Гра як нетрадиційна форма навчання іноземної мови

Сторінка 2

У практиці вчителів з'явився термін “нестандартні уроки”. Особливо поширені так звані нетрадиційні уроки.

УРОК-ГРА - це форма навчального заняття, на якому засвоювання учнями нового матеріалу під керівництвом учителя опосередковано їхньою ігровою взаємодією, що регулюється певними встановленими правилами. Мета уроку-гри - отримання учнями в ігровій формі знань, їх закріплення і творче використання, а також набуття досвіду самостійної пізнавальної діяльності, спілкування та взаємодія.

У структурі гри представлені як відносно самостійні елементи два види людської діяльності - гра і навчання. Специфіка гри полягає в тому, що конкретна навчальна мета, поставлена вчителями й опосередкована ігровими діями та операціями, легко сприймається та осмислюється учнями. Навчальні завдання у грі виражені в замаскованому вигляді, а на перший план висувається ігрова ситуація. На відміну від дорослих, у дітей кінцева мета - оволодіння знаннями.

Методика навчальних ігор ще не достатньо вивчена в педагогічній науці, немає їх єдиної класифікації. За особливостями діяльності учнів навчальні ігри можна поділити на рольові, змагальні, драматизаційні.

Ще одна велика група дидактичних ігор - змагальні. Вони поділяються на командні та ігри на індивідуальну першість. Мета - стимулювати інтерес учнів до певної теми й активізувати їхню навчальну діяльність, викликаючи бажання позмагатися, перевірити власні сили.

Урок-гра може проводитись також за принципом чемпіонату на особисту першість.

Працюючи у школі, вчителеві необхідно дотримуватися принципу “навчаючи, виховувати”. Це означає, що на уроці слід не тільки розкривати філологічні здібності та таланти, а й сприяти розвиткові моральних здібностей дитини, поваги до друзів та однокласників, дорослих, до країни, в якій живемо, вберегти вихованців від злості, заздрощів, створювати ситуації, в яких виявляється товариськість. Створюючи команду, її гравці мусять розуміти, що успіх або поразки залежать від конкретного внеску кожного.

Граючись, діти пізнають складний, часом суперечливий матеріал, але при цьому не стомлюються і не вважають його нецікавим. У навчальному плані такі уроки сприяють зростанню розумового рівня дитини, розвитку раціонального мислення та логіки. У комунікативному плані гра - це найкра-щий засіб спілкування, під час якої учасники понад усе цінують вміння виручати товариша.

Педагогічна наука розглядає процес навчання як свідому цілеспрямо-вану діяльність учителя і учнів. Сприймаючи цю тезу як константу, спробуємо визначити навчальний процес як співпрацю цих двох сторін, як корисну діяльність, що збагачує і результатом якої стає партнерство між учителем і суб'єктом навчання. Учитель і учень стають друзями і отримують взаємне емоційне задоволення від цієї співпраці. Учень від того, як і що він вивчив, учитель від того, як він досяг цієї мети. Іншими словами, не тільки результат, а й спосіб його досягнення відіграє величезну роль у навчальному процесі. Позитивні емоції, зацікавленість на уроці іноземної мови підвищують рівень мотивації, а це в свою чергу, сприяє міцному засвоєнню і закріпленню навчального матеріалу.

Отже, наш девіз: «Навчаємо із задоволенням — вивчаємо із задоволенням!» Практичне засвоєння іноземної мови неможливе без застосування ефективних методів і прийомів навчання.

Комунікативно-ігровий метод навчання — це новий цікавий підхід до вивчення іноземної мови, який забезпечує дійове, зорієнтоване на особис-тість навчання іншомовного спілкування.

Психологічні і фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, зокрема пластичність мозку, гнучкість мозкових механізмів мовлення, що сприяють швидкому і якісному запам'ятовуванню, на основі якого легко реалізується перенесення в різні ситуації спілкування, підвищена сенситив-ність, яскраво виражені імітативні здібності, які підкріплюються здатністю до наслідування, - передумови вивчення молодшими школярами іноземних мов (Л.С. Виготський, С.Л. Рубініитейн, Дж. Брунер та інші). Виходячи з нього, психологи вважають, що у шкільному віці гра все ще залишається важливою діяльністю в житті дитини. А оскільки гра, навчання і праця – основні види діяльності в житті людини, а перехід від однієї діяльності до іншої – це взаємодія її попередніх і наступних форм, то вибір гри як важливого прийому і оптимальної форми навчання на початковому етапі є цілком виправданим.

Страницы: 1 2 3 4

Це цікаво:

Екологічна освіта молодших школярів на міжпредметній основі
Основним стратегічним напрямком розвитку екологічної освіти, що визначено Концепцією екологічної освіти України, є формування поколінь з новою екологічною культурою, новим екологічним світоглядом на принципах гуманізму, міждисциплінарної інтеграції, історизму та системності з метою збереження і від ...

Помилки при виставленні педагогічній оцінці
Дуже важливо щоб оцінка була адекватною, справедливою й об'єктивною. Широко відомий ряд типових суб'єктивних тенденцій або помилок педагогічної оцінки в шкільному моніторингу. С.Є. Шишов, В.А. Кальней у своїй роботі " Моніторинг якості освіти в школі" приводять приклади таких помилок: «До ...

Започаткування сучасного Болонського процесу – інтеграційної реформи вищої освіти на Європейському просторі
Провідною ідеєю Болонського процесу є створення єдиного європейського освітнього поля вищої освіти шляхом реформування і інтеграції національних освітніх систем. Саме з підписання у 1999 р. членами ЄС та іншими державами декларації про утворення Європейського простору вищої освіти був розпочатий “Б ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com