Мапа сайту

Педагогіка і виховання

      L Організація самостійної роботи учнів початкових класів на уроках математики
           L Сутність самостійної роботи учнів в історії та теорії психо-педагогічних досліджень 2 3 4 5 6
           L Особливості організації самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Самостійна робота учнів з математики в навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Організація і структура наукових досліджень
           L Вибір теми дослідження 2
           L Науково-технічне дослідження
      L Експериментальне дослідження математичного виховання дітей дошкільного віку
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2 3 4 5 6
           L Методика математичного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Особливості українського народного фольклору для розвитку елементарних математичних уявлень в дошкільному віку 2 3 4
           L Результати експериментального дослідження 2 3
      L Гра як метод виховання
           L Історичний аспект гри
           L Структурні складові гри 2 3
           L Використання ігор 2 3
           L Використання гри та ігрових ситуацій на уроках читання
           L Використання гри та ігрових ситуацій на уроках математики
           L Реальна картина використання гри у практиці підготовки дошкільнят до школи 2 3 4
      L Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
           L Загальна характеристика, основи й застосування соціально-психологічних методів управління
           L Сучасні теорії мотивації 2
           L Групова динаміка й психологія малої групи 2
           L Як підвищити ефективність груп 2
           L Керівництво і лідерство як основні компоненти соціально-психологічного управління
           L Форми влади й впливу
           L Харизма
           L Короткий огляд систем лідерства 2 3
           L Відмінності неформальних лідерів
      L Вища освіта у Франції
           L Структура ступеневості вищої освіти 2 3
           L Система акредитації 2
           L Доступ громадян до вищої освіти
           L Прийом іноземців до ВНЗ України
           L Прийом іноземців до ВНЗ Франції 2
      L Теоретичні основи виховання емоційно-позитивного ставлення до природи у дітей дошкільного віку
           L Сутність поняття “емоційно-позитивне ставлення до природи” дітей-дошкільників 2 3 4
           L Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників 2 3
           L Структура процесу екологічного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Експериментальна перевірка виховання емоційно-позитивного ставлення до природи у дітей дошкільного віку 2
           L Методики виховання в дошкільників позитивного ставлення до природного довкілля 2
           L Аналіз результатів ефективності використання технологій екологічного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7
      L Дисертація: вимоги до написання та захист
           L Загальна методика наукової творчості
           L Наукове вивчення як основна форма наукової роботи 2 3 4 5 6
           L Загальна схема наукового дослідження 2
           L Організація творчої діяльності 2
           L Робота над статтями та доповідями
           L Вибір теми 2 3
           L Складання плану дисертації 2
           L Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів і складання огляду літератури 2 3 4 5
           L Самоперевірка відповідності матеріалів дисертації встановленим вимогам 2 3
           L Композиція дисертації 2 3 4 5
           L Рубрикація тексту 2
           L Прийоми викладення наукових матеріалів
           L Мова і стиль дисертаційної праці 2 3 4 5 6
           L Вимоги до змісту дисертації 2 3 4
           L Загальні вимоги до оформлення дисертації 2 3
           L Подання текстового матеріалу 2
           L Загальні правила подання ілюстрацій 2
           L Подання таблиць 2 3
           L Загальні правила подання формул
           L Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
           L Оформлення списку використаних джерел
           L Правила оформлення додатків
           L Загальні вимоги до автореферату
           L Структура автореферату 2 3
           L Оформлення автореферату
           L Видання автореферату 2 3 4
           L Подання дисертації до спеціалізованої вченої ради, розсилання її автореферату 2 3 4 5 6 7
      L Роль гри в розвитку творчості дітей дошкільного віку
           L Погляди педагогів на роль і місце гри у формуванні особистості дитини 2 3 4 5 6 7 8
           L Види ігор та їх характеристика 2 3 4 5 6 7
           L Творчість як важливий компонент розвитку дитини 2 3 4 5
           L Розвиток творчості особистості в дошкільному віці 2 3
           L Матеріали експериментального дослідження творчості дітей 2 3 4
           L Дослідження рівня творчості 2 3 4 5
      L Розвиток творчості старшого дошкільника 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Естетичне виховання школярів
           L Сутність естетичного виховання 2 3
           L Естетичне виховання в системі освіти
           L Шляхи і засоби естетичного виховання школярів 2
           L Втілення методів естетичного виховання в практичній діяльності 2
           L Розкриття естетичних властивостей в учбово-виховному процесі 2
           L Сприйняття естетичних властивостей природи в навчальній та позанавчальній діяльності школярів 2 3
           L Естетичне виховання в ігровій формі Виноград 2 3
      L Методика використання ігрових прийомів у навчанні фонетики учнів початкової школи
           L Лінгвістичні основи формування фонологічної компетенції 2 3 4 5 6 7 8
           L Психологічні та вікові характеристики учнів початкової школи 2 3 4
           L Аналіз підручників з іноземної мови для початкової школи 2 3 4
           L Гра як нетрадиційна форма навчання іноземної мови 2 3 4
           L Психологічні умови успішної фонетичної іншомовної підготовки учнів молодшого шкільного віку 2 3 4
           L Комплекс вправ з використанням імітаційних ігор у навчанні фонетики учнів 2 3
      L Шляхи удосконалення монологічного мовлення учнів 5-9 класів 2 3 4
      L Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами природи
           L Психолого - педагогічні основи розвитку творчого мислення молодших школярів 2 3 4
           L Розвиток творчого мислення учнів у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Роль природи у розвитку творчого мислення молодших школярів 2 3 4 5
           L З досвіду роботи вчителів щодо розвитку творчого мислення засобами природи
           L Стан сформованості творчого мислення молодших школярів 2 3 4
      L Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай 2 3 4 5
      L Якою буває графіка 2
      L Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів
           L Історичний аналіз проблеми в дореволюційний період 2
           L Розвиток проблеми у ХХ столітті 2 3
      L Структура уроків при застосуванні інтерактивних методик 2 3 4
      L Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
           L Історичний аналіз досвіду управління виховною системою 2 3 4 5 6
           L Сутність і зміст управління розвитком виховної системи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Управління етапами розвитку виховної системи 2 3 4 5 6 7 8
           L Модель виховної системи Старобільського обласного медичного училища 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Аналіз методичної роботи в школі 2 3
      L Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички
           L Сутність та особливості графічної навички 2 3
           L Організаційно-дидактичні умови розвитку навичок каліграфічного письма 2 3 4 5
           L Методичні засади навчання письма у взаємозв’язку з естетичним вихованням 2 3 4 5
           L Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Управління освітою та фінансування освіти
           L Місцеві органи управління освітою 2 3 4
           L Керівництво закладами освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Управління освітою
      L Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
           L Сутність та розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Характеристика читання як виду мовленнєвої діяльності 2 3 4 5
           L Можливості уроків читання у формуванні мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів 2 3
           L Експериментальне дослідження розвитку мовленнєвої діяльності на уроках читання у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Перевірка ефективності розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів в експериментальному дослідженні 2 3 4 5 6 7
      L Історія досліджень процесу формування освітнього середовища навчального закладу
           L Історія формування середовищного підходу в педагогічній науці 2 3
           L Етапи формування середовищного підходу у педагогічній теорії 2 3 4 5 6
           L Виховний простір як педагогічний феномен, можливості та варіанти його створення 2 3
           L Особливості середовищного підходу у вихованні за Ю. Мануйловим 2
           L Підхід І. Шендрика у проектуванні освітнього простору суб’єкта 2 3 4
      L Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді 2 3 4 5 6
      L Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури
           L Родина – головна структура суспільства
           L Зв’язок школи та сім’ї в фізичному вихованні дітей
           L Лицарське виховання дітей в українській сім’ї
           L Здорова дитина – обов’язок батьків 2
      L Методика вивчення дієслова в початкових класах
           L Сутність дієслова як частини мови 2 3 4 5
           L Лексико-граматичні ознаки дієслова 2 3 4 5 6
           L Система вивчення дієслова у початкових класах 2 3 4
           L Методика вивчення дієслова на уроках рідної мови 2 3 4 5
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Дидактичне спілкування
           L Історіографія проблеми організації активного дидактичного спілкування на уроках 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Характеристика основних понять досліджуваної проблеми 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-педагогічна характеристика організації дидактичного спілкування на рівні «вчитель – учень» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Організаційні проблеми дидактичного спілкування на рівні «вчитель-учень» у вітчизняній та зарубіжній дидактиці 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Загальний аналіз стану розв’язання досліджуваної проблеми у роботі масової початкової школи 2
           L Пошуки шляхів вдосконалення організації дидактичного спілкування в сучасній початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3 4
      L Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці
           L Софія Лисенкова: виховання успіхом 2
           L Уроки творчості Ігоря Волкова
           L Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі
      L Панас Мирний: нарис життя і творчості 2 3 4 5 6 7
      L Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
           L Формування екологічної культурияк психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7
           L Формування екологічної культури школярів: психолого-педагогічний аспект 2 3 4 5
           L Система екологічного виховання у сучасній початковій школі 2 3 4 5 6
           L Система формування екологічної культури на уроках у початкових класах 2 3 4 5 6
           L Пошук шляхів вдосконалення системи формування екологічної культури молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах
           L Суспільна значущість професії вчителя іноземної мови в початкових класах 2
           L Обов'язки вчителя іноземної мови, його професійні функції
           L Поняття педагогічної діяльності вчителя іноземної мови, її структура 2 3
           L Професійно-педагогічна діяльність вчителя іноземної мови в початкових класах як мета-діяльність 2
           L Якості вчителя іноземної мови для початкових класів 2 3 4
      L Використання сучасних технічних засобів в процесі вивчення іноземної мови 2 3 4
      L Методика проведення екскурсій в шкільному курсі біології 2 3 4 5 6
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики" з поглибленою розробкою технологічного навчання по темі "Ремонт автоматичних регуляторів"
           L Характеристика галузі господарської діяльності фахівця
           L Визначення видів діяльності робітника
           L Характеристика трудових процесів, що виконує робітник
           L Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця 2
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3 4
           L Постановка цілей вивчення теми і вибір типу навчання 2
           L Проектування дидактичних матеріалів та обрання групи загально дидактичних методів навчання 2 3
           L Постановка навчально-методичних цілей вивчення теми 2
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів актуалізації базових знань 2 3
           L Складання перспективного-поурочного плану викладання теми 2 3
      L Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови
           L Виникнення вад мови та методи корекції 2 3 4 5 6 7 8
           L Особливості занять з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови 2 3
           L Можливості впровадження корекційних вправ в навчально-виховному процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Можливість впровадження корекційних вправ в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку 2 3
           L Розробка рекомендацій по впровадженню логоритмічних занять для дітей дошкільного виховання з урахуванням віку дітей 2 3 4 5
      L Формування квантових уявлень при вивчені фізики в загальноосвітній школі
           L Випромінювання абсолютно чорного тіла
           L Альберт Ейнштейн і його внесок у квантову механіку
           L Досліди Резерфорда. Планетарна модель
           L Постулати Бора. Квантова теорія атома 2
           L Ефект Комптона 2
           L Співвідношення невизначеностей 2
           L Квантово-механічні ефекти
           L Взаємодія з іншими теоріями
           L Використання ілюстративного матеріалу при виченні розділу “Квантова фізика” 2 3 4 5 6 7
           L Деякі особливості вивчення квантової оптики в школі 2 3 4
      L Урок-гра на уроках історії у загальноосвітніх школах
           L Гра на уроках історії як метод підвищення ефективності навчального процесу 2 3 4 5 6
           L Нетрадиційні уроки в арсеналі організаційних форм навчання історії 2 3 4 5
           L Дидактична гра на уроці історії як система ігрових проблемно-пізнавальних завдань 2 3 4 5
           L Методика використання рольових ігор на уроках історії 2 3 4 5 6 7
      L Музичне виховання в дитячому садку
           L Друга молодша група 2 3
           L Середня група 2
           L Старша група 2 3
           L Підготовча до школи група 2 3
      L Умови ефективності підготовки вчителя до сучасного уроку
           L Урок, якого чекають
           L Приступаємо до підготовки 2 3 4 5
           L Концепція підготовки
           L Підготовка – це розрахунок 2 3
      L Художнє слово як засіб морального виховання дошкільників
           L Значення художнього слова в житті людини
