Гра як нетрадиційна форма навчання іноземної мови

Сторінка 2

У практиці вчителів з'явився термін “нестандартні уроки”. Особливо поширені так звані нетрадиційні уроки.

УРОК-ГРА - це форма навчального заняття, на якому засвоювання учнями нового матеріалу під керівництвом учителя опосередковано їхньою ігровою взаємодією, що регулюється певними встановленими правилами. Мета уроку-гри - отримання учнями в ігровій формі знань, їх закріплення і творче використання, а також набуття досвіду самостійної пізнавальної діяльності, спілкування та взаємодія.

У структурі гри представлені як відносно самостійні елементи два види людської діяльності - гра і навчання. Специфіка гри полягає в тому, що конкретна навчальна мета, поставлена вчителями й опосередкована ігровими діями та операціями, легко сприймається та осмислюється учнями. Навчальні завдання у грі виражені в замаскованому вигляді, а на перший план висувається ігрова ситуація. На відміну від дорослих, у дітей кінцева мета - оволодіння знаннями.

Методика навчальних ігор ще не достатньо вивчена в педагогічній науці, немає їх єдиної класифікації. За особливостями діяльності учнів навчальні ігри можна поділити на рольові, змагальні, драматизаційні.

Ще одна велика група дидактичних ігор - змагальні. Вони поділяються на командні та ігри на індивідуальну першість. Мета - стимулювати інтерес учнів до певної теми й активізувати їхню навчальну діяльність, викликаючи бажання позмагатися, перевірити власні сили.

Урок-гра може проводитись також за принципом чемпіонату на особисту першість.

Працюючи у школі, вчителеві необхідно дотримуватися принципу “навчаючи, виховувати”. Це означає, що на уроці слід не тільки розкривати філологічні здібності та таланти, а й сприяти розвиткові моральних здібностей дитини, поваги до друзів та однокласників, дорослих, до країни, в якій живемо, вберегти вихованців від злості, заздрощів, створювати ситуації, в яких виявляється товариськість. Створюючи команду, її гравці мусять розуміти, що успіх або поразки залежать від конкретного внеску кожного.

Граючись, діти пізнають складний, часом суперечливий матеріал, але при цьому не стомлюються і не вважають його нецікавим. У навчальному плані такі уроки сприяють зростанню розумового рівня дитини, розвитку раціонального мислення та логіки. У комунікативному плані гра - це найкра-щий засіб спілкування, під час якої учасники понад усе цінують вміння виручати товариша.

Педагогічна наука розглядає процес навчання як свідому цілеспрямо-вану діяльність учителя і учнів. Сприймаючи цю тезу як константу, спробуємо визначити навчальний процес як співпрацю цих двох сторін, як корисну діяльність, що збагачує і результатом якої стає партнерство між учителем і суб'єктом навчання. Учитель і учень стають друзями і отримують взаємне емоційне задоволення від цієї співпраці. Учень від того, як і що він вивчив, учитель від того, як він досяг цієї мети. Іншими словами, не тільки результат, а й спосіб його досягнення відіграє величезну роль у навчальному процесі. Позитивні емоції, зацікавленість на уроці іноземної мови підвищують рівень мотивації, а це в свою чергу, сприяє міцному засвоєнню і закріпленню навчального матеріалу.

Отже, наш девіз: «Навчаємо із задоволенням — вивчаємо із задоволенням!» Практичне засвоєння іноземної мови неможливе без застосування ефективних методів і прийомів навчання.

Комунікативно-ігровий метод навчання — це новий цікавий підхід до вивчення іноземної мови, який забезпечує дійове, зорієнтоване на особис-тість навчання іншомовного спілкування.

Психологічні і фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, зокрема пластичність мозку, гнучкість мозкових механізмів мовлення, що сприяють швидкому і якісному запам'ятовуванню, на основі якого легко реалізується перенесення в різні ситуації спілкування, підвищена сенситив-ність, яскраво виражені імітативні здібності, які підкріплюються здатністю до наслідування, - передумови вивчення молодшими школярами іноземних мов (Л.С. Виготський, С.Л. Рубініитейн, Дж. Брунер та інші). Виходячи з нього, психологи вважають, що у шкільному віці гра все ще залишається важливою діяльністю в житті дитини. А оскільки гра, навчання і праця – основні види діяльності в житті людини, а перехід від однієї діяльності до іншої – це взаємодія її попередніх і наступних форм, то вибір гри як важливого прийому і оптимальної форми навчання на початковому етапі є цілком виправданим.

Страницы: 1 2 3 4

Це цікаво:

Естетичне виховання молодших школярів на засадах української етнопедагогіки
Українська етнопедагогіка має глибоку історичну пам’ять. Сформувавшись на народному звичаєвому праві, народній міфології і виробивши тільки їй властиві людські ідеали, вона стала практичною потребою суспільного життя народу, нації. Маючи такі активні педагогічні засоби виховання й навчання, як усну ...

Поняття фізичного виховання
Найважливіше місце в науковій організації праці студента займає фізичне виховання, функції якого у вищий школі багатогранні та істотно впливають на навчально-пізнавальну, професійну та соціальну діяльність студента. Фізичне виховання впливає на формування духовної культури, естетичних смаків, морал ...

Поглиблене вивчення математики
Основним завданням навчання математики в середньому закладі освіти є забезпечення рівня математичної культури, необхідного для повноцінної участі в повсякденному житті, продовження освіти та трудової діяльності. Математика є унікальним засобом формування не лише освітнього, а й розливального та інт ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com