Мапа сайту

Педагогіка і виховання

      L Організація самостійної роботи учнів початкових класів на уроках математики
           L Сутність самостійної роботи учнів в історії та теорії психо-педагогічних досліджень 2 3 4 5 6
           L Особливості організації самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Самостійна робота учнів з математики в навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Організація і структура наукових досліджень
           L Вибір теми дослідження 2
           L Науково-технічне дослідження
      L Експериментальне дослідження математичного виховання дітей дошкільного віку
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2 3 4 5 6
           L Методика математичного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Особливості українського народного фольклору для розвитку елементарних математичних уявлень в дошкільному віку 2 3 4
           L Результати експериментального дослідження 2 3
      L Гра як метод виховання
           L Історичний аспект гри
           L Структурні складові гри 2 3
           L Використання ігор 2 3
           L Використання гри та ігрових ситуацій на уроках читання
           L Використання гри та ігрових ситуацій на уроках математики
           L Реальна картина використання гри у практиці підготовки дошкільнят до школи 2 3 4
      L Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
           L Загальна характеристика, основи й застосування соціально-психологічних методів управління
           L Сучасні теорії мотивації 2
           L Групова динаміка й психологія малої групи 2
           L Як підвищити ефективність груп 2
           L Керівництво і лідерство як основні компоненти соціально-психологічного управління
           L Форми влади й впливу
           L Харизма
           L Короткий огляд систем лідерства 2 3
           L Відмінності неформальних лідерів
      L Вища освіта у Франції
           L Структура ступеневості вищої освіти 2 3
           L Система акредитації 2
           L Доступ громадян до вищої освіти
           L Прийом іноземців до ВНЗ України
           L Прийом іноземців до ВНЗ Франції 2
      L Теоретичні основи виховання емоційно-позитивного ставлення до природи у дітей дошкільного віку
           L Сутність поняття “емоційно-позитивне ставлення до природи” дітей-дошкільників 2 3 4
           L Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників 2 3
           L Структура процесу екологічного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Експериментальна перевірка виховання емоційно-позитивного ставлення до природи у дітей дошкільного віку 2
           L Методики виховання в дошкільників позитивного ставлення до природного довкілля 2
           L Аналіз результатів ефективності використання технологій екологічного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
      L Дисертація: вимоги до написання та захист
           L Загальна методика наукової творчості
           L Наукове вивчення як основна форма наукової роботи 2 3 4 5 6
           L Загальна схема наукового дослідження 2
           L Організація творчої діяльності 2
           L Робота над статтями та доповідями
           L Вибір теми 2 3
           L Складання плану дисертації 2
           L Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів і складання огляду літератури 2 3 4 5
           L Самоперевірка відповідності матеріалів дисертації встановленим вимогам 2 3
           L Композиція дисертації 2 3 4 5
           L Рубрикація тексту 2
           L Прийоми викладення наукових матеріалів
           L Мова і стиль дисертаційної праці 2 3 4 5 6
           L Вимоги до змісту дисертації 2 3 4
           L Загальні вимоги до оформлення дисертації 2 3
           L Подання текстового матеріалу 2
           L Загальні правила подання ілюстрацій 2
           L Подання таблиць 2 3
           L Загальні правила подання формул
           L Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
           L Оформлення списку використаних джерел
           L Правила оформлення додатків
           L Загальні вимоги до автореферату
           L Структура автореферату 2 3
           L Оформлення автореферату
           L Видання автореферату 2 3 4
           L Подання дисертації до спеціалізованої вченої ради, розсилання її автореферату 2 3 4 5 6 7
      L Роль гри в розвитку творчості дітей дошкільного віку
           L Погляди педагогів на роль і місце гри у формуванні особистості дитини 2 3 4 5 6 7 8
           L Види ігор та їх характеристика 2 3 4 5 6 7
           L Творчість як важливий компонент розвитку дитини 2 3 4 5
           L Розвиток творчості особистості в дошкільному віці 2 3
           L Матеріали експериментального дослідження творчості дітей 2 3 4
           L Дослідження рівня творчості 2 3 4 5
      L Розвиток творчості старшого дошкільника 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Естетичне виховання школярів
           L Сутність естетичного виховання 2 3
           L Естетичне виховання в системі освіти
           L Шляхи і засоби естетичного виховання школярів 2
           L Втілення методів естетичного виховання в практичній діяльності 2
           L Розкриття естетичних властивостей в учбово-виховному процесі 2
           L Сприйняття естетичних властивостей природи в навчальній та позанавчальній діяльності школярів 2 3
           L Естетичне виховання в ігровій формі Виноград 2 3
      L Методика використання ігрових прийомів у навчанні фонетики учнів початкової школи
           L Лінгвістичні основи формування фонологічної компетенції 2 3 4 5 6 7 8
           L Психологічні та вікові характеристики учнів початкової школи 2 3 4
           L Аналіз підручників з іноземної мови для початкової школи 2 3 4
           L Гра як нетрадиційна форма навчання іноземної мови 2 3 4
           L Психологічні умови успішної фонетичної іншомовної підготовки учнів молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Комплекс вправ з використанням імітаційних ігор у навчанні фонетики учнів 2 3
      L Шляхи удосконалення монологічного мовлення учнів 5-9 класів 2 3 4
      L Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами природи
           L Психолого - педагогічні основи розвитку творчого мислення молодших школярів 2 3 4
           L Розвиток творчого мислення учнів у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Роль природи у розвитку творчого мислення молодших школярів 2 3 4 5
           L З досвіду роботи вчителів щодо розвитку творчого мислення засобами природи
           L Стан сформованості творчого мислення молодших школярів 2 3 4
      L Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай 2 3 4 5
      L Якою буває графіка 2
      L Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів
           L Історичний аналіз проблеми в дореволюційний період 2
           L Розвиток проблеми у ХХ столітті 2 3
      L Структура уроків при застосуванні інтерактивних методик 2 3 4
      L Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
           L Історичний аналіз досвіду управління виховною системою 2 3 4 5 6
           L Сутність і зміст управління розвитком виховної системи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Управління етапами розвитку виховної системи 2 3 4 5 6 7 8
           L Модель виховної системи Старобільського обласного медичного училища 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Аналіз методичної роботи в школі 2 3
      L Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички
           L Сутність та особливості графічної навички 2 3
           L Організаційно-дидактичні умови розвитку навичок каліграфічного письма 2 3 4 5
           L Методичні засади навчання письма у взаємозв’язку з естетичним вихованням 2 3 4 5
           L Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Управління освітою та фінансування освіти
           L Місцеві органи управління освітою 2 3 4
           L Керівництво закладами освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Управління освітою
      L Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
           L Сутність та розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Характеристика читання як виду мовленнєвої діяльності 2 3 4 5
           L Можливості уроків читання у формуванні мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів 2 3
           L Експериментальне дослідження розвитку мовленнєвої діяльності на уроках читання у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Перевірка ефективності розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів в експериментальному дослідженні 2 3 4 5 6 7
      L Історія досліджень процесу формування освітнього середовища навчального закладу
           L Історія формування середовищного підходу в педагогічній науці 2 3
           L Етапи формування середовищного підходу у педагогічній теорії 2 3 4 5 6
           L Виховний простір як педагогічний феномен, можливості та варіанти його створення 2 3
           L Особливості середовищного підходу у вихованні за Ю. Мануйловим 2
           L Підхід І. Шендрика у проектуванні освітнього простору суб’єкта 2 3 4
      L Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді 2 3 4 5 6
      L Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури
           L Родина – головна структура суспільства
           L Зв’язок школи та сім’ї в фізичному вихованні дітей
           L Лицарське виховання дітей в українській сім’ї
           L Здорова дитина – обов’язок батьків 2
      L Методика вивчення дієслова в початкових класах
           L Сутність дієслова як частини мови 2 3 4 5
           L Лексико-граматичні ознаки дієслова 2 3 4 5 6
           L Система вивчення дієслова у початкових класах 2 3 4
           L Методика вивчення дієслова на уроках рідної мови 2 3 4 5
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Дидактичне спілкування
           L Історіографія проблеми організації активного дидактичного спілкування на уроках 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Характеристика основних понять досліджуваної проблеми 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-педагогічна характеристика організації дидактичного спілкування на рівні «вчитель – учень» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Організаційні проблеми дидактичного спілкування на рівні «вчитель-учень» у вітчизняній та зарубіжній дидактиці 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Загальний аналіз стану розв’язання досліджуваної проблеми у роботі масової початкової школи 2
           L Пошуки шляхів вдосконалення організації дидактичного спілкування в сучасній початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4
      L Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці
           L Софія Лисенкова: виховання успіхом 2
           L Уроки творчості Ігоря Волкова
           L Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі
      L Панас Мирний: нарис життя і творчості 2 3 4 5 6 7
      L Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
           L Формування екологічної культурияк психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7
           L Формування екологічної культури школярів: психолого-педагогічний аспект 2 3 4 5
           L Система екологічного виховання у сучасній початковій школі 2 3 4 5 6
           L Система формування екологічної культури на уроках у початкових класах 2 3 4 5 6
           L Пошук шляхів вдосконалення системи формування екологічної культури молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах
           L Суспільна значущість професії вчителя іноземної мови в початкових класах 2
           L Обов'язки вчителя іноземної мови, його професійні функції
           L Поняття педагогічної діяльності вчителя іноземної мови, її структура 2 3
           L Професійно-педагогічна діяльність вчителя іноземної мови в початкових класах як мета-діяльність 2
           L Якості вчителя іноземної мови для початкових класів 2 3 4
      L Використання сучасних технічних засобів в процесі вивчення іноземної мови 2 3 4
      L Методика проведення екскурсій в шкільному курсі біології 2 3 4 5 6
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики" з поглибленою розробкою технологічного навчання по темі "Ремонт автоматичних регуляторів"
           L Характеристика галузі господарської діяльності фахівця
           L Визначення видів діяльності робітника
           L Характеристика трудових процесів, що виконує робітник
           L Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця 2
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3 4
           L Постановка цілей вивчення теми і вибір типу навчання 2
           L Проектування дидактичних матеріалів та обрання групи загально дидактичних методів навчання 2 3
           L Постановка навчально-методичних цілей вивчення теми 2
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів актуалізації базових знань 2 3
           L Складання перспективного-поурочного плану викладання теми 2 3
      L Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови
           L Виникнення вад мови та методи корекції 2 3 4 5 6 7 8
           L Особливості занять з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови 2 3
           L Можливості впровадження корекційних вправ в навчально-виховному процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Можливість впровадження корекційних вправ в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку 2 3
           L Розробка рекомендацій по впровадженню логоритмічних занять для дітей дошкільного виховання з урахуванням віку дітей 2 3 4 5
      L Формування квантових уявлень при вивчені фізики в загальноосвітній школі
           L Випромінювання абсолютно чорного тіла
           L Альберт Ейнштейн і його внесок у квантову механіку
           L Досліди Резерфорда. Планетарна модель
           L Постулати Бора. Квантова теорія атома 2
           L Ефект Комптона 2
           L Співвідношення невизначеностей 2
           L Квантово-механічні ефекти
           L Взаємодія з іншими теоріями
           L Використання ілюстративного матеріалу при виченні розділу “Квантова фізика” 2 3 4 5 6 7
           L Деякі особливості вивчення квантової оптики в школі 2 3 4
      L Урок-гра на уроках історії у загальноосвітніх школах
           L Гра на уроках історії як метод підвищення ефективності навчального процесу 2 3 4 5 6
           L Нетрадиційні уроки в арсеналі організаційних форм навчання історії 2 3 4 5
           L Дидактична гра на уроці історії як система ігрових проблемно-пізнавальних завдань 2 3 4 5
           L Методика використання рольових ігор на уроках історії 2 3 4 5 6 7
      L Музичне виховання в дитячому садку
           L Друга молодша група 2 3
           L Середня група 2
           L Старша група 2 3
           L Підготовча до школи група 2 3
      L Умови ефективності підготовки вчителя до сучасного уроку
           L Урок, якого чекають
           L Приступаємо до підготовки 2 3 4 5
           L Концепція підготовки
           L Підготовка – це розрахунок 2 3
      L Художнє слово як засіб морального виховання дошкільників
           L Значення художнього слова в житті людини