           L Моральне виховання дошкільників 2
           L Роль художнього слова в моральному вихованні дошкільників 2 3
      L Літературознавчі основи аналізу художніх творів 2 3 4 5
      L Художнє оформлення дошкільного закладу як засіб естетичного виховання дітей
           L Джерела естетичного виховання
           L Засоби та методи естетичного виховання 2 3
           L Художнє оформлення дошкільного закладу 2
           L Проблема організації естетичного розвиваючого середовища в ДНЗ 2
           L Зміст і специфіка художнього оформлення дошкільного закладу 2 3 4 5 6 7 8
      L Соціально-педагогічна характеристика дітей "групи ризику"
           L Основні підходи науковців до розуміння соціально-педагогічних характеристик дітей «групи ризику» 2 3
           L Психолого-педагогічна характеристика дітей «групи ризику» 2 3
           L Характеристика причин появи дітей «групи ризику» 2 3 4
           L Основні види роботи соціального педагога з дітьми «групи ризику» 2
           L Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику» 2 3 4 5
      L Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики
           L Предмет і завдання сучасної дидактики 2 3 4 5 6
           L Суть і зміст процесу навчання 2 3 4
           L Структура пізнавального процесу 2 3 4 5
           L Принципи навчання в сучасній школі 2 3 4
           L Діяльнісний підхід у дидактиці 2 3 4 5
           L Дидактичні аспекти розвивального навчання 2 3 4
           L Передові дидактичні технології 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Зміст освіти в сучасній школі 2 3 4 5
           L Методи навчання як компонент дидактичної структури 2 3 4 5 6 7
           L Форми організації навчання 2 3 4 5 6 7
           L Теоретичні засади діяльності учіння 2 3 4 5
           L Прикладні проблеми організації учіння 2 3 4
           L Методи дидактичних досліджень 2 3 4
           L Контроль, перевірка знань, умінь і навичок учнів 2 3 4
           L Дидактична технологія - основа оптимізації навчального процесу 2 3 4 5 6 7 8
      L Методи навчання: їх класифікація і характеристика
           L Класифікація методів навчання 2 3
           L Методи стимулюванні навчальної діяльності студентів у процесі навчання 2
           L Методи контролю і самоконтролю в навчанні
           L Вибір оптимального сполучення методою навчання
      L Концепція виховної роботи Старобільського медичного училища
           L Умови здійснення концепції виховання
           L Мета і завдання виховної роботи в СОМУ
           L Принципи виховної роботи у СОМУ
           L Основні напрями виховної роботи у СОМУ
           L Види виховної роботи в СОМУ 2
           L Програма розвитку виховної системи СОМУ на 2007-2011рр
      L Фізичне виховання як засіб корекції психоемоційного стану студентів перших курсів вищого навчального закладу
           L Поняття психоемоційного стану 2
           L Класифікація психоемоційних станів 2
           L Поширеність розладів психоемоційного стану першокурсників 2
           L Поняття фізичного виховання 2 3
           L Гімнастика як вид фізичного виховання та її вплив на психоемоційний стан студентів першого курсу вищого навчального закладу 2
           L Застосування гімнастики з метою покращення психоемоційного стану студентів перших курсів вищого навчального закладу 2
           L Вплив гімнастики на психоемоційний стан першокурсників
           L Методологія заняття гімнастикою для корекції психоемоційного стану студентів першого курсу вищого навчального закладу 2 3
           L Аналіз результатів впливу гімнастики на психоемоційний стан студентів першого курсу вищого навчального закладу 2 3 4 5
           L Рекомендації для покращення психоемоційного стану першокурсників вищого навчального закладу 2 3
      L Шляхи формування потенціального словника в школі
           L Навчання лексичній стороні мовлення
           L Розуміння потенціального словника в лінгвістиці та методиці
           L Вивідність та здогадка
           L Опори, як ключ до розуміння похідних слів
           L Роль семантичних схем у розкритті лексичних значень похідних 2
           L Тренування на рівні слова
           L Тренування на рівні поєднання слів
           L Тренування на рівні речення
           L Тренування розпізнавання багатозначних слів у контексті 2
      L Виробнича практика як важлива форма набуття кваліфікації в професійному навчанні
           L Детальна програма виробничої практики
           L Організація перед випускної виробничої практики 2
           L Особливості здійснення виробничої практики 2
           L Загальні вимоги до керівництва виробничим навчанням і практикою 2
      L Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі
           L Враховування навчальних можливостей учнів як основа диференційованого підходу у навчанні 2 3
           L Характеристика основних видів диференційованого навчання 2 3 4 5 6 7 8
           L Пошук шляхів вдосконалення методики формування вмінь молодших школярів розв’язувати текстові задачі 2 3 4 5
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3
           L Аналіз ефективності експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Активізація пізнавальної діяльності на уроках у початкових класах
           L Види та критерії пізнавальної діяльності 2
           L Сутність поняття «активізація пізнавальної діяльності учнів» 2
           L Емоції та їх значення в пізнавальної діяльності 2 3 4
           L Методи та засоби активізації пізнавальної діяльності школярів 2 3 4
           L Проблемне навчання і його значення для активізації пізнавальної діяльності школярів 2 3
           L Дослідження мотивів навчальної діяльності та їх впливу на пізнавальну діяльність
           L Використання проблемних завдань та запитань для перевірки знань 2
      L Виховання моральних якостей у старших дошкільників
           L Теоретичний аналіз змісту морального виховання 2 3
           L Методи виховання моральних якостей старших дошкільників 2 3
           L Сюжетно-рольва гра як засіб виховання моральних якостей старших дошкільників 2
           L Експериментальне дослідження на виявлення рівня вихованості моральних якостей старших дошкільників 2 3
      L Вивчення теми "Підприємство і власність. Види підприємств за формою власності"
           L Особливості діяльності сучасного учбового закладу
           L Психологічні особливості групи навчання
           L Визначення особливостей навчання і виховання
           L Висновки стосовно викладання економіки в даній віковій групі 2 3 4
           L Рекомендовані форми і методи проведення занять учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Методика ознайомлення молодших школярів з правами та обов'язками громадянина України на уроках "Я і Україна. Громадянська освіта"
           L Еволюція уявлень 2
           L Україна й права людини 2 3 4 5
           L Права дитини 2 3
           L Методика ознайомлення молодших школярів з правами та обов’язками громадян України 2 3 4 5 6
           L Апробовані педагогічною практикою заняття 2 3 4 5
      L Інноваційні, виховні та педагогічні технології навчання
           L Здоров'язберігаючі технології 2 3 4
           L Фізичні навантаження студентів
           L Збереження і зміцнення дихальної функції організму 2
           L Організація та керівництво фізичним вихованням
           L Форми фізичного виховання студентів
           L Програмна побудова курсу фізичного виховання
           L Організація та зміст навчально-виховного процесу в навчальних відділеннях 2
           L Тип навантаження 2
           L Інформаційні технології у фізичному вихованні студентської молоді 2
      L Розвиток функціональних особливостей пам'яті в процесі навчальної діяльності молодшого школяра
           L Теоретичні основи проблеми розвитку пам’яті 2 3 4 5
           L Особливості навчальної діяльності молодшого шкільного віку 2 3
           L Розвиток видів і процесів пам`яті у дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Характеристика прийомів розвитку образної та словесно-логiчної пам'яті у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи 2 3 4
      L Методика використання ігор у процесі образотворчої діяльності учнів 2 3 4 5 6
      L Використання дитячого фольклору на уроках музики в початкових класах
           L Педагогічне значення українського дитячого фольклору 2
           L Фольклор у музично-творчому розвиткові дітей 2
           L Зимові календарно-обрядові пісні 2
           L Весняні календарно-обрядові пісні 2
           L Літні календарно-обрядові пісні 2
           L Осінні календарно-обрядові пісні
           L Методичні рекомендації щодо ознайомлення дітей з давніми календарними обрядами 2 3
      L Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини
           L Проблема впливу педагогічної оцінки на поведінку учнів у психолого-педагогічній науці 2
           L Зміст поняття «Педагогічна оцінка»
           L Функції, форми та роль педагогічної оцінки 2
           L Завдання педагогічної оцінки у вихованні поведінки школяра молодших класів 2
           L Помилки при виставленні педагогічній оцінці
           L Вікові особливості молодших школярів та вплив на їх поведінку педагогічної оцінки
           L Вплив педагогічної оцінки на емоційний стан учня молодших класів 2 3 4 5 6
           L Експериментальне дослідження відношення молодшого школяра до педагогічної оцінки 2 3
      L Виявлення організаторських здібностей у підлітків в ігровій діяльності
           L Психологічні особливості дитячої гри
           L Роль дорослих в організації ігрової діяльності дітей 2 3
           L Передумови виникнення організаторських здібностей у дітей 2
           L Розвиток організаційних здібностей у дітей в дитячому колективі 2 3
           L Особливості розвитку дітей в підлітковому віці
           L Особливості організації і проведення експериментальної роботи 2 3 4
           L Програма корекційних занять для виявлення організаційних здібностей підлітків 2
      L Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії
           L Психолого-педагогічна характеристика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії 2 3
           L Діагностика пізнавальних можливостей учнів 2
      L Ідеї народності педагогічної науки та християнські погляди на виховання у пам'ятках Київської Русі
           L Володимир Великий 2 3 4 5 6 7
           L Володимир Мономах. "Повчання" 2 3
           L Роль рукописних книг у вихованні й навчанні 2 3 4 5 6 7
      L Методична розробка системи уроків з розділу "Електротехнічні роботи"
           L Календарно-тематичне проведення уроків
           L Мотивований вибір об'єктів роботи учнів
           L Застосовувані методи та форми організації навчальної та виховної роботи 2
           L Дидактичний зв'язок знань та вмінь з трудового навчання з їх знаннями та вміннями з іншими навчальними предметами
           L Розвиток художньо-естетичної творчості 2 3
           L Профорієнтаційна робота 2
           L Творчий проект «Одноламповий світильник» 2 3 4
           L Аналіз стану матеріальної бази трудового навчання в ЗОШ
      L Застосування методу Case Studies при вивченні теми: "Підприємство і підприємництво в умовах ринкового господарювання" в вищих навчальних закладах
           L Метод Case-Studies як складне багатоаспектне явище 2 3 4 5
           L Організаційні методичні аспекти застосування методу Case Studies 2 3
           L Можливість використання методу Case-Studies при викладанні курсу «Політекономія»
           L Позичковий і акціонерний капітал
           L Розробка плану-конспекту заняття з теми : «Підприємство і підприємництво в умовах ринкового господарювання» із застосуванням методу Case-Studies 2 3
      L Методика викладання дисциплін економічного характеру в загальноосвітній школі
           L Знайомство зі школою, педагогічним колективом, основним формами про освіту, програмою та методичною літературою 2
           L Ознайомлення з учнями 11-го класу та їх класним керівником
           L Аналіз відвіданого уроку з дисципліни “Економічна та соціальна географія світу”
           L Проведення уроку з дисципліни „Економіка” та його аналіз
           L Організація та проведення позакласного заняття у 11 класі 2
           L Написання психолого-педагогічної характеристики учня 11 класу
           L Підведення підсумків практики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Рухова витривалість школярів в легкій атлетиці та її розвиток
           L Вікові, статеві та індивідуальні особливості розвитку рухової витривалості 2
           L Розвиток витривалості в молодшому шкільному віці 2
           L Розвиток витривалості в середньому шкільному віці 2
           L Розвиток витривалості в старшому шкільному віці 2
      L Педагогічні умови ефективного розвитку витривалості у школярів молодших класів засобами рухливих ігор
           L Особливості дітей молодшого шкільного віку
           L Психологічні якості школяра молодших класів
           L Фізичні якості молодшого школяра
           L Характеристика витривалості як рухової якості людини та основи методики її розвитку 2 3 4
           L Методи розвитку витривалості
           L Методика розвитку витривалості 2 3 4
           L Розвиток силової витривалості гімнаста 2
           L Розвиток спеціальної витривалості гімнаста
           L Контроль за розвитком витривалості 2 3
      L Методика роботи соціального педагога з профорієнтації вихованців
           L Аналіз педагогічної, психологічної, соціально-педагогічної літератури з профорієнтаційної діяльності соціального педагога 2 3
           L Напрями профорієнтаційної роботи соціального педагога 2
           L Сутність, форми та методи профорієнтаційної роботи соціального педагога 2 3
           L Аналіз проведеної експериментальної роботи соціального педагога з профорієнтації вихованців 2 3 4
      L Зміст підготовки магістра за напрямом економіст
           L Зміст вищої освіти
           L Професіограма та її зміст 2
           L Підходи підготовки економіста 2
      L Народні традиції та їх роль у сімейному вихованні
           L Традиції – неоціненна спадщина українського народу
           L Родина – природній осередок найглибших людських почуттів 2 3
           L Сімейна обрядовість 2
           L Виховний потенціал української родини
           L Досвіду роботи вчителів по використанню ідей народної педагогіки у навчанні і вихованні 2
      L Методика запобігання комп’ютерної залежності учнів середньої школи
           L Ознаки Інтернет залежності 2 3 4
           L Особливості психологічної діагностики
           L Психологічні причини Інтернет-залежності 2 3 4
           L Вплив Інтернет-залежності на виховання школярів 2 3 4
           L Засоби позбавлення комп’ютерної залежності 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Розробка методичних рекомендацій що до запобігання комп’ютерної залежності 2 3 4 5 6 7 8
           L Організація проведення і результати педагогічного експерименту 2
           L Небезпеки для учнів при роботі з ПК
           L Вимоги до приміщень та розташування робочих місць із ПК
