Професійна підготовка вчителів в університетської освіти Європи: різноманітність і спільність

Педагогіка і виховання » Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні » Професійна підготовка вчителів в університетської освіти Європи: різноманітність і спільність

Сторінка 4

На основі наукових розробок з відбору (конструювання) змісту навчання та адекватних цьому змісту методів професійної підготовки майбутніх учителів перманентне переглядаються навчальні плани та програми базової педагогічної освіти. Проте вчені одностайно вважають, що загальною для всіх західних країн перешкодою в цій роботі є невизначеність мети та завдань професійної підготовки вчителів з урахуванням нових вимог до вчителя з боку суспільства, шкіл та учнів. Термін базової професійної підготовки педагогів поступово збільшується. Мінімальна тривалість підготовки вчителя початкової школи на базі повної середньої освіти становить три роки, а вчителів загальних предметів для старшої середньої школи – не менше, ніж чотири роки.

Критерії відбору на педагогічні професії стають більш виваженими й чіткими, а обов'язковою умовою для вступу в педагогічні навчальні заклади в більшості країн є повна середня освіта. Важливою тенденцією в реорганізації педагогічної освіти країн Західної Європи є створення на інституційному рівні спеціальних високорозвинутих структур для підготовки педагогічних кадрів сфери професійної та спеціальної освіти, причому нерідко використовується позитивний досвід країн Центральної та Східної Європи, зокрема України.

Європейська практика забезпечення якості вищої освіти свідчить про те, що існують значні розбіжності між різними державами щодо методів моніторингу якості вищої освіти і тих засобів, які вони постійно використовують для виконання подібного складного завдання.

Таблиця 3.1

Загальні дані про агентства й установи, що виконують оцінку програм і ВНЗ (середина і друга половина 1990-х рр.)

КРАЇНА

Сутність назви

Легальний статус

Джерело фінансування

Керівний склад

Штат (чіл.) і рік початку роботи

Австрія

Университ. Кураторіум

Міністерство

Міністерство

Співробітники Міносвіти

2, 1993

Бельгія (голландськ.)

Рада університетів

Незалежний

Університети

Ректори 8 університетів

9, 1991

Бельгія (французьк.)

Університети зовсім автономні, формальної оцінки немає. Із середини 90-х років поширюється практика самооцінки й взаємного відвідування.

Великобританія

Рада якості вищої освіти

Орган уряду

Держава

18 ректорів вузів

>20, 1992

Німеччина

Інформсистема для вищої освіти

Неприбыльн. агентство

Плата за послуги

Представники ВНЗ і держорганів

>20, 1969

Данія

Центр забезпечення якості

Незалежний

Міністерство освіти

5 професорів призначаються міністерством освіти.

10-19, 1992

Ісландія

Міносвіти = МО

Частина МО

Склад призначає міністр МО

До 9, 1996

Ірландія

Національна рада нагород

Незалежний

Плата за послуги

Всі 23 члени прзначає уряд

До 9, 1972

Іспанія

Нац.комітет забезп. якості вищої освіти

Спільний орган (МО й Рада унів.)

Субвенції уряду

8 чол. призначає МО, 4 – від уряду

До 9, 1996

Нідерланди

Асоціація університет.

Орган ун-тів

Плата від факультетів

14 президентів університетів

8, 1986

Норвегія

Інститут досліджень

ВО

Незалежний

Контракт із Радою по науці

Незалежний НДІ, робота по контракту

До 9, 1992

Туреччина

Орган оцінки якості В

Незалежний

Бюджет університетів

15 чоловік призначає Рада ректорів

>20, 1996

Фінляндія

Рада по оцінці якості ВО

Незалежний

Міністерство освіти

Кандидатури 12 чол. затверджує міносвіти.

До 9, 1996

Франція

Нац.комітет оцінки

Незалежний

Держбюджет

Всіх 17 чол. затверджує Президент

14, 1986

Швеція

Відділ оцінки й аудиту якості

Незалежне держагентство

Держбюджет

Держслужбовці, усього 10 чоловік

До 19, 1994

Італія

До 1994 р. в Італії була відсутня система оцінки якості вузів. Лише в 1997 р. заснований Національний комітет, завданням якого є оцінка якості всієї системи вищої освіти. Можна припустити, що зразком для його створення вибраний французький Комітет оцінювання.

Швейцарія

Немає єдиної системи оцінки вузів. Лише Швейцарська Рада Науки проводить аудит викладання окремих наукових дисциплін у країні.

Екс-соціалістичні країни

КРАЇНА

Сутність назви

Легальний статус

Джерело фінансування

Керівний склад

Штат (чіл.) і рік початку роботи

Білорусь

Державний інспекторат

Міністерство

Держава

Склад призначає Міністр МО

50, 1982

Болгарія

Нац. орган оцінки й акредитації

Держагенство

Держава

14 від вузів, 7 від Академії Наук, 2 від Міносвіти

14, 1997

Угорщина

Акредитац. Комітет

Незалежний

Парламент

15 від вузів, 10 від НДІ, 1 студент

8, 1994

Латвія

Центр по оцінці якості ВО

Незалежний

Плата за послуги

Усього 4 – по одному від МО, НАН, Ради рект.

До 9, 1995

Литва

Центр по забезпеченню якості ВО

Незалежний

Субвенції уряду

Рішення приймає Конфер. Ректорів

До 9, 1995

Естонія

Рада по оцінці якості ВО

Держорган

Міністерство освіти

6 від ректорів, 6 від МО, затверджує уряд

1, 1997

Румунія

Рада по оцінці й акредитації

Незалежний

Плата за послуги з оцінювання

20 кандидатур від уряду затверджує Парламент

До 9, 1994

Словаччина

Акредитац. Комітет

Незалежний

Плата за послуги з оцінювання

21 від вузів і Академії Наук

Немає даних

Словенія

Комісія з якості ВО

Незалежна

Бюджети вузів і держбюджет

По одному від всіх дисциплін

0, 1996

Польща

Закон про вищу освіту створив Генеральну Раду по вищій освіті країни, що у другій половині 90-х рр. поширив свою діяльність і на аудит вузів. Процедура подібна до варіанту Нідерландів.

Чехія

Створено Урядову Комісію по акредитації аспірантських програм, нових факультетів і вузів. Процедури копіюють зразок Нідерландів – самооцінка, візити робочих груп на місце, обговорення й створення заключної доповіді.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Це цікаво:

Модель формування системи теоретичних знань валеологічного характеру
Аналіз науково-методичної літератури, яка може бути розглянута в контексті проблеми формування валеологічних знань демонструє недостатність об'єму і всебічності досліджень в цьому найважливішому напрямі. Ґрунтуючись на результатах аналізу науково-методичної літератури, була розроблена методика форм ...

Мультимедійні технології ознака сучасної вищої освіти
Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт – дисків (CD - ROM). Це дає змогу поєднати в одному п ...

Завдання та основні форми організації позакласної роботи з технічної творчості
Головною метою позакласної та позашкільної роботи в усіх її формах є залучення учнів до активної участі у суспільно-корисній діяльності, стимулювання їх самостійності, ініціативи, розвиток індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей. Займаючись в технічних гуртках, учні навчаються конструювати, р ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com