           L Моральне виховання дошкільників 2
           L Роль художнього слова в моральному вихованні дошкільників 2 3
      L Літературознавчі основи аналізу художніх творів 2 3 4 5
      L Художнє оформлення дошкільного закладу як засіб естетичного виховання дітей
           L Джерела естетичного виховання
           L Засоби та методи естетичного виховання 2 3
           L Художнє оформлення дошкільного закладу 2
           L Проблема організації естетичного розвиваючого середовища в ДНЗ 2
           L Зміст і специфіка художнього оформлення дошкільного закладу 2 3 4 5 6 7 8
      L Соціально-педагогічна характеристика дітей "групи ризику"
           L Основні підходи науковців до розуміння соціально-педагогічних характеристик дітей «групи ризику» 2 3
           L Психолого-педагогічна характеристика дітей «групи ризику» 2 3
           L Характеристика причин появи дітей «групи ризику» 2 3 4
           L Основні види роботи соціального педагога з дітьми «групи ризику» 2
           L Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику» 2 3 4 5
      L Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики
           L Предмет і завдання сучасної дидактики 2 3 4 5 6
           L Суть і зміст процесу навчання 2 3 4
           L Структура пізнавального процесу 2 3 4 5
           L Принципи навчання в сучасній школі 2 3 4
           L Діяльнісний підхід у дидактиці 2 3 4 5
           L Дидактичні аспекти розвивального навчання 2 3 4
           L Передові дидактичні технології 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Зміст освіти в сучасній школі 2 3 4 5
           L Методи навчання як компонент дидактичної структури 2 3 4 5 6 7
           L Форми організації навчання 2 3 4 5 6 7
           L Теоретичні засади діяльності учіння 2 3 4 5
           L Прикладні проблеми організації учіння 2 3 4
           L Методи дидактичних досліджень 2 3 4
           L Контроль, перевірка знань, умінь і навичок учнів 2 3 4
           L Дидактична технологія - основа оптимізації навчального процесу 2 3 4 5 6 7 8
      L Методи навчання: їх класифікація і характеристика
           L Класифікація методів навчання 2 3
           L Методи стимулюванні навчальної діяльності студентів у процесі навчання 2
           L Методи контролю і самоконтролю в навчанні
           L Вибір оптимального сполучення методою навчання
      L Концепція виховної роботи Старобільського медичного училища
           L Умови здійснення концепції виховання
           L Мета і завдання виховної роботи в СОМУ
           L Принципи виховної роботи у СОМУ
           L Основні напрями виховної роботи у СОМУ
           L Види виховної роботи в СОМУ 2
           L Програма розвитку виховної системи СОМУ на 2007-2011рр
      L Фізичне виховання як засіб корекції психоемоційного стану студентів перших курсів вищого навчального закладу
           L Поняття психоемоційного стану 2
           L Класифікація психоемоційних станів 2
           L Поширеність розладів психоемоційного стану першокурсників 2
           L Поняття фізичного виховання 2 3
           L Гімнастика як вид фізичного виховання та її вплив на психоемоційний стан студентів першого курсу вищого навчального закладу 2
           L Застосування гімнастики з метою покращення психоемоційного стану студентів перших курсів вищого навчального закладу 2
           L Вплив гімнастики на психоемоційний стан першокурсників
           L Методологія заняття гімнастикою для корекції психоемоційного стану студентів першого курсу вищого навчального закладу 2 3
           L Аналіз результатів впливу гімнастики на психоемоційний стан студентів першого курсу вищого навчального закладу 2 3 4 5
           L Рекомендації для покращення психоемоційного стану першокурсників вищого навчального закладу 2 3
      L Шляхи формування потенціального словника в школі
           L Навчання лексичній стороні мовлення
           L Розуміння потенціального словника в лінгвістиці та методиці
           L Вивідність та здогадка
           L Опори, як ключ до розуміння похідних слів
           L Роль семантичних схем у розкритті лексичних значень похідних 2
           L Тренування на рівні слова
           L Тренування на рівні поєднання слів
           L Тренування на рівні речення
           L Тренування розпізнавання багатозначних слів у контексті 2
      L Виробнича практика як важлива форма набуття кваліфікації в професійному навчанні
           L Детальна програма виробничої практики
           L Організація перед випускної виробничої практики 2
           L Особливості здійснення виробничої практики 2
           L Загальні вимоги до керівництва виробничим навчанням і практикою 2
      L Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі
           L Враховування навчальних можливостей учнів як основа диференційованого підходу у навчанні 2 3
           L Характеристика основних видів диференційованого навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Пошук шляхів вдосконалення методики формування вмінь молодших школярів розв’язувати текстові задачі 2 3 4 5
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3
           L Аналіз ефективності експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Активізація пізнавальної діяльності на уроках у початкових класах
           L Види та критерії пізнавальної діяльності 2
           L Сутність поняття «активізація пізнавальної діяльності учнів» 2
           L Емоції та їх значення в пізнавальної діяльності 2 3 4
           L Методи та засоби активізації пізнавальної діяльності школярів 2 3 4
           L Проблемне навчання і його значення для активізації пізнавальної діяльності школярів 2 3
           L Дослідження мотивів навчальної діяльності та їх впливу на пізнавальну діяльність
           L Використання проблемних завдань та запитань для перевірки знань 2
      L Виховання моральних якостей у старших дошкільників
           L Теоретичний аналіз змісту морального виховання 2 3
           L Методи виховання моральних якостей старших дошкільників 2 3
           L Сюжетно-рольва гра як засіб виховання моральних якостей старших дошкільників 2
           L Експериментальне дослідження на виявлення рівня вихованості моральних якостей старших дошкільників 2 3
      L Вивчення теми "Підприємство і власність. Види підприємств за формою власності"
           L Особливості діяльності сучасного учбового закладу
           L Психологічні особливості групи навчання
           L Визначення особливостей навчання і виховання
           L Висновки стосовно викладання економіки в даній віковій групі 2 3 4
           L Рекомендовані форми і методи проведення занять учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Методика ознайомлення молодших школярів з правами та обов'язками громадянина України на уроках "Я і Україна. Громадянська освіта"
           L Еволюція уявлень 2
           L Україна й права людини 2 3 4 5
           L Права дитини 2 3
           L Методика ознайомлення молодших школярів з правами та обов’язками громадян України 2 3 4 5 6
           L Апробовані педагогічною практикою заняття 2 3 4 5
      L Інноваційні, виховні та педагогічні технології навчання
           L Здоров'язберігаючі технології 2 3 4
           L Фізичні навантаження студентів
           L Збереження і зміцнення дихальної функції організму 2
           L Організація та керівництво фізичним вихованням
           L Форми фізичного виховання студентів
           L Програмна побудова курсу фізичного виховання
           L Організація та зміст навчально-виховного процесу в навчальних відділеннях 2
           L Тип навантаження 2
           L Інформаційні технології у фізичному вихованні студентської молоді 2
      L Розвиток функціональних особливостей пам'яті в процесі навчальної діяльності молодшого школяра
           L Теоретичні основи проблеми розвитку пам’яті 2 3 4 5
           L Особливості навчальної діяльності молодшого шкільного віку 2 3
           L Розвиток видів і процесів пам`яті у дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Характеристика прийомів розвитку образної та словесно-логiчної пам'яті у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи 2 3 4
      L Методика використання ігор у процесі образотворчої діяльності учнів 2 3 4 5 6
      L Використання дитячого фольклору на уроках музики в початкових класах
           L Педагогічне значення українського дитячого фольклору 2
           L Фольклор у музично-творчому розвиткові дітей 2
           L Зимові календарно-обрядові пісні 2
           L Весняні календарно-обрядові пісні 2
           L Літні календарно-обрядові пісні 2
           L Осінні календарно-обрядові пісні
           L Методичні рекомендації щодо ознайомлення дітей з давніми календарними обрядами 2 3
      L Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини
           L Проблема впливу педагогічної оцінки на поведінку учнів у психолого-педагогічній науці 2
           L Зміст поняття «Педагогічна оцінка»
           L Функції, форми та роль педагогічної оцінки 2
           L Завдання педагогічної оцінки у вихованні поведінки школяра молодших класів 2
           L Помилки при виставленні педагогічній оцінці
           L Вікові особливості молодших школярів та вплив на їх поведінку педагогічної оцінки
           L Вплив педагогічної оцінки на емоційний стан учня молодших класів 2 3 4 5 6
           L Експериментальне дослідження відношення молодшого школяра до педагогічної оцінки 2 3
      L Виявлення організаторських здібностей у підлітків в ігровій діяльності
           L Психологічні особливості дитячої гри
           L Роль дорослих в організації ігрової діяльності дітей 2 3
           L Передумови виникнення організаторських здібностей у дітей 2
           L Розвиток організаційних здібностей у дітей в дитячому колективі 2 3
           L Особливості розвитку дітей в підлітковому віці
           L Особливості організації і проведення експериментальної роботи 2 3 4
           L Програма корекційних занять для виявлення організаційних здібностей підлітків 2
      L Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії
           L Психолого-педагогічна характеристика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії 2 3
           L Діагностика пізнавальних можливостей учнів 2
      L Ідеї народності педагогічної науки та християнські погляди на виховання у пам'ятках Київської Русі
           L Володимир Великий 2 3 4 5 6 7
           L Володимир Мономах. "Повчання" 2 3
           L Роль рукописних книг у вихованні й навчанні 2 3 4 5 6 7
      L Методична розробка системи уроків з розділу "Електротехнічні роботи"
           L Календарно-тематичне проведення уроків
           L Мотивований вибір об'єктів роботи учнів
           L Застосовувані методи та форми організації навчальної та виховної роботи 2
           L Дидактичний зв'язок знань та вмінь з трудового навчання з їх знаннями та вміннями з іншими навчальними предметами
           L Розвиток художньо-естетичної творчості 2 3
           L Профорієнтаційна робота 2
           L Творчий проект «Одноламповий світильник» 2 3 4
           L Аналіз стану матеріальної бази трудового навчання в ЗОШ
      L Застосування методу Case Studies при вивченні теми: "Підприємство і підприємництво в умовах ринкового господарювання" в вищих навчальних закладах
           L Метод Case-Studies як складне багатоаспектне явище 2 3 4 5
           L Організаційні методичні аспекти застосування методу Case Studies 2 3
           L Можливість використання методу Case-Studies при викладанні курсу «Політекономія»
           L Позичковий і акціонерний капітал
           L Розробка плану-конспекту заняття з теми : «Підприємство і підприємництво в умовах ринкового господарювання» із застосуванням методу Case-Studies 2 3
      L Методика викладання дисциплін економічного характеру в загальноосвітній школі
           L Знайомство зі школою, педагогічним колективом, основним формами про освіту, програмою та методичною літературою 2
           L Ознайомлення з учнями 11-го класу та їх класним керівником
           L Аналіз відвіданого уроку з дисципліни “Економічна та соціальна географія світу”
           L Проведення уроку з дисципліни „Економіка” та його аналіз
           L Організація та проведення позакласного заняття у 11 класі 2
           L Написання психолого-педагогічної характеристики учня 11 класу
           L Підведення підсумків практики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Рухова витривалість школярів в легкій атлетиці та її розвиток
           L Вікові, статеві та індивідуальні особливості розвитку рухової витривалості 2
           L Розвиток витривалості в молодшому шкільному віці 2
           L Розвиток витривалості в середньому шкільному віці 2
           L Розвиток витривалості в старшому шкільному віці 2
      L Педагогічні умови ефективного розвитку витривалості у школярів молодших класів засобами рухливих ігор
           L Особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Психологічні якості школяра молодших класів
           L Фізичні якості молодшого школяра
           L Характеристика витривалості як рухової якості людини та основи методики її розвитку 2 3 4
           L Методи розвитку витривалості
           L Методика розвитку витривалості 2 3 4
           L Розвиток силової витривалості гімнаста 2
           L Розвиток спеціальної витривалості гімнаста
           L Контроль за розвитком витривалості 2 3
      L Методика роботи соціального педагога з профорієнтації вихованців
           L Аналіз педагогічної, психологічної, соціально-педагогічної літератури з профорієнтаційної діяльності соціального педагога 2 3
           L Напрями профорієнтаційної роботи соціального педагога 2
           L Сутність, форми та методи профорієнтаційної роботи соціального педагога 2 3
           L Аналіз проведеної експериментальної роботи соціального педагога з профорієнтації вихованців 2 3 4
      L Зміст підготовки магістра за напрямом економіст
           L Зміст вищої освіти
           L Професіограма та її зміст 2
           L Підходи підготовки економіста 2
      L Народні традиції та їх роль у сімейному вихованні
           L Традиції – неоціненна спадщина українського народу
           L Родина – природній осередок найглибших людських почуттів 2 3
           L Сімейна обрядовість 2
           L Виховний потенціал української родини
           L Досвіду роботи вчителів по використанню ідей народної педагогіки у навчанні і вихованні 2
      L Методика запобігання комп’ютерної залежності учнів середньої школи
           L Ознаки Інтернет залежності 2 3 4
           L Особливості психологічної діагностики
           L Психологічні причини Інтернет-залежності 2 3 4
           L Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів 2 3 4
           L Засоби позбавлення комп’ютерної залежності 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Розробка методичних рекомендацій що до запобігання комп’ютерної залежності 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація проведення і результати педагогічного експерименту 2
           L Небезпеки для учнів при роботі з ПК
           L Вимоги до приміщень та розташування робочих місць із ПК