           L Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць
           L Вимоги, що забезпечують захист учня від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань
           L Вимоги до мікроклімату
           L Вимоги, що забезпечують захист учня від шуму та вібрації
           L Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції персональних комп’ютерів 2
           L Вимоги до обладнання та організації робочого місця 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів
           L Наукові дослідження з даного питання
           L Навчальні заклади України, що готують фахівців-біотехнологів 2
           L Особливості вищої біотехнологічної освіти
           L Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців 2 3
           L Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки 2 3 4 5
      L Факторно-критеріальна модель оцінки рівня соціокультурного розвитку молоді
           L Про поняття особистісно-діяльного підходу
           L Визначення понять "молодь" та "студентство"
           L Макет факторно-критеріальної моделі оцінювання рівня соціокультурного розвитку молоді на етапі вступу до вузу 2 3
           L Визначення вагомості фактору 2
           L Макет факторно-критеріальної моделі оцінювання рівня соціокультурного розвитку молоді 2
      L Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в процесі стимулювання навчальної діяльності
           L Прихід учнів до школи
           L Мотивація учня початкової школи
           L Оцінювання як засіб стимулу
           L Основні психічні процеси 2 3
           L Основи методики роботи 2 3
      L Корекційно-розвивальна програма "Соціалізація дошкільників" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках фізичної культури
           L Класифікація уроків фізичної культури 2 3
           L Деякі особливості змісту і методики проведення уроків із дітьми різного віку та стану здоров'я 2 3 4
           L Інноваційні технології на уроках фізичної культури 2 3 4 5
           L Валеодіагностика в системі оцінювання стану здоров'я і резервних можливостей школярів старшого шкільного віку 2 3 4
      L Педагогіка як наука про виховання
           L Методологічні засади педагогіки
           L Структура педагогіки, її зв’язки з іншими науками. Завдання педагогіки
           L Течії зарубіжної педагогіки. Їхні методологічні основи
           L Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості
           L Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості
           L Рушійні сили і закономірності розвитку особистості
           L Вікова періодизація розвитку особистості
           L Основні напрямки всебічного розвитку особистості, їхні завдання
           L Мета виховання у зарубіжній педагогіці
           L Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили
           L Самовиховання як вищий етап процесу виховання. Прийоми самовиховання
           L Шляхи підвищення ефективності процесу виховання
           L Закономірності процесу виховання
           L Характеристика принципів виховання
           L Моральне виховання школярів. Його завдання, зміст, основні форми
           L Естетичне виховання учнів: завдання, зміст, методика
           L Основні шляхи реалізації змісту виховання та їх характеристика
           L Позакласна та позашкільна виховна робота: завдання, зміст, принципи організації
           L Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи 2 3
           L Структура діяльності вчителя в навчальному процесі. Творчий характер діяльності вчителя
           L Психолого–педагогічні основи навчально–пізнавальної діяльності учня 2
           L Методи стимулювання навчальної діяльності учнів 2
           L Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду
           L Шляхи підвищення ефективності уроку в сучасній школі
           L Домашня навчальна робота учня: вимоги до організації, характеристика видів
           L Контроль успішності учнів: сутність, основні види
           L Причини неуспішності учнів. Шляхи подолання неуспішності
           L Наукові основи внутрішкільного управління. НОП в школі 2 3 4 5
      L Формування соціокультурної компетенції основної школи
           L Сутність понять “компетенція” та “соціокультурна компетенція” 2
           L Структура соціокультурної компетенції і характеристика її компонентів 2 3 4
           L Зміст формування соціокультурної компетенції учнів середніх класів 2 3 4
           L Характеристика сучасного уроку іноземної мови. Нетрадиційні уроки 2 3 4 5 6 7
           L Розробка нетрадиційних уроків англійської мови для формування іншомовноїсоціокультурної компетенції 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку читацького інтересу молодших школярів
           L Проблема в педагогіці та методиці 2 3
           L Сутність базових понять 2
           L Характеристика інтерактивних методів навчання 2
           L Інтерактивні вправи, завдання, ігри для розвитку читацького інтересу молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Особливості процесу соціального виховання у школі
           L Що вивчає соціальна педагогіка
           L Біологічні фактори
           L Соціальні фактори
           L Соціальне навчання 2
           L Історія виховання 2
           L Соціальне виховання 2 3
           L Становлення особистості через виховання
           L Вплив соціально-виховних інститутів на процес соціального становлення особистості 2 3
           L Соціальні завдання школи 2
      L Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі 2 3 4 5 6
      L Виховання патріотизму на прикладах звичаїв козацтва 2 3 4 5 6
      L Освіта в Китаї 2 3 4 5
      L Бесіда на уроках у початкових класах
           L Сутність і структура методу навчання 2
           L Дидактичні особливості словесних методів навчання 2 3
           L Методика використання бесіди 2 3
           L Основні умови вибору та успішного застосування бесіди як словесного методу на уроках 2 3
      L Особливості морального виховання за Сухомлинським
           L Сутність морального виховання та погляди на нього в педагогічній теорії і практиці 2 3 4 5 6 7
           L Погляди на моральне виховання в педагогічні спадщині В.О.Сухомлинського 2 3
           L Любов до дитини – як головна засада морального виховання В.О.Сухомлинського 2
           L Практичний аналіз творів В.Сухомлинського з метою визначення моральних вимог до педагога 2
           L Можливості використання ідей гуманізму і оптимізму Сухомлинського в сучасній педагогіці з метою морального виховання 2 3 4
      L Використання казки на уроках для розвитку уяви молодших школярів
           L Значення казки у літературному розвитку молодших школярів 2 3 4
           L Психологічні закономірності розвитку уяви учнів у процесі роботи з казкою 2 3
           L Дійсний стан сформованості творчої уяви молодших школярів
           L Методичні можливості казки як літературного жанру для розвитку уяви 2 3
      L Педагогічні погляди та освітня діяльність О.В. Духновича
           L Життєвий шлях та літературна творчість О. Духновича 2 3
           L Характеристика мовного світогляду Олександра Духновича 2 3
           L Педагогічні ідеї О.В. Духновича 2 3
           L Педагогічна спадщина О.В. Духновича 2 3
      L Метод проектів 2 3 4 5 6
      L Система освіти у Нідерландах
           L Загальні риси голландської системи освіти 2 3
           L Який соціальний мінімум грошових доходів в Нідерландах
      L Розвиток підростаючої особистості підлітка в сім’ї
           L Особистісний розвиток підлітка: загальна характеристика особливостей 2 3
           L Мотиваційно-ціннісна сфера особистості підлітка та роль сім’ї як соціального фактору у її формуванні 2 3 4
           L Неблагополучна сім’я як особливий фактор впливу на мотиваційно-ціннісну сферу підлітка 2
           L Характеристика методів дослідження та аналіз аналітично-синтетичного методу 2 3
           L Методи аналізу теоретичних і емпіричних досліджень 2 3 4 5 6
           L Методика «Ціннісні орієнтації М. Рокчича» 2 3 4 5
      L Особливості впровадження інновацій в українській освіті 2 3 4
      L Вклад Х.Д. Алчевської у розробку методики читання
           L Життєвий і творчий шлях 2 3 4
           L Просвітницька діяльність Х.Д. Алчевської 2
           L Х.Д. Алчевська – пропагандист кращих здобутків української демократичної літератури 2 3
      L Методичне забезпечення занять шкільного радіотехнічного гуртка
           L Особливості творчої технічної діяльності та її значення для всебічного розвитку особистості 2 3 4 5
           L Завдання та основні форми організації позакласної роботи з технічної творчості 2 3
           L Місце розділу «Елементи цифрової техніки» в програмі радіотехнічного гуртка, та методичні рекомендації щодо його вивчення 2
           L Розробка лабораторних робіт до розділу «Елементи цифрової техніки»
           L Дослідження роботи логічних елементів 2 3
           L Дослідження роботи RS-тригера 2
           L Дослідження роботи лічильників імпульсів 2 3 4 5
           L Правила безпечної праці при виконанні практичних робіт на заняттях гуртка радіотехнічного конструювання 2 3
      L Система розвивального навчання Ельконіна-Давидова
           L Виникнення системи розвивального навчання та етапи її становлення 2
           L Проблеми, концептуальні положення та принципи системи розвивального навчання В.В. Ельконіна Д.Б. Давидова 2 3 4
           L Нестандартні форми і методи навчання у системі розвивального навчання В.В. Ельконіна Д.Б. Давидова 2 3
           L Моніторинг якості освіти у класах розвивального навчання гімназії №1 смтБорова, Харківської області 2 3 4
      L Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства
           L Теоретичні основи формування природничих знань 2 3 4 5
           L Вікові особливості молодших школярів та урахування їх під час формування природничих знань 2 3 4 5 6
           L Стан формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства в практиці початкової школи
           L Аналіз змісту знань про людину, які формуються у курсі природознавства у 3 класі 2 3 4
      L Формування вмінь усвідомленої саморегуляції музично-виконавської діяльності у майбутніх вчителів музики
           L Музично-виконавська діяльність вчителя музики в світлі сучасних психолого-педагогічних досліджень 2 3 4 5 6 7 8
           L Зміст, структура, засоби та уміння усвідомленої саморегуляції музично-виконавської діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Психолого-педагогічні чинники, умови та засоби формування умінь усвідомленої саморегуляції виконавської діяльності у майбутніх вчителів музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Обґрунтування критеріїв та дослідження стану сформованості умінь усвідомленої саморегуляції музично-виконавської діяльності у майбутніх вчителів музики 2 3 4 5 6 7
           L Практичні підходи до формування умінь усвідомленої саморегуляції виконавської діяльності у майбутніх учителів музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Перший період розвитку дефектології
           L Погляд античної медицини і філософії на природу порушень слуху і зору
           L Християнство: новий погляд на людей з відхиленнями в розвитку 2 3 4
      L Методика і практика вузівського викладання 2
      L Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення
           L Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах
           L Місце табличного і позатабличного множення і ділення в змісті початкового курсу математики 2
           L Засвоєння таблиць множення та ділення 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Докуметознавство і освіта
           L Початок становлення документознавчої освіти в Україні 2
           L Підготовка фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 2
           L Внесок провідних спеціалістів в галузі документознавства 2
      L Формування у молодших школярів мотивації до навчання
           L Роль мотивації учнів у початковому навчанні 2 3 4
           L Принципи, що формують позитивну мотивацію в навчанні 2 3
           L Формування в учнів позитивного ставлення до навчання 2 3 4
           L Авторські пропозиції
      L Професійна підготовка в університеті
           L Поняття про професійну освіту
           L З історії формування й розвитку професійної вузівської підготовки
           L Особливості професійної підготовки у вузі та її специфіка на сучасному етапі 2
           L Деякі психологічні аспекти професійної підготовки в університеті 2
      L Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання
           L Вплив активних методів навчання на формування позитивної мотивації студентів 2 3
           L Місце та сутність змагальних методів у системі активних методів 2 3
           L Можливість використання змагальних методів навчання при вивченні курсу «Політична економія»
           L Розробка економічного КВК з теми «Конкуренція та монополія» 2
      L Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах
           L Актуальність дослідження розвивального навчання 2
           L Початківці технології розвивального навчання та результати їх досліджень 2 3 4 5
           L Способи реалізації технології розвивального навчання 2 3
           L Поширення інноваційних педагогічних технологій у сучасній школі на уроках української мови
           L Педагогічна освіта і потреби сучасної української школи: роль педагогічної освіти у поширенні педагогічних інновацій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Вплив стилю педагогічного спілкування на формування особистості підлітка
           L Суть педагогічного спілкування 2 3 4 5 6
           L Стилі педагогічного спілкування 2 3 4
           L Роль педагогічного спілкування у формуванні особистості підлітка 2 3
           L Вплив педагогічного спілкування на формування особистості 2
           L Виявлення стилів педагогічного спілкування вчителів 2
           L Визначення особистісних особливостей підлітків 2 3 4
           L Виявлення особливостей особистості підлітків, що формуються під впливом різних стилів педагогічного спілкування 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Дидактика
           L В чём суть принципа сознания и активности? Назовите его основные правила реализации 2
           L Определите преимущество и недостаток классификации методов в обучении по уровню познавательной деятельности учеников 2
           L Охарактеризуйте особенности учебных экскурсий
      L Методика навчання диференціальних рівнянь майбутніх вчителів математики в педагогічних університетах
           L Диференціальні рівняння як складова вивчення математики в педагогічних вищих навчальних закладах 2
           L Психолого-педагогічні основи навчання вивчення диференціальних рівнянь 2 3 4 5
           L Теоретичні основи вивчення диференціальних рівнянь 2 3 4 5
           L Розробка лекцій, практичних робіт, опорних конспектів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
           L Контроль та корекція 2 3 4 5 6
      L Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами
           L Видатні педагоги про виховання молодшого школяра 2
