Сімейний обов'язок

Сторінка 4

Думку цю слушно підкреслювати й сьогодні, коли існує широка мережа виховних закладів і частина батьків хоче виховання своїх дітей перекласти на плечі держави. Сила нашої громадської думки (в різноманітних формах її вияву) повинна бути орієнтована на піднесення ролі сім'ї у вихованні дітей, а не на усунення батьків від цієї важливої сімейної і суспільної справи,

Об'єктивна основа материнського обов'язку полягає у природній здатності жінки народ;, вати дітей, у викопаній нею тільки їй одній властивих функцій матері. Народивши на світ дитину, мати, хоче вона того чи ні, усвідомлює це чи не усвідомлює, бере на себе обов'язок щодо неї. Цей обов'язок набирає сили задовго до появи майбутнього потомства: його треба виносити у своїй утробі, щоб воно народилося фізично здоровим, вигодувати материнським молоком, як то кажуть, поставити на ноги, ввести у широкий і складний навколишній світ.

Можна без перебільшення сказати, що левова частка тієї найранішої соціалізації дитини припадає на плечі матері. І ніхто і ніщо не може її замінити. Дуже негативно на все наступне життя людини впливає відсутність матері у ранньому дитинстві, недостатність материнської ласки, турботи. Абсолютна більшість матерів виконують свій материнський обов'язок як справжні подвижниці — навіть і тоді, коли їхні син чи донька виростають черствими і невдячними тим, хто дав їм найдорожче — життя, хто ночей недоспав над дитячою колискою.

Нa батька природа поклала дещо інші функції, ніж на матір. Батько бере меншу участь у ранній соціалізації дитини, але з часом його соціалізуюча роль зростає. Особливо це стосується хлопчиків, які прагнуть «робити» свое життя з батька. Роль батька величезна у прилученні дітей до праці на благо суспільства і сім'ї. Для сім'ї дуже істотно, що в ній є батько. Адже сам факт його відсутності робить сім'ю ущербною, знижує її можливості у вихованні дітей.

Діти дуже чутливі до стилю життєдіяльності батька aбo матері, до їх громадського обличчя, до виконання ними батьківських обов'язків. «Щоб з покоління в покоління ставала все міцнішою нитка, яка зв'язує предків і нащадків, батьків і синів у єдину плоть, в єдину душу, в єдине серце народу,— писав В. О. Сухомлинський,— треба зміцнювати цю нетлінну нитку спільною працею поколінь, треба виховувати, щоб син продовжував справу, розпочату батьком, передавав естафету своєї праці дітям. У цій істині вся суть того громадського виховання, яке є важливим завданням школи і сім'ї».

Батько в сім'ї — це її фізична і духовна опора, міцні плечі годувальника і захисника. В більшості сімей він справжній глава сім'ї, його авторитет має величезне значення. Звичайно, є немало сімей, де батьки недостатньо виконують свій батьківський обов'язок. У таких сім'ях дуже важко доводиться матері. На її тендітні плечі лягає не лише материнський, а й значна частина батьківського обов'язку: підтримання дисципліни в родині, турбота-про її матеріальний добробут, встановлення нормальних відносин з іншими родинами та суспільними інститутами. У нас є чимало батьків, які свої прямі обов'язки перекладають на матір. Якщо ж у такій сім'ї є хлопчики, то вони змалку, маючи перед собою негативний приклад батька, привчаються знімати з себе обов'язки. Одружившись, вони прагнутимуть діяти так само, як і їхній тато. До речі, під впливом батька й дівчатка привчаються звалювати все на матір.

Обов'язок батька — зробити все, аби дати своєму синові чи доньці путівку в самостійне життя, а насамперед прилучити їх до трудової діяльності, допомогти правильно обрати професію, ствердити себе в ній. Неправильно думають деякі батьки, що дітям потрібна від них лише матеріальна допомога. Діти чекають від тати підтримки моральної і психологічної, як людини з добре організованою волею, твердим характером, усталеним способом життя.

Успішне виконання материнського і батьківського обов'язків можливе за умови, коли батьки добре знають психологічні якості своїх дітей, постійно їх вивчають і враховують. Виконання батьківських обов'язків найповніше здійснюється у процесі спілкування матері (батька) з дитиною. Тут діють такі соціально-психологічні механізми передачі та засвоєння соціального досвіду, як наслідування, уподібнення, захоплення особистим прикладом тощо.

Змістовне спілкування батьків і дітей духовно збагачує і тих і тих, шкода тільки, що такому спілкуванню в сучасних сім'ях приділяється недостатньо уваги. Нерідко діти змушені спілкуватися з модними речами у квартирі, а не з щирими серцями своїх батька та матері. В таких сім'ях, як правило, зростають люди з міщанською психологією.

Коли в сім'ї побутує дух гендлярства, нестримної користі, цинізм в оцінці дій і вчинків, даремно сподіватися на виховання моральної чистоти і благородства у дітей.

Що може і що повинно робити соціалістичне суспільство, аби протистояти сімейному міщанству? — Створювати здорове соціальне середовище, міцний колектив. Виробляти у дітей за допомогою наставників, вихователів непіддатливість до міщанських впливів. Створювати для них такі життєві ситуації, які змушували б дитину (підлітка) діяти не по-міщанському, а відповідно до вимог гуманістичної моралі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Це цікаво:

Особливості модульної технології навчання
Модульне навчання професії полягає в послідовному засвоєнні учнем модульних одиниць і модульних елементів. Гнучкість і варіативність модульної технології професійного навчання особливо актуальні в умовах ринкових відносин при кількісних і якісних змінах робочих місць, перерозподілі робочої сили, не ...

Класики педагогіки про професійно значущі якості вчителя
Загальновідомо, що педагог реалізує два основних соціальних завдання – навчання й виховання підростаючого покоління. Незмінно залишаючись провідними в його професійній діяльності, ці взаємопов’язані завдання згідно вимогам, що ставляться до школи тією чи іншою історичною епохою, наповнюються конкре ...

Аналіз базових умов навчання. Вибір способів актуалізації базових знань
Наступний етап дидактичного проектування передбачає здійснення аналізу і діагностики процесу навчання, що включає: аналіз початкових вимог, серед яких рівень сформованості у учнів базових умінь з конкретної теми, емоційне відношення до професії і учбового предмета, соціо-демографічні і психологічні ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com