           L Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць
           L Вимоги, що забезпечують захист учня від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань
           L Вимоги до мікроклімату
           L Вимоги, що забезпечують захист учня від шуму та вібрації
           L Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції персональних комп’ютерів 2
           L Вимоги до обладнання та організації робочого місця 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів
           L Наукові дослідження з даного питання
           L Навчальні заклади України, що готують фахівців-біотехнологів 2
           L Особливості вищої біотехнологічної освіти
           L Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців 2 3
           L Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки 2 3 4 5
      L Факторно-критеріальна модель оцінки рівня соціокультурного розвитку молоді
           L Про поняття особистісно-діяльного підходу
           L Визначення понять "молодь" та "студентство"
           L Макет факторно-критеріальної моделі оцінювання рівня соціокультурного розвитку молоді на етапі вступу до вузу 2 3
           L Визначення вагомості фактору 2
           L Макет факторно-критеріальної моделі оцінювання рівня соціокультурного розвитку молоді 2
      L Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в процесі стимулювання навчальної діяльності
           L Прихід учнів до школи
           L Мотивація учня початкової школи
           L Оцінювання як засіб стимулу
           L Основні психічні процеси 2 3
           L Основи методики роботи 2 3
      L Корекційно-розвивальна програма "Соціалізація дошкільників" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури
           L Класифікація уроків фізичної культури 2 3
           L Деякі особливості змісту і методики проведення уроків із дітьми різного віку та стану здоров'я 2 3 4
           L Інноваційні технології на уроках фізичної культури 2 3 4 5
           L Валеодіагностика в системі оцінювання стану здоров'я і резервних можливостей школярів старшого шкільного віку 2 3 4
      L Педагогіка як наука про виховання
           L Методологічні засади педагогіки
           L Структура педагогіки, її зв’язки з іншими науками. Завдання педагогіки
           L Течії зарубіжної педагогіки. Їхні методологічні основи
           L Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості
           L Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості
           L Рушійні сили і закономірності розвитку особистості
           L Вікова періодизація розвитку особистості
           L Основні напрямки всебічного розвитку особистості, їхні завдання
           L Мета виховання у зарубіжній педагогіці
           L Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили
           L Самовиховання як вищий етап процесу виховання. Прийоми самовиховання
           L Шляхи підвищення ефективності процесу виховання
           L Закономірності процесу виховання
           L Характеристика принципів виховання
           L Моральне виховання школярів. Його завдання, зміст, основні форми
           L Естетичне виховання учнів: завдання, зміст, методика
           L Основні шляхи реалізації змісту виховання та їх характеристика
           L Позакласна та позашкільна виховна робота: завдання, зміст, принципи організації
           L Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи 2 3
           L Структура діяльності вчителя в навчальному процесі. Творчий характер діяльності вчителя
           L Психолого–педагогічні основи навчально–пізнавальної діяльності учня 2
           L Методи стимулювання навчальної діяльності учнів 2
           L Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду
           L Шляхи підвищення ефективності уроку в сучасній школі
           L Домашня навчальна робота учня: вимоги до організації, характеристика видів
           L Контроль успішності учнів: сутність, основні види
           L Причини неуспішності учнів. Шляхи подолання неуспішності
           L Наукові основи внутрішкільного управління. НОП в школі 2 3 4 5
      L Формування соціокультурної компетенції основної школи
           L Сутність понять “компетенція” та “соціокультурна компетенція” 2
           L Структура соціокультурної компетенції і характеристика її компонентів 2 3 4
           L Зміст формування соціокультурної компетенції учнів середніх класів 2 3 4
           L Характеристика сучасного уроку іноземної мови. Нетрадиційні уроки 2 3 4 5 6 7
           L Розробка нетрадиційних уроків англійської мови для формування іншомовноїсоціокультурної компетенції 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку читацького інтересу молодших школярів
           L Проблема в педагогіці та методиці 2 3
           L Сутність базових понять 2
           L Характеристика інтерактивних методів навчання 2
           L Інтерактивні вправи, завдання, ігри для розвитку читацького інтересу молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Особливості процесу соціального виховання у школі
           L Що вивчає соціальна педагогіка
           L Біологічні фактори
           L Соціальні фактори
           L Соціальне навчання 2
           L Історія виховання 2
           L Соціальне виховання 2 3
           L Становлення особистості через виховання
           L Вплив соціально-виховних інститутів на процес соціального становлення особистості 2 3
           L Соціальні завдання школи 2
      L Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі 2 3 4 5 6
      L Виховання патріотизму на прикладах звичаїв козацтва 2 3 4 5 6
      L Освіта в Китаї 2 3 4 5
      L Бесіда на уроках у початкових класах
           L Сутність і структура методу навчання 2
           L Дидактичні особливості словесних методів навчання 2 3
           L Методика використання бесіди 2 3
           L Основні умови вибору та успішного застосування бесіди як словесного методу на уроках 2 3
      L Особливості морального виховання за Сухомлинським
           L Сутність морального виховання та погляди на нього в педагогічній теорії і практиці 2 3 4 5 6 7
           L Погляди на моральне виховання в педагогічні спадщині В.О.Сухомлинського 2 3
           L Любов до дитини – як головна засада морального виховання В.О.Сухомлинського 2
           L Практичний аналіз творів В.Сухомлинського з метою визначення моральних вимог до педагога 2
           L Можливості використання ідей гуманізму і оптимізму Сухомлинського в сучасній педагогіці з метою морального виховання 2 3 4
      L Використання казки на уроках для розвитку уяви молодших школярів
           L Значення казки у літературному розвитку молодших школярів 2 3 4
           L Психологічні закономірності розвитку уяви учнів у процесі роботи з казкою 2 3
           L Дійсний стан сформованості творчої уяви молодших школярів
           L Методичні можливості казки як літературного жанру для розвитку уяви 2 3
      L Педагогічні погляди та освітня діяльність О.В. Духновича
           L Життєвий шлях та літературна творчість О. Духновича 2 3
           L Характеристика мовного світогляду Олександра Духновича 2 3
           L Педагогічні ідеї О.В. Духновича 2 3
           L Педагогічна спадщина О.В. Духновича 2 3
      L Метод проектів 2 3 4 5 6
      L Система освіти у Нідерландах
           L Загальні риси голландської системи освіти 2 3
           L Який соціальний мінімум грошових доходів в Нідерландах
      L Розвиток підростаючої особистості підлітка в сім’ї
           L Особистісний розвиток підлітка: загальна характеристика особливостей 2 3
           L Мотиваційно-ціннісна сфера особистості підлітка та роль сім’ї як соціального фактору у її формуванні 2 3 4
           L Неблагополучна сім’я як особливий фактор впливу на мотиваційно-ціннісну сферу підлітка 2
           L Характеристика методів дослідження та аналіз аналітично-синтетичного методу 2 3
           L Методи аналізу теоретичних і емпіричних досліджень 2 3 4 5 6
           L Методика «Ціннісні орієнтації М. Рокчича» 2 3 4 5
      L Особливості впровадження інновацій в українській освіті 2 3 4
      L Вклад Х.Д. Алчевської у розробку методики читання
           L Життєвий і творчий шлях 2 3 4
           L Просвітницька діяльність Х.Д. Алчевської 2
           L Х.Д. Алчевська – пропагандист кращих здобутків української демократичної літератури 2 3
      L Методичне забезпечення занять шкільного радіотехнічного гуртка
           L Особливості творчої технічної діяльності та її значення для всебічного розвитку особистості 2 3 4 5
           L Завдання та основні форми організації позакласної роботи з технічної творчості 2 3
           L Місце розділу «Елементи цифрової техніки» в програмі радіотехнічного гуртка, та методичні рекомендації щодо його вивчення 2
           L Розробка лабораторних робіт до розділу «Елементи цифрової техніки»
           L Дослідження роботи логічних елементів 2 3
           L Дослідження роботи RS-тригера 2
           L Дослідження роботи лічильників імпульсів 2 3 4 5
           L Правила безпечної праці при виконанні практичних робіт на заняттях гуртка радіотехнічного конструювання 2 3
      L Система розвивального навчання Ельконіна-Давидова
           L Виникнення системи розвивального навчання та етапи її становлення 2
           L Проблеми, концептуальні положення та принципи системи розвивального навчання В.В. Ельконіна Д.Б. Давидова 2 3 4
           L Нестандартні форми і методи навчання у системі розвивального навчання В.В. Ельконіна Д.Б. Давидова 2 3
           L Моніторинг якості освіти у класах розвивального навчання гімназії №1 смтБорова, Харківської області 2 3 4
      L Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства
           L Теоретичні основи формування природничих знань 2 3 4 5
           L Вікові особливості молодших школярів та урахування їх під час формування природничих знань 2 3 4 5 6
           L Стан формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства в практиці початкової школи
           L Аналіз змісту знань про людину, які формуються у курсі природознавства у 3 класі 2 3 4
      L Формування вмінь усвідомленої саморегуляції музично-виконавської діяльності у майбутніх вчителів музики
           L Музично-виконавська діяльність вчителя музики в світлі сучасних психолого-педагогічних досліджень 2 3 4 5 6 7 8
           L Зміст, структура, засоби та уміння усвідомленої саморегуляції музично-виконавської діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Психолого-педагогічні чинники, умови та засоби формування умінь усвідомленої саморегуляції виконавської діяльності у майбутніх вчителів музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Обґрунтування критеріїв та дослідження стану сформованості умінь усвідомленої саморегуляції музично-виконавської діяльності у майбутніх вчителів музики 2 3 4 5 6 7
           L Практичні підходи до формування умінь усвідомленої саморегуляції виконавської діяльності у майбутніх учителів музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Перший період розвитку дефектології
           L Погляд античної медицини і філософії на природу порушень слуху і зору
           L Християнство: новий погляд на людей з відхиленнями в розвитку 2 3 4
      L Методика і практика вузівського викладання 2
      L Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення
           L Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах
           L Місце табличного і позатабличного множення і ділення в змісті початкового курсу математики 2
           L Засвоєння таблиць множення та ділення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Докуметознавство і освіта
           L Початок становлення документознавчої освіти в Україні 2
           L Підготовка фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 2
           L Внесок провідних спеціалістів в галузі документознавства 2
      L Формування у молодших школярів мотивації до навчання
           L Роль мотивації учнів у початковому навчанні 2 3 4
           L Принципи, що формують позитивну мотивацію в навчанні 2 3
           L Формування в учнів позитивного ставлення до навчання 2 3 4
           L Авторські пропозиції
      L Професійна підготовка в університеті
           L Поняття про професійну освіту
           L З історії формування й розвитку професійної вузівської підготовки
           L Особливості професійної підготовки у вузі та її специфіка на сучасному етапі 2
           L Деякі психологічні аспекти професійної підготовки в університеті 2
      L Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання
           L Вплив активних методів навчання на формування позитивної мотивації студентів 2 3
           L Місце та сутність змагальних методів у системі активних методів 2 3
           L Можливість використання змагальних методів навчання при вивченні курсу «Політична економія»
           L Розробка економічного КВК з теми «Конкуренція та монополія» 2
      L Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах
           L Актуальність дослідження розвивального навчання 2
           L Початківці технології розвивального навчання та результати їх досліджень 2 3 4 5
           L Способи реалізації технології розвивального навчання 2 3
           L Поширення інноваційних педагогічних технологій у сучасній школі на уроках української мови
           L Педагогічна освіта і потреби сучасної української школи: роль педагогічної освіти у поширенні педагогічних інновацій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Вплив стилю педагогічного спілкування на формування особистості підлітка
           L Суть педагогічного спілкування 2 3 4 5 6
           L Стилі педагогічного спілкування 2 3 4
           L Роль педагогічного спілкування у формуванні особистості підлітка 2 3
           L Вплив педагогічного спілкування на формування особистості 2
           L Виявлення стилів педагогічного спілкування вчителів 2
           L Визначення особистісних особливостей підлітків 2 3 4
           L Виявлення особливостей особистості підлітків, що формуються під впливом різних стилів педагогічного спілкування 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Дидактика
           L В чём суть принципа сознания и активности? Назовите его основные правила реализации 2
           L Определите преимущество и недостаток классификации методов в обучении по уровню познавательной деятельности учеников 2
           L Охарактеризуйте особенности учебных экскурсий
      L Методика навчання диференціальних рівнянь майбутніх вчителів математики в педагогічних університетах
           L Диференціальні рівняння як складова вивчення математики в педагогічних вищих навчальних закладах 2
           L Психолого-педагогічні основи навчання вивчення диференціальних рівнянь 2 3 4 5
           L Теоретичні основи вивчення диференціальних рівнянь 2 3 4 5
           L Розробка лекцій, практичних робіт, опорних конспектів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
           L Контроль та корекція 2 3 4 5 6
      L Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами
           L Видатні педагоги про виховання молодшого школяра 2