           L Сучасні дослідження про особливості виховання молодших школярів 2 3 4
           L Дослідно експериментальна робота щодо особливостей навчання учнів шестирічного віку 2 3 4
      L Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів на уроках української мови
           L Основні поняття з розвитку мовлення 2
           L Робота над розвитком зв’язного мовлення 2 3 4 5
           L Вікові особливості щодо розвитку зв’язного мовлення 2
           L Інноваційні технології у роботі над розвитку зв’язного мовлення у молодших школярів
           L Експериментальне дослідження щодо удосконалення розвитку мовлення у молодших школярів 2
      L Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі
           L Сутність та основні властивості кольору 2 3 4
           L Особливості відчуття і сприймання кольору у молодшому шкільному віці 2 3 4
           L Розвиток відчуття кольору у процесі виконання натюрморту 2 3 4
           L Методика експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Характеристика дисертаційної роботи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Використання комп’ютера на уроках математики в початкових класах
           L Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах 2 3
           L Особливості використання комп’ютерних технологій у розвитку молодших школярів 2
           L Використання нових інформаційних технологій навчання математики 2
           L Дидактичні можливості комп’ютера в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів 2
           L Методика використання комп’ютера на уроках математики в молодших класах 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початкових класах 2 3
      L Нетрадиційні уроки з біології
           L Значення та місце нетрадиційних уроків в шкільному курсі біології 2 3 4
           L Класифікація нетрадиційних уроків та їх характеристика 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Плани конспекти деяких нетрадиційних уроків 2 3 4 5 6
      L Методика викладання хімії в середній школі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Логопедія, її предмет і задачі
           L Порушення темпу мовлення 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Порушення письма й читання 2
      L Роль терморегуляції в загартуванні організму дитини
           L Вікові зміни системи терморегуляції
           L Механізми терморегуляції 2
           L Система терморегуляції
           L Центр терморегуляції
           L Гіпо і гіпертермія
           L Місце терморегуляції в загартуванні організму 2
           L Основні загартовуючи чинники та їх значення для здоров`я 2
           L Правила та умови загартування
           L Види загартовування та їх характеристика 2 3 4
           L Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання
      L Електронні засоби навчання
           L Психолого - ергономічні вимоги до застосування електронних засобів навчання 2 3 4 5
           L Особливості використання електронних засобів навчання на уроках фізики 2
           L Технологія створення електронних засобів навчання 2
      L Запровадження модульно-рейтингової системи навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації
           L Актуальність принципів Болонської декларації в процесі розбудови вищої школи в Україні 2
           L Теоретичні засади модульно-рейтингової системи навчання у вищий школі 2 3 4
           L Особливості впровадження модульно-рейтингової системи в навчальний процес 2 3
           L Зміст освіти підготовки молодших спеціалістів 2 3 4
           L Застосування модульно-рейтингової системи в організації навчального процесу і оцінюванні навчальних досягнень студентів Харківського машинобудівного коледжу 2 3 4 5 6 7
           L Поєднання аудиторної і самостійної роботи студентів як чинник підвищення ефективності підготовки молодших спеціалістів в умовах модульно-рейтингової системи 2 3
           L Роль експерименту у педагогічних дослідженнях 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності реалізації модульно-рейтингової системи в навчальному процесі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Загальні питання охорони праці 2
           L Положення про службу охорони праці Харківського машинобудівного коледжу 2 3 4
           L Захист навколишнього середовища 2
      L Педагогічні основи економічного виховання шляхом використання методу формування свідомості
           L Особливості економічного виховання
           L Формування свідомості особистості, як ефективний метод у реалізації економічного виховання 2
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ з економіки. Гра «Брейн-ринг» 2
      L Мультимедійні технології як засіб оптимізації навчальної діяльності студентів
           L Історичні аспекти розвитку інформаційних технологій в педагогічній галузі науки 2 3
           L Характеристика сучасних інформаційних технологій у навчанні 2 3 4 5 6 7 8
           L Мультимедійні технології ознака сучасної вищої освіти 2 3 4 5 6 7 8
           L Експериментальне впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес ХДАФК 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Організація професійного виховання
           L Сутність та роль професійного виховання в професійно - технічних навчальних закладах швейного профілю 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Зміст та структура організації професійного виховання в професійно – технічних навчальних закладах швейного профілю 2 3 4
           L Аналіз розвитку нормативної бази з питань професійного виховання учнів професійно - технічних навчальних закладів швейного профілю 2 3 4 5 6
           L Визначення етапів та особливостей організації професійного виховання в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю в Україні 2 3 4 5 6 7 8
           L Педагогічні умови організації професійного виховання в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю в Україні 2 3
           L Планування професійного виховання в професійно-технічних навчальних заставах швейного профілю в Україні 2 3 4 5
           L Рекомендації по використанню прогресивних ідей вітчизняного досвіду організації професійного виховання в сучасних умовах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Запровадження Болонського процесу
           L Болонський процес: історія і перспективи розвитку 2 3
           L Кредити ЕСТS і кредитно-модульна система 2 3
           L Основні завдання, принципи та етапи формування Європейського простору вищої освіти 2 3
           L Принципи, шляхи і засоби адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти 2 3
           L Співпраця України та Європейського Союзу в галузі освіти і науки 2
           L Пріоритетні напрями реформування вищої освіти 2 3
      L Методика проведення уроку з валеології "Функції органів травлення. Для чого людина харчується" 2 3
      L Класифікація методів навчання
           L Проблема методів класифікації навчання. Багатогранність поняття 2 3
           L Активні методи навчання
           L Імітаційні методи активного навчання
           L Ділова гра, як метод активного навчання 2
           L Основні шляхи ефективності навчального процесу
      L Ситуативний підхід до вивчення англійської мови в середній школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Характеристика позасистемних чинників розвитку формальної освіти на прикладі фаху студента 2
      L Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері" 2 3
      L Педагогічна спадщина Неплюєва 2 3
      L Формування логічного і алгоритмічного мислення у школярів молодших класів
           L Особливості мислення молодших школярів
           L Логічне та алгоритмічне мислення
           L Розвиток логічного та алгоритмічного мислення 2 3 4 5
           L Експериментальна перевірка
           L Ігри та вправи, що розвивають мислення 2
      L Проблема конструювання тестів успішності студентів
           L Класифікація тестів, їх функції
           L Особливості розробки тестів 2 3
      L Методика роботи над українською народною казкою
           L Класифікація українських народних казок 2 3 4 5 6
           L Аналіз українських народних казок як складової сучасних підручників з читання 2 3
           L Аналіз українських народних казок на уроках читання в початкових класах 2 3 4 5 6 7
           L Методика вивчення українських народних казок змішаного типу 2
           L Організація та зміст експериментального дослідження 2 3 4
      L Дидактична гра як засіб формування загальнонавчальних умінь і навичок
           L Загальнонавчальні уміння і навички як ключова компетентність учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Онтогенетичні корені дитячої ігрової діяльності 2 3 4
           L Гра як метод навчання молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Дидактичні умови використання гри як засобу формування загальнонавчальних умінь і навичок 2 3 4
           L Методика формувального експерименту 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Екологічне виховання учнів початкових класів 2 3 4
      L Виготовлення флористичних робіт з використанням різноманітного природного матеріалу
           L Флористика
           L Заготівля матеріалу
           L Колажі та панно
           L Новорічна флористика 2 3 4
           L Технологічна карта по виготовленню композиції 2 3 4
      L Загальнодидактичні традиції створення навчальної літератури
           L Погляди на склад навчальної літератури 2
           L Вимоги до створення навчальної книги 2
           L Типи навчальної літератури 2
      L Основи науково-педагогічних досліджень
           L Загальна характеристика змісту навчальної дисципліни за модулями курсу 2 3 4
           L Орієнтовний зміст лекційних занять 2 3
           L Порядок поточного і підсумкового контролю знань 2 3
      L Франц Кафка. Особливості індивідуального стилю письменника 2
      L Методика проведення предметних уроків із природознавства
           L Предметний урок та його значення у навчально-виховному процесі початкової школи 2 3 4 5 6
           L Методика проведення предметних уроків із природознавства в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Обґрунтування шляхів удосконалення методики проведення предметних уроків із природознавства в 3 класі 2 3 4 5 6
           L Організація та методика проведення експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
      L Естетичне виховання учнів у процесі вивчення іноземної мови
           L Психолого-педагогічні характеристики естетичного виховання учнів 2
           L Засади впливу іноземної мови на естетичне виховання учнів 2
           L Естетична функція як одна з функцій мови 2
           L Естетичне осягнення іноземної мови в рамках „діалогу культур” 2
           L Специфіка естетичного виховання на уроках іноземної мови у старших класах 2
           L Шляхи реалізації естетичного виховання на уроках іноземної мови 2 3
      L Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури
           L Погляди педагогів на індивідуальний підхід виховання 2
           L Облік індивідуальних особливостей у різні вікові періоди 2
           L Принцип доступності в індивідуальному підході виховання школярів 2 3
           L Диференційоване навчання в реалізації індивідуального підходу 2 3 4 5
      L Принципи цілеутворення в освіті
           L Мета як основний компонент діяльності. функції і фактори постановки цілей
           L Специфіка навчальних цілей та проблеми їх формування 2
           L Помилки і правила постановки навчальних цілей
           L Ієрархії педагогічних цілей 2
           L Таксономії педагогічних цілей 2
           L Рівні засвоєння навчального матеріалу 2 3
      L Формування і розвиток інтелектуальних вмінь учнів під час вивчення шкільного курсу історії
           L Педагогічні та психологічні основи формування інтелекту 2 3 4 5
           L Розвиток інтелектуальних здібностей учнів засобами історії 2
           L Формування мислення як основного фактору інтелектуального зростання 2 3 4
           L Прийоми активізації інтелектуальної діяльності учнів на уроках історії 2 3
           L Методична розробка уроку з використанням прийомів формування інтелектуальних вмінь учнів 2 3 4
      L Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початковій школі
           L Сутнісна характеристика поняття дитячої творчості 2
           L Особливості проведення уроків трудового навчання в початковій школі 2 3 4 5
           L Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5 6 7
           L Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5
      L Культурологічне виховання воїнів
           L Дослідження культуролого-педагогічних тенденцій в загальній та військовій історії 2 3 4 5 6
           L Культурологічне виховання як один з основних видів військового виховання 2 3 4 5
           L Методика культурологічного виховання воїнів 2 3 4 5
      L Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання
           L Урок як основна форма занять 2 3 4 5
           L Ознайомлення з елементами організації праці і виробництва
           L Розвиток якостей особистості, які потрібні для успішної участі в трудових процесах
           L Організація та обладнання шкільних майстерень як важлива педагогічна умова 2 3
           L Санітарно-гігієнічні вимоги і режим роботи в шкільних майстернях 2
           L Планування і облік у навчальних майстернях 2
      L Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії
           L Проблема застосування наочних засобів навчання у педагогічній науці 2 3 4
           L Принцип наочності у навчанні 2 3 4 5
           L Наочні засоби навчання та їх функції 2
           L Дидактичне значення наочних засобів навчання географії 2 3
           L Функції засобів навчання географії 2
           L Класифікація засобів навчання географії 2
           L Кабінет географії 2 3
           L Методика застосування засобів навчання географії 2 3 4
           L Використання підручника з географії та прийоми роботи з ним 2 3 4 5 6
           L Використання електронних атласів 2 3 4
           L Застосування наочних засобів у шкільній практиці навчання географії 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Розвиток музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі
           L Мистецтвознавча і педагогічна сутність поняття “музична творчість” 2
           L Програмові завдання з розвитку музичної творчості підлітків 2
           L Можливості уроків музики та позакласної роботи для розвитку музичної творчості підлітків 2
           L Розробка сучасного змісту завдань, форми роботи з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі
           L Методичні рекомендації з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі 2
           L Методика проведення уроку музики у 8 класі за темою «Музика серйозна й музика легка» 2 3 4 5
      L Виховні заняття з дітьми шкільного віку 2
      L А.С. Макаренко про шляхи формування дисципліни вихованців
           L Поняття про дисципліну в радянські і в наші часи
           L Основні шляхи виховання дисципліни 2
           L Вимога – принцип формування дисципліни
      L Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни
