Диференціальне навчання: реалії, сподівання, проблеми

Педагогіка і виховання » Диференціація навчання в освіті » Диференціальне навчання: реалії, сподівання, проблеми

За останні 10-15 років термін «диференційоване навчання» міцно увійшов у науковий обіг і поширився у шкільний практиці. Прийнято розрізняти поняття «зовнішня диференціація» і «внутрішня диференціація». Перша відзначається така організація навчального процесу, за якої для вираховування індивідуальних особливостей учнів їх об’єднують спеціальні диференційовані навчальні групи:профільні класи, класи з заглибленням за циклами предметів, факультативні.

Звертаймося до проблеми диференціації у початкових класи. Проявам зовнішньої диференціації тут стало створення при гімназіях та місцевих прогімназійних і проліцейних початкових класів. Посилаються на те, що не вищій рівень освіти, отже, конкурсний вибір до них здійснюватися починаються з 1класу. Вкажемо, що такі заходи не передбачені ні Законом «Про Освіту» ні Державною програмою «Освіта». Україна ХХІ століття. Про рівноправність початку освіти для всіх підкреслює Міністерство освіти України.

Важливо, що це поняття прямо стосується реакції освітніх потреб сільської школи . Адже частка закладів нового типу в сіль ской школі мізерна, а питома вага сільських шкіл у загальному обсягу шкільної освіти в державі досить велика (близько 70%). Нагадаймо, що в Державній національній програмі «Освіта України ХХІ століття» серед пріоритетних напрямків реформування загальної середньої освіти розбудова сільської школи визнана важливою мовою соціально-культурного розвитку села та збереження традицій українського народу.

Дослідженнями встановлено , що діти, які мають однаковий хронологічний вік, за інтелектуальними показниками можуть дуже суттєво відрізняються ( якщо взяти нижчий показник за одиницю, то вищий = шість одиниць.) За даними американських спеціалістів у містах обдаровані діти становлять 3%, а в сільській місцевості менше 1%. Виникає питання:чи правильно говорити про класи «обдарованих», адже якщо взяти до уваги вищенаведені дані,то таких дітей у середньому 2чоловіки на сотню, тобто набрати клас 20 учнів можна лише з тисячі дітей. Мабуть слід відмовитися від назви «класи обдарованих» і користуватися скромнішими.

При формуванні «елітарних класів» здебільшого застосовують тестування, але школи роблять це на свій розсуд. Звичайно йдеться про готовність дітей до школи, що цілком правомірно. Такі дані школа повинна мати незалежно від того. чи будуть створюватися класи різних рівнів, чи ні.

Щодо тестів навчальних здібностей для першого класу, то їх рекомендується застосовувати в кінці другої чверті першого класу навчання і порівняти їх з результатами обстеження, проведеного під час комплектування класів.

Практика свідчить, що здебільшого зміст навчання в класах з відібраним складом учнів не відрізняється від традиційного програмового. Просто однорідний склад класу, працездатність дітей дозволять вивчити матеріал у досить швидкому темпі, застосовувати різноманітні види самостійних робіт, працювати навіть без домашніх завдань, виділяти достатньо часу на повторення та інше.

Стосовно навчання математики важливе значення має можливість розв’язувати більше задач, використовуючи весь заданий матеріал підручників (чого не вдається зробити у звичайних класах). Учителям доводиться самостійно добирати чимало додаткового матеріалу, і тут хочеться зробити одне застереження. Як свідчить спостереження: деякі спостерігачі класоводи, розширюючи асортимент вправ, виконуючи завдання різними способами, не помічаючи, що вони виходять за межі базових завдань та знань учнів і по суті оперують незнайомим їм матеріалом.

Доречно зауважити, що перехід до диференційованого навчання за принципом створення класів за здібностями, на жаль, не був підготовлений належним чином: не розроблялися відповідні програми. підручники, унаочнення.

Важливо також змінити перехід до організації домашніх завдань. Їх діяльність, характер, зміст і обсяг визначаються з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

Важливо взяти до уваги обґрунтування З.І.Калмикової, яка відносить темп просування у засвоєнні знань до критеріїв розумового розвитку учнів, але застерігає, що його не можна плутати з індивідуальним темпом роботи. Темп просування визначається кількістю однотипних вправ, необхідних для формування узагальнення. Зрозуміло, що в класах, куди відібрано дітей з високим рівнем навчальних можливостей однотипних вправ треба значно менше. ніж у класах нижчого рівня.

Це цікаво:

Ідеї гуманізму в науці і освіті: Історія та сучасні технології
Одним з принципів реалізації Державної Національної програми “Освіта” (Україна – ХХІ ст ) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб. Прагнення до возвеличення людини. Най ...

Психолого-педагогічні чинники, умови та засоби формування умінь усвідомленої саморегуляції виконавської діяльності у майбутніх вчителів музики
Опанування вмінь усвідомленої саморегуляції виконавської діяльності виступає як важливий спосіб підвищення успішності цієї діяльності за рахунок оволодіння засобами та техніками її регуляції. Разом з тим, опанування вказаними вміннями як операціональним забезпеченням процесу саморегуляції виступає ...

Самовиховання як вищий етап процесу виховання. Прийоми самовиховання
Самовиховання успішно здійснюється в школі за таких умов: в дитячому колективі створено сприятливий для самовиховання клімат; в учня, який хоче займатися самовихованням сформовано ідеал, до якого він прагне; в учнів наявний певний рівень свідомості, коли вони правильно оцінюють свої дії і поведінку ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com