           L Сучасні дослідження про особливості виховання молодших школярів 2 3 4
           L Дослідно експериментальна робота щодо особливостей навчання учнів шестирічного віку 2 3 4
      L Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на уроках української мови
           L Основні поняття з розвитку мовлення 2
           L Робота над розвитком зв’язного мовлення 2 3 4 5
           L Вікові особливості щодо розвитку зв’язного мовлення 2
           L Інноваційні технології у роботі над розвитку зв’язного мовлення у молодших школярів
           L Експериментальне дослідження щодо удосконалення розвитку мовлення у молодших школярів 2
      L Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі
           L Сутність та основні властивості кольору 2 3 4
           L Особливості відчуття і сприймання кольору у молодшому шкільному віці 2 3 4
           L Розвиток відчуття кольору у процесі виконання натюрморту 2 3 4
           L Методика експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Характеристика дисертаційної роботи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Використання комп’ютера на уроках математики в початкових класах
           L Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах 2 3
           L Особливості використання комп’ютерних технологій у розвитку молодших школярів 2
           L Використання нових інформаційних технологій навчання математики 2
           L Дидактичні можливості комп’ютера в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів 2
           L Методика використання комп’ютера на уроках математики в молодших класах 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початкових класах 2 3
      L Нетрадиційні уроки з біології
           L Значення та місце нетрадиційних уроків в шкільному курсі біології 2 3 4
           L Класифікація нетрадиційних уроків та їх характеристика 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Плани конспекти деяких нетрадиційних уроків 2 3 4 5 6
      L Методика викладання хімії в середній школі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Логопедія, її предмет і задачі
           L Порушення темпу мовлення 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Порушення письма й читання 2
      L Роль терморегуляції в загартуванні організму дитини
           L Вікові зміни системи терморегуляції
           L Механізми терморегуляції 2
           L Система терморегуляції
           L Центр терморегуляції
           L Гіпо і гіпертермія
           L Місце терморегуляції в загартуванні організму 2
           L Основні загартовуючи чинники та їх значення для здоров`я 2
           L Правила та умови загартування
           L Види загартовування та їх характеристика 2 3 4
           L Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання
      L Електронні засоби навчання
           L Психолого - ергономічні вимоги до застосування електронних засобів навчання 2 3 4 5
           L Особливості використання електронних засобів навчання на уроках фізики 2
           L Технологія створення електронних засобів навчання 2
      L Запровадження модульно-рейтингової системи навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації
           L Актуальність принципів Болонської декларації в процесі розбудови вищої школи в Україні 2
           L Теоретичні засади модульно-рейтингової системи навчання у вищий школі 2 3 4
           L Особливості впровадження модульно-рейтингової системи в навчальний процес 2 3
           L Зміст освіти підготовки молодших спеціалістів 2 3 4
           L Застосування модульно-рейтингової системи в організації навчального процесу і оцінюванні навчальних досягнень студентів Харківського машинобудівного коледжу 2 3 4 5 6 7
           L Поєднання аудиторної і самостійної роботи студентів як чинник підвищення ефективності підготовки молодших спеціалістів в умовах модульно-рейтингової системи 2 3
           L Роль експерименту у педагогічних дослідженнях 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності реалізації модульно-рейтингової системи в навчальному процесі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Загальні питання охорони праці 2
           L Положення про службу охорони праці Харківського машинобудівного коледжу 2 3 4
           L Захист навколишнього середовища 2
      L Педагогічні основи економічного виховання шляхом використання методу формування свідомості
           L Особливості економічного виховання
           L Формування свідомості особистості, як ефективний метод у реалізації економічного виховання 2
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ з економіки. Гра «Брейн-ринг» 2
      L Мультимедійні технології як засіб оптимізації навчальної діяльності студентів
           L Історичні аспекти розвитку інформаційних технологій в педагогічній галузі науки 2 3
           L Характеристика сучасних інформаційних технологій у навчанні 2 3 4 5 6 7 8
           L Мультимедійні технології ознака сучасної вищої освіти 2 3 4 5 6 7 8
           L Експериментальне впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес ХДАФК 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Організація професійного виховання
           L Сутність та роль професійного виховання в професійно - технічних навчальних закладах швейного профілю 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Зміст та структура організації професійного виховання в професійно – технічних навчальних закладах швейного профілю 2 3 4
           L Аналіз розвитку нормативної бази з питань професійного виховання учнів професійно - технічних навчальних закладів швейного профілю 2 3 4 5 6
           L Визначення етапів та особливостей організації професійного виховання в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю в Україні 2 3 4 5 6 7 8
           L Педагогічні умови організації професійного виховання в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю в Україні 2 3
           L Планування професійного виховання в професійно-технічних навчальних заставах швейного профілю в Україні 2 3 4 5
           L Рекомендації по використанню прогресивних ідей вітчизняного досвіду організації професійного виховання в сучасних умовах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Запровадження Болонського процесу
           L Болонський процес: історія і перспективи розвитку 2 3
           L Кредити ЕСТS і кредитно-модульна система 2 3
           L Основні завдання, принципи та етапи формування Європейського простору вищої освіти 2 3
           L Принципи, шляхи і засоби адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти 2 3
           L Співпраця України та Європейського Союзу в галузі освіти і науки 2
           L Пріоритетні напрями реформування вищої освіти 2 3
      L Методика проведення уроку з валеології "Функції органів травлення. Для чого людина харчується" 2 3
      L Класифікація методів навчання
           L Проблема методів класифікації навчання. Багатогранність поняття 2 3
           L Активні методи навчання
           L Імітаційні методи активного навчання
           L Ділова гра, як метод активного навчання 2
           L Основні шляхи ефективності навчального процесу
      L Ситуативний підхід до вивчення англійської мови в середній школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Характеристика позасистемних чинників розвитку формальної освіти на прикладі фаху студента 2
      L Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері" 2 3
      L Педагогічна спадщина Неплюєва 2 3
      L Формування логічного і алгоритмічного мислення у школярів молодших класів
           L Особливості мислення молодших школярів
           L Логічне та алгоритмічне мислення
           L Розвиток логічного та алгоритмічного мислення 2 3 4 5
           L Експериментальна перевірка
           L Ігри та вправи, що розвивають мислення 2
      L Проблема конструювання тестів успішності студентів
           L Класифікація тестів, їх функції
           L Особливості розробки тестів 2 3
      L Методика роботи над українською народною казкою
           L Класифікація українських народних казок 2 3 4 5 6
           L Аналіз українських народних казок як складової сучасних підручників з читання 2 3
           L Аналіз українських народних казок на уроках читання в початкових класах 2 3 4 5 6 7
           L Методика вивчення українських народних казок змішаного типу 2
           L Організація та зміст експериментального дослідження 2 3 4
      L Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь і навичок
           L Загальнонавчальні уміння і навички як ключова компетентність учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Онтогенетичні корені дитячої ігрової діяльності 2 3 4
           L Гра як метод навчання молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Дидактичні умови використання гри як засобу формування загальнонавчальних умінь і навичок 2 3 4
           L Методика формувального експерименту 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Екологічне виховання учнів початкових класів 2 3 4
      L Виготовлення флористичних робіт з використанням різноманітного природного матеріалу
           L Флористика
           L Заготівля матеріалу
           L Колажі та панно
           L Новорічна флористика 2 3 4
           L Технологічна карта по виготовленню композиції 2 3 4
      L Загальнодидактичні традиції створення навчальної літератури
           L Погляди на склад навчальної літератури 2
           L Вимоги до створення навчальної книги 2
           L Типи навчальної літератури 2
      L Основи науково-педагогічних досліджень
           L Загальна характеристика змісту навчальної дисципліни за модулями курсу 2 3 4
           L Орієнтовний зміст лекційних занять 2 3
           L Порядок поточного і підсумкового контролю знань 2 3
      L Франц Кафка. Особливості індивідуального стилю письменника 2
      L Методика проведення предметних уроків із природознавства
           L Предметний урок та його значення у навчально-виховному процесі початкової школи 2 3 4 5 6
           L Методика проведення предметних уроків із природознавства в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Обґрунтування шляхів удосконалення методики проведення предметних уроків із природознавства в 3 класі 2 3 4 5 6
           L Організація та методика проведення експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
      L Естетичне виховання учнів у процесі вивчення іноземної мови
           L Психолого-педагогічні характеристики естетичного виховання учнів 2
           L Засади впливу іноземної мови на естетичне виховання учнів 2
           L Естетична функція як одна з функцій мови 2
           L Естетичне осягнення іноземної мови в рамках „діалогу культур” 2
           L Специфіка естетичного виховання на уроках іноземної мови у старших класах 2
           L Шляхи реалізації естетичного виховання на уроках іноземної мови 2 3
      L Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури
           L Погляди педагогів на індивідуальний підхід виховання 2
           L Облік індивідуальних особливостей у різні вікові періоди 2
           L Принцип доступності в індивідуальному підході виховання школярів 2 3
           L Диференційоване навчання в реалізації індивідуального підходу 2 3 4 5
      L Принципи цілеутворення в освіті
           L Мета як основний компонент діяльності. функції і фактори постановки цілей
           L Специфіка навчальних цілей та проблеми їх формування 2
           L Помилки і правила постановки навчальних цілей
           L Ієрархії педагогічних цілей 2
           L Таксономії педагогічних цілей 2
           L Рівні засвоєння навчального матеріалу 2 3
      L Формування і розвиток інтелектуальних вмінь учнів під час вивчення шкільного курсу історії
           L Педагогічні та психологічні основи формування інтелекту 2 3 4 5
           L Розвиток інтелектуальних здібностей учнів засобами історії 2
           L Формування мислення як основного фактору інтелектуального зростання 2 3 4
           L Прийоми активізації інтелектуальної діяльності учнів на уроках історії 2 3
           L Методична розробка уроку з використанням прийомів формування інтелектуальних вмінь учнів 2 3 4
      L Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початковій школі
           L Сутнісна характеристика поняття дитячої творчості 2
           L Особливості проведення уроків трудового навчання в початковій школі 2 3 4 5
           L Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5 6 7
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5
      L Культурологічне виховання воїнів
           L Дослідження культуролого-педагогічних тенденцій в загальній та військовій історії 2 3 4 5 6
           L Культурологічне виховання як один з основних видів військового виховання 2 3 4 5
           L Методика культурологічного виховання воїнів 2 3 4 5
      L Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання
           L Урок як основна форма занять 2 3 4 5
           L Ознайомлення з елементами організації праці і виробництва
           L Розвиток якостей особистості, які потрібні для успішної участі в трудових процесах
           L Організація та обладнання шкільних майстерень як важлива педагогічна умова 2 3
           L Санітарно-гігієнічні вимоги і режим роботи в шкільних майстернях 2
           L Планування і облік у навчальних майстернях 2
      L Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії
           L Проблема застосування наочних засобів навчання у педагогічній науці 2 3 4
           L Принцип наочності у навчанні 2 3 4 5
           L Наочні засоби навчання та їх функції 2
           L Дидактичне значення наочних засобів навчання географії 2 3
           L Функції засобів навчання географії 2
           L Класифікація засобів навчання географії 2
           L Кабінет географії 2 3
           L Методика застосування засобів навчання географії 2 3 4
           L Використання підручника з географії та прийоми роботи з ним 2 3 4 5 6
           L Використання електронних атласів 2 3 4
           L Застосування наочних засобів у шкільній практиці навчання географії 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Розвиток музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі
           L Мистецтвознавча і педагогічна сутність поняття “музична творчість” 2
           L Програмові завдання з розвитку музичної творчості підлітків 2
           L Можливості уроків музики та позакласної роботи для розвитку музичної творчості підлітків 2
           L Розробка сучасного змісту завдань, форми роботи з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі
           L Методичні рекомендації з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі 2
           L Методика проведення уроку музики у 8 класі за темою «Музика серйозна й музика легка» 2 3 4 5
      L Виховні заняття з дітьми шкільного віку 2
      L А.С. Макаренко про шляхи формування дисципліни вихованців
           L Поняття про дисципліну в радянські і в наші часи
           L Основні шляхи виховання дисципліни 2
           L Вимога – принцип формування дисципліни
      L Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни
           L Загальні поняття про модульну систему навчання 2
           L Структура модульної системи навчання
           L Структура професійного блоку
           L Особливості модульної технології навчання
           L Проектування модульної системи навчання
           L Проектування технологічного процесу ТО і діагностування електрообладнання 2 3 4 5
      L Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя
           L Технологічна готовність вчителя до проектної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Самооцінювання реалізації потреб педагогів у розвитку та саморозвитку
           L Діагностика рівнів творчої і професійної компетентності вчителя вищої категорії під час проходження атестації
      L Шляхи і засоби естетичного виховання молодших школярів
           L Зміст естетичного виховання 2 3
           L Шляхи, засоби і форми естетичного виховання 2 3
           L Естетичне виховання молодших школярів засобами українських народних паремій 2
           L Естетичне виховання молодших школярів на засадах української етнопедагогіки
           L Естетичне виховання школярів засобами музичного мистецтва 2
           L Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі 2
      L Наукова організація праці студента
           L Загальна характеристика діяльності студентів 2
           L Виявлення властивостей особистості в діяльності студентів 2
           L Форми організації навчального процесу у вищій школі
           L Семінарські й практичні заняття у вузі
           L Лабораторні роботи
           L Системний підхід до наукової організації праці студентів в умовах вищих навчальних закладів 2 3
           L Організація самостійної роботи студентів 2
           L Результативність наукової організації праці студентів 2
      L Якість освітніх послуг в загальноосвітньому навчальному закладі 2 3 4
      L Технологія проблемного навчання
           L Історико-педагогічні передумови проблемного навчання 2 3 4
           L Психологічна основа концепції проблемного навчання 2
           L Виникнення і становлення технології проблемного навчання 2 3
      L Класний час - секрети молодого винахідника 2 3
      L Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку
           L Визначення, види, загальна характеристика рухів 2
           L Значення стрибків
           L Види вправ з стрибків
           L Особливості виконання стрибків дітьми
           L Техніка виконання стрибків 2
           L Методика навчання вправ з стрибків 2 3
      L Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників
           L Психологічні особливості навчання дітей з шести років 2 3
           L Особливості методики навчання грамоти шестирічних першокласників 2 3 4 5 6 7 8
           L Перевірка ефективності експериментального дослідження окресленої проблеми 2 3 4 5 6
           L Перевірка ефективності запропонованої методики формування навички письма 2 3 4
      L Розвиток творчої активності школярів у процесі розв’язування розрахункових задач з хімії
           L Поняття творчої активності 2 3
           L Шляхи формування творчої активності школярів 2 3
           L Розвиток творчої активності школярів у процесі вивчення хімії 2 3
           L Розрахункові задачі в процесі навчання хімії 2 3 4 5
           L Система розрахункових задач для учнів 9 – 11 класів загальноосвітньої школи 2 3 4 5
           L Система розрахункових задач для позакласної і індивідуальної роботи з обдарованими дітьми 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності використання розрахункових задач з хімії на розвиток творчих здібностей школярів 2 3 4 5 6 7
      L Основні методи та засоби професійного навчання інженерів-педагогів
           L Сутність і специфіка підготовки інженерів-педагогів
           L Становлення та розвиток системи підготовки інженерів-педагогів 2 3 4 5
           L Основні методи та засоби навчання інженерів-педагогів 2
           L Методи професійного навчання інженерів-педагогів під час навчання у вузі 2 3 4 5
      L Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів
           L Суть контролю навчання як дидактичного поняття 2
           L Методи і форми контролю 2
           L Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти 2 3 4 5
           L Шляхи удосконалення педагогічної діяльності з проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів 2 3
           L Стратегічні пропозиції зовнішнього оцінювання 2 3 4
      L Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні
           L Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Університет як інтелектуальний осередок 2 3 4
           L Започаткування сучасного Болонського процесу – інтеграційної реформи вищої освіти на Європейському просторі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вступ України до Болонського процесу 2 3 4 5 6
           L Забезпечення якості освіти – провідна тенденція розвитку сучасної вищої освіти 2 3 4 5 6
           L Співставлення вищої освіти в Україні та зарубіжних країн” 2 3 4
           L Професійна підготовка вчителів в університетської освіти Європи: різноманітність і спільність 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини
           L Педагогічна культура батьків – запорука успішного виховання дітей та молоді 2 3 4 5 6 7 8
           L Світом править рука, що гойдає колиску 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Сімейний обов'язок 2 3 4 5 6 7
           L Діти - радість життя 2
           L «Материнська школа» Яна Амоса Коменського та її значення для сучасної сім'ї 2
           L «Думки про виховання» Джона Локка 2
           L Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо з проблем сімейного виховання 2
           L Педагогічна спадщина Йоганна-Генріха Песталоцці та його заповіді сімейного виховання 2
           L «Народная педагогія...» Олександра Духновича — один з основоположних творів української сімейної педагогіки
           L Погляди Костянтина Ушинського на зміст і методику виховання й навчання дітей у сім'ї та школі 2 3 4 5
      L Система вищої освіти Болгарії
           L Типи навчальних закладів
           L Умови вступу до ВНЗ Болгарії 2
           L Оплата навчання
           L Фінансова допомога студентам 2
           L Організація академічного року
           L Сфери вивчення, спеціалізація
           L Зв'язок науки і вищої освіти 2
           L Начальні програми ВНЗ
           L Переведення студентів на наступний освітній рівень і видача сертифікатів
           L Приватні вищі школи Болгарії
           L Альтернативна освіта
      L Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття
           L Провідні педагогічні ідеї християнської теорії морального виховання, обґрунтовані представниками греко-католицької Церкви 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Історико-педагогічні аспекти діяльності українських чернечих нагромаджень 2 3 4
           L Зміст процесу виховання української молоді в загальноосвітніх і фахових школах 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Виховна функція змісту шкільних підручників 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Музично-ритмічне виховання молодших школярів
           L Проблема художньо-естетичного виховання у філософській та педагогічній науці 2 3 4 5 6
           L Особливості художньо-естетичного виховання в молодшому шкільному віці 2 3
           L Шляхи і засоби художньо-естетичного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Ритм як основна складова музично-ритмічного виховання 2 3 4 5
           L Використання музично-ритмічних вправ на уроках музики в початкових класахта позакласній виховній роботі 2 3 4
           L Експериментальна робота в аспекті основної проблематики дослідження та аналіз результатів 2 3
      L Ефективність спрямовуючих факторів в адаптуванні підлітків у соціум в умовах загальноосвітньої школи
           L Спрямовуюча роль батьків у адаптуванні підлітків до життя 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Спрямовуюча роль педагогічного колективу школи у адаптуванні учнів до умов шкільного життя 2 3
           L Спрямовуюча роль суспільних молодіжних об’єднань школи 2
           L Вплив підлітків на процес та механізми адаптування їх однолітків 2 3
           L Критерії оцінювання адаптованості учнів 2 3
           L Аналіз отриманих результатів у порівнянні з даними літератури та пропозиції щодо корегування адаптації підлітків в умовах школи
           L Пропозиції щодо активізації роботи гуртків
           L Пропозиції щодо активізації участі батьків та шкільного психолога у виховній роботі 2 3 4 5 6
      L Роль освітньо-виховних занять у підготовці дітей п'ятого року життя до навчання у школі
           L Особливості розвитку дитини п'ятого року життя 2 3 4
           L Сучасне освітньо-виховне заняття у дошкільній установі: формальні, змістові та структурні ознаки 2 3 4 5
           L Основні форми освітньо-виховних занять з дітьми середнього дошкільного віку 2 3
           L Виявлення рівня вміння самостійно застосовувати засвоєні знання 2 3 4
           L Вплив освітньо-виховних занять на рівень сформованості математичних знань дошкільників
           L Перевірка ефективності проробленої роботи на формуючому етапі експерименту 2 3
      L Гра як метод виховання молодших школярів
           L Гра - активна форма пізнання навколишньої дійсності 2
           L Класифікація ігор
           L Творча гра, її значення й особливості використання в навчально–виховному процесі 2
           L Шляхи педагогічного керівництва творчими іграми 2
           L Сюжетно-рольова гра та її виховні можливості 2
           L Дослідження виховних можливостей гри вченими
           L Використання народних ігор у вихованні школярів молодшого шкільного віку 2
      L Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах
           L Сутність особистісно орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови 2 3
           L Місце особистісно орієнтованого підходу у системі навчання іноземних мов 2 3
           L Шляхи реалізації особистісно орієнтованого підходу 2 3
           L Особистісно орієнтований підхід у використанні ігор на уроці німецької мови 2 3
      L Психолого-педагогічні особливості формування самоконтроля у розумово відсталих дітей дошкільного віку
           L Особливості самоконтроля розумово відсталих дітей дошкільного віку 2 3 4 5
           L Особливості виконання контрольних дій розумово відсталими дітьми в умовах наявності опори на зразок 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-педагогічні умови формування самоконтроля у розумово відсталих дошкільників 2 3 4 5 6
           L Освоєння дії самоконтроля розумово відсталими дошкільниками 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Методика залучення учнів до національної культури в процесі занять петриківським розписом
           L Петриківський розпис як один із давніх видів народного декоративно-ужиткового мистецтва і його значення в культурній спадщині України 2 3 4 5
           L Дидактичний аналіз різних трудових прийомів у зображеннях петриківського розпису 2 3 4 5 6
           L Особливості календарно-тематичного планування з курсу «Основи петриківського розпису»
           L Обґрунтування змісту і структури програми навчального курсу 2 3
           L Реалізація змісту навчальної програми в поурочному плануванні 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Сучасні проблеми формування учнівського колективу
           L Сутність, зміст, функції, діалектика та фактори розвитку дитячого колективу 2 3 4
           L Проблема виховання особистості у колективі в теоретичній спадщині А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського 2
           L Сучасні аспекти особистості і колективу 2 3
           L Педагогічні технології формування учнівського колективу в початкових класах 2
           L Дослідження взаємовідносин між колективом і особистістю 2 3 4
      L Диференціація навчання в освіті
           L Початкова школа і диференціація навчання
           L Диференціальне навчання: реалії, сподівання, проблеми
           L Види диференціації
           L Ефективність системи диференційованого навчання
           L Диференційоване навчання грамоти 2
           L Групові домашні завдання
           L Конструювання домашніх завдань
           L Тривалі за строком домашні завдання
           L Диференціація курсів російської мови в початкових класах
      L Особливості використання наочності у початковій школі
           L Роль наочності у процесі засвоєння навчального матеріалу учнями 2 3 4
           L Наочні засоби навчання і їх класифікація 2 3 4 5
           L Дидактичні вимоги до використання наочності 2 3 4 5 6
           L Стан проблеми використання наочності в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5 6
           L Методика використання наочних засобів навчання на уроках у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вплив експериментального дослідження на ефективність навчання молодших школярів 2 3 4 5
      L Особливості використання комп'ютера під час вивчення теми "Рід, родина, рідня" на прикладі курсу "Навколишній світ" у початковій школі
           L Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів для теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» у початковій школі
           L Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів 2
           L Конспекти уроків з теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» із використанням комп’ютерних дидактичних засобів 2 3 4 5
      L Друге народження педології 2 3 4 5 6
      L Розвиток в учнів початкових класів умінь розв’язувати складені задачі
           L Сутність диференційованого навчання математики в початковій школі 2 3 4 5 6
           L Творча робота над задачею, як вид диференціації 2 3 4 5
           L Диференціація, як засіб вдосконалення методики формування вмінь молодших школярів розв’язувати складені задачі 2 3 4 5 6 7
           L Організація, зміст і аналіз ефективності експериментального дослідження 2 3
      L Нові підходи до вивчення інформатики в середній школі
           L Аналіз методичної системи навчання інформатики в середній загальноосвітній школі 2 3
           L Проблеми у викладанні інформатики у середній школі 2
           L Нові підходи у вивченні інформатики в середній загальноосвітній школі 2 3
      L Актуальні питання навчання грамоти
           L Навчально-методичний комплекс з навчання грамоти та його характеристика
           L Історія методів навчання грамоти 2 3
           L Добукварний період та його характеристика
           L Методика вивчення звуків, букв. Робота над складом, складоподілом, наголосом 2 3
           L Механізм читання, його складові
           L Читання складів на сторінці букваря. Читання та аналіз букварних текстів 2
           L Уроки навчання грамоти 2
      L Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ 2
      L Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів
           L Психолого-педагогічні основи екологічного виховання 2 3 4 5
           L Сутність і дидактичні можливості екологічного виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Екологічна освіта молодших школярів на міжпредметній основі 2 3 4 5