           L Загальні поняття про модульну систему навчання 2
           L Структура модульної системи навчання
           L Структура професійного блоку
           L Особливості модульної технології навчання
           L Проектування модульної системи навчання
           L Проектування технологічного процесу ТО і діагностування електрообладнання 2 3 4 5
      L Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя
           L Технологічна готовність вчителя до проектної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Самооцінювання реалізації потреб педагогів у розвитку та саморозвитку
           L Діагностика рівнів творчої і професійної компетентності вчителя вищої категорії під час проходження атестації
      L Шляхи і засоби естетичного виховання молодших школярів
           L Зміст естетичного виховання 2 3
           L Шляхи, засоби і форми естетичного виховання 2 3
           L Естетичне виховання молодших школярів засобами українських народних паремій 2
           L Естетичне виховання молодших школярів на засадах української етнопедагогіки
           L Естетичне виховання школярів засобами музичного мистецтва 2
           L Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі 2
      L Наукова організація праці студента
           L Загальна характеристика діяльності студентів 2
           L Виявлення властивостей особистості в діяльності студентів 2
           L Форми організації навчального процесу у вищій школі
           L Семінарські й практичні заняття у вузі
           L Лабораторні роботи
           L Системний підхід до наукової організації праці студентів в умовах вищих навчальних закладів 2 3
           L Організація самостійної роботи студентів 2
           L Результативність наукової організації праці студентів 2
      L Якість освітніх послуг в загальноосвітньому навчальному закладі 2 3 4
      L Технологія проблемного навчання
           L Історико-педагогічні передумови проблемного навчання 2 3 4
           L Психологічна основа концепції проблемного навчання 2
           L Виникнення і становлення технології проблемного навчання 2 3
      L Класний час - секрети молодого винахідника 2 3
      L Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку
           L Визначення, види, загальна характеристика рухів 2
           L Значення стрибків
           L Види вправ з стрибків
           L Особливості виконання стрибків дітьми
           L Техніка виконання стрибків 2
           L Методика навчання вправ з стрибків 2 3
      L Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників
           L Психологічні особливості навчання дітей з шести років 2 3
           L Особливості методики навчання грамоти шестирічних першокласників 2 3 4 5 6 7 8
           L Перевірка ефективності експериментального дослідження окресленої проблеми 2 3 4 5 6
           L Перевірка ефективності запропонованої методики формування навички письма 2 3 4
      L Розвиток творчої активності школярів у процесі розв’язування розрахункових задач з хімії
           L Поняття творчої активності 2 3
           L Шляхи формування творчої активності школярів 2 3
           L Розвиток творчої активності школярів у процесі вивчення хімії 2 3
           L Розрахункові задачі в процесі навчання хімії 2 3 4 5
           L Система розрахункових задач для учнів 9 – 11 класів загальноосвітньої школи 2 3 4 5
           L Система розрахункових задач для позакласної і індивідуальної роботи з обдарованими дітьми 2 3
           L Експериментальна перевірка ефективності використання розрахункових задач з хімії на розвиток творчих здібностей школярів 2 3 4 5 6 7
      L Основні методи та засоби професійного навчання інженерів-педагогів
           L Сутність і специфіка підготовки інженерів-педагогів
           L Становлення та розвиток системи підготовки інженерів-педагогів 2 3 4 5
           L Основні методи та засоби навчання інженерів-педагогів 2
           L Методи професійного навчання інженерів-педагогів під час навчання у вузі 2 3 4 5
      L Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів
           L Суть контролю навчання як дидактичного поняття 2
           L Методи і форми контролю 2
           L Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти 2 3 4 5
           L Шляхи удосконалення педагогічної діяльності з проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів 2 3
           L Стратегічні пропозиції зовнішнього оцінювання 2 3 4
      L Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні
           L Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Університет як інтелектуальний осередок 2 3 4
           L Започаткування сучасного Болонського процесу – інтеграційної реформи вищої освіти на Європейському просторі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вступ України до Болонського процесу 2 3 4 5 6
           L Забезпечення якості освіти – провідна тенденція розвитку сучасної вищої освіти 2 3 4 5 6
           L Співставлення вищої освіти в Україні та зарубіжних країн” 2 3 4
           L Професійна підготовка вчителів в університетської освіти Європи: різноманітність і спільність 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини
           L Педагогічна культура батьків – запорука успішного виховання дітей та молоді 2 3 4 5 6 7 8
           L Світом править рука, що гойдає колиску 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Сімейний обов'язок 2 3 4 5 6 7
           L Діти - радість життя 2
           L «Материнська школа» Яна Амоса Коменського та її значення для сучасної сім'ї 2
           L «Думки про виховання» Джона Локка 2
           L Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо з проблем сімейного виховання 2
           L Педагогічна спадщина Йоганна-Генріха Песталоцці та його заповіді сімейного виховання 2
           L «Народная педагогія...» Олександра Духновича — один з основоположних творів української сімейної педагогіки
           L Погляди Костянтина Ушинського на зміст і методику виховання й навчання дітей у сім'ї та школі 2 3 4 5
      L Система вищої освіти Болгарії
           L Типи навчальних закладів
           L Умови вступу до ВНЗ Болгарії 2
           L Оплата навчання
           L Фінансова допомога студентам 2
           L Організація академічного року
           L Сфери вивчення, спеціалізація
           L Зв'язок науки і вищої освіти 2
           L Начальні програми ВНЗ
           L Переведення студентів на наступний освітній рівень і видача сертифікатів
           L Приватні вищі школи Болгарії
           L Альтернативна освіта
      L Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття
           L Провідні педагогічні ідеї християнської теорії морального виховання, обґрунтовані представниками греко-католицької Церкви 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Історико-педагогічні аспекти діяльності українських чернечих нагромаджень 2 3 4
           L Зміст процесу виховання української молоді в загальноосвітніх і фахових школах 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Виховна функція змісту шкільних підручників 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Музично-ритмічне виховання молодших школярів
           L Проблема художньо-естетичного виховання у філософській та педагогічній науці 2 3 4 5 6
           L Особливості художньо-естетичного виховання в молодшому шкільному віці 2 3
           L Шляхи і засоби художньо-естетичного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Ритм як основна складова музично-ритмічного виховання 2 3 4 5
           L Використання музично-ритмічних вправ на уроках музики в початкових класахта позакласній виховній роботі 2 3 4
           L Експериментальна робота в аспекті основної проблематики дослідження та аналіз результатів 2 3
      L Ефективність спрямовуючих факторів в адаптуванні підлітків у соціум в умовах загальноосвітньої школи
           L Спрямовуюча роль батьків у адаптуванні підлітків до життя 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Спрямовуюча роль педагогічного колективу школи у адаптуванні учнів до умов шкільного життя 2 3
           L Спрямовуюча роль суспільних молодіжних об’єднань школи 2
           L Вплив підлітків на процес та механізми адаптування їх однолітків 2 3
           L Критерії оцінювання адаптованості учнів 2 3
           L Аналіз отриманих результатів у порівнянні з даними літератури та пропозиції щодо корегування адаптації підлітків в умовах школи
           L Пропозиції щодо активізації роботи гуртків
           L Пропозиції щодо активізації участі батьків та шкільного психолога у виховній роботі 2 3 4 5 6
      L Роль освітньо-виховних занять у підготовці дітей п'ятого року життя до навчання у школі
           L Особливості розвитку дитини п'ятого року життя 2 3 4
           L Сучасне освітньо-виховне заняття у дошкільній установі: формальні, змістові та структурні ознаки 2 3 4 5
           L Основні форми освітньо-виховних занять з дітьми середнього дошкільного віку 2 3
           L Виявлення рівня вміння самостійно застосовувати засвоєні знання 2 3 4
           L Вплив освітньо-виховних занять на рівень сформованості математичних знань дошкільників
           L Перевірка ефективності проробленої роботи на формуючому етапі експерименту 2 3
      L Гра як метод виховання молодших школярів
           L Гра - активна форма пізнання навколишньої дійсності 2
           L Класифікація ігор
           L Творча гра, її значення й особливості використання в навчально–виховному процесі 2
           L Шляхи педагогічного керівництва творчими іграми 2
           L Сюжетно-рольова гра та її виховні можливості 2
           L Дослідження виховних можливостей гри вченими
           L Використання народних ігор у вихованні школярів молодшого шкільного віку 2
      L Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах
           L Сутність особистісно орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови 2 3
           L Місце особистісно орієнтованого підходу у системі навчання іноземних мов 2 3
           L Шляхи реалізації особистісно орієнтованого підходу 2 3
           L Особистісно орієнтований підхід у використанні ігор на уроці німецької мови 2 3
      L Психолого-педагогічні особливості формування самоконтроля у розумово відсталих дітей дошкільного віку
           L Особливості самоконтроля розумово відсталих дітей дошкільного віку 2 3 4 5
           L Особливості виконання контрольних дій розумово відсталими дітьми в умовах наявності опори на зразок 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-педагогічні умови формування самоконтроля у розумово відсталих дошкільників 2 3 4 5 6
           L Освоєння дії самоконтроля розумово відсталими дошкільниками 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Методика залучення учнів до національної культури в процесі занять петриківським розписом
           L Петриківський розпис як один із давніх видів народного декоративно-ужиткового мистецтва і його значення в культурній спадщині України 2 3 4 5
           L Дидактичний аналіз різних трудових прийомів у зображеннях петриківського розпису 2 3 4 5 6
           L Особливості календарно-тематичного планування з курсу «Основи петриківського розпису»
           L Обґрунтування змісту і структури програми навчального курсу 2 3
           L Реалізація змісту навчальної програми в поурочному плануванні 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Сучасні проблеми формування учнівського колективу
           L Сутність, зміст, функції, діалектика та фактори розвитку дитячого колективу 2 3 4
           L Проблема виховання особистості у колективі в теоретичній спадщині А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського 2
           L Сучасні аспекти особистості і колективу 2 3
           L Педагогічні технології формування учнівського колективу в початкових класах 2
           L Дослідження взаємовідносин між колективом і особистістю 2 3 4
      L Диференціація навчання в освіті
           L Початкова школа і диференціація навчання
           L Диференціальне навчання: реалії, сподівання, проблеми
           L Види диференціації
           L Ефективність системи диференційованого навчання
           L Диференційоване навчання грамоти 2
           L Групові домашні завдання
           L Конструювання домашніх завдань
           L Тривалі за строком домашні завдання
           L Диференціація курсів російської мови в початкових класах
      L Особливості використання наочності у початковій школі
           L Роль наочності у процесі засвоєння навчального матеріалу учнями 2 3 4
           L Наочні засоби навчання і їх класифікація 2 3 4 5
           L Дидактичні вимоги до використання наочності 2 3 4 5 6
           L Стан проблеми використання наочності в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5 6
           L Методика використання наочних засобів навчання на уроках у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Вплив експериментального дослідження на ефективність навчання молодших школярів 2 3 4 5
      L Особливості використання комп'ютера під час вивчення теми "Рід, родина, рідня" на прикладі курсу "Навколишній світ" у початковій школі
           L Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів для теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» у початковій школі
           L Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів 2
           L Конспекти уроків з теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» із використанням комп’ютерних дидактичних засобів 2 3 4 5
      L Друге народження педології 2 3 4 5 6
      L Розвиток в учнів початкових класів умінь розв’язувати складені задачі
           L Сутність диференційованого навчання математики в початковій школі 2 3 4 5 6
           L Творча робота над задачею, як вид диференціації 2 3 4 5
           L Диференціація, як засіб вдосконалення методики формування вмінь молодших школярів розв’язувати складені задачі 2 3 4 5 6 7
           L Організація, зміст і аналіз ефективності експериментального дослідження 2 3
      L Нові підходи до вивчення інформатики в середній школі
           L Аналіз методичної системи навчання інформатики в середній загальноосвітній школі 2 3
           L Проблеми у викладанні інформатики у середній школі 2
           L Нові підходи у вивченні інформатики в середній загальноосвітній школі 2 3
      L Актуальні питання навчання грамоти
           L Навчально-методичний комплекс з навчання грамоти та його характеристика
           L Історія методів навчання грамоти 2 3
           L Добукварний період та його характеристика
           L Методика вивчення звуків, букв. Робота над складом, складоподілом, наголосом 2 3
           L Механізм читання, його складові
           L Читання складів на сторінці букваря. Читання та аналіз букварних текстів 2
           L Уроки навчання грамоти 2
      L Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ 2
      L Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів
           L Психолого-педагогічні основи екологічного виховання 2 3 4 5
           L Сутність і дидактичні можливості екологічного виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Екологічна освіта молодших школярів на міжпредметній основі 2 3 4 5
