Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Педагогіка і виховання » Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початковій школі » Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Сторінка 4

2) Метод вживання. Засоби цього методу дозволяють нам відчути іншу епоху, уявити себе в сукні того часу, вивчити манери поведінки.

Організаційно-діяльнісні методи:

1) Метод учнівського планування. Цей метод включає планування своєї освітньої діяльності на виконання творчого проекту.

2) Метод самоорганізації навчання. Робота з першоджерелами, технологічними картами, виготовлення творчих проектів (практична робота).

3) Метод взаємонавчання. Учні працюють у парах, групах, виконують функції вчителя (учні – консультанти), застосовуючи доступний їм набір педагогічних методів.

4) Метод рецензії. Рецензія може бути на будь-який творчий проект по кожному блоку програми.

Методи проектів:

Провідне значення необхідно надавати методу проектів, що дозволяє розвивати й формувати творчу особистість. Під методом проектів розуміється спосіб організації пізнавально-трудової діяльності учнів з метою розв'язання проблем, пов'язаних із проектуванням, створенням і виготовленням реального об'єкта (продукту праці).

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів; в освітній області «Трудове навчання» метод проектів – це комплексний процес, що формує в школярів загально-навчальні вміння, основи технологічної грамотності, культури праці й заснований на оволодінні ними способами перетворення матеріалів, енергії, інформації, технологіями їх обробки. Інакше кажучи, метод проектів являє собою такий спосіб навчання, який можна охарактеризувати, за словами Дж. Дьюї, як і навчання через роботу, коли учень самим безпосереднім чином включений в активний пізнавальний процес:

– самостійно формує навчальну проблему, здійснює збір необхідної інформації;

– планує варіанти розв'язання проблеми;

– робить висновки;

– аналізує свою діяльність, формуючи «по цеглинках» нове знання й здобуваючи новий навчальний і життєвий досвід.

Метод проектів є тим засобом, що дозволяє відійти від традиціоналізму в навчанні, для якого типовим є пасивність учня й прагнення вчителя «напічкати» свого підопічного стандартним набором готових знань.

Метод проектів – це дидактичний інструмент, що створює унікальні передумови для розвитку цілеспрямованості й самостійності учня в збагненні нового, стимулюючи його природну допитливість і тягу до непізнаного.

На уроках трудового навчання дитині треба пропонувати завдання не лише навчального характеру, адже заняття можуть приймати форму ігрової діяльності, де учень сам оцінює свої успіхи, що створює позитивне фон: розкутість, інтерес, бажання навчитися виконувати пропоновані завдання.

Використовувані прийоми й методи навчання поглиблюють знання дітей. Весь урок буде проходити в емоційному й інтелектуальному підйомі, що дасть вихід творчої енергії учнів, створює атмосферу співробітництва, співтворчість вчителя й учнів будуть заражати один одного творчою енергією. Урок створює для кожного учня можливість виявити себе залежно від уміння й бажання вчитися, оскільки всі учні задіяні в різних видах і формах навчальної діяльності: (індивідуальна, групова, фронтальна, ігрова, художня, комунікативна й т.д.)

На уроках трудового навчання учні будуть творчо розвиватися, якщо: розумово-пошукова діяльність учнів буде стимулюватися різними засобами й прийомами; будуть використовуватися методи дослідного, евристичного характеру, творчі завдання; учні будуть прагнути прийти до самостійного пошуку й розв'язання навчальної проблеми; учні будуть адекватно реагувати на творчі й нестандартні ситуації; будуть створюватися проблемні ситуації, емоційні кульмінації; учні будуть вчитися піклуватися про етику взаємовідносин, про естетику оформлення приміщень; в результаті в усіх з'явиться бажання працювати, закріпиться момент співтворчості. Вчитель трудового навчання у своїй роботі повинен не давати дітям готове, а направляти на те, щоб знайти більшу кількість варіантів дій. На уроці можна систематично використовувати матеріал, що сприяє розвитку мислення, творчих здібностей, інтересу до предмета.

Незважаючи на велике значення природних задатків, і здібностей людини, особливостей характеру, пізнавальні можливості, звички, схильності й інтереси формуються не стихійно, а в процесі спеціально організованої діяльності. Заняття трудового навчання сприяють формуванню в дітей елементарних основ світогляду, допомагають розвитку творчих здібностей і вихованню багатьох цінних рис й якостей особистості.

Під дитячою творчістю розуміється створення суб'єктивно нового (значимого насамперед для дитини) виробу (малюнок, ліплення, пісенька, казка, танцювальна замальовка й т.д.); створення раніше не використовуваних образів, різних варіантів зображення; застосування засвоєних раніше способів зображення або засобів виразності в новій ситуації; прояв ініціативи.

Страницы: 1 2 3 4 5

Це цікаво:

Експериментальна перевірка
Розвиток логіко- алгоритмічного мислення у молодших школярів на уроках математики. З досвіду роботи вчителя початкових класів МОУ «Сош№22» м. Балаково Васиной Тетяни Петрівни. У концепції модернізації освіти пріоритетною метою покликана та, що розвиває. Розглядаючи розвиваючі можливості математики, ...

Лексичні ігри
1. Цифри. Ціль: повторення кількісних числівників. Хід роботи: утворюються дві команди. Справа та зліва на дошці записуються однова кількість цифр в перемішку. Викладач називає цифри одну за одною. Представники команд повинні швидко знайти названу цифру на своїй половині дошки. Перемагає команда, я ...

Оформлення списку використаних джерел
Бібліографічний апарат в дисертації - це ключ до використаних автором джерел. Крім того, він певною мірою відбиває наукову етику і культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення дисертанта з наявною літературою за досліджуваною проблемою. Бібліографічний апара ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com