           L Дитяча періодика України як засіб розвитку мовленнєвої творчості школярів 2 3 4 5 6 7
           L Використання казки в екологічному вихованні учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Формування національної свідомості учнів початкових класів
           L Стан досліджуваної проблеми формування національної свідомості учнів початкових класів
           L Основні підходи формування національної свідомості учнів початкових класів
           L Комплексний підхід формування національної самосвідомості учнів початкових класів 2 3
           L Національна самосвідомість учнів початкових класів, як важлива складова формування 2
           L Форми, методи і засоби формування національної свідомості учнів початкових класів 2
           L Ефективність формування національної свідомості учнів початкових класів 2 3 4
      L Оптимізація міжпредметних зв'язків, як умова підвищення ефективності процесу загальнотехнічної підготовки 2 3 4 5 6 7
      L Використання методів самовиховання під час формування здорового способу життя
           L Особливості формування здорового способу життя учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6
           L Метод самовиховання як ефективний метод у процесі формування здорового способу життя учнів ПТНЗ 2 3 4
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ на тему: "Формування звичок здорового способу життя" 2 3 4
      L Формування уявлень у молодших школярів про види і жанри образотворчого мистецтва: методика і практика
           L Система видів і жанрів мистецтва 2 3 4
           L Образотворчі можливості видів і жанрів образотворчого мистецтва 2 3 4 5
           L Формування уявлень про види і жанри образотворчого мистецтва в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Освіта Румунії
           L Дитячий садок
           L Загальноосвітня школа
           L Система оцінювання в загальноосвітній школі
           L Початкова школа
           L Середня школа
           L Іспити для ступеню бакалавра
           L Типи та рівні вищої освіти
           L Типи дипломів
           L Вищі навчальні заклади Румунії 2
      L Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них 2 3 4 5 6 7
      L Планування й облік роботи з фізичного виховання в навчальному закладі
           L Вимоги до планування у фізичному вихованні 2 3 4
           L Педагогічний контроль і облік у фізичному вихованні 2 3 4 5
      L Інтерактивні уроки
           L Основа інтегрованих уроків – міжпредметні зв’язки
           L Встановлення зв’язків з мовами
           L Інтегративні можливості різних предметів 2
      L Народознавство: суть, принципи, функції та засоби 2 3 4 5 6 7
      L Вивчення хвильової оптики в старшій школі
           L Місце теми в програмі старшої школи
           L Хвильові властивості світла 2 3
           L Науково–методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу
           L Методика викладення теми: «Хвильова оптика» 2
      L Проблеми екологічного виховання дошкільників 2 3
      L Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики
           L Зміст та основні положення активізації пізнавальної діяльності школярів 2 3 4 5 6 7
           L Математичні задачі фінансового змісту як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 2 3 4 5
           L Психолого-методичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи під час навчання математики 2
           L Методи, засоби та прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів 9 класу у процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту 2 3 4 5 6 7 8
           L Використання задач на банківські розрахунки в основній школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Особливості роботи з задачами на оподаткування 2 3 4
           L Mісце задач на цінні папери в курсі математики основної школи 2 3 4 5 6 7
           L Методичні рекомендації використання задач на сімейний бюджет 2 3 4 5
           L Задачі на страхування та їх особливості 2 3 4
           L Організація, проведення та аналіз результатів педагогічного експерименту 2 3 4 5 6
      L Формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій
           L Структура та функції естетичної культури особистості 2 3 4 5 6 7
           L Роль інформаційних технологій у формуванні естетичної культури особистості студента – майбутнього соціального педагога 2 3
           L Аналіз навчальних програм з нових інформаційних технологій у формуванні естетичної культури особистості студента 2 3
           L Шляхи формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення інформаційних технологій 2 3
           L Зміст, форми і методи формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні інформаційних технологій 2 3 4 5 6 7
           L Методичні рекомендації щодо оптимізації процесу формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій 2
      L Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів
           L Організація діяльності як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методи стимулювання навчальної діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Загальна характеристика стимулювання навчальної діяльності молодших школярів у практиці роботи вчитель початкових класів 2 3 4 5 6
           L Методика експериментального дослідження та його результативність 2 3 4 5 6
      L Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
           L Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів 2
           L Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика
           L Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4
           L Дидактичні цілі та загальні вимоги до використання засобів наочності на уроках 2 3
           L Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань 2
      L Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією
           L Аналіз проблеми організації логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину порушеннями мовлення у психолого-педагогічній літературі 2
           L Психолого-педагогічна характеристика дітей із ринолалією 2
           L Особливості організації роботи логопеда із батьками дітей з ринолалією в умовах сім’ї 2 3
           L Стан реабілітаційної культури батьків, які виховують дитину з ринолалією 2
           L Напрями роботи логопеда з батьками дітей із ринолалією 2 3 4
           L Аналіз ефективності розробленої методики підвищення реабілітаційної культури батьків, які виховують дітей із ринолалією 2 3
           L Орієнтовна тематика консультацій для батьків 2
           L Принципи роботи логопеда з батьками
      L Професійна освіта у вищих навчальних закладах
           L Система навчання у вищій професійній освіті 2 3
           L Контроль і оцінювання знань у професійній освіті 2 3 4
           L Методика проблемного навчання в професійній освіті 2 3 4
           L Методика ігрового навчання в професійній освіті 2 3 4 5
           L Методика активізації та інтенсифікації в професійному навчанні 2
           L Інтелектуально-професійні вміння та методика їх формування 2 3 4 5
           L Навчальні та виробничі практики в професійній освіті 2 3 4
      L Формування пізнавальних інтересів підлітків
           L Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів 2
           L Навчально-пізнавальна діяльність учнів: зміст і основні критерії 2 3
           L Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання 2 3 4
           L Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів 2
           L Як і чому треба організувати пізнавальну діяльність учнів на уроці
           L Способи вивчення пізнавального інтересу учнів до історії 2
           L Визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей школярів до вивчення історії 2
      L Народні звичаї і традиції як засіб екологічного виховання молодших школярів
           L Сутність та педагогічний зміст екологічного виховання 2 3 4
           L Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання учнів 2 3 4
           L Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Методика екологічного виховання молодших школярів у процесі використання народних звичаїв і традицій 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Гендерне виховання у школі: теорія та практика
           L Традиційні "безстатеві" теорії виховання 2 3 4
           L Концепція статеворольового виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Гендерний підхід у педагогічній науці 2 3 4 5 6
           L Формування педагогічної парадигми, яка ґрунтується на ідеології рівноправ’я 2 3 4
           L Формування гендерночутливого світосприйняття в учасників навчально-виховного процесу 2 3 4 5 6
           L Підготовка майбутніх учителів до виховання школярів у дусі нових гендерних стратегій 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Організація самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку
           L Фізичний стан дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Вплив рухової активності на організм дитини 2 3
           L Особливості організації фізичного виховання молодших школярів 2
           L Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку 2
           L Фізична підготовленість дітей молодшого шкільного віку 2
           L Рівень рухової активності дітей молодшого шкільного віку
           L Теоретичне обгрунтування експериментальної методики самостійних занять фізичними вправами молодших школярів 2
           L Ефективність експериментальної методики фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапі
           L Фонетичні ігри
           L Орфографічні ігри
           L Ігри для роботи з алфавітом
           L Лексичні ігри
           L Граматичні ігри
           L Рольова гра. Рольові ігри в навчанні англійської мови 2 3 4
           L Приклади рольових ігор 2
      L Пісня на уроці англійської мови в старшій школі
           L Характеристика аудіювання та його основних ознак 2 3
           L Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням 2
           L Вимоги до текстів для навчання аудіювання 2
           L Автентичні аудіоматеріали
           L Пісня як вид автентичного матеріалу в процесі навчання комунікативної компетенції 2
           L Роль музики і пісень у вивченні англійської мови 2
           L Етапи навчання аудіювання
           L Система вправ для навчання аудіювання 2 3 4 5 6
      L Методика організації і виконання учнями графічних робіт
           L Типи графічних робіт з креслення, їх класифікація 2 3 4
           L Аналіз програми з креслення для 8-9 класів 2
           L Особливості організації виконання учнями графічних завдань 2 3 4
           L Розробка і проведення уроку з виконанням графічної роботи 2 3 4
      L Процес навчання
           L Навички читання і конспектування 2
           L Навчання розумінню будь-чого
           L Навчання будь-яким навичкам
      L Сучасні технології навчання у викладанні історії
           L Теоретичні засади дослідження сучасних освітніх технологій навчання 2
           L Сполучення сучасних і традиційних технологій у навчанні історії
           L Ідеї гуманізму в науці і освіті: Історія та сучасні технології 2 3 4 5
           L Типи інноваційних підходів до навчання історії
           L Модульні технології навчання історії 2 3
           L Проектні технології навчання на уроках історії 2
           L Лекційно-семінарсько-залікова технологія 2
           L Консультація як технологія навчання на уроках історії
      L Сучасна система освіти у Франції
           L Історія французької освіти
           L Ритм і цикл навчання
           L Етапи навчання 2
           L Довгострокові програми університетського навчання
           L Огляд сучасної французької системи освіти 2 3 4 5
           L Школи Франції
           L Коледжі Франції
           L Університети Франції 2
           L Мовні школи Франції 2
      L Традиційні методи викладання народознавства в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтва
           L Завдання вихователя у вихованні ціннісного ставлення до природи 2 3
           L Умови екологічного виховання 2
           L Складові ціннісного ставлення до природи 2 3
           L Дослідження рівнів сформованості в дітей старшого дошкільного віку емоційно-ціннісного ставлення до природи засобами мистецтва 2 3 4
           L Зміст, методи, форми формування емоційно-ціннісного ставлення до природи 2 3
      L Педагогічна експертиза учбової книги 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів
           L Класики педагогіки про професійно значущі якості вчителя 2
           L Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 2
           L Професійно значущі якості сучасного вчителя 2 3 4 5
           L Орієнтація майбутнього вчителя на самооцінку професійно-значущих якостей
           L Використання занять з психолого-педагогічного та професійно науково-предметного циклів дисциплін для формування професійно-значущих якостей учителя 2 3
           L Застосування рольових ігор для формування студентами адекватної самооцінки професійно-значущих якостей 2 3
      L Форми організації навчання природознавству в початковій школі
           L Урок — основна форма організації процесу навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Характеристика позаурочної і позакласної роботи з природознавства в початковій школі 2 3 4 5 6
           L Вибір форм організації навчання у процесі вивчення природознавства 2 3 4
           L Стан проблеми дослідження в практиці роботи сучасної початкової школи 2
           L Методика проведення різноманітних форм роботи під час вивчення природознавства в 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі
           L Сутність поняття “технології навчання” 2
           L Вікові особливості 2
           L Навчання у співпраці
           L Проектні технології 2
           L Метод використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів 2 3
           L Метод гри у розвитку усного мовлення на уроках іноземної мови в початковій школі. Види ігор 2 3 4 5
           L Підсистема вправ для інтерактивного навчання англійського діалогічного мовлення учнів початкової школи 2
           L Інтернет як новий напрямок методики навчання іноземної мови 2 3
           L Комп’ютерні навчальні програми
      L Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра
           L Особливості навчальної діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Темперамент в індивідуальному стилі навчальної діяльності молодшого школяра 2 3
           L Врахування індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів у навчально-виховному процесі
           L Діагностика впливу темпераменту на ефективність навчальної діяльності молодших школярів 2
           L Результати дослідження домінуючого типу темпераменту молодших школярів і його взаємозв’язку з рівнем навчальної діяльності 2 3 4
           L Методика «Домальовування фігур» О.М. Д’яченко
           L Методика визначення рівня розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
      L Форми і методи контролю знань учнів з біології
           L Мета та функції контролю
           L Види контролю, вимоги 2 3 4