           L Дитяча періодика України як засіб розвитку мовленнєвої творчості школярів 2 3 4 5 6 7
           L Використання казки в екологічному вихованні учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Формування національної свідомості учнів початкових класів
           L Стан досліджуваної проблеми формування національної свідомості учнів початкових класів
           L Основні підходи формування національної свідомості учнів початкових класів
           L Комплексний підхід формування національної самосвідомості учнів початкових класів 2 3
           L Національна самосвідомість учнів початкових класів, як важлива складова формування 2
           L Форми, методи і засоби формування національної свідомості учнів початкових класів 2
           L Ефективність формування національної свідомості учнів початкових класів 2 3 4
      L Оптимізація міжпредметних зв'язків, як умова підвищення ефективності процесу загальнотехнічної підготовки 2 3 4 5 6 7
      L Використання методів самовиховання під час формування здорового способу життя
           L Особливості формування здорового способу життя учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6
           L Метод самовиховання як ефективний метод у процесі формування здорового способу життя учнів ПТНЗ 2 3 4
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ на тему: "Формування звичок здорового способу життя" 2 3 4
      L Формування уявлень у молодших школярів про види і жанри образотворчого мистецтва: методика і практика
           L Система видів і жанрів мистецтва 2 3 4
           L Образотворчі можливості видів і жанрів образотворчого мистецтва 2 3 4 5
           L Формування уявлень про види і жанри образотворчого мистецтва в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Освіта Румунії
           L Дитячий садок
           L Загальноосвітня школа
           L Система оцінювання в загальноосвітній школі
           L Початкова школа
           L Середня школа
           L Іспити для ступеню бакалавра
           L Типи та рівні вищої освіти
           L Типи дипломів
           L Вищі навчальні заклади Румунії 2
      L Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них 2 3 4 5 6 7
      L Планування й облік роботи з фізичного виховання в навчальному закладі
           L Вимоги до планування у фізичному вихованні 2 3 4
           L Педагогічний контроль і облік у фізичному вихованні 2 3 4 5
      L Інтерактивні уроки
           L Основа інтегрованих уроків – міжпредметні зв’язки
           L Встановлення зв’язків з мовами
           L Інтегративні можливості різних предметів 2
      L Народознавство: суть, принципи, функції та засоби 2 3 4 5 6 7
      L Вивчення хвильової оптики в старшій школі
           L Місце теми в програмі старшої школи
           L Хвильові властивості світла 2 3
           L Науково–методичний аналіз змісту і структури навчального матеріалу
           L Методика викладення теми: «Хвильова оптика» 2
      L Проблеми екологічного виховання дошкільників 2 3
      L Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики
           L Зміст та основні положення активізації пізнавальної діяльності школярів 2 3 4 5 6 7
           L Математичні задачі фінансового змісту як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 2 3 4 5
           L Психолого-методичні основи активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи під час навчання математики 2
           L Методи, засоби та прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів 9 класу у процесі розв’язування математичних задач фінансового змісту 2 3 4 5 6 7 8
           L Використання задач на банківські розрахунки в основній школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Особливості роботи з задачами на оподаткування 2 3 4
           L Mісце задач на цінні папери в курсі математики основної школи 2 3 4 5 6 7
           L Методичні рекомендації використання задач на сімейний бюджет 2 3 4 5
           L Задачі на страхування та їх особливості 2 3 4
           L Організація, проведення та аналіз результатів педагогічного експерименту 2 3 4 5 6
      L Формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій
           L Структура та функції естетичної культури особистості 2 3 4 5 6 7
           L Роль інформаційних технологій у формуванні естетичної культури особистості студента – майбутнього соціального педагога 2 3
           L Аналіз навчальних програм з нових інформаційних технологій у формуванні естетичної культури особистості студента 2 3
           L Шляхи формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення інформаційних технологій 2 3
           L Зміст, форми і методи формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні інформаційних технологій 2 3 4 5 6 7
           L Методичні рекомендації щодо оптимізації процесу формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій 2
      L Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів
           L Організація діяльності як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методи стимулювання навчальної діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Загальна характеристика стимулювання навчальної діяльності молодших школярів у практиці роботи вчитель початкових класів 2 3 4 5 6
           L Методика експериментального дослідження та його результативність 2 3 4 5 6
      L Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
           L Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів 2
           L Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика
           L Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4
           L Дидактичні цілі та загальні вимоги до використання засобів наочності на уроках 2 3
           L Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань 2
      L Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією
           L Аналіз проблеми організації логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину порушеннями мовлення у психолого-педагогічній літературі 2
           L Психолого-педагогічна характеристика дітей із ринолалією 2
           L Особливості організації роботи логопеда із батьками дітей з ринолалією в умовах сім’ї 2 3
           L Стан реабілітаційної культури батьків, які виховують дитину з ринолалією 2
           L Напрями роботи логопеда з батьками дітей із ринолалією 2 3 4
           L Аналіз ефективності розробленої методики підвищення реабілітаційної культури батьків, які виховують дітей із ринолалією 2 3
           L Орієнтовна тематика консультацій для батьків 2
           L Принципи роботи логопеда з батьками
      L Професійна освіта у вищих навчальних закладах
           L Система навчання у вищій професійній освіті 2 3
           L Контроль і оцінювання знань у професійній освіті 2 3 4
           L Методика проблемного навчання в професійній освіті 2 3 4
           L Методика ігрового навчання в професійній освіті 2 3 4 5
           L Методика активізації та інтенсифікації в професійному навчанні 2
           L Інтелектуально-професійні вміння та методика їх формування 2 3 4 5
           L Навчальні та виробничі практики в професійній освіті 2 3 4
      L Формування пізнавальних інтересів підлітків
           L Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів 2
           L Навчально-пізнавальна діяльність учнів: зміст і основні критерії 2 3
           L Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання 2 3 4
           L Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів 2
           L Як і чому треба організувати пізнавальну діяльність учнів на уроці
           L Способи вивчення пізнавального інтересу учнів до історії 2
           L Визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей школярів до вивчення історії 2
      L Народні звичаї і традиції як засіб екологічного виховання молодших школярів
           L Сутність та педагогічний зміст екологічного виховання 2 3 4
           L Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання учнів 2 3 4
           L Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Методика екологічного виховання молодших школярів у процесі використання народних звичаїв і традицій 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Гендерне виховання у школі: теорія та практика
           L Традиційні "безстатеві" теорії виховання 2 3 4
           L Концепція статеворольового виховання 2 3 4 5 6 7 8
           L Гендерний підхід у педагогічній науці 2 3 4 5 6
           L Формування педагогічної парадигми, яка ґрунтується на ідеології рівноправ’я 2 3 4
           L Формування гендерночутливого світосприйняття в учасників навчально-виховного процесу 2 3 4 5 6
           L Підготовка майбутніх учителів до виховання школярів у дусі нових гендерних стратегій 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Організація самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку
           L Фізичний стан дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Вплив рухової активності на організм дитини 2 3
           L Особливості організації фізичного виховання молодших школярів 2
           L Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку 2
           L Фізична підготовленість дітей молодшого шкільного віку 2
           L Рівень рухової активності дітей молодшого шкільного віку
           L Теоретичне обгрунтування експериментальної методики самостійних занять фізичними вправами молодших школярів 2
           L Ефективність експериментальної методики фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапі
           L Фонетичні ігри
           L Орфографічні ігри
           L Ігри для роботи з алфавітом
           L Лексичні ігри
           L Граматичні ігри
           L Рольова гра. Рольові ігри в навчанні англійської мови 2 3 4
           L Приклади рольових ігор 2
      L Пісня на уроці англійської мови в старшій школі
           L Характеристика аудіювання та його основних ознак 2 3
           L Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням 2
           L Вимоги до текстів для навчання аудіювання 2
           L Автентичні аудіоматеріали
           L Пісня як вид автентичного матеріалу в процесі навчання комунікативної компетенції 2
           L Роль музики і пісень у вивченні англійської мови 2
           L Етапи навчання аудіювання
           L Система вправ для навчання аудіювання 2 3 4 5 6
      L Методика організації і виконання учнями графічних робіт
           L Типи графічних робіт з креслення, їх класифікація 2 3 4
           L Аналіз програми з креслення для 8-9 класів 2
           L Особливості організації виконання учнями графічних завдань 2 3 4
           L Розробка і проведення уроку з виконанням графічної роботи 2 3 4
      L Процес навчання
           L Навички читання і конспектування 2
           L Навчання розумінню будь-чого
           L Навчання будь-яким навичкам
      L Сучасні технології навчання у викладанні історії
           L Теоретичні засади дослідження сучасних освітніх технологій навчання 2
           L Сполучення сучасних і традиційних технологій у навчанні історії
           L Ідеї гуманізму в науці і освіті: Історія та сучасні технології 2 3 4 5
           L Типи інноваційних підходів до навчання історії
           L Модульні технології навчання історії 2 3
           L Проектні технології навчання на уроках історії 2
           L Лекційно-семінарсько-залікова технологія 2
           L Консультація як технологія навчання на уроках історії
      L Сучасна система освіти у Франції
           L Історія французької освіти
           L Ритм і цикл навчання
           L Етапи навчання 2
           L Довгострокові програми університетського навчання
           L Огляд сучасної французької системи освіти 2 3 4 5
           L Школи Франції
           L Коледжі Франції
           L Університети Франції 2
           L Мовні школи Франції 2
      L Традиційні методи викладання народознавства в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтва
           L Завдання вихователя у вихованні ціннісного ставлення до природи 2 3
           L Умови екологічного виховання 2
           L Складові ціннісного ставлення до природи 2 3
           L Дослідження рівнів сформованості в дітей старшого дошкільного віку емоційно-ціннісного ставлення до природи засобами мистецтва 2 3 4
           L Зміст, методи, форми формування емоційно-ціннісного ставлення до природи 2 3
      L Педагогічна експертиза учбової книги 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів
           L Класики педагогіки про професійно значущі якості вчителя 2
           L Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 2
           L Професійно значущі якості сучасного вчителя 2 3 4 5
           L Орієнтація майбутнього вчителя на самооцінку професійно-значущих якостей
           L Використання занять з психолого-педагогічного та професійно науково-предметного циклів дисциплін для формування професійно-значущих якостей учителя 2 3
           L Застосування рольових ігор для формування студентами адекватної самооцінки професійно-значущих якостей 2 3
      L Форми організації навчання природознавству в початковій школі
           L Урок — основна форма організації процесу навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Характеристика позаурочної і позакласної роботи з природознавства в початковій школі 2 3 4 5 6
           L Вибір форм організації навчання у процесі вивчення природознавства 2 3 4
           L Стан проблеми дослідження в практиці роботи сучасної початкової школи 2
           L Методика проведення різноманітних форм роботи під час вивчення природознавства в 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі
           L Сутність поняття “технології навчання” 2
           L Вікові особливості 2
           L Навчання у співпраці
           L Проектні технології 2
           L Метод використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів 2 3
           L Метод гри у розвитку усного мовлення на уроках іноземної мови в початковій школі. Види ігор 2 3 4 5
           L Підсистема вправ для інтерактивного навчання англійського діалогічного мовлення учнів початкової школи 2
           L Інтернет як новий напрямок методики навчання іноземної мови 2 3
           L Комп’ютерні навчальні програми
      L Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра
           L Особливості навчальної діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Темперамент в індивідуальному стилі навчальної діяльності молодшого школяра 2 3
           L Врахування індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів у навчально-виховному процесі
           L Діагностика впливу темпераменту на ефективність навчальної діяльності молодших школярів 2
           L Результати дослідження домінуючого типу темпераменту молодших школярів і його взаємозв’язку з рівнем навчальної діяльності 2 3 4
           L Методика «Домальовування фігур» О.М. Д’яченко
           L Методика визначення рівня розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
      L Форми і методи контролю знань учнів з біології
           L Мета та функції контролю
           L Види контролю, вимоги 2 3 4
