змінами, де учні проявляють свою самодіяльність.

Шлях розвитку творчих здібностей треба вибирати індивідуально для кожного класу, варіювати способи розвитку творчих здібностей, комбінувати.

Робота з розвитку творчих здібностей залежить від рівня дітей. Це можуть бути спеціальні тренувальні вправи, колективне створення роботи, індуктивне вивчення матеріалу, тобто від простого до складного, від часткового до загального й т.д.

Постійна увага й систематична робота з розвитку творчих здібностей на уроках трудового навчання забезпечує збагачення й розширення дитячої душі, робить її багатше й духовно – виразніше, що у свою чергу сприяє народженню справжньої особистості.

Визначимо психолого-педагогічні умови розвитку здібностей учнів:

1. Створення атмосфери доброзичливості на уроках трудового навчання. З перших днів у класі треба намагатися створювати таку обстановку, в якій діти зможуть навчитися виражати свої думки. Питання «чому?», «для чого?» повинні звучати на кожному уроці. Давати такі завдання на уроці, за допомогою яких діти, граючи у вчителя й учня навчаться оцінювати й обґрунтовувати свою оцінку. Якщо дитина почуває дружню обстановку з боку оточуючих її людей, її емоції будуть спрямовані тільки на чинену нею діяльність. В результаті, її роботи будуть акуратними й більш творчими. Саме такі умови необхідно створювати на уроках трудового навчання.

2. Зміст занять повинен стимулювати емоційне відношення дітей. Тільки будучи зацікавленою, дитина починає емоційно виражати своє відношення до всього навколишнього. Треба вибрати такий зміст уроків, щоб стимулював емоційне відношення дітей.

3. Оптимальне сполучення принципів і технологій. Готуючись до кожного уроку вчитель повинен вибрати найбільш сприятливе сполучення принципів і технологій, які були б доступні для освоєння й сприйняття учнем й, звичайно, сприяли розвитку творчих здібностей.

В основу уроків трудового навчання повинні бути покладені наступні засоби й принципи: мова вчителя, наочність, ігрові моменти, аналіз готових виробів, елементи конструювання, моделювання.

Творчість, індивідуальність мистецтва проявляються хоча б у мінімальному відступі від зразка. Тільки розмаїтість робіт, багаторазове випробування своїх сил дозволяє виявити індивідуальні здібності кожного й забезпечити умови для розвитку, зробити процес навчання цікавим для дітей.

Вчитель повинен використовувати творчі методи:

Методи навчального пізнання (когнітивні):

1) Метод порівняння. Рівнятися можуть будь-які об'єкти, поняття, епохи. При вивченні історії костюма, стилю в одязі;

2) Метод евристичних питань. Задаються 7 питань: Що? Хто? Навіщо? Де? Як? Чим? Коли? Відповіді на ці питання й припускають народження творчих робіт.

3) Метод образного бачення. Результат роботи виражається в словесній або графічній формі (ескіз проекту або його словесний опис).

Креативні методи:

1) Метод придумування. Це спосіб створення невідомого раніше виробу в результаті творчих дій. Ескіз швейного виробу, сервіровка столу, оформлення подарунка. Ескіз – складова частина будь-якого творчого проекту.

Страницы: 1 2 3 4 5

Це цікаво:

Сутність і специфіка підготовки інженерів-педагогів
Інженер-педагог - фахівець з вищою освітою, що здійснює педагогічну, навчально-виробничу, організаційно-методичну діяльність з професійної підготовки учнів в системі професійно-технічної освіти, а також кваліфікованих робітників на виробництві. Інженера-педагога характеризує широкий педагогічний пр ...

Передові дидактичні технології
1. Індивідуалізація і диференціація навчання. 2. Алгоритмізація навчального процесу. Програмоване навчання. 3. Проблемне навчання. 4. Оптимізація педагогічного спілкування в навчальному процесі. 5. Методика інтенсивного навчання. 6. Збільшення дидактичних одиниць. Ключові поняття: індивідуалізація ...

Структура професійного блоку
Сукупність взаємозалежних модулів являє собою інформаційний блок. Стосовно професійного утворення доцільно формувати більше більшу, закінчену в професійному розумінні одиницю, що назвемо професійним блоком. При створенні професійних блоків необхідно враховувати ієрархічний принцип їхньої побудови, ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com