           L Форми контролю знань і умінь учнів 2 3 4 5
           L Педагогічні вимоги до контролю навчальних досягнень учнів із біології. Рівні й критерії оцінювання 2 3
           L Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів із біології 2
           L Автоматизована система оперативного контролю знань учнів 2
      L Групова навчальна діяльність
           L Історія виникнення технології 2
           L Концептуальні положення 2
           L Мета технології групової навчальної діяльності — розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності
           L Робота в малих групах 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Реформування освітньої галузі в наш час
           L Сучасний освітянський простір України 2 3
           L Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти україни 2 3
           L Перспективи розвитку української освіти 2 3 4
      L Профілактика ігрової залежності у старшому підлітковому віці
           L Аналіз соціально-педагогічної літератури з проблеми профілактики профілактики ігроманії серед підлітків засобами фізичної культури і спорту 2 3 4 5 6
           L Особливості формування особистості підлітка засобами фізичної культури 2 3
           L Фізична культура і спорт – ефективні засоби соціально-педагогічної профілактики ігроманії 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Експериментальне обґрунтування ефективності інноваційної програми фізичного виховання школярів у системі соціальних антиігрових впливів на підлітків 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Характеристика асоціальної поведінки школярів 2 3 4 5
           L Аналіз наркоситуації й основних показників розвитку фізичної культури та спорту в Донецькому регіоні 2 3 4
           L Морфофункціональний розвиток і фізична підготовленість школярів 2 3
           L Статура школярів з різним рівнем біологічного дозрівання 2 3
           L Структура взаємозв'язку показників фізичного розвитку і фізичної підготовки школярів з девіантною поведінкою 2
           L Інформативність показників фізичної підготовленості в різних рухових завданнях шкільної програми 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Оцінка навантаження при розвитку фізичних якостей у школярів з девіантною поведінкою 2 3
           L Динаміка показників морфофункціонального розвитку і фізичної підготовки школярів
           L Ефективність впливів засобів фізичного виховання на соціальну поведінку підлітків 2
           L Динаміка показників тривожності за період дослідження 2 3 4 5 6 7
      L Наукова організація праці в дослідницькій діяльності
           L Особливості творчої праці дослідника
           L Наукова організація праці 2
           L Етичні норми і цінності науки 2
      L Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах
           L З історії профілізації вітчизняної старшої школи 2
           L Зарубіжний досвід організації профільного навчання у старшій школі 2
           L Мета, завдання і принципи організації профільного навчання 2 3
           L Структура профільного навчання 2
           L Форми організації профільного навчання 2 3 4 5 6 7
           L Ефективна профілізація як перспектива розвитку профільного навчання 2 3
           L Допрофільна підготовка
           L Шкільний підручник іпрофільна освіта 2
           L Основні положення профільної диференціації навчання математики 2 3 4
           L Курс математики для класів загальнокультурного напрямку 2 3 4 5 6
           L Курс математики для класів природничого профілю 2 3 4
           L Курс математики для класів економічного профілю 2 3 4
           L Поглиблене вивчення математики 2 3 4 5
      L Особливості навчання дітей підліткового віку
           L Психологічні особливості підліткового віку 2
           L Особливості розумової діяльності учнів підліткового віку 2 3
           L Розвиток пізнавальної активності підлітків 2 3 4
           L Дидактична гра як нестандартна форма в навчанні 2 3 4 5 6
           L Семінар як нестандартна форма організації навчальної діяльності 2 3 4
      L Формування у школярів інтересу до фізичної культури
           L Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів 2
           L Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою
           L Значення пізнавальної активності на уроці
           L Різноманітність вправ, які використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури
           L Застосування різних вправ на уроках фізичної культури 2 3
           L Завдання по взаємоаналізу дій учнів
           L Застосування пошукових ситуацій на уроках фізичної культури
           L Ігровий метод
           L Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури 2 3
      L Професійна підготовка кваліфікованих робітників за напрямом підготовки "Оператор плоскої печаті" у професійно-технічному навчальному закладі
           L Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничіх технологій
           L Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем
           L Відомі групи трудових процесв, їх характеристика та вибір
           L Групи трудових процесів робітника, виходячи з аналізу професійної діяльності
           L Термін підготовки фахівця 2 3
           L Дисципліна й навчальна тема, спрямована на формування вмінь з виконання конкретної трудової операції
           L Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю «Оператор плоского друку»
      L Проблеми мотивації студентів в процесі їх навчання у ВУЗі 2 3 4
      L Організація профільного навчання та допрофільної підготовки
           L Сутність, мета і принципи організації профільного навчання
           L Структура профільного навчання 2
           L Форми організації профільного навчання 2
           L Допрофільна підготовка
           L Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання у більченському НВК 2 3
           L Особливості організації допрофільного навчання у більченському НВК 2 3 4 5
           L Організація профільного навчання на уроках математики і фізики 2
      L Метод бесіди як засіб формування природничих знань дітей молодшого шкільного віку
           L Поняття бесіди та її роль в освітньо-виховному процесі
           L Види бесід та їх характеристика 2
           L Вимоги до проведення бесіди на уроках природознавства 2 3
           L Використання бесіди на різних етапах уроку в процесі вивчення курсу «Я і Україна» 2
           L Діагностика та аналіз педагогічного досвіду вчителів зош №54 міста львова 2 3
      L Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів
           L Стан дослідженності проблеми у науковій літературі
           L Суть, мета та завдання позаурочної роботи з трудового навчання 2 3
           L Принципи та форми позаурочної роботи з трудового навчання 2
           L Позакласна робота
           L Основні види трудової діяльності на позаурочній роботі молодших школярів 2 3
           L Констатуючий експеримент щодо з’ясування практичного стану позакласної роботи з трудового навчання в сучасній школі
           L Дослідження впливу позаурочної роботи з трудового навчання на підвищення зацікавленості до предмету серед молодших школярів 2 3
      L Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу
           L Пейзаж як жанр образотворчого мистецтва 2 3 4 5
           L Сутність та основні образотворчі засоби живопису 2 3 4 5
           L Особливості ознайомлення молодших школярів із творами живопису 2 3 4
           L Методика виконання пейзажу у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах
           L Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи 2 3
           L Технологія саморозвитку теорії Монтессорі 2
           L Понятійний апарат
           L Зміст технології
           L Вимоги до особистості педагога 2
           L Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини» 2
           L Уроки номенклатури – індивідуальні уроки
           L Диференційована система матеріалів для саморозвитку дитини 2 3 4 5 6 7
      L Дидактична гра в системі організаційних форм навчання
           L Форми організації занять у ПТНЗ 2 3 4
           L Урок як основна форма організації навчання 2 3 4
           L Нетрадиційні форми організації занять 2 3 4
           L Особливості застосування дидактичних ігор на заняттях з кулінарії 2
           L Особливості розробки та проведення уроку-гри 2 3
           L Визначення ефективності впливу уроку гри на активізацію пізнавальної діяльності учнів 2 3
           L Аналіз експериментальних даних щодо застосування дидактичних ігор на заняттях з кулінарії
      L Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови
           L Історія формування позитивної мотивації у навчанні та досягнення щодо цієї тими 2
           L Особливості та процес формування позитивної мотивації у навчанні 2
           L Методи за допомогою яких буде досягнена мета 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Рольова гра як метод формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи
           L Рольова гра як специфічний метод навчання іноземної мови 2 3
           L Класифікація рольових ігор 2 3
           L Вимоги до проведення рольових ігор 2 3 4 5
           L Зміст і структура іншомовної соціокультурної компетенції 2 3
           L Вимірювання показників сформованості в молодших школярів англомовної соціокультурної компетенції 2 3
           L Використання рольових ігор у процесі формування в учнів соціокультурної компетенції 2 3 4 5 6 7 8
      L Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники 2 3
      L Екологічний проект як один із засобів екологічного виховання
           L Екологічна ситуація на планеті та на Україні 2 3 4
           L Екологія як наука, її завдання та правові основи 2 3
           L Система екологічного виховання у школі 2 3 4 5
           L Екологічний проект як один із засобів екологічного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Формуючий експеримент. Метод екологічного проекту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Оксфордський університет - один з найстаріших і найбільших університетів Європи
           L Передумови виникнення Оксфордського університету
           L Необхідні умови для вступу до Оксфорду
           L Розвиток природничо-наукових ідей в Оксфорді 2
      L Способи інтеграції змісту початкового навчання
           L Зміст поняття „інтеграція навчання”. Історичний аспект проблеми інтеграції змісту освіти 2 3 4 5 6 7
           L Способи інтеграції змісту навчального матеріалу 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблема інтеграції змісту навчання у практиці роботи вчителів початкових класів 2 3 4 5
           L Психологічні особливості сприймання учнями навчального матеріалу 2 3 4
           L Методика проведення інтегрованих уроків у початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання
           L Стан використання різнорівневих завдань у трудовому навчанні 2
           L Суть різнорівневих завдань у трудовому навчанні 2 3
           L Методичний аналіз програми трудового навчання з розділу «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів» у 7 класі з метою розробки різнорівневих завдань для учнів 2
           L Методика використання різнорівневих завдань при вивченні розділу «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів» у 7 класі 2
           L Планування занять з розділу «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів» у 7 класі 2 3 4 5 6
      L Використання народного фольклору у загальноосвітній школі
           L Народне музичне мистецтво – складова національного виховання молоді 2 3 4 5
           L Традиційні свята українського народу в народному календарі 2 3 4 5 6 7 8
           L Завдання, методи і прийоми роботи з учнями по засвоєнню народних традиційних свят 2 3
           L Дослідно – екпериментальна робота 2 3 4 5 6 7
      L Контроль успішності студента та шкала оцінювання навчальних досягнень студента
           L Сутність контролю як управлінської функції 2 3 4
           L Шкала оцінювання знань 2
           L Фактори впливу на оцінювання знань
      L Використання методу проектів на уроках інформатики
           L Про історію методу проектів
           L Що таке метод проектів
           L Основні вимоги до використання методу проектів 2
           L Роль вчителя при виконанні проекту
           L Роль учнів у виконанні проекту
           L Оцінка виконаного проекту
           L Загальна характеристика телекомунікаційного проекту 2
           L Типологія навчальних телекомунікаційних проектів 2
           L Розробка проекту з інформатики на тему "Моделювання на уроках інформатики"
           L Електронні ресурси для навчального проекту
           L Створення публікації учня 2
           L Розробка плану проведення проекту в школі 2
      L Формування вмінь та навичок самостійної роботи в учнів початкових класів
           L Розвиток самостійності – актуальна проблема теорії і практики 2
           L Психолого-педагогічні особливості учнів 1-4 класів 2 3
           L Самостійна робота як форма організації навчання 2
           L Педагогічні умови формування вмінь та навичок самостійної роботи учнів початкової школи 2 3 4 5
           L Аналіз передового педагогічного досвіду з формування вмінь та навичок самостійної роботи в учнів початкових класів 2 3
      L Роль трудового виховання в становленні особистості
           L Трудове виховання і всебічний розвиток особистості 2
           L Завдання та принципи трудового виховання 2
           L Шляхи, засоби та методи трудового виховання
           L Праця, як один з основних компонентів формування особистості з досвіду В.О. Сухомлиського
           L Значення праці в житті людини
           L Як разом з родиною керувати дитячою працею 2
      L Особливості проведення уроків "Я і Україна" в 1 класі
           L Теоретичні основи ознайомлення першокласників з природою 2 3 4
           L Організація спостережень у 1 класі як основний метод накопичення конкретних знань 2 3
           L Методика проведення уроків «Я і Україна» в 1 класі
           L Аналіз методів та прийомів навчання «Я і Україна» в 1 класі 2 3 4
      L Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни
           L Наукова новизна і теоретичне значення дослідженн 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Принцип взаємоузгодженості сенсоутворення та самоздійснення у віковій перспективі 2
      L Розумове виховання обдарованої дитини
           L Поняття і визначення розумового виховання
           L Завдання, зміст і засоби розумового виховання 2
           L Поняття і визначення обдарованості
           L Психологічні особливості ранньої обдарованості 2
           L Розумове виховання обдарованих дітей у сім’ї 2 3
      L Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури
           L Активізація пізнавальної та розумової діяльності учнів на уроках української мови та літератури 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ефективна робота вчителя – міцні знання учнів
           L Урок позакласного читання "Проблеми екології природи і "душі людської" у творчості сучасних українських письменників" 2 3 4 5