           L Форми контролю знань і умінь учнів 2 3 4 5
           L Педагогічні вимоги до контролю навчальних досягнень учнів із біології. Рівні й критерії оцінювання 2 3
           L Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та проведення. Державна підсумкова атестація школярів із біології 2
           L Автоматизована система оперативного контролю знань учнів 2
      L Групова навчальна діяльність
           L Історія виникнення технології 2
           L Концептуальні положення 2
           L Мета технології групової навчальної діяльності — розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності
           L Робота в малих групах 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Реформування освітньої галузі в наш час
           L Сучасний освітянський простір України 2 3
           L Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти україни 2 3
           L Перспективи розвитку української освіти 2 3 4
      L Профілактика ігрової залежності у старшому підлітковому віці
           L Аналіз соціально-педагогічної літератури з проблеми профілактики профілактики ігроманії серед підлітків засобами фізичної культури і спорту 2 3 4 5 6
           L Особливості формування особистості підлітка засобами фізичної культури 2 3
           L Фізична культура і спорт – ефективні засоби соціально-педагогічної профілактики ігроманії 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Експериментальне обґрунтування ефективності інноваційної програми фізичного виховання школярів у системі соціальних антиігрових впливів на підлітків 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Характеристика асоціальної поведінки школярів 2 3 4 5
           L Аналіз наркоситуації й основних показників розвитку фізичної культури та спорту в Донецькому регіоні 2 3 4
           L Морфофункціональний розвиток і фізична підготовленість школярів 2 3
           L Статура школярів з різним рівнем біологічного дозрівання 2 3
           L Структура взаємозв'язку показників фізичного розвитку і фізичної підготовки школярів з девіантною поведінкою 2
           L Інформативність показників фізичної підготовленості в різних рухових завданнях шкільної програми 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Оцінка навантаження при розвитку фізичних якостей у школярів з девіантною поведінкою 2 3
           L Динаміка показників морфофункціонального розвитку і фізичної підготовки школярів
           L Ефективність впливів засобів фізичного виховання на соціальну поведінку підлітків 2
           L Динаміка показників тривожності за період дослідження 2 3 4 5 6 7
      L Наукова організація праці в дослідницькій діяльності
           L Особливості творчої праці дослідника
           L Наукова організація праці 2
           L Етичні норми і цінності науки 2
      L Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах
           L З історії профілізації вітчизняної старшої школи 2
           L Зарубіжний досвід організації профільного навчання у старшій школі 2
           L Мета, завдання і принципи організації профільного навчання 2 3
           L Структура профільного навчання 2
           L Форми організації профільного навчання 2 3 4 5 6 7
           L Ефективна профілізація як перспектива розвитку профільного навчання 2 3
           L Допрофільна підготовка
           L Шкільний підручник іпрофільна освіта 2
           L Основні положення профільної диференціації навчання математики 2 3 4
           L Курс математики для класів загальнокультурного напрямку 2 3 4 5 6
           L Курс математики для класів природничого профілю 2 3 4
           L Курс математики для класів економічного профілю 2 3 4
           L Поглиблене вивчення математики 2 3 4 5
      L Особливості навчання дітей підліткового віку
           L Психологічні особливості підліткового віку 2
           L Особливості розумової діяльності учнів підліткового віку 2 3
           L Розвиток пізнавальної активності підлітків 2 3 4
           L Дидактична гра як нестандартна форма в навчанні 2 3 4 5 6
           L Семінар як нестандартна форма організації навчальної діяльності 2 3 4
      L Формування у школярів інтересу до фізичної культури
           L Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів 2
           L Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою
           L Значення пізнавальної активності на уроці
           L Різноманітність вправ, які використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури
           L Застосування різних вправ на уроках фізичної культури 2 3
           L Завдання по взаємоаналізу дій учнів
           L Застосування пошукових ситуацій на уроках фізичної культури
           L Ігровий метод
           L Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури 2 3
      L Професійна підготовка кваліфікованих робітників за напрямом підготовки "Оператор плоскої печаті" у професійно-технічному навчальному закладі
           L Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничіх технологій
           L Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем
           L Відомі групи трудових процесв, їх характеристика та вибір
           L Групи трудових процесів робітника, виходячи з аналізу професійної діяльності
           L Термін підготовки фахівця 2 3
           L Дисципліна й навчальна тема, спрямована на формування вмінь з виконання конкретної трудової операції
           L Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю «Оператор плоского друку»
      L Проблеми мотивації студентів в процесі їх навчання у ВУЗі 2 3 4
      L Організація профільного навчання та допрофільної підготовки
           L Сутність, мета і принципи організації профільного навчання
           L Структура профільного навчання 2
           L Форми організації профільного навчання 2
           L Допрофільна підготовка
           L Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання у більченському НВК 2 3
           L Особливості організації допрофільного навчання у більченському НВК 2 3 4 5
           L Організація профільного навчання на уроках математики і фізики 2
      L Метод бесіди як засіб формування природничих знань дітей молодшого шкільного віку
           L Поняття бесіди та її роль в освітньо-виховному процесі
           L Види бесід та їх характеристика 2
           L Вимоги до проведення бесіди на уроках природознавства 2 3
           L Використання бесіди на різних етапах уроку в процесі вивчення курсу «Я і Україна» 2
           L Діагностика та аналіз педагогічного досвіду вчителів зош №54 міста львова 2 3
      L Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів
           L Стан дослідженності проблеми у науковій літературі
           L Суть, мета та завдання позаурочної роботи з трудового навчання 2 3
           L Принципи та форми позаурочної роботи з трудового навчання 2
           L Позакласна робота
           L Основні види трудової діяльності на позаурочній роботі молодших школярів 2 3
           L Констатуючий експеримент щодо з’ясування практичного стану позакласної роботи з трудового навчання в сучасній школі
           L Дослідження впливу позаурочної роботи з трудового навчання на підвищення зацікавленості до предмету серед молодших школярів 2 3
      L Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу
           L Пейзаж як жанр образотворчого мистецтва 2 3 4 5
           L Сутність та основні образотворчі засоби живопису 2 3 4 5
           L Особливості ознайомлення молодших школярів із творами живопису 2 3 4
           L Методика виконання пейзажу у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах
           L Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи 2 3
           L Технологія саморозвитку теорії Монтессорі 2
           L Понятійний апарат
           L Зміст технології
           L Вимоги до особистості педагога 2
           L Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини» 2
           L Уроки номенклатури – індивідуальні уроки
           L Диференційована система матеріалів для саморозвитку дитини 2 3 4 5 6 7
      L Дидактична гра в системі організаційних форм навчання
           L Форми організації занять у ПТНЗ 2 3 4
           L Урок як основна форма організації навчання 2 3 4
           L Нетрадиційні форми організації занять 2 3 4
           L Особливості застосування дидактичних ігор на заняттях з кулінарії 2
           L Особливості розробки та проведення уроку-гри 2 3
           L Визначення ефективності впливу уроку гри на активізацію пізнавальної діяльності учнів 2 3
           L Аналіз експериментальних даних щодо застосування дидактичних ігор на заняттях з кулінарії
      L Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови
           L Історія формування позитивної мотивації у навчанні та досягнення щодо цієї тими 2
           L Особливості та процес формування позитивної мотивації у навчанні 2
           L Методи за допомогою яких буде досягнена мета 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Рольова гра як метод формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи
           L Рольова гра як специфічний метод навчання іноземної мови 2 3
           L Класифікація рольових ігор 2 3
           L Вимоги до проведення рольових ігор 2 3 4 5
           L Зміст і структура іншомовної соціокультурної компетенції 2 3
           L Вимірювання показників сформованості в молодших школярів англомовної соціокультурної компетенції 2 3
           L Використання рольових ігор у процесі формування в учнів соціокультурної компетенції 2 3 4 5 6 7 8
      L Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники 2 3
      L Екологічний проект як один із засобів екологічного виховання
           L Екологічна ситуація на планеті та на Україні 2 3 4
           L Екологія як наука, її завдання та правові основи 2 3
           L Система екологічного виховання у школі 2 3 4 5
           L Екологічний проект як один із засобів екологічного виховання молодших школярів 2 3 4 5 6
           L Формуючий експеримент. Метод екологічного проекту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Оксфордський університет - один з найстаріших і найбільших університетів Європи
           L Передумови виникнення Оксфордського університету
           L Необхідні умови для вступу до Оксфорду
           L Розвиток природничо-наукових ідей в Оксфорді 2
      L Способи інтеграції змісту початкового навчання
           L Зміст поняття „інтеграція навчання”. Історичний аспект проблеми інтеграції змісту освіти 2 3 4 5 6 7
           L Способи інтеграції змісту навчального матеріалу 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблема інтеграції змісту навчання у практиці роботи вчителів початкових класів 2 3 4 5
           L Психологічні особливості сприймання учнями навчального матеріалу 2 3 4
           L Методика проведення інтегрованих уроків у початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання
           L Стан використання різнорівневих завдань у трудовому навчанні 2
           L Суть різнорівневих завдань у трудовому навчанні 2 3
           L Методичний аналіз програми трудового навчання з розділу «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів» у 7 класі з метою розробки різнорівневих завдань для учнів 2
           L Методика використання різнорівневих завдань при вивченні розділу «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів» у 7 класі 2
           L Планування занять з розділу «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів» у 7 класі 2 3 4 5 6
      L Використання народного фольклору у загальноосвітній школі
           L Народне музичне мистецтво – складова національного виховання молоді 2 3 4 5
           L Традиційні свята українського народу в народному календарі 2 3 4 5 6 7 8
           L Завдання, методи і прийоми роботи з учнями по засвоєнню народних традиційних свят 2 3
           L Дослідно – екпериментальна робота 2 3 4 5 6 7
      L Контроль успішності студента та шкала оцінювання навчальних досягнень студента
           L Сутність контролю як управлінської функції 2 3 4
           L Шкала оцінювання знань 2
           L Фактори впливу на оцінювання знань
      L Використання методу проектів на уроках інформатики
           L Про історію методу проектів
           L Що таке метод проектів
           L Основні вимоги до використання методу проектів 2
           L Роль вчителя при виконанні проекту
           L Роль учнів у виконанні проекту
           L Оцінка виконаного проекту
           L Загальна характеристика телекомунікаційного проекту 2
           L Типологія навчальних телекомунікаційних проектів 2
           L Розробка проекту з інформатики на тему "Моделювання на уроках інформатики"
           L Електронні ресурси для навчального проекту
           L Створення публікації учня 2
           L Розробка плану проведення проекту в школі 2
      L Формування вмінь та навичок самостійної роботи в учнів початкових класів
           L Розвиток самостійності – актуальна проблема теорії і практики 2
           L Психолого-педагогічні особливості учнів 1-4 класів 2 3
           L Самостійна робота як форма організації навчання 2
           L Педагогічні умови формування вмінь та навичок самостійної роботи учнів початкової школи 2 3 4 5
           L Аналіз передового педагогічного досвіду з формування вмінь та навичок самостійної роботи в учнів початкових класів 2 3
      L Роль трудового виховання в становленні особистості
           L Трудове виховання і всебічний розвиток особистості 2
           L Завдання та принципи трудового виховання 2
           L Шляхи, засоби та методи трудового виховання
           L Праця, як один з основних компонентів формування особистості з досвіду В.О. Сухомлиського
           L Значення праці в житті людини
           L Як разом з родиною керувати дитячою працею 2
      L Особливості проведення уроків "Я і Україна" в 1 класі
           L Теоретичні основи ознайомлення першокласників з природою 2 3 4
           L Організація спостережень у 1 класі як основний метод накопичення конкретних знань 2 3
           L Методика проведення уроків «Я і Україна» в 1 класі
           L Аналіз методів та прийомів навчання «Я і Україна» в 1 класі 2 3 4
      L Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни
           L Наукова новизна і теоретичне значення дослідженн 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Принцип взаємоузгодженості сенсоутворення та самоздійснення у віковій перспективі 2
      L Розумове виховання обдарованої дитини
           L Поняття і визначення розумового виховання
           L Завдання, зміст і засоби розумового виховання 2
           L Поняття і визначення обдарованості
           L Психологічні особливості ранньої обдарованості 2
           L Розумове виховання обдарованих дітей у сім’ї 2 3
      L Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури
           L Активізація пізнавальної та розумової діяльності учнів на уроках української мови та літератури 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ефективна робота вчителя – міцні знання учнів
           L Урок позакласного читання "Проблеми екології природи і "душі людської" у творчості сучасних українських письменників" 2 3 4 5