           L Урок української мови 8 клас 2
           L Урок-бесіда з позакласного читання 5 клас 2
      L Види списування та методика їх проведення в початкових класах
           L Сутність понять «орфографія», «орфограма», «орфографічні навички», «орфографічні вправи» 2 3
           L Списування як орфографічна вправа 2
           L Методика навчання молодших школярів списування
           L Аналіз програми та підручників з рідної мови для початкових класів з метою виявлення в них наявності видів вправ на списування 2
           L Використання вправ на списування під час опрацювання теми «Службові слова в реченні» у другому класі 2
      L Вивчення творів В. Нестайка на уроках позакласного читання
           L Типи, форми, структура уроків позакласного читання 2 3
           L Особливості уроків позакласного читання 2
           L Методика вивчення пригодницької повісті «Пригоди Робінзона Кукурудзо» В. Нестайка
           L Методика вивчення повісті « Незнайомець з тринадцятої квартири» В. Нестайка 2
           L Методика вивчення повісті «Таємниця трьох невідомих» В. Нестайка 2
      L Проблеми навчання обдарованих дітей
           L Соціально-педагогічні аспекти формування творчої особи обдарованої дитини засобами диференціації 2 3
           L Інноваційні підходи до диференційованого навчання обдарованих дітей за кордоном 2 3
           L Проблеми обдарованих дітей в школі, проблеми їх соціалізації 2
           L Кризи дитячої обдарованості 2 3
           L Труднощі навчання обдарованих дітей 2 3
      L Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання
           L Особливості мислення молодших школярів 2 3 4
           L Розвиток творчого мислення 2 3
           L Місце і значення навчальних дій у розвитку творчого мислення 2 3 4
           L Особливості формування творчого мислення школярів 2 3 4
           L Шляхи розвитку творчого мислення у молодших школярів 2
           L Експериментальне визначення рівня сформованості творчого мислення в учнів молодшого шкільного віку 2 3 4
      L Дидактичні умови ефективного використання дидактичних ігор на уроках української мови
           L Трактування поняття «дидактична гра» в психолого-педагогічній літературі 2
           L Особливості використання дидактичної гри на уроках української мови 2
           L Дидактичні умови використання гри в навчальному процесі 2 3
           L Стан проблеми у практиці сучасної школи 2
           L Експериментальна програма використання дидактичної гри на уроках української мови 2 3 4 5
      L Особливості консультування батьків підлітків з питань профілактики педагогічної занедбаності
           L Основні причини, що приводять до виховання педагогічної занедбаності учнів 2
           L Типи класифікацій педагогічної занедбаності дітей 2 3 4
           L Дослідження проблеми педагогічної занедбаності дітей 2 3
           L Консультування батьків з питань педагогічної занедбаності підлітків 2 3 4
      L Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"
           L Теоретичні основи використання бесіди як методу навчання 2 3 4 5 6 7
           L Стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна" 2
           L Реалізація педагогічних умов організації бесіди на уроках курсу "Я і Україна" у 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методика формування валеологічних знань в системі фізкультурного навчання молодших школярів
           L Сучасні проблеми формування валеологічних знань у молодших школярів
           L Зміст понять визначаючих систему теоретичних знань валеологічного характеру 2 3
           L Принципи, закономірності і методичні підходи до формування звичок ЗСЖ у учнів 2
           L Програми з фізичного виховання з позиції їх спрямування на формування валеологічних знань у молодших школярів 2 3 4
           L Розробка «тесту фізкультурно-валеологічних знань» 2
           L Теоретичне обґрунтування і експериментальна перевірка методики формування системи теоретичних знань валеологічного характеру
           L Модель формування системи теоретичних знань валеологічного характеру 2 3 4
           L Педагогічний експеримент по обґрунтуванню методики формування валеологічних знань в процесі фізкультурної освіти молодших школярів 2 3 4 5 6 7
      L Формування самооцінки школяра
           L Погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на взаємозв'язок успішності у навчанні і самооцінки
           L Проблеми самооцінки школяра 2
           L Вплив соціальних факторів на самооцінку учнів 2
           L Позитивна самооцінка – основа життєвого успіху дитини 2
           L Невдачі у навчанні як головна перешкода успішності у дорослому віці 2 3
           L Організація практичного дослідження впливу успішності у навчанні на самооцінку учнів 2 3 4 5 6 7 8
      L Народна педагогіка в системі освіти України
           L Народна педагогіка як наука. Поняття «народна педагогіка» та «етнопедагогіка» 2
           L Роль української народної педагогіки у процесі формування особистості школяра
           L Народна педагогіка у системі освіти 2
           L Особливості виховання дітей з допомогою української народної педагогіки 2
           L Практичне застосування народної педагогіки у школах України 2 3
      L Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
           L Теоретичні аспекти проблеми
           L Ініціативна словесна творчість 2 3 4 5 6
      L Екологічне виховання на уроках української мови та літератури 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Гендерне виховання у школі: Теорія та практика
           L Традиційні „безстатеві” теорії виховання 2 3 4
           L Концепція статеворольового виховання 2 3 4 5 6
           L Ґендерний підхід у педагогічній науці 2 3 4 5 6
           L Формування педагогічної парадигми, яка ґрунтується на ідеології рівноправ’я 2 3 4
           L Формування ґендерночутливого світосприйняття в учасників навчально-виховного процесу 2 3 4 5 6 7
           L Підготовка майбутніх учителів до виховання школярів у дусі нових ґендерних стратегій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Дидактичний експеримент у трудовому навчанні
           L Типи експерименту, їх загальна характеристика 2
           L Планування пошукової роботи 2 3
           L Методика проведення експерименту
           L Математична обробка наслідків експерименту. Критерії оцінки 2 3 4 5 6 7
      L Формування соціально-позитивної поведінки старшокласників
           L Сучасні концепції постановки даної проблеми 2
           L Основні актуальні завдання профілактики асоціальної поведінки та формування соціально-позитивної поведінки старшокласників 2 3 4
           L Формування духовних цінностей старшокласників в умовах соціально-виховуючого середовища 2 3
           L Дослідження основних умов формування духовних цінностей та соціально-позитивної поведінки старшокласників 2 3 4
      L Освіта – основа розвитку особистості
           L Розвиток є там, де народжується щось нове і одночасно відживає старе” Костюк Г.С 2 3 4
           L Взаємозв’язок розвитку, навчання, виховання і освіти особистості 2
           L Педагогіка як наука про освіту
           L Дидактика як педагогічна теорія навчання 2 3
           L Педагогічні реформи та інновації, передовий педагогічний досвід 2
           L Дидактичний процес, його сутність, етапи, закономірності і принципи 2 3 4 5
           L Управління навчальною діяльністю. Навчальний менеджмент 2 3
      L Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Використання проектної технології при викладанні хімії
           L Історія виникнення методу
           L Метод проектів як педагогічна технологія 2 3
           L Використання методу проектів на уроках хімії 2
           L Дослідницький проект з хімії 11-й клас 2 3 4
      L Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів
           L Явище змочування. Капілярність 2 3 4
           L Атмосферний тиск 2 3
      L Принципи екологічного виховання
           L Віковий підхід і проблеми екологічної освіти та виховання 2 3 4 5 6
           L Застосування активних соціально-психологічних методів у екологічному вихованні та екологічній освіті 2 3
      L Особливості самооцінки молодших школярів з різним рівнем навчальних успіхів
           L Самооцінка та рівень домагань як психологічні категорії 2 3 4 5
           L Вікові особливості розвитку самооцінки у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчальної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Методи дослідження самооцінки у молодших школярів 2 3 4
           L Особливості розвитку самооцінки дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем навчальної успішності 2 3
           L Вивчення особливостей розвитку навчальної діяльності дітей на початковій ланці навчання 2 3
           L Особливості становлення самооцінки дітей з різним рівнем успішності впродовж початкового навчання 2 3
           L Вивчення напрямів формування позитивної самооцінки у дітей молодшого шкільного віку 2 3
      L Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського
           L Місце педагога в системі освіти за В.О.Сухомлинським 2
           L Сухомлинський про розвиток мислення школярів 2 3
           L Проблема виховання характеру людини в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського 2 3 4 5
           L Моральне і естетичне виховання молодших школярів 2 3 4
           L Ідея народності виховання за Ушинським
           L Використання спадщини В. О. Сухомлинського в системі сучасного родинного виховання 2 3
      L Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Індивідуальний підхід до навчання як засіб підвищення якості знань учнів
           L Визначення поняття «якість знань» у науковій літературі 2
           L Сутність індивідуального підходу на уроках історії України 2
           L Дидактичні умови підвищення якості знань учнів 2
           L Організація навчально-виховного процесу щодо підвищення якості знань учнів у застосуванні індивідуального підходу на уроках історії україни 2 3 4 5 6
      L Зміст поняття "задача" у навчанні математики в початкових класах
           L Ознайомлення із змістом задачі
           L Аналіз задачі і відшукання плану її розв'язання 2
           L Розв'язування задачі
           L Перевірка розв'язання
      L Переваги відкритої освіти 2 3 4
      L Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності
           L Проблема економічної освіти та виховання в педагогічній науці 2 3 4 5 6 7
           L Особливості економічного виховання школярів у сучасних умовах 2 3 4 5 6
           L Завдання та зміст економічного виховання учнівської молоді в системі позакласної навчально-виховної роботи школи 2 3 4 5
           L Економічна підготовка школярів в умовах роботи технічного гуртка 2 3
           L Критерії відбору об’єктів конструювання 2 3 4
           L Форми та методи організації гурткових занять 2 3 4 5 6
      L Метод проектів як засіб формування комунікативної компетенції
           L Класифікація проектів
           L Дидактичні методи, що забезпечують ефективність використання методу проектів у процесі вивчення іноземної мови
           L Функції викладача 2
           L Використання комп'ютерних технологій 2
      L Художнє оформлення дошкільного закладу як засіб естетичного виховання дітей
           L Джерела естетичного виховання
           L Засоби та методи естетичного виховання 2 3
           L Основи естетичного оформлення дошкільного навчального закладу 2
           L Проблема організації естетичного розвиваючого середовища в ДНЗ 2
           L Зміст і специфіка художнього оформлення дошкільного закладу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Особливості використання комп'ютера для вивчення змістової лінії "Нежива природа" на прикладі уроків природознавства у початковій школі
           L Методична система вивчення змістової лінії «Нежива природа» на уроках природознавства у початковій школі 2
           L Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів для змістової лінії «Нежива природа» на уроках природознавства у початковій школі 2 3
           L Конспекти уроків з природознавства із використанням дидактичних посібників, зроблених за допомогою комп'ютера 2 3 4
      L Адаптація студентів до умов навчання в Старобільському обласному медичному училищі 2
      L Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів
           L Літературний огляд з проблем педагогічної взаємодії
           L Поняття педагогічної взаємодії 2
           L Поняття педагогічного спілкування 2 3
           L Особистісно-орієнтована стратегія педагогічної взаємодії 2 3
           L Стилі педагогічної взаємодії 2
           L Правила педагогічного спілкування у взаємодії 2
           L Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів дистанційного навчального процесу 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів
           L Основні напрямки з розвитку мовлення молодших школярів 2 3 4 5
           L Психолінгвістичні підходи до змісту формування у молодших школярів мовленнєвих умінь і навичок 2 3
           L Джерела збагачення словникового запасу учнів 2 3 4 5
           L Способи організації системи уроків української мови та розвитку зв’язного мовлення в умовах диференційованого навчання 2 3
           L Методичні рекомендації вчителям щодо використання системи комплексних вправ в контексті проблеми мовленнєвого розвитку учнів 1-4 класів 2 3 4
      L Університетська освіта і Болонський процес
           L Головні тенденції розвитку вищої освіти в європейських країнах 2
           L Роль та місце фундаментальних дисциплін в системі освіти 2
           L Структура та форми організації процесу навчання 2
           L Умови ефективного розвитку особистості майбутнього фахівця
           L Особливості соціально-культурної інфраструктури вузу 2
           L Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої освіти 2 3

Всього сторінок: 5025

Це цікаво:

Враховування навчальних можливостей учнів як основа диференційованого підходу у навчанні
Необхідною умовою ефективності навчально-виховного процесу є різнобічне знання особистості учня, його особливостей та можливостей. Для того щоб знати, що від дитини вимагати, треба знати, що вона може. Шлях розвитку індивідуальності лежить через розвиток інтересів, потреб, схильностей і здібностей ...

Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів
На думку спеціалістів комп`ютерна залежність розвивається швидше, ніж алкоголізм. Достатньо півтора року. Скільки дітей в Україні вже стали залежними від комп’ютерних ігор, ніхто не підраховував. Але що їх багато - вже факт. Діти, які ночують у приміщенні комп`ютерних залів, - реальність сьогоднішн ...

Мета технології групової навчальної діяльності — розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності
Завдання: навчати школярів співпраці у виконанні групових завдань; стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленості в успіхові товариша; формувати комунікативні вміння школярів; — формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: цілеспрямованість, планування, контроль, оці ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com