           L Урок української мови 8 клас 2
           L Урок-бесіда з позакласного читання 5 клас 2
      L Види списування та методика їх проведення в початкових класах
           L Сутність понять «орфографія», «орфограма», «орфографічні навички», «орфографічні вправи» 2 3
           L Списування як орфографічна вправа 2
           L Методика навчання молодших школярів списування
           L Аналіз програми та підручників з рідної мови для початкових класів з метою виявлення в них наявності видів вправ на списування 2
           L Використання вправ на списування під час опрацювання теми «Службові слова в реченні» у другому класі 2
      L Вивчення творів В. Нестайка на уроках позакласного читання
           L Типи, форми, структура уроків позакласного читання 2 3
           L Особливості уроків позакласного читання 2
           L Методика вивчення пригодницької повісті «Пригоди Робінзона Кукурудзо» В. Нестайка
           L Методика вивчення повісті « Незнайомець з тринадцятої квартири» В. Нестайка 2
           L Методика вивчення повісті «Таємниця трьох невідомих» В. Нестайка 2
      L Проблеми навчання обдарованих дітей
           L Соціально-педагогічні аспекти формування творчої особи обдарованої дитини засобами диференціації 2 3
           L Інноваційні підходи до диференційованого навчання обдарованих дітей за кордоном 2 3
           L Проблеми обдарованих дітей в школі, проблеми їх соціалізації 2
           L Кризи дитячої обдарованості 2 3
           L Труднощі навчання обдарованих дітей 2 3
      L Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання
           L Особливості мислення молодших школярів 2 3 4
           L Розвиток творчого мислення 2 3
           L Місце і значення навчальних дій у розвитку творчого мислення 2 3 4
           L Особливості формування творчого мислення школярів 2 3 4
           L Шляхи розвитку творчого мислення у молодших школярів 2
           L Експериментальне визначення рівня сформованості творчого мислення в учнів молодшого шкільного віку 2 3 4
      L Дидактичні умови ефективного використання дидактичних ігор на уроках української мови
           L Трактування поняття «дидактична гра» в психолого-педагогічній літературі 2
           L Особливості використання дидактичної гри на уроках української мови 2
           L Дидактичні умови використання гри в навчальному процесі 2 3
           L Стан проблеми у практиці сучасної школи 2
           L Експериментальна програма використання дидактичної гри на уроках української мови 2 3 4 5
      L Особливості консультування батьків підлітків з питань профілактики педагогічної занедбаності
           L Основні причини, що приводять до виховання педагогічної занедбаності учнів 2
           L Типи класифікацій педагогічної занедбаності дітей 2 3 4
           L Дослідження проблеми педагогічної занедбаності дітей 2 3
           L Консультування батьків з питань педагогічної занедбаності підлітків 2 3 4
      L Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"
           L Теоретичні основи використання бесіди як методу навчання 2 3 4 5 6 7
           L Стан використання бесіди на уроках курсу "Я і Україна" 2
           L Реалізація педагогічних умов організації бесіди на уроках курсу "Я і Україна" у 3 класі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методика формування валеологічних знань в системі фізкультурного навчання молодших школярів
           L Сучасні проблеми формування валеологічних знань у молодших школярів
           L Зміст понять визначаючих систему теоретичних знань валеологічного характеру 2 3
           L Принципи, закономірності і методичні підходи до формування звичок ЗСЖ у учнів 2
           L Програми з фізичного виховання з позиції їх спрямування на формування валеологічних знань у молодших школярів 2 3 4
           L Розробка «тесту фізкультурно-валеологічних знань» 2
           L Теоретичне обґрунтування і експериментальна перевірка методики формування системи теоретичних знань валеологічного характеру
           L Модель формування системи теоретичних знань валеологічного характеру 2 3 4
           L Педагогічний експеримент по обґрунтуванню методики формування валеологічних знань в процесі фізкультурної освіти молодших школярів 2 3 4 5 6 7
      L Формування самооцінки школяра
           L Погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на взаємозв'язок успішності у навчанні і самооцінки
           L Проблеми самооцінки школяра 2
           L Вплив соціальних факторів на самооцінку учнів 2
           L Позитивна самооцінка – основа життєвого успіху дитини 2
           L Невдачі у навчанні як головна перешкода успішності у дорослому віці 2 3
           L Організація практичного дослідження впливу успішності у навчанні на самооцінку учнів 2 3 4 5 6 7 8
      L Народна педагогіка в системі освіти України
           L Народна педагогіка як наука. Поняття «народна педагогіка» та «етнопедагогіка» 2
           L Роль української народної педагогіки у процесі формування особистості школяра
           L Народна педагогіка у системі освіти 2
           L Особливості виховання дітей з допомогою української народної педагогіки 2
           L Практичне застосування народної педагогіки у школах України 2 3
      L Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
           L Теоретичні аспекти проблеми
           L Ініціативна словесна творчість 2 3 4 5 6
      L Екологічне виховання на уроках української мови та літератури 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Гендерне виховання у школі: Теорія та практика
           L Традиційні „безстатеві” теорії виховання 2 3 4
           L Концепція статеворольового виховання 2 3 4 5 6
           L Ґендерний підхід у педагогічній науці 2 3 4 5 6
           L Формування педагогічної парадигми, яка ґрунтується на ідеології рівноправ’я 2 3 4
           L Формування ґендерночутливого світосприйняття в учасників навчально-виховного процесу 2 3 4 5 6 7
           L Підготовка майбутніх учителів до виховання школярів у дусі нових ґендерних стратегій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Дидактичний експеримент у трудовому навчанні
           L Типи експерименту, їх загальна характеристика 2
           L Планування пошукової роботи 2 3
           L Методика проведення експерименту
           L Математична обробка наслідків експерименту. Критерії оцінки 2 3 4 5 6 7
      L Формування соціально-позитивної поведінки старшокласників
           L Сучасні концепції постановки даної проблеми 2
           L Основні актуальні завдання профілактики асоціальної поведінки та формування соціально-позитивної поведінки старшокласників 2 3 4
           L Формування духовних цінностей старшокласників в умовах соціально-виховуючого середовища 2 3
           L Дослідження основних умов формування духовних цінностей та соціально-позитивної поведінки старшокласників 2 3 4
      L Освіта – основа розвитку особистості
           L Розвиток є там, де народжується щось нове і одночасно відживає старе” Костюк Г.С 2 3 4
           L Взаємозв’язок розвитку, навчання, виховання і освіти особистості 2
           L Педагогіка як наука про освіту
           L Дидактика як педагогічна теорія навчання 2 3
           L Педагогічні реформи та інновації, передовий педагогічний досвід 2
           L Дидактичний процес, його сутність, етапи, закономірності і принципи 2 3 4 5
           L Управління навчальною діяльністю. Навчальний менеджмент 2 3
      L Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Використання проектної технології при викладанні хімії
           L Історія виникнення методу
           L Метод проектів як педагогічна технологія 2 3
           L Використання методу проектів на уроках хімії 2
           L Дослідницький проект з хімії 11-й клас 2 3 4
      L Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів
           L Явище змочування. Капілярність 2 3 4
           L Атмосферний тиск 2 3
      L Принципи екологічного виховання
           L Віковий підхід і проблеми екологічної освіти та виховання 2 3 4 5 6
           L Застосування активних соціально-психологічних методів у екологічному вихованні та екологічній освіті 2 3
      L Особливості самооцінки молодших школярів з різним рівнем навчальних успіхів
           L Самооцінка та рівень домагань як психологічні категорії 2 3 4 5
           L Вікові особливості розвитку самооцінки у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчальної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Методи дослідження самооцінки у молодших школярів 2 3 4
           L Особливості розвитку самооцінки дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем навчальної успішності 2 3
           L Вивчення особливостей розвитку навчальної діяльності дітей на початковій ланці навчання 2 3
           L Особливості становлення самооцінки дітей з різним рівнем успішності впродовж початкового навчання 2 3
           L Вивчення напрямів формування позитивної самооцінки у дітей молодшого шкільного віку 2 3
      L Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського
           L Місце педагога в системі освіти за В.О.Сухомлинським 2
           L Сухомлинський про розвиток мислення школярів 2 3
           L Проблема виховання характеру людини в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського 2 3 4 5
           L Моральне і естетичне виховання молодших школярів 2 3 4
           L Ідея народності виховання за Ушинським
           L Використання спадщини В. О. Сухомлинського в системі сучасного родинного виховання 2 3
      L Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Індивідуальний підхід до навчання як засіб підвищення якості знань учнів
           L Визначення поняття «якість знань» у науковій літературі 2
           L Сутність індивідуального підходу на уроках історії України 2
           L Дидактичні умови підвищення якості знань учнів 2
           L Організація навчально-виховного процесу щодо підвищення якості знань учнів у застосуванні індивідуального підходу на уроках історії україни 2 3 4 5 6
      L Зміст поняття "задача" у навчанні математики в початкових класах
           L Ознайомлення із змістом задачі
           L Аналіз задачі і відшукання плану її розв'язання 2
           L Розв'язування задачі
           L Перевірка розв'язання
      L Переваги відкритої освіти 2 3 4
      L Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності
           L Проблема економічної освіти та виховання в педагогічній науці 2 3 4 5 6 7
           L Особливості економічного виховання школярів у сучасних умовах 2 3 4 5 6
           L Завдання та зміст економічного виховання учнівської молоді в системі позакласної навчально-виховної роботи школи 2 3 4 5
           L Економічна підготовка школярів в умовах роботи технічного гуртка 2 3
           L Критерії відбору об’єктів конструювання 2 3 4
           L Форми та методи організації гурткових занять 2 3 4 5 6
      L Метод проектів як засіб формування комунікативної компетенції
           L Класифікація проектів
           L Дидактичні методи, що забезпечують ефективність використання методу проектів у процесі вивчення іноземної мови
           L Функції викладача 2
           L Використання комп'ютерних технологій 2
      L Художнє оформлення дошкільного закладу як засіб естетичного виховання дітей
           L Джерела естетичного виховання
           L Засоби та методи естетичного виховання 2 3
           L Основи естетичного оформлення дошкільного навчального закладу 2
           L Проблема організації естетичного розвиваючого середовища в ДНЗ 2
           L Зміст і специфіка художнього оформлення дошкільного закладу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Особливості використання комп'ютера для вивчення змістової лінії "Нежива природа" на прикладі уроків природознавства у початковій школі
           L Методична система вивчення змістової лінії «Нежива природа» на уроках природознавства у початковій школі 2
           L Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів для змістової лінії «Нежива природа» на уроках природознавства у початковій школі 2 3
           L Конспекти уроків з природознавства із використанням дидактичних посібників, зроблених за допомогою комп'ютера 2 3 4
      L Адаптація студентів до умов навчання в Старобільському обласному медичному училищі 2
      L Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів
           L Літературний огляд з проблем педагогічної взаємодії
           L Поняття педагогічної взаємодії 2
           L Поняття педагогічного спілкування 2 3
           L Особистісно-орієнтована стратегія педагогічної взаємодії 2 3
           L Стилі педагогічної взаємодії 2
           L Правила педагогічного спілкування у взаємодії 2
           L Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів дистанційного навчального процесу 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів
           L Основні напрямки з розвитку мовлення молодших школярів 2 3 4 5
           L Психолінгвістичні підходи до змісту формування у молодших школярів мовленнєвих умінь і навичок 2 3
           L Джерела збагачення словникового запасу учнів 2 3 4 5
           L Способи організації системи уроків української мови та розвитку зв’язного мовлення в умовах диференційованого навчання 2 3
           L Методичні рекомендації вчителям щодо використання системи комплексних вправ в контексті проблеми мовленнєвого розвитку учнів 1-4 класів 2 3 4
      L Університетська освіта і Болонський процес
           L Головні тенденції розвитку вищої освіти в європейських країнах 2
           L Роль та місце фундаментальних дисциплін в системі освіти 2
           L Структура та форми організації процесу навчання 2
           L Умови ефективного розвитку особистості майбутнього фахівця
           L Особливості соціально-культурної інфраструктури вузу 2
           L Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої освіти 2 3

Всього сторінок: 5025

Це цікаво:

Мистецтвознавча і педагогічна сутність поняття “музична творчість”
На даному теоретичному етапі дослідження вирішувалося завдання розкриття сутності проблеми розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики та позакласній роботі. Для цього застосовані такі наукові методи дослідження, як теоретичне вивчення та аналіз наукових джерел з музичної педагогіки, мето ...

Конспекти уроків з природознавства із використанням дидактичних посібників, зроблених за допомогою комп'ютера
Тема. Повітря навколо нас. Термометр Мета. Ознайомити учнів із повітрям, його властивостями, значенням; властивостями рідин, які здатні розширюватися при нагріванні та стискатися при охолодженні, використанням цих рідин у термометрах; ознайомити із будовою термометра, його видами; розвивати спостер ...

Структура пізнавального процесу
1. Основні ланки процесу пізнання та їх взаємозв’язок. 2. Характеристика окремих ланок пізнавального процесу: а) первинного сприймання; б) усвідомлення; в) осмислення; г) закріплення; д) застосування. 3. Знання, уміння і навички як компоненти дидактичного процесу. Ключові поняття: засвоєння